Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
PLUTO - velký scénárista dějin

Zoša Kinkorová


kinkorová Planeta Pluto byla vypočítána dávno před svým objevením a Hamburská astrologická škola s ní v interpretaci horoskopů počítala. Od jejího objevení vypracovalo mnoho světových astrologů velice seriózní studie o jejím působení na osudy osob i národů v souvislosti s jinými planetami.

Z četných studií jsme vybrali několik myšlenek z přednášky profesora Waltera Englerta z Rakouské astrologické společnosti, kterou zveřejnil v roce 1984 v periodiku QUALITAT DER ZEIT pod názvem "Wirtschaftkrisen ind der Planet PLUTO" (Světové hospodářské krize a planeta PLUTO).
Procházíme-li dějinami světa a jednotlivých národů a konfrontujeme-li je s planetárními konfiguracemi vzhledem k PLUTOVI, konstatujeme, že vždycky, když došlo k válce, neštěstí, hospodářské krizi a katastrofě, byly planety v těžkých aspektech - t.j. v kvadratuře, opozici nebo konjunkci. To věděli staří astrologové již dávno a bylo o tom napsáno mnoho knih, ale věda nad takovým tvrzením vždy mávne rukou a nezabývá se jím, a proto se další pokolení nemohla z chyb svých předků poučit. Mnoha neštěstím způsobeným selháním lidského faktoru by se totiž dalo zabránit včasným poznáním nebezpečí a učiněním příslušných opatření. Ariosto v Zuřivém Rolandovi píše:
Jen tomu, moji drazí, štěstí pučí, kdo z cizích chyb moudrým být se učí.

Proto teď projdeme několika epochami lidstva a podíváme se, co se stalo, když byly planety v kritickém postavení s Plutem a zda si z něčeho můžeme vzít nějaké ponaučení.

Můžeme začít od minulého století, od roku 1883, kdy byl Pluto v konjunkci se Saturnem na 29° Štíra a v roce 1884 přišel ještě Jupiter do kvadratury s Plutem, což předznamenalo velice kritické období ve světovém hospodářství.

Pluto a Saturn v roce 1883

Další krize byla v letech 1890 - 1895, kdy byl průmysl zcela na dně. V německém časopisu FRANKFURTER ZEITUNG si můžeme o tom přečíst: "V roce světové výstavy v Chicagu 1893 přichází obzvláště těžká hospodářská krize. Zase to byly následky neuvěřitelně diletantských experimentů s měnou. Lidé s nanejvýše pochybným teoretickým vzděláním a s všelijakými zvláštními zájmy nadchli obyvatelstvo pro zavedení dvojí měny. Zkrachovalo ne méně než 54 národních bank a 162 státních bank. Celý hospodářský život se zastavil a nastala nezaměstnanost nejhoršího druhu. Největší železnice země ERIE READING, UNION PACIFIC a NORTHERN PACIFIC musely vyhlásit konkurs. Měsíční nákup 4,5 milionů uncí stříbra v roce 1891 vedl k poklesu dolaru, k poklesu amerických cenných papírů ve vlasti a k odlivu amerického zlata v Evropě. Poté nastala i v Německu rovněž mimořádně těžká krize."

V této době byla konjunkce Pluta s Neptunem na ascendentu U.S A. a v srpnu 1890 tvořila tato konjunkce přesný kvadrát na Saturna na 7° Panny, což symbolizuje zavedení dvojí měny (Blíženci) a hospodářskou krizi (Saturn v Panně).
V roce 1898-99 byla opozice Pluta v I. domě U.S A. v Blížencích na Saturna ve Střelci v VII. domě U.S A.. Tehdy začala Burská válka.
V letech 1900 - 1901 byla krize v hospodaření s elektřinou. V té době byla opozice Urana-Pluta na 16° Blíženců-Střelce. Uran mimo jiné symbolizuje energii.

V roce 1906 byl Uran na 7° Kozoroha a v opozici přesně na Neptuna na 7° Raka. Došlo k velkému a strašnému zemětřesení v San Franciscu. Takové katastrofě se ovšem zatím neumíme vyhnout, ale bylo by dosti na takových událostech.
V roce 1907 byl kvadrát mezi Saturnem v Rybách a Plutem v Blížencích a dále opozice Jupitera v Raku na Urana v Kozorohu. Nastala velice kritická hospodářská situace, o které píše FRANKFURTER ZEITUNG: "...Kapitálově nejsilnější skupina U.S.A., vedoucí hlavy Oil Company, vyhnaly cenu mědi v důsledku pochybných experimentů ze 17 centů během roku na 26,7 centu. Ale vzrůstající nedostatek peněz na trhu a s tím související omezení výstavby vedly ke snížení spotřeby mědi a tím k poklesu uměle zvýšené ceny. Cena mědi klesla v srpnu r. 1907 na 18 centů a strhla tak řadu velkých spekulantů do bankrotu, mimo jiné i měděného krále Heinze a s ním související Mercantile Bank v New Yorku. A odtud se začaly řítit katastrofy. Jedna banka za druhou se hroutila. Došlo ke krachu na burze, jaký Evropa nikdy, ani při vypuknutí války, nezažila. Kurs důležitých průmyslových akcií, který ještě před rokem vykazoval 3.198 milionů dolarů, klesl ke konci října na méně než polovinu. A to se odrazilo ve všech odvětvích průmyslu. Obří podniky, jako Westinghouse Company, upadly v důsledku nedostatku kreditu do konkursu. Dividendy byly zastaveny nebo zkráceny. Během několika málo týdnů bylo více než 500.000 lidí bez chleba a místo přistěhovalectví nastal návrat z Ameriky do Evropy..."

Nápadná je tu paralela se světovou hospodářskou krizí v letech 1973 - 1974, kdy byl Saturn v Raku v kvadrátu na Pluta ve Vahách a v opozici na Neptuna ve Střelci, a to ve II. domě U.S.A. (dům peněz) a šel přes jejich řádkového Jupitera, Slunce a Merkura a v roce 1982-3 (Saturn v konjunkci s Plutem). Situace vznikla v důsledku přemrštěného zvýšení ceny ropy a vedla rovněž k vysoké nezaměstnanosti v průmyslových zemích a k úpadku obřích podniků.

Rok 1914 byl dozajista jedním z nejkritičtějších let v dějinách. Tehdy byl Saturn v konjunkci s Plutem ve znamení Raka a též ostatní planety byly v kritickém postavení. Sem spadá začátek I. světové války, omezení obchodu, pokles kursu britské libry, snížení produkce vysokých pecí, zkrátka všechny oblasti, které jsou měřítkem konjunktury, byly ohroženy. Toto ustrnutí vedlo k citelnému zvýšení nezaměstnanosti ve velkých městech, proti které byli všichni bezmocní. Ohlášené konkursy rovněž dosáhly nebývalé výše, jak co se týká počtu firem, tak i množství závazků. A škody, které způsobila I. světová válka na lidských životech a na majetku lze ztěží vyčíslit.

