Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Jsou konstelace dědičné?

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda Vážená redakce!
Čím dál tím víc se povahou podobám svému otci, který se narodil ve znamení Lva. Nebo je přece jen pravděpodobné, že budu jiný? Narodil jsem se 12. 6. 1973 v Praze.


Milý příteli,
vy sám máte Slunce ve znamení Blíženců v konjunkci se Saturnem, který omezuje plné rozvinutí vlastností typických pro toto znamení. Konjunkce Slunce se Saturnem vyjadřuje obtížné sebevyjádření, blokování ambicí a překážky na cestě k úspěchu. Kvadratura Slunce s Marsem ukazuje na přehnaně impulsivní chování, agresivitu, náhlé změny nálady a málo taktu a diplomacie. Trigon Slunce s Uranem naznačuje intuici, originalitu, tvořivost a vnímání věcí neobvyklým způsobem.
Váš otec, narozený ve znamení Lva, chce být vždy středem pozornosti, kolem kterého se vše točí. Jeho Slunce v desátém domě vyjadřuje zodpovědnost, ambicióznost, touhu po úspěchu, slávě, společenském uznání. Při nepříznivé aspektaci (konjunkce Slunce se Saturnem) sklon k diktátorství.

otec a syn

Sextil otcova Slunce s ascendentem ukazuje na harmonicky používanou tvořivost.
Konjunkce Slunce se Saturnem naznačuje - jako u vás - obtížné sebevyjádření, blokování ambicí a překážky na cestě k úspěchu. Merkur ve znamení Panny ukazuje na analytické myšlení, schopnost soustředění na drobný detail. Merkur v desátém domě naznačuje využití vzdělání pro získání sociálního postavení a úspěchu.

Saturn v desátém domě má velmi silnou pozici, poukazuje na značně kariérově orientovanou osobu s organizačními a manažerskými schopnostmi. Dosažení významného místa je pro ni nesmírně podstatné.
Pluto v desátém domě znamená silnou touhu a vůli uspět. Konjunkce Pluta s Mediem coeli znamená sklon k diktátorství v dosaženém postavení.

Závěrem lze konstatovat: oba horoskopy předurčují některé společné vlastnosti. Nejnápadnějším společným aspektem je konjunkce Slunce se Saturnem, a to v obou horoskopech se stejným orbisem 2.60. Je to tak zvaná rodinná konstelace, která se někdy dědí z generace na generaci. U otce je však tato konstelace jinak příznivě aspektovaná Uranem, u vás nepříznivě Marsem.
Podobné je silnější obsazení dvanáctého domu, a to u otce planetami Neptun a Mars, u vás planetami Venuše a Merkur. Mnoho planet ve dvanáctém domě nasvědčuje, že myšlení a cítění pracuje na nevědomé úrovni. Obdobné je dobré obsazení sedmého domu, domu manželství, společenství apod., a to u otce vzestupným Měsíčním uzlem jupiterovského charakteru, u vás přímo Jupiterem.
Jinak je však dostatek rozdílných vlastností i osudového zaměření. Například silně obsazený desátý dům u otce svědčí o jeho výrazné otcovské orientaci, o vlastní důležitosti, o touze uspět, být uznáván. Toto silné obsazení u vás není. Rozdíl je také v obsazení znamení Panny. Zatímco otec má znamení Panny obsazeno Merkurem, znamenajícím přesnost, soustředění na detail apod., u vás toto obsazení chybí.
Musím však připomenout, že ve vašem případě více než u jiných je správnost všech astrologických závěrů závislá na správném uvedení okamžiku narození.


PŘÍBĚH DRUHÝ

Dočkám se potomka?Milé Astro,
narodila jsem se 29. 6.1967 kolem 11 hod. dopolední. Mé povolání mě nutí ke stálému cestování, takže jsem stále svobodná. Rodiče by si přáli, abych se již usadila.
Můžete mi sdělit, co mé životní dráze říkají hvězdy? Dočkám se nějakých potomků?
Hana


Vážená slečno,
čas narození uvádíte pouze přibližně, takže je otázka, do jaké míry se podaří sestavit správný horoskop. Horoskop vypočtený podle vašeho údaje je velmi zajímavý. Především máte silně obsazený ohnivý a vodní trigon. Ohnivý živel naznačuje vaši velkou aktivitu, vodní živel kladný vztah k citovému životu. To je potvrzeno tím, že vaše Slunce a Merkur jsou umístěny ve znamení Raka, nejcitovějším znamení horoskopu vůbec.

hana

Ascendent máte ve znamení Panny, což naznačuje sklon ke kritice okolí, zvídavost, lásku k detailům, k analytické koncepci. Ale také nedostatek sebedůvěry, nepokoj pociťovaný jako myšlenkový kvas. Citové pohnutky jsou skrývány a podrobovány racionální kritice. Máte nervózní temperament, Merkur jako vládce prvého domu ukazuje na sklony k duševní činnosti, k přemýšlení nad vlastním chováním nebo k jeho vysvětlování. Uran v prvém domě vyjadřuje intenzivní touhu po svobodě a nezávislosti. Hledáte neobvyklé aktivity, neobvyklé lidi a situace Pluto v prvém domě ukazuje ne vaše sebevědomí a silnou vůli Mnohdy však naznačuje osamělost v životě a možné problémy do má a v partnerských vztazích. Sedmý dům v Rybách vyjadřuje značnou senzitivitu, nebezpečí odcize ní v manželství, možnost zklamání Měsíc v sedmém domě ukazuje na manželství uzavřené převážně z citových důvodů. Kvadratura Slunce s Měsícem vyjadřuje citovou ne jistotu, obtíže a stres při styku s opačným pohlavím. Saturn v sedmém domě svědčí o velké odpovědnosti v přístupu k partnerskému vztahu a o dlouhém odkládání sňatku, takže mnohdy ke sňatku vůbec nedojde. Partner bývá výrazně starší nebo přísný, strohý a chladný. Kvadratura Slunce si Saturnem svědčí o překážkách v sebevyjádření. Stálé zklamání vás vede k pesimistickému pohledu na život. Ve vztahu k druhým lidem jste chladná, rezervovaná, proto máte obtíže v navazování přátelství. Chybí vám také smysl pro humor.

Kumulace planet kolem ascendentu, ve východní polovině schématu, ukazuje na příliš egocentrickou povahu a potíže v partnerských vztazích. Zato Slunce a Merkur v desátém domě naznačuje skvělou kariéru a celkový životní osud. Děti jsou naznačeny v pátém domě, který má hrot ve znamení Kozoroha. Ukazuje na řídká milostná dobrodružství a na značný věkový rozdíl v milostném vztahu, na věrnost a stálost, ale na málo dětí.

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.