Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Sidereální astrologie

Pavel Turnovský


Turnovský Převážná většina západních astrologů používá zodiak, který je určen rovnodennostmi a slunovraty. Jeho počátek je v jarním bodu, průsečíku ekliptiky a rovníku a označuje nám 0° 00' 00" znamení Berana. Tento zodiak nazýváme tropický nebo pohyblivý. Pohyblivý proto, že jeho počátek, jarní bod, nemá v poměru k hvězdám stálou polohu a díky precesi couvne každých 72 let přibližně o l stupeň. V současnosti se nachází na konci souhvězdí Ryb. Znamení tropického zodiaku mají sice stejná jména jako souhvězdí, nejsou však s nimi totožná a nelze je vzájemné zaměňovat.

Malá skupina západních astrologů však tento zodiak nepoužívá, ale pracuje se zodiakem sidereálním, hvězdným, neboli stálým, který je založen na souhvězdích. Stálým se nazývá proto, že souhvězdí se nám jeví po dlouhá staletí, až tisíciletí, ve stejné podobě.

Průkopníkem této školy, siderealistické astrologie, se stal irský astrolog naturalizovaný ve Spojených státech Cyril Fagan (1896 - 1970), který se ve třicátých a čtyřicátých letech věnoval studiu archeologických památek a astronomických záznamů starého Egypta a Mezopotámie. Zjistil, že tehdejší astrologové nepoužívali náš současný tropický zodiak, ale zodiak podstatně starší, který tvořilo dvanáct stejně dlouhých (po třiceti stupních) souhvězdí, rozložených kolem ekliptiky. Tato souhvězdí, nebo sidereální znamení, nelze ztotožňovat se souhvězdími, která nalézáme na našich mapách hvězdné oblohy, jejichž hranice byly arbitrárně stanoveny až v roce 1930. Je zajímavé, že sidereální zodiak nikdy nepřestala používat indická astrologie, která nazývá diferenci mezi jarním bodem tropického zodiaku a prvním stupněm sidereálního (nirayana) zodiaku ayanamsa. Cyril Fagan svými rozsáhlými výzkumy zjistil, že v pradávných dobách označovala astrologům hvězda Aldebaran 15° 00' 00" Býka. Aldebaranův vlastní pohyb je celkem zanedbatelný a tak se jeho poloha v sidereálním zodiaku změnila přibližně o 0° 03'. Pohyb jarního bodu v sidereálním zodiaku se měří za pomoci fiduciálních hvězd, kterými bývají nejčastěji "královské hvězdy" Aldebaran, Regulus, Antares, Fomahaut, nebo velmi často Spika. Tento údaj se nazývá synetický jarní bod (synetic vernal point - SVP), který je určen takto:
SVP = 5° 57' 28,64" Ryb (sidereálních) - precese v délce - nutace v délce od JD 2433282,423 UT1, což je 20 hodin 09 minut, 07,2 sekundy UT1 31. prosince 1949.

Podle Faganova tvrzení se oba zodiaky překrývaly o jarní rovnodennosti roku 221 po Kristu. Tehdy nastal věk Ryb a onen vytoužený věk Vodnáře přijde až v roce 2381.

Efemeridy planet v sidereálním zodiaku jsou v Evropě těžko dostupné, stejně tak jako tabulky, které udávají polohu SVP pro každý desátý den. U našich sousedů lze však koupit buď Michelsenovy The American Ephemerides nebo The Rosicrucian Ephemerides, které uvádějí polohu SVP pro první den každého měsíce. Z toho lze velmi snadno příslušné polohy planet vypočítat. Dále upozorňujeme, že sidereální astrologie pracuje výhradně s Campanovým systémem domů.

Poloha SVP k 1. 1. 1991 je 5° 22' 51" souhvězdí Ryb. Ke vstupu Slunce do souhvězdí Berana tady dochází asi o 25 dní později než do znamení tropického zodiaku.

Dlouhodobé výzkumy prokázaly, že sidereální zodiak sice není příliš vhodný pro rozbor povahových vlastností osoby, která patří k západnímu civilizačnímu okruhu (tady je tropický zodiak nenahraditelný), ale že je vynikajícím indikátorem pro události. K predikci používá sidereální astrologie dokonale propracovanou metodu tranzitů, nahlížených prizmatem solunárních revolucí, což je systém solárních a lunárních revolucí (ročních a měsíčních horoskopů), tedy konjunkcí tranzitujícího Slunce a Luny s vlastní nativitní pozicí v sidereálním zodiaku. Pro přesnou práci se pak používají jejich fáze, demi a kvartisolunární revoluce (půlroční a čtrnáctidenní, čtvrtletní a týdenní horoskopy), které se počítají pro přesnou opozici a kvadraturu obou Světel na vlastní postavení v nativitě. Díky precesi dochází k uzavření tranzitů a revolucí později, než když jsou počítány v tropickém zodiaku. Výrazné rozdíly jsou patrné zvlášť u solárních revolucí, Významným přínosem sidereální astrologie jsou také lokalitní horoskopy, což jsou nativity přepočítané pro místa, kam se zrozenec během svého života přestěhoval. Bylo zjištěno, že tranzity planet k osám těchto lokalitních horoskopů mají výrazný vliv na průběh dalšího života, který zrozenec v novém bydlišti prožívá. Horoskopy mnohých emigrantů to mohou dosvědčit.

Na ukázku si uvedeme pozici SVP pro 1. 1. každého desetiletí našeho století:
1900 6°39’04" Ryb SZ 		1960 5°49'06" Ryb SZ
1910 6°31'14" 			1970 5°40'39"
1920 6°22'22" 			1980 5°32'28"
1930 6° 14'24" 			1990 5°23'46"
1940 6°04'58" 			2000 5°15'49"
19505°57'32"				2010 5°06'56"

Pozice nejdůležitějších hvězd k 1. 1. 1980 v sidereálním zodiaku (značka SZ).

Algol		1°26' Býka SZ 	Regulus 	5°06' Lva SZ
Aldebaran 	15°03' Býka SZ 	Spica 		29°06' Panny SZ
Betelgeuze   4°01' Blíženců SZ 	Antares 	15°02' Štíra SZ
Sirius 	19°32' Blíženců SZ 	Vega		20°35' Střelce SZ
Procyon	1°04' Raka SZ 	Fomahaut  	 9°07' Vodnáře SZ
Jak se vypočítá poloha planet a domů v sidereálním zodiaku z efemerid pro tropický zodiak, které máme k dispozici? Zcela prostě. K poloze planety v tropickém zodiaku přičteme polohu SVP a odečteme jedno znamení. Ukážeme si to na horoskopu zatmění Slunce, k němuž došlo 21. srpna 1914 ve 12 hodin 27 minut UT/GMT pro Prahu.

Zatmění Slunce

Z tohoto horoskopu, lépe řečeno z jeho sidereální verze, předpověděl v březnu roku 1914 indický astrolog B. Suryanarain Row výbuch světové války na srpen tohoto roku, s tím, že bezprostřední příčinou bude zavraždění knížete. Tímto knížetem, jak se ukázalo, byl František Ferdinand ďEste, který se jako následník trůnu měl stát rakousko-uherským císařem a - co je stejně důležité - i českým králem. K zatmění Slunce došlo na 27°35'08" Lva tropického zodiaku (TZ).
Poloha SVP 21.8.1914 		+ 6° 26' 58"
					---------------
					= 34° 02' 06"
					- 30°
					---------------
					= 4° 02'06" Lva sidereálního zodiaku (SZ)


Novoluní	27°35'08" Lva TZ	=4°02’06" Lva SZ
Merkur		18°10' Lva TZ	=24°37’ Raka SZ
Venuše		11°55' Vah TZ	=18°27'  Panny SZ
Mars		4°24' 	Vah TZ		=10°51’ Panny SZ
Jupiter	15°56' Vodnáře TZ	=22°23' Kozoroha SZ	
Saturn		29°46' Blíženců TZ	=6°13'	 Blíženců SZ
Uran		8°54' 	Vodnáře TZ	=15°21’ Kozoroha SZ
Neptun		29°07' Raka TZ	=5°34' Raka SZ
Pluton 	1°51' 	Raka TZ	=8°18'	  Blíženců SZ
Uzel		6°05' 	Ryb TZ		=12°32'Vodnáře SZ
Ascendent	27°18' Štíra TZ	=3°45' Štíra SZ
2.dům		9°01’ 	Kozoroha TZ	=15°28'Střelce SZ
3.dům 		21°19' Vodnáře TZ	=27°46'Kozoroha SZ	
Medium Coeli 19°17' Panny TZ	=25°44’ Lva SZ	
11.dům		9°40' 	Vah TZ		=16°07' Panny SZ	
12.dům		29°54' Vah TZ	=6°21’	Vah SZ


Pluto tehdy ještě nebyl objeven, systém domů je Campanův. Horoskop je počítán na počítači Sinclair - Spectrum s užitím programu ing. Vladimíra Hudce. Velmi důležité je v tomto horoskopu postavení hvězd Regula, Betelgeuze a Fomahautu, viz tabulka. V některém z příštích čísel si ukážeme, jak se počítají v sidereální astrologii solunární revoluce.
Převzato z Konstelace ročník I, číslo 2-3 z roku 1991.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.