V roce 1922 přišel Saturn do znamení Vah a byl v kvadrátu na Pluta v Raku. Konjunktura evropských států byla znovu narušena. Dokonce Holandsko, Švédsko a Švýcarsko nemohly udržet kurs své měny a zámořské státy jako Brazílie, Chile a většina jihoamerických států propadla papírovému hospodaření. V Německu stálo kilo chleba několik milionů marek.

Sedm let nato, v roce 1929, byla na nebi doslova výbušná konstelace, která znamenala hospodářské katastrofy nejvyšší míry. V Německu bylo tehdy 6 milionů nezaměstnaných, kteří tenkrát byli naprosto nedostatečně zaopatřeni. V západních zemích bylo asi 20 milionů nezaměstnaných. Produkce surovin klesla na polovinu, velké továrny zkrachovaly, právě tak jako rakouská Kreditbanka. Z tehdejších bankovních krachů byla nejvíce postižena banka v Darmstadtu a Národní banka. 14. a 15. července byly vyhlášeny bankovní svátky a v těchto dnech byl Pluto tvrdě napaden Neptunem, Uranem a Saturnem, což ukazovalo na největší kolaps v dějinách. Přichází uchopení moci Hitlerem a nacisty, zneužití moci, právo silnějšího a násilnická organizace přivede svět do neštěstí.

Oběžná dráha Plutona V roce 1939 byl Uran v konjunkci se Saturnem a v kvadrátu Pluta. S tím souvisí začátek II. světové války s důsledky, které netřeba komentovat. Koncentrační tábory, popravy, milióny mrtvých, bída.
Po válce, v roce 1948, dochází ke konjunkci Pluta se Saturnem ve Lvu. V Německu byla měnová reforma a potíže s měnou byly ve všech evropských zemích. Německo bylo rozděleno na dva státy. Mnoho lidí muselo oželet životní úspory a tím byli staří lidé odsouzeni k žalostnému stáří a bídě. V Československu došlo k uchopení moci komunisty.
Když v roce 1955 vstoupil Saturn do Štíra a byl v kvadrátu s Plutem, došlo k situacím, které vyjádřil tehdejší německý kancléř Konrád Adenauer takto: "Nikdy nebyla světová situace tak zmatená a nejistá jako teď". Dochází totiž k rozdělení světa na dva bloky, přičemž východní Německo patří bloku východnímu a západní Německo bloku západnímu. Oba bloky měly atomovou bombu a intenzivně zbrojily. Pluto ve Lvu, kde je pánem Slunce, symbolizuje skutečnost, že lidé dokázali vyvolat štěpení atomu, vznik jaderné energie, podobné energii sluneční, a toto štěpení se také zrcadlí v nazírání a pocitech světa. Dochází k situaci, že ani jeden blok nemůže svého protivníka zničit válkou, protože by se zničil sám.

V roce 1965 přichází Saturn do znamení Ryb a Uran je v konjunkci s Plutem v Panně - tedy v opozici na Saturna. A tu dochází k záplavám na Ceyloně, kde přichází o střechu nad hlavou 350.000 lidí, přichází cholera, na kterou umírají tisíce lidí. Přicházejí záplavy ve Francii, Itálii, zemětřesení v Anglii, mnoho katastrof v dolech, zejména strašná katastrofa v dolech v Japonsku, dále výbuch vulkánu pod vodou atd. Klesající hospodářský růst vedl v Německu k zvýšení nezaměstnanosti, takže počet nezaměstnaných vzrostl z 200.000 na 672.000 v roce 1968. Ve Vietnamu došlo v té době ke konfliktu mezi Severním a Jižním Vietnamem, kam Američané přispěchali Jižnímu Vietnamu na pomoc.

Claude Weiss, který ve své knize Pluto popsal dopodrobna veškeré světové dění, kdy procházel Pluto jednotlivými znameními, píše o této etapě: "Spojené státy přispěchali Jižnímu Vietnamu na pomoc a bojovalo tam přes půl miliónu Američanů. Dnes je těžké zjistit, co tam vlastně chtěli získat a proč se tam angažovali a je to dobrý příklad toho, co se může stát na ose Ryby-Panna: Z pomocníka se stane pronásledovatel a posléze oběť."

V této době dochází také k velkým nepokojům mezi barevnými a bílými v Americe. Přichází kazatel Martin Luther King, dochází ke krvavé demonstraci černých v Los Angeles, která patří k nejkrvavějším rasovým nepokojům amerických dějin. V Československu dochází k okupaci spojeneckými vojsky.
Ale v roce 1968 přichází do znamení Panny rovněž Jupiter, který v souvislosti s Uranem a Plutem v tomto znamení přináší mnoho pozitivních novinek, které obohatí náš život: Přichází začátek období informatiky, na trh přicházejí ve velkých sériích počítače, kalkulačky, televize je všeobecně rozšířena, směrovacími čísly je zdokonalen systém pošty, ale na druhé straně také dochází k rozsáhlé profesionálně prováděné zločinnosti. Jako příklad je uváděno precizně připravené přepadení a loupež poštovního vozu na trase Glasgow-Londýn.

Snad nejdramatičtější období nastává s konjunkcí Saturna a Urana na 29° Střelce v roce 1988 a posléze v roce 1989 konjunkcí Saturna a Neptuna v Kozorohu. Lidstvo celého světa zachvacuje veliký neklid - jakoby mělo dojít ke stěhování národů. Východní Němci utíkají přes Prahu a Budapešť do Západního Německa. V zemích východního bloku dochází k demonstracím, k revolucím a k převratům.

Uran a Saturn v roce 1988

V letech 1991 - 1993 dochází k velice kritickým konfiguracím, kdy je trojitá konjunkce Urana s Neptunem v Kozorohu. Kromě toho v roce 1993 přijde Saturn z Vodnáře do kvadratury na Pluta ve Štíru, skrze něhož současně působí mocná stálice UNUK - je to na ose smrti UNUK-ALGOL. Již nyní začínáme pociťovat působení těchto mocných vlivů: jsme svědky občanské války v Jugoslávii, války v Kuvajtu, rozpadu Sovětského svazu. Astrologové toto dění považují za pouhý prolog k dramatickým událostem příštích let. Ale dobrý astrolog musí umět na nebezpečí taktně upozornit a poradit, jak se mu vyhnout. Svět je nyní skutečně možno přirovnat k sudu střelného prachu - všude může být ohnisko příštích událostí a proto musí politikové situaci analyzovat a postupně tato nebezpečná ohniska eliminovat, pokud jim ovšem jde o blaho lidu a další existenci této planety a ne o hromadění peněz. Měli by se ptát: Kdo má na svědomí vyslání Lenina v zapečetěném vagónu do Moskvy s úkolem provést revoluci a celý scénář dalšího dění, které zbídačilo půlku světa. Dále by se měli ptát, zda je moudré v této zbídačené půlce světa vytvářet klima "laciných pracovních sil" a "levného získávání hodnot". To se může velice vymstít nezaměstnaností ve vlastních zemích, tím nedostatkem peněz ke koupi levně vyrobeného zboží a kolapsem světového hospodářství neli něčím horším. Druhá světová válka vykrystalizovala z nesmírné bídy německého národa a mohli bychom se ptát: "Kdo dopomohl Hitlerovi k moci?"

Je třeba si poctivě odpovědět na spoustu otázek, chceme-li se vyhnout katastrofě. Ale můžeme se jí vyhnout, Jupiter je v lednu a v srpnu 1992 v trigonu na Urana-Neptuna a to bude jistě období usilovné práce všech dobrých politiků, kteří to myslí dobře s budoucností svého lidu a světa.

Vyšlo v Konstelaci č.1 ročník II (1992)


Velký scénárista dějin PLUTO

Zoša Kinkorová

Pluto jako ucelená jinová i jangová planeta mění při svém průchodu jednotlivými znameními Zodiaku celou společnost, právě tak jako postoj společnosti a mas k různým životním tématům. Při vstupu do nového znamení jsou náhle důležité jiné věci než v předešlém období. A to se ve značné míře projeví změnou dosud platících hodnot. Stanou se důležitými nové výzkumy, které dříve ve většině společnosti budily odpor. Mnoho lidí by si rádo zachovalo svůj dosavadní postoj k životu a brání se novému. Velice často vede jejich nejistota k tomu, že své dobro hledají ve starých receptech a rádi by se vrátili k tomu, co pro ně dříve mělo cenu - i když si ji tehdy neuvědomovali. To ale nejde - duch času je silnější - takže většinou v druhé části přechodu PLUTA znamením dochází k syntéze mezi dosavadním a novým myšlením a jednáním. Nové hodnoty většinou prosazuje mládež, mnohdy ovšem extrémním způsobem. S postojem studentů jsou konfrontovány nejen školy, ale také rodiče prostřednictvím svých dělí cítí, jak duch času všechny nutí ke změně vědomí. Tento duch času se tudíž manifestuje i u dospělých, především nevědomě, takže jednotlivec přijde do styku s dosud skrytými stránkami reality a své duše.

Cyklus PLUTA v astrologickém zvěrokruhu trvá 246 let (je nutno jej rozlišovat od oběhu PLUTA kolem Slunce, který trvá 248 let), takže musíme jít daleko do minulosti, jestliže chceme dospět ke konstelaci tohoto století. Nejspolehlivěji zjistíme souvislosti tehdy, když se vrátíme nejen o jeden, ale o více cyklů nazpět, aby současně nebyl v témže znamení druhý pomalý běžec - NEPTUN.

Budeme se zajímat o postavení PLUTA ve znamení Štíra, a abychom pochopili souvislosti, přesuneme se až do znamení Berana, kterým procházel PLUTO v době od června 1821 do dubna v roce 1853, a projdeme jednotlivými znameními, připomeneme si nejdůležitější události a trendy myšlení, pokroku a kultury. Přechod PLUTA jednotlivými znameními totiž přináší nejen změny obrazu světa, ale také důležité události a epochy lidských dějin. Přitom je třeba si uvědomit, že PLUTO jako planeta světla a stínu aktivizuje nejenom znamení, ve kterém se nachází, ale také protější znamení. Jedná se zde o polaritu, která vstupuje do lidského vědomí. V první polovině tranzitu PLUTA znamením prožije lidstvo především děje, které souvisejí se znamením, ve kterém PLUTO právě je.

Claude Weiss Druhá polovina přechodu potom volá po syntéze s protějším pólem. Samozřejmě i když PLUTO působí velmi silně, je nutno brát zřetel na jeho aspekty k ostatním planetám a na aspekty jednotlivých planet navzájem. Vzhledem k tomu, že PLUTO a jeho účinky nebyly ještě dostatečně probádány, musíme se držet empiricky nezvratných důkazů jak v jednotlivých oblastech dějin světa a národů, tak v osudech jednotlivců.

Probereme si nyní jednotlivé epochy lidstva i jeho osudů od roku 1821 až dodnes podle knihy Jeana Clauda Weisse, presidenta vydavatelství ASTRODATA z Curychu, "PLUTO, DAS EROTISCHE UND DAMONISCHE".

OBDOBÍ PLUTA VE ZNAMENÍ BERANA

Pluto procházel znamením Berana v letech 1821 - 1853 a znamenal pionýrské výkony jednotlivců, obnovu a přeměny společnosti. Jestliže byla základní práva jednotlivce poškozena, vedlo to vždy k novému uspořádání vztahů mezi jednotlivcem a společností (polarita se znamením VAH) a společenské smlouvy byly nově definovány. Bylo lze očekávat, že noví mocnáři egocentricky využijí toho, co způsobí vzpoura podrobených. Je zdůrazněn princip vůle právě tak jako forma výbojů a prosazení individuality. Byl to čas hrdinů a ideálu hrdiny. Ale hrdinové museli sledovat nadosobní cíle, se kterými by se mohli ostatní ztotožnit, neboť jinak by byli ztratili své postavení.

Pluto v Beranu

Období 1821 - 1853 je plné revolucí: Španělské kolonie se osamostatnily (Simon Bolívar), vznikla Brazílie, revoluční hnutí zachvátilo v roce 1848 Francii, Německo, Rakousko, Maďarsko a Itálii.
Bylo podniknuto mnoho pionýrských objevných cest, byly dobývány póly. Vynález parního stroje a parní lokomotivy znamenal převrat v dopravě na zemi i na vodě. V roce 1840 bylo vytvořeno pravidelné lodní spojení z Anglie do severní Ameriky. Byla umožněna industrializace, což dlouhodobě vedlo k sociálním reformám.

Byl to čas ukazující člověku nové dimenze. Byly vynalezeny stroje, které za něj vykonávaly práci a tím zvýšily jeho pracovní potenciál. A to položilo základ kapitalismu, který se bude v další fázi v období Býka, manifestovat, industrializace znamená vedle mnohých sociálních problémů, které s sebou nese, možnost cesty vpřed, úsporu práce člověka i zvířete. Ale poprvé také vyvstane otázka, zda se člověk stane nástrojem techniky nebo zda rozvine techniku jako svůj nástroj. Železnicí a parníkem se zkracují vzdálenosti. Také objev fotografie (zase polarita znamení VAH) byl velký krok kupředu.

V období PLUTA ve znamení Berana byl v první řadě zvýrazněn potenciál a možnosti člověka. Bylo zveřejněno mnoho vynálezů, která však byly realizovány až v období PLUTA v Býku. To se týká vedle industrializace nejen železnice, ale také telegrafu, který byl sice tehdy vynalezen, ale realizován byl až později (1837 byl telegraf vynalezen, v roce 1840 byla sestavena Morseova abeceda, 1844 vznikla první telegrafní linka Baltimore-Washington).

Lidé této epochy, kteří se museli přizpůsobovat novým sociálním strukturám, měli silnou touhu stát se hrdiny. Jejich víra v sílu myšlenky a jejich touha po hrdinských činech vytvářela silné osobnosti, které se posléze uplatnily v období PLUTA v Býku. Touha po velikosti je vedla často do ciziny v naději, že zbohatnou - zejména v koloniích na konci fáze Berana, nebo v zajetí "zlaté horečky" na Aljašce.

Pluto a Charon V roce 1821 - 1822 přecházel PLUTO ze znamení Ryb do znamení Berana a toto období bylo doprovázeno konjunkcí Uranus - Neptun ve znamení Kozoroha, která k Plutovi tvořila kvadrát. Tato konjunkce Uranus - Neptun, která se opakuje v letech 1991 - 1993, odpovídá nové etapě v dějinách lidstva. Ve dvacátých letech 19. století znamená tato etapa průmyslovou revoluci a osvobozenecké boje.

Neptun byl ve znamení Kozoroha až do roku 1834 a toto postavení symbolizovalo situaci proletariátu na začátku průmyslové revoluce, nespokojenost s třídními rozdíly. Ale jakmile přešel Neptun v roce 1834 do znamení Vodnáře, kde je pánem Uranus, dostal charakter konjunkce Uranus - Neptun. A tehdy se stalo sociální hnutí velmi hlasitým, a když přišel Neptun v roce 1847 do konjunkce se Saturnem, byl založen svaz komunistů, vydán "Komunistický manifest" byly občanské bouře a revoluce v celé Evropě. Částečně však v druhé polovině roku 1848, vlastně v období (do roku 1851) přechodu PLUTA do znamení Býka a při současné konjunkci s Uranem zvítězila ve většině zemí reakce, která nastolila stabilní poměry.

Mnoho zemí tehdy dostalo novou ústavu.

Vyšlo v Konstelaci č.2+3 ročník II (1992)


Pluto ve znamení Býka

Podle knihy Jeana Clauda Weisse "PLUTO" připravila Zoša Kinkorová


Ve znamení Býka byl Pluto od července 1850 do dubna 1884. V tomto období se orientovalo vědomí na majetek, kapitál a stabilitu. Kromě toho se společnost strukturovala do tříd, možná i do kast. Na jedné straně jsou bohatí, kteří mají majetek, a na druhé straně jsou chudí, kteří si vydělávají na živobytí prací. Cení se půda, poklady země a produkty, které se vyrábějí ze surovin - jednak v zemědělství - jednak v průmyslu. Přeceňování kapitálu přináší nové nazírání na cenu práce. Přitom vyvstává otázka, zda patří produkty tomu, kdo vlastní půdu nebo kapitál, nebo tomu, kdo dává práci. Pluto v Býku uvádí v této oblasti věci do pohybu. Vzhledem k tomu, zeje Pluto na vlastní ose (Pluto je pánem Štíra a toto znamení leží proti znamení Býka), je zvýrazněna polarita zemědělství (Býk) - průmysl (Štír), ale také polarita mezi světlým a tmavým, což v přeneseném slova smyslu symbolizuje také konflikt mezi černým a bílým.

Pluto v Býku

Krátce před příchodem Pluta do znamení Býka uveřejnili Marx a Engels "KOMUNISTICKÝ MANIFEST" (1848), a v celé západní a střední Evropě pak docházelo k povstáním. Nejvýraznější byly konfrontace ve Francii, kde se v roce 1848 buržoazii spolu s vojskem podařilo potlačit ve strašných pouličních bojích povstání. Výsledkem toho všeho byla orientace na konzervativní hodnoty a v roce 1852 byl většinou národa zvolen za císaře Napoleon III. Jak vzdálené byly tehdy časy, kdy Pluto ve Vodnáři vyvolal Francouzskou revoluci!

V mnoha zemích byly zřízeny burzy, každý měl zájem na tom, aby zbohatnul, a všechno obyvatelstvo bylo zachváceno horečkou spekulace. Zejména se využívá těžba ropy, uhlí, minerálů, což je spojeno se systematickým drancováním kolonií. Zejména černí musí trpět (protější znamení Štír). Toto je období, kdy se používá ocel ke zpevňování konstrukcí. Velká část ocelových produktů jde na vybudování železničních systémů. Nalézáme zde typický princip znamení Býka, vlastnictví spojené s pocitem moci člověka nad přírodou. V tomto období vzniká mnoho představ o ovládnutí přírody člověkem, což dvacáté století s Plutem ve znamení Štíra bude muset řešit. V tomto období vzniká rovněž systém hypoték a úvěrů, intenzivně je budován průmysl, což vede ke vzniku kapitalistické velkoburžoazie. Také tento princip bezmezného rozvinutí průmyslu bude později podroben kritickému zkoumání.

Rozdělení světa na bohaté průmyslové a chudé zemědělské země začíná v této době. Racionalizace výrobních procesů v průmyslových zemích umožňuje demokratizační vývoj, zatímco v zemědělských státech, kde jsou majitelé půdy odkázáni na lidskou pracovní sílu, je tendence nechat pracující bez jakýchkoliv práv. Tyto rozpory se projevily nejvýrazněji v americké občanské válce v létech 1861-1865. Industrializovaný sever dává zemědělcům možnost volně podnikat na principu rovnosti. Každý pilný člověk má mít právo přivlastnit si na základě tvrdé práce půdu, tuto obhospodařovat a s tím získat existenci. Proti této filosofii se postavily jižní státy, které zaměstnávaly jako pracovníky otroky pokládané za vlastnictví. To jim umožňovalo lacinou zemědělskou výrobu (negativní význam Býka), přičemž otroci neměli žádná občanská práva. K občanské válce došlo vlastně proto, že severní státy vzhledem k vysokým nákladům na zemědělství nemohly přijmout filosofii Jihu, kde otroci pracovali zadarmo. Přitom se konečně prosadil demokratický systém s výsledkem, že až do konce období Pluta v Býku byla průmyslová výroba významnější než zemědělská produkce a tak se Amerika stala hlavní průmyslovou zemí světa. Průmyslová produkce se také odrazila v zemědělské výrobě, protože se začaly vyrábět stroje, které pomohly zvýšit zemědělskou produkci až desetinásobně. Zatímco se v USA na jedné straně profilovaly typy obchodníků a milionářů, jako na příklad B. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, J. P. Morgan atd, byly Indiáni zdecimovám a přesídleni do rezervací.

V období Pluta v Býku roste pruský militarismus, který přejímají i jiné státy. Podle pruského vzoru byla zavedena vojenská povinnost s víceletou aktivní službou v roce 1868 v Rakousku-Uhersku, 1872 ve Francii a 1874 v Rusku, právě tak jako v ostatních státech, s výjimkou Švýcarska, které zůstává při systému milice. Tento vývoj, který započal v období Býka, je ve 20. století revidován a nabubřelý vojenský systém zase redukován, což odpovídá polaritě Býk-Štír.

Toto období Pluta v Býku odmítá všechno, co může narušovat jistotu blahobytu a všechny jistoty z toho plynoucí. K tomu patří také sexualita připisovaná protějšímu znamení Štíra. Takže se dostáváme do puritánského viktoriánského období: všechno nekontrolovatelné v člověku musí být potlačeno, což se manifestuje již ve výchově. Charakteristická pro toto období je skutečnost, že se množí rasové konflikty. Na jedné straně se černí utlačují, zejména v koloniích, nebo se osvobozují zrušením otroctví v USA. Ovšem osvobození černochů je přijímáno se smíšenými pocity a tak v roce 1866 vzniká v USA Ku-Klux-Klan. (Paralela tohoto vývoje se objevila v Jižní Africe v období Pluta ve Štíru.)

Animovaný Pluto V rozličných oblastech převládá militaristický názor. "Skutečnost" je centrálním tématem filosofie, politiky, hospodářství, literatury, umění. Tak v oblasti filosofie se vyvíjí positivismus Augusta Comta, který odmítá jakékoliv metafysické úvahy. Jenom poznání, získané zkušeností a pozorováním, to "positivní", má všeobecnou platnost. Karel Marx zastává teorii historického materialismu, přičemž vychází z toho, že dějiny mají přesné zákony. První díl jeho životního díla "KAPITÁL" je uveřejněn v roce 1867, v době kdy Pluto je v konjunkci se Saturnem v opozici ke Slunci jeho radixu. O několik let dříve uveřejnil Darwin v Anglii spis "O vzniku druhů přirozeným vývojem". V této evoluční teorii jde rovněž o velice materialistické pojetí, které bylo protivníky označováno za "opičí teorii" a "atheismus". Darwinova teorie ovlivňuje posléze nejen biologii, ale i duchovní a sociální vědy, takže na principu výběru a přežití silnějších a přizpůsobivějších se vyvíjí model platný dodnes.

Období Pluta v Býku se vyznačuje dvěma konjunkcemi Pluta se Saturnem, a to v roce 1851 a 1883. Konjunkce v roce 1851 je současně konjunkcí Plula s Uranem, což jí propůjčuje zvláštní význam. (Konjunkce Pluto -Uranus jsou totiž velice vzácné. Další byla až roku 1965). Období padesátých let 19. století se vyznačuje tím, ze se zavádí občanský pořádek. Kdyby se byl Pluto nacházel v jiném znamení než zemském, jistě by nepokoje z roku 1848 vyústily jinak. S Plutem v Býku je však potřeba stabilních podmínek silnější než touha po převratu. Současně byl Neptun v měkkém znamení Ryb, zatímco konjunkce Pluto-Saturn přinesla vzrůst významu vědy a průmyslu. Bylo jistě význam ne, že období Pluta v Býku bylo doprovázeno dvěma konjunkcemi Saturna s Neptunem. Ty přinesly vzrůst sociálního vědomí pracující třídy, který vyústil v rozličné formy sociálních zákonů a vymožeností: Na příklad v Německu přichází v roce 1883 zákon o zdravotním pojištění, zatímco ve Švýcarsku je uzákoněno, že majitel továrny je povinen podpořit dělníka při jeho úrazu.

Také působení Karla Marxe, který je z astrologického hlediska dvojitý Býk (Slunce i Luna ve znamení Býka) udává tón tomuto období. Je typický kritik stinných stránek Plula ve znamení Býka, a zvýrazňuje pojem historického materialismu. (Karel Marx se narodil 5. 5. 1818, LT 2h 00 AC 23° Vodnáře, MC 14° Střelce.)

Aspekty mezi Saturnem a Neptunem a posléze opozice Saturna a Urana ovlivnily světové hospodářství: přílišné zvyšování státních a soukromých investic vedlo k nadprodukci, se kterou nemohla poptávka držet krok. Současně propadlo mnoho kapitalistických investorů spekulativní horečce, která zvýšila kursy akcií natolik, že to mohlo mít za následek jenom pád. Německá říše obdržela od Francie v roce 1871 jako válečné odškodnění asi 4 miliardy marek. Tím se uvolnilo mnoho kapitálu, který povzbudil spekulace, čímž si materialistická žádostivost Pluta ve Štíru sama vykopala hrob.

Do období Pluta v Býku spadají tři rozdílná postavení Neptuna. Nejprve byl Neptun v Rybách (do roku 1862), potom v Beranu (do roku 1875) a konečně v Býku až do konce období. Poslední perioda současné přítomnosti Pluta a Neptuna ve znamení Býka je možná nejzajímavější. Od roku 1882/83 můžeme na základě současné konjunkce se Saturnem, který tvoří mezi Plutem a Neptunem jakýsi most, hovořit o jakési široké konjunkci mezi oběma pomalu běžícími planetami, které mohou být tematicky započítány ještě do znamení Býka. Od roku 1884 se teprve připravuje nastávající konjunkce v Blížencích. Tato potom bude podnětem pro vznik nového obrazu světa.

Vyšlo v Konstelaci č.4 ročník II (1992)


Pluto ve znamení Blíženců
Podle knihy Jeana Claude Weisse "Pluto" připravila Z. Kinkorová

Znamením Blíženců procházel Pluto od roku 1882 až do roku 1914, tedy v období, kdy v oblasti komunikací a obchodu lze zaznamenat veliký pokrok. Svěží vítr zavanul také do systému světového nazírání, neboť během roku 1887 až 1902 byl také Neptun většinou ve znamení Blíženců a během 90tých let 19. století tvořil konjunkci s Plutem. Neptun coby planeta transcendentna spolu s Plutem, symbolem transformace měly dobrou šanci dosavadní obraz světa postavit na hlavu a člověka konfrontovat s novým pohledem na věci.

Pluto v Blížencích

Celá tato epocha Pluta v Blížencích se vyznačuje bezmezným nadšením pro vědu a techniku. Během této krátké periody přišlo na svět více vynálezů než za celých posledních 2.000 let. S ohledem na život jednotlivce jsou tyto vynálezy významnější než ty, které byly učiněny v pozdějších letech. Většina vynálezů se týká oblasti dopravy - bylo vynalezeno auto, letadlo, stavba konstrukcí mostů a tunelů a silnic, dále komunikačních prostředků - časopisů a novin, filmu a telegrafie, dále v oblasti obchodu vybudování světových obchodních společností, objevily se první obchodní domy. Kromě toho byly také v oblasti myšlení a vědy učiněny dalekosáhlé objevy, které dlouhodobě změnily obraz světa. Zejména to bylo překonání euklidovského trojrozměrného systému prostoru a jeho nahrazení čtyřrozměrným časoprostorem. Současně také zaznamenala také psychologie důležitý obrat tím, že bylo odhaleno, že psyché sestává z vědomí, podvědomí a nadvědomí.

V oblasti polickohospodářské se označuje období Pluta v Blížencích všeobecné jako "imperialismus". USA jako země patřící do Blíženců se v tomto období vyvinula v nejsilnější hospodářskou mocnost světa a těžiště světového obchodu se přesouvá z Evropy do Ameriky. Byl postaven Panamský kanál, který otevírá USA cestu jak do Atlantiku, tak do Pacifiku. A "dolarová diplomacie" má za cíl finančními prostředky docílit vliv na ostatní vlády ve světě.

Člověk nabývá nový pocit rychlosti pohybu: Význam železnice stoupá, parní lokomotivy se nahrazují elektrickými, staví se tramvaje, podzemní dráhy, jsou zdokonalena jízdní kola a pro bohatší je tu automobil. První automobil na benzin vyrobila firma Daimler v roce 1886. A jsou tu první automobilové závody v roce 1894 na cestě Paříž-Rouen.

Řada nových vynálezů je nekonečná: v roce 1884 je vynalezeno plnicí pero, v r. 1885 je vynalezen diktafon, v roce 1887 konstruuje se gramofon. 1888 se promítají "pohybující se obrázky". 1895 vyvíjí Marconi bezdrátovou telegrafii. 1900 vzniká první fotokopírovací přístroj a v roce 1901 je možné bezdrátové telefonické spojení. V 90tých letech se stávají z novin velmoci, které svými senzacemi ovládají veřejné mínění.

Pluto a Charon V důsledku rozmachu železnic, námořní plavby a telegrafie dostává obchod světový význam. Vzdálenosti už nejsou žádným problémem. Ve vědeckých výzkumech dominuje objevení roentgenových záření v roce 1895, které symbolizuje doposud nemyslitelné rozložení hmoty. Tento poznatek byl potvrzen rok nato pozorováním rozpadu uranu. Hmota už není konstantní, nýbrž lze ji rozložit. Struktura prostoru se mění vlivem faktoru času rovněž vynálezem filmu.

Vynález radioaktivity a roentgenových paprsků vede začátkem 20. století ke kvantové teorii (1900), k teorii relativity (1905) a v neposlední řade prostřednictvím roentgenových paprsků v roce 1903 mohlo být nad veškerou pochybnost určeno stáří prehistorické lidské rasy Neandrtálců.

V oblasti psychologie nacházíme v tomto období rovněž dualitu Blíženců, neboť psychoanalýzy prokazují, že nejen "vědomí je faktorem lidského, jednání, nýbrž že probíhají též iracionální procesy, které mají přinejmenším stejný význam.
1904 objevuje Pavlov "podmíněný reflex" a v následujícím roce se dělají první IQ testy.

Vyšlo v Konstelaci č.1 ročník III (1992)


PLUTO velký scénárista světových dějin

Období PLUTA ve znamení RAKA

V období od září 1912 až do července roku 1939 byl PLUTO ve znamení RAKA. V létech 1912-14 přecházel ze znamení Blíženců (I. světová válka), v létech 1937-39 přecházel ze znamení Raka do znamení Lva (II. světová válka).
Pluto v Raku

S Plutem v Raku bylo lze očekávat veliké patriotické pocity, závislost na společné vlasti, společné mateřské řeči, a s tím spojená tendence přenášet odpovědnost jednotlivců na „otcovskou" figuru, vůdce, zejména jsou-li v popředí nacionalistické tendence. Sotva v jiném období by mohla přijít k vyjádření tak výrazně „duše národa" v tak mnoha zemích. Na nevyvinutém stupni to mohlo znamenat, že ostatní státy byly označeny za „tmavý princip" a tím rozdmýchána rasová nenávist. Tato epocha znamenala konec evropského panství, konec císařské říše, diktátory jako "muže národa" a nové otcovské figury a nový pořádek.

Pluto v Raku symbolizuje také „MOC NÁRODA", vzbouření celých lidových mas proti vládnoucí horní vrstvě, takže může přijít destrukční tendence a přinést mnoho ničení hodnot. Je to perioda, kdy nastává ústup Evropy ze slávy: právě u národů, které dříve kolonizovaly, se Evropané co by „otcovské figury" nekonečně zdiskreditovaly - tak to charakterizuje indický historik Panikkar ve své knize „Asie a panství západu". Evropa byla zbavena panujícího postavení v koloniích v důsledku nenávisti dlouho vykořisťovaných a ponižovaných národů a boj mezi koloniemi a kolonisty vyústil v bankrot Evropy, která se stala z věřitele kontinentem dlužníka.

Ke konci první světové války v roce 1917 propukla v Rusku revoluce, občanská válka, kde stály proti sobě rovněž dva systémy: Jako výsledek války a revoluce došlo k zhroucení tří císařství, ruského, německého a rakouskouherského a začínaly si vládnout samy národy, které však ještě nebyly dostatečně zralé pro trvalou demokracii, v klíčových národech byla předznamenána cesta k diktatuře: Národ volal po silném muži z vlastních řad, který jej posléze promptně zradí.

Tak pod současným vlivem Neptuna ve Lvu, Pluta v kvadrátu na Saturna a trigonu na Urana v létech 1922-24 vzniká celá řada diktatur. V roce 1922 přichází do Říma diktátor Mussolini, v roce 1923 ve Španělsku diktátor Primo de Rivera a v roce 1936 diktátor Franco. Během konstelace Saturn-Pluto-Uran nabírá v roce 1923 také dech Adolf Hitler, jehož puč však ztroskotal a v roce 1924 po smrti Lenina prosazuje se jako panovník s absolutní mocí Stalin v Rusku. V Turecku, které začíná být moderní zemí, přichází k moci také nový silný muž Kemal Ataturk, panující rovněž jaksi despotickou formou. V roce 1931-35 dochází k významnému kvadrátu mezi Uranem a Plutem, což tentokrát vede k úspěšnému uchopení moci Hitlerem. Ve všech případech diktátorského uchopení moci jsou astrologické konstelace výmluvné: Národ (Znamení Raka), moc = Uranus, diktátor lačnící po moci = Uranus/Pluto. Tragédie tohoto období je v tom, že národ, místo aby sám převzal zodpovědnost za své zájmy, deleguje přemocnou „otcovskou figuru" ve smyslu „On už bude vědět, co je pro nás dobré". A tato otcovská figura mluví o „novém pořádku", o „novém věku" a tak je masy, toužící po obnově, přijmou. A toto by mělo být pro celý svět varováním, jak nový pořádek zcela určitě nemůže a nesmí vypadat.

Pohled na Plutona z Charona Je zajímavé, že také v nově vzniklém Československu je zvolen prezident Tomáš G. Masaryk, lidem nazývaný „tatíček Masaryk", tedy také otcovský princip, který však skutečně zavádí demokracii se všemi ideály demokracie. Rovněž v USA v době, kdy došlo v Německu k uchopení moci Hitlerem, zavádí Franklin D. Roosewelt nový pořádek nazvaný „NEW DEAL", kterým vyvádí Ameriku z deprese 30 let a vystupuje jako vysloveně otcovská figura v pozitivním a demokratickém smyslu a zavádí ve státě, doposud spravovaném kapitalistickým maximem, sociální zařízení. Leč ještě předtím v USA dochází také k zvláštnímu opatření:
V roce 1919 se zavádí PROHIBICE - zákaz podávání alkoholických nápojů. To však vede k pravému opaku: Vzniká mnoho tajných hospod, k destilaci alkoholu po doma, a o distribuci alkoholu se začíná starat mafie - známý Al Capone - v roce 1925 kontroluje v Chicagu 10.000 krčem a k tomu má armádu 700 mužů. Gangsterský gang se silnou rodinnou tradicí zakládá moc podsvětí, PADRINO (otec) ovládá tuto „rodinu" a pašování zakázaného alkoholu se nazývá „MOONSHINE" - měsíční svit, což vyjadřuje symboliku Raka (Luna je pánem znamení). V souvislosti s alkoholem dochází k rozdělení obyvatelstva USA na dva tábory - „suché" a „mokré" - a v důsledku divoké spekulace se rozšiřuje propast mezi chudými a bohatými a tak v roce 1929 1% amerického obyvatelstva „RAVI BATRA" vlastní 36% majetku národa - tedy absolutní špička v tehdejších dějinách. To ale vede ke krachu na burze, k hospodářské krizi, která se rozšiřuje do ostatních zemí a v roce 1932 dochází k vrcholu krize. V té době dochází k takovým úkazům, že místo aby se zlevnily ceny určitého zboží, raději se toto ničí: Mléko, káva, obilí se hází do moře, zatímco miliony lidí umírají hladem.

V Evropě se však během dvacátých let hospodářská situace stabilizuje a smetánka prožívá „zlatá dvacátá léta", která však končí 25. 10. 1929 „černým pátkem" - velkým burzovním krachem, který vedl k dlouhodobé fázi deprese, jež vyvedla svět z euforie a konfrontovala jej se strachem z budoucnosti. Toto se stalo přesně v době, kdy byl objeven Pluto - tedy 18. února 1930. A tu přichází ke slovu Nationalsocialismus, aby mohl nastoupit Hitler, který přinese světu novou formu plutonského rozkladu, a pod vlivem kvadrátu mezi Uranem a Neptunem se stává volání po novém pořádku, který by mohl národy vyvést z krize, stále hlasitější. Jako pozitivní vyjádření Pluta v Raku můžeme považovat pasivní odpor Gándhího v Indii, kterým uvedl v pohyb masy lidu celého státu, a tak přemohl moc kolonistů z Anglie.

V období Pluta v Raku vidíme silný rozmach realizace vynálezů z období Blíženců: zejména to je zavedení pásové výroby, která umožňuje velmi brzy rozšíření automobilů - už v roce 1924 vyrobil Ford v Americe deset milionů automobilů. Rozrůstají se světová města - Paříž - Berlín - New York a tak dochází k tomu, že veliká rodina se dělí - děti odcházejí za prací do města. Zatímco dříve přinášel do rodiny informace zvenčí otec, nastupuje funkce rozhlasu, ovlivňování mas.

Ženy nabývají na významu: V Rusku po revoluci mají silný podíl na dění ve státě. Ženy se zúčastňují veřejného života a pod vlivem Pluta v Raku je role ženy totálně zvýrazněna (Luna - ženský princip). Ve většině zemí je v tomto čase zavedeno pro ženy volební právo. Rovněž mnoho žen nalézá uplatnění v zaměstnání, neboť poznaly, že jejich muži nedokáží nabídnout v důsledku nezaměstnanosti trvalou finanční jistotu.

Filmová a literární produkce je pravým obrazem symboliky Pluta v Raku: je zdůrazněna rodina, rodinné svazky, hledání štěstí, ideálního partnera a partnerky za účelem blahobytu v rodinném svazku, jsou pitvány příčiny životních nezdarů v důsledku porušení pravidel hry v rodinném soužití. Morálka nepřipouští nevěru jako běžný úkaz, možnost rozvodu se teprve rýsuje v nedohlednu. Písně hovoří o lásce, o soužení a touze po změně, která přijde až dlouho poté.

Generace s Plutem v Raku mají velikou schopnost udržet trvalé svazky a partnerské vztahy a prosazovat věrnost i v těžkých časech.

Pluto ve znamení LVA (říjen 1937 - červen 1958)
Vzhledem ke všem vlastnostem znamení Lva s nároky na velikost, velkolepost a velkorysost, autoritu a slávu působí PLUTO ve všech oblastech paralelně s touto charakteristikou. Je zvýrazněno právo na „životní prostor" jednotlivých států, velikášské ambice jednotlivců nebo skupin, touha po svobodě a po možnostech rozvinutí individuálních možností - člověk chce být obrazem svého tvůrce. Tím je znatelná touha po ovládnutí přírody a po pokroku, někdy až rouhavém, který se v budoucnosti může obrátit proti lidstvu.

Pluto ve Lvu

Druhá světová válka začala po příchodu Pluta do znamení LVA s tendencí „nastolit nový pořádek" a ideologie měla v této válce hrát významnou roli: Na jedné straně fašistické tendence osy Berlín-Řím-Tokio, na druhé straně demokratické tendence Anglie, Francie a USA a konečně třetí pól komunistická ideologie Sovětského svazu - s konečným výsledkem - osvobození; Svobodný svět nicméně je posléze rozdělen na dva bloky: Komunistický svět s přesvědčením, že se osvobodil od kapitalismu a západní svobodný svět kapitalistický. Korunu dostává postavení Pluta ve znamení Lva tím, že se lidstvu podařilo štěpení atomu, atomovou energií vytvořit „protislunce", tedy energii, která je srovnatelná pouze s energií Slunce - a Slunce je regentem znamení Lva. lim, že tajemství štěpení atomu znají oba bloky -východní a západní - a oba bloky mají atomovou bombu, nepřichází v úvahu zničení protivníka, neboť toto by znamenalo též sebezničení.

Ovšem touha po svobodě vedla rovněž k odbourání kolonialismu: V roce 1947 se stává Indie nezávislou, což vede k rozdělení na Indii a Pákistán, na území Palestiny vzniká Izrael jako nezávislý stát, nezávislou se stává i Barma a Indonésie a většina afrických států.

Člověku se otvírají nové obzory, má pocit, že se stává pánem nad vším, je vynalezen penicilin o kterém se věří, že zvítězí nad všemi nemocemi; je vynalezeno DDT, za které Paul H. Muller v roce 1948 dostal Nobelovu cenu a o DDT se věří, že může zničit všechen škodlivý hmyz. Věří se, že energie získaná štěpením atomu nahradí dosavadní elektrárny; nově vynalezené umělé hmoty nahrazují klasické materiály; vynálezy různých přístrojů, zejména pro domácnost, umožňují ženám více volného času; v souvislosti s automatizací, spočívající zřejmě na pokrocích v elektronice, se přetvořuje struktura hospodářství a znatelně se zlepšuje životní standard.

Pluto V roce 1955 se mluví o Západním Německu jako o „hospodářském zázraku". Svoboda je umocněná větší možností pohybu, jízdní kolo nahrazuje moped, motocykl a malá auta.

Znamení Lva se vyznačuje tendencí „žít naplno" - tedy též smyslem pro zábavu a hry. A tak v 50tých létech slaví veliké úspěchy filmy z Hollywoodu: s veškerou naivitou ukazují hrdiny, kteří odolají všemu zlu, muži musí být silní, ženy krásné a svůdné. Zatímco Marilym Monroe slaví svoje první triumfy, zakládá v roce 1953 Hugh Hefner magazín Playboy. K životním požitkům ovšem patří také prázdniny a v 50tých létech vidíme začátky toho, co se stalo později masovou turistikou: Francouz Trigano zakládá klub Mediterrannée, začíná výstavba rekreačních přímořských středisek a hotelů.

Od roku 1953 nemusí člověk ani opustit svůj domov, aby se pobavil: vynález televize umožňuje shlédnout veškerou filmovou a televizní tvorbu. Ovšem současná konjunkce Neptuna se Saturnem dává tušit, že s vynálezem televize přichází nová drogová závislost „dávat se bavit".

Znamení Lva symbolizuje rovněž mládí, jehož spontánnost má hravé tendence. A tak během padesátých let jsme svědky vzrůstající touhy po mladistvém vzhledu, mladistvém oblékání. Zejména v USA se dostává mladistvým stále více nezávislosti a začínají rozvíjet vlastní mladistvou kulturu: Elvis Presley slaví od roku 1954 svoje veliké úspěchy. Svého hrdinu vidí mládež v James Deanovi. Je znatelný silný generační problém: starší generace je fascinovaná a znepokojená provokační erotikou předváděnou ve filmech mladými herečkami jako na příklad Brigitou Bardotovou. A tato starší generace nemohla ještě tušit, jak by byla zděšena tím, co přinese Pluto, až bude procházet znamením Štíra!

(volně podle knihy PLUTO od Claude Weisse
připravila Zoša Kinkorová)
Převzato z Konstelace ročník III, číslo 3-4.


VELKÝ SCÉNÁRISTA DĚJIN PLUTO
PLUTO VE ZNAMENÍ PANNY


Pluto vstoupil do znamení Panny v roce 1956. V roce 1971-72 přechází do znamení Vah.
Znamení Panny symbolizuje náš každodenní život, zacházení s malými detaily našeho každodenního života a připomíná nám neustále hranice naší potřeby a nutnosti. Řídí hierarchii pořádku, který člověk coby sociální bytost vybudoval, aby se mohl organizovat, vytvářet struktury společnosti a její hranice. Vzhledem k tomu, že má znamení Panny vztah k tělesnosti člověka, dalo se předpokládat, že budou vyvinuty nové léky které by člověku mohly pomoci a v oblasti světa práce zavedeny nové technické vymoženosti. V oblasti hierarchické nadřazenosti států lze očekávat nové úpravy vztahů, takže kolonizované země, které se cítí být degradovány, budou dělat pokusy o převrat a revolty (Pluto). Totéž se dá očekávat ve státech s rozličnými národnostními skupinami, kde se jedna část obyvatel cítí být utlačována částí druhou.

Pluto v Panne

Povstání a jejich potlačení v „Satelitech Ruska" - Berlínská zeď - Komunistické úspěchy v Třetím světě - Národní komunismus v Číně -Vietnamská válka.

Hned první den, kdy vstoupil Pluto do znamení Panny, 21. října 1956, vypuklo povstání v Maďarsku, které bylo krvavě během dvou týdnů Rusy potlačeno. Podobně tomu bylo s Pražským jarem o 12 let později, které skončilo rovněž vpádem sovětských pancéřů. Mezitím v roce 1961 byla postavena Berlínská zeď, která oddělovala východní chudší Berlín od jeho západní bohatší části, přičemž „zeď" odpovídá symbolu znamení Panny.

Asi 3 měsíce po vstupu Pluta do znamení Panny organizuje čínské vedení strany pod vedením Mao Tse Tunga v rámci „Velkého skoku vpřed" naprostý převrat v zemědělství, kde místo privátních hospodářství se zřizuje po vzoru Sovětského svazu zemědělská výroba v kolchozech. Dokonce privátní domy byly vesměs zbourány a nahrazeny společnými sídlišti. To se stalo v roce 1958. A čtyři měsíce nato, 1. ledna 1959, přichází na Kubě k moci Fidel Castro. A v roce 1960 začínají boje mezi Jižním a Severním Vietnamem, což o několik let později vyvrcholí válkou ve Vietnamu. Američané, kteří původně přispěchali na pomoc prostřednictvím svých válečných poradců, zúčastnili se oficiálně války teprve v roce 1964 a v roce 1967 tam bylo v akci 500.000 mužů. Během této války se mnoho mluvilo o „povinnosti", „angažování se v boji za svobodný svět", ale právě v USA se rozpoutaly vzrušené debaty, kde jedna část společnosti byla pro a druhá proti vměšování se do této války. Také mnoho vojáků se neprojevilo jako „hrdinové svobodného světa" a mnoho z nich bylo rádo, když mohlo sáhnout po drogách, aby jejich situace byla snesitelná. Také když některý z jejich kamarádů padl, říkali „naštěstí byl nadrogován" což vyjadřuje srozumitelné situaci v této válce. Přestože cíl války nebyl předem znám, můžeme vietnamskou válku označit jak poslední koloniální válku. Američani přispěchali ze špatně pochopené povinnosti pomoci (je neprůhledné a těžké zjistit, kdy vlastně angažovanost Američanů začala) a ani se neví, co tím zamýšleli. A je to dobrý příklad toho, co se může stát na ose Panna-Ryby: z pomocníka se stane pronásledovatel a konečně oběť.

Hnutí za občanská práva v USA -Rasové nepokoje - Studentská povstání - Sociální tendence.

Rozporuplné mínění o vietnamské válce vedlo k mnohým demonstracím, ze kterých největší byla demonstrace černých, kterou vedl Martin Luther King a které se zúčastnilo 350.000 osob. Rok nato byl tento významný vůdce černých bílými fanatiky zabit. Pak následovaly demonstrace ve Washingtonu, v Los Angeles, které lze považovat za nejkrvavější rasové demonstrace amerických dějin.

Rok 1968 s Jupiterem, Uranem a Plutem ve znamení Panny je významný touto přítomností tří pomalu jdoucích planet ve znamení Panny což bylo vyjádřeno protiklady mezi mladými a starými, mezi chudými a bohatými, mezi bílými a černými. Toto desetiletí bylo významné nejen zavražděním Martina Luthera Kinga, ale také John Kennedy a jeho bratr Robert Kennedy byli zabiti. Byly také uspořádány mnohé studentské demonstrace v celé Evropě v důsledku nadšení pro Pražské jaro, což například ve Francii vedlo ke stávkám a totálnímu chaosu. Jednalo se o protestní hnutí proti buržoazním pořádkům, které v důsledku brutálních zásahů státu lze označit za podobné občanské válce. Zatímco studentská opozice sledovala především revoluční cíle, využily odbory situace k svému prosazování sociálních cílů.

Francie ztrácí svoje kolonie - Mezinárodní amnestie - „Africký rok"

Na příkladu maďarského povstání jsme ukázali, jak velice Pluto ve znamení Panny souvisí s povstáním podrobených států nebo společností proti panujícím pořádkům. Teprve osm dní po vypuknutí nepokojů v Maďarsku jsme se dočkali posledního kolonizátorského pokusu společných evropských mocností o znovunastolení starých pořádků: 29. října 1956 napadly Paříž, Londýn a Izrael Egypt, když předtím znárodnil Gemal Ab-del-Nasser suezský kanál. Amerika i Rusko nutili Francii i Anglii, aby svoje operace v Egyptě skončila, takže nakonec Nasser byl oslavován jako hrdina a vítěz. Ale diskreditace Francie v arabském světