Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Významné osobnosti v astrologii III

MICHEL a FRANCOISE GAUQUELINOVI

gauquelin Michel Gauquelin (nar. 13. listopadu 1928, 22:20 GMT, Paříž 48N52, 2E20 - 1991) a jeho žena Francoise (nar. 19. června 1929, 3:00 UT, 45N59, 7E54), francouzští statistici a průkopníci striktně vědeckých metod v astrologii, zasvětili život přezkoušení astrologických koncepcí současnými vědeckými znalostmi a metodami.

Po tom, co Michel zjistil, že předchozí statistické práce v astrologii jsou neprůkazné - byly založeny na příliš malých souborech dat a chyběla jim kontrola - začal roku 1949 shromažďovat data mnoha tisíců lidí z registrů západní Evropy a později i USA, tedy ze zemí, v nichž se vedou víceméně přesné záznamy o čase narození.

Jednou z jeho prvních prací byla kontrola tranzitů Marse, Saturna a Urana přes Slunce, Lunu a Ascendent nativity při úmrtí. Když prozkoumal 7000 případů, zjistil, že neexistuje žádný tranzit těchto planet, ani konjunkce ani jiný, který by měl ze statistického hlediska při této události nějakou významější důležitost.

Dále zkoumal vztah znamení zodiaku a povolání. Hledal, zda důležité osobnosti z oblasti vojenství, se rodí se Sluncem v Beranovi, Lvu a Střelci, tedy ve znameních ohnivých, či v Raku nebo Rybách, znameních vodních. Nedosáhl žádných statisticky důležitých výsledků. Zjistil naopak, že u vojáků a sportovců se nejčastěji objevuje Rak. Zkusil tedy sidereální zodiak a u souhvězdí Berana byly výsledky o něco málo lepší. Se stejně hubeným výsledkem zkoumal i znamení do nichž padl Ascendent. Od povolání obrátil pozornost na charakterové rysy, kterých získal z nejrůznějších biografií na 50 000. Opět je srovnával s postavením Slunce, Luny a Ascendentu ve znameních tropického a sidereálního zodiaku a nedosáhl žádného statisticky prokazatelného výsledku, a to ani v případech, kdy bylo Slunce i Ascendent ve stejném znamení nebo souhvězdí. Zjistil však nápadnou frekvenci vycházejícího Marsu pro charakterové rysy Berana.

Saturn pro lékaře a vědce, Jupiter pro herce

Největšího ohlasu dosáhl svým nálezem určitých skupin úspěšných profesionálů (např. vědců, spisovatelů, politiků, novinářů, lékařů, vojáků, umělců, herců a sportovců), u nichž zjistil statisticky prokazatelný vztah polohy některé planety vůči horizontu k jejich povolání. Tyto planety sice vycházely, zapadaly nebo kulminovaly, ale nenacházely se v tzv. rohových domech, ale naopak v domech padajících. Pro každou skupinu úspěšných nebo významných profesionálů existovala kontrolní skupina lidí narozených ve stejný den a na stejném místě, nebo profesionálů, kteří ve svém oboru dosáhli jen průměrných výsledků. Pro lepší představu zde uveřejňujeme tabulku souvztažností mezi planetami a profesemi

  Východ, západ, kulminace     velmi častý výskyt     velmi malý výskyt  
  LUNA politici
spisovatelé
sportovci
vojáci
  VENUŠE spisovatelé -
  MARS vědci
spisovatelé
sportovci
vojáci
  JUPITER herci
vojáci
sportovci-
- kolektivní hry
politici
novináři
vědci
lékaři
sportovci-
- jednotlivci
  SATURN vědci
lékaři
herci
spisovatelé
novináři


Dále byly zkoumány charakterové rysy, které stojí v pozadí výběru povolání a zjistili, že správný vztah není mezi planetou a povoláním, ale mezi planetou a charakterovými rysy. Při tom se prokázalo, že symbolismus planet Marsu, Jupitera a Saturna, jak nám je zachovali starodávní astrologové, jsou neuvěřitelně přesné.

V letech 1959-65 zkoumali Gauquelinovi vlivy planet na dědičnost. Pracovali se souborem 30 000 nativit rodičů a jejich dětí a zjistili, že děti, jejichž rodiče mají nativitu s vycházející, zapadající nebo kulminující Lunou, Venuší, Marsem, Jupiterem a Saturnem, mají výraznou tendenci narodit se za stejných okolností, přičemž pravděpodobnost tohoto jevu se dá vyjádřit poměrem 1:100 000. Pokud měly takové postavení stejné planety obou rodičů, pak se efekt zdvojnásobil. Jestliže však byl porod uměle vyvolán, nebo se dítě narodilo císařským řezem, žádná podobnost se neprojevila. V roce 1976 byl tento pokus úspěšně zopakován s dalšími 37 000 daty.

Jupiter pro herce novináře politiky

Srovnáváním časů narození a smrti dále zjistili slabou tendenci zemřít v době, kdy vychází stejná planeta jako v nativitě, tedy na předpokladu, že v nativitě nějaká planeta vychází. Ve všech těchto případech šlo o přirozenou smrt, která byla úředně stanovena a v úvahu se braly jen ty případy, kdy k narození i úmrtí došlo ve stejném místě. Většinou šlo tedy o děti nebo velmi mladé lidi.

Saturn pro vědce umělce

Pozoruhodná byla také spolupráce manželů Gauquelinových s významným britským psychologem Hansem J. Eysenckem a jeho ženou Sybilou. Eysenckové si vybrali podle svého uvážení, z už zmíněného gauquelinovského katalogu 50 000 charakterových rysů, rysy introvertní a extrovertní a překvapivě zjistili, že u osobností extrovertních vycházel nebo kulminoval Mars a Jupiter, zatímco u introvertů Saturn. Experiment byl zopakován se stejnými výsledky v USA. Potvrdily se i vztahy mezi některými planetami a některými jinými rozměry osobnosti, užívanými Eysenckem. Myšlenková rigidnost, tvrdohlavost (tough-mindedness) souvisí s Marsem a Jupiterem, zatímco pružnost, starostlivost, laskavost (tender-mindedness) se Saturnem, Lunou a Venuší.

Statistické výzkumy manželů Gauquelinových vzbudily svého času velký rozruch ve vědeckých kruzích. Například velmi skeptické sdružení belgických vědců, známé jako Výbor pro vědecké zkoumání parapsychologických tvrzení strávil čtyři roky na kontrolních pracech se skupinou 535 belgických a francouzských sportovců. Nakonec šokovaným vědcům nezbylo než výsledky manželů Gauquelinových potvrdit. Ne vždy se však vědci takto zachovali. Francouzský akademik Jean Rostand prohlásil: „Jestliže statistika potvrzuje astrologii, pak už statistice nevěřím!"

Ani s astrology to Gauquelinovi neměli lehké. Jejich výzkumy totiž některé prvky astrologické doktríny potvrdily, jiné ne. A ani astrologové nejsou proti fanatismu a netolerantnosti obrněni. Sám Gauquelin byl k některým myšlenkám současných astrologů velmi skeptický. Vyčítal astrologům, že se příliš nesnaží svá tvrzení ověřovat, což považoval za nepříliš šťastný způsob jak znovuzrodit astrologii. Transformací astrologie se měla zabývat jeho poslední kniha, na níž pracoval v roce 1990. Tehdy nesla název: ASTROLOGICKÁ KOPERNÍKOVSKÁ REVOLUCE - NEOASTROLOGIE. V rozhovoru pro vůdčí časopis AMERICAN ASTROLOGY v roce 1981 řekl: „Mám astrologii rád, ale nelíbí se mi, jak s ní někteří astrologové zacházejí. Představte si třeba transplutonské planety! Jen si to představte!". Michel Gauquelin zemřel tragicky 20. května 1991.BIBLIOGRAFIE:

L'influence des astres, Dauphin, 1955
Methodes pour etudier la Reparation des Astres dans la Mouvement Diurne, 1957
L'heredite planetaire, Denoel, 1966
Cosmic Clocks. Prom Astrology to a Modern Science, Henry Regnery, 1967
Sicentific Bases of Astrology, Stein and Day, New York, 1969
Astrology and Science, Mayflower, 1970
Cosmic Influences on Human Behaviour, Garnstone Press, 1974
Statistical Tests of Zodiacal Influences.
  Book I: Profession and Heredity, Paris, 1978
  Book II: Zodiac and Character TVaits, Paris, 1981
Your Personality and Planets, Stein and Day, New York, 1980 Birth and Planetary Data, Laboratoire d'Etude des Relation Entre Rythmes Cosmiques et Psychophysiologiques, Serie A, B, C Scientific Documents.
  Vol. I: The Planetary Factors in Personality - Their Permanence through 3 Professional Groups.
  Vol. II: New Replications of Planetary effect in Heredity Neo-Astrology: A Copernican Revolution, Penguin, 1990
s H. J. Eysenckem:
  Personality and Positions at Birth: An Empirical Study, Stein and Day, New York, 1970

připravil Pavel Turnovský


Francoise Gauquelin 19.6.1929 3:00 UT

Michel Gauquelin 13.1..1928 22:20 UT

Převzato z Konstelace ročník I, číslo 4, z února 1992.


Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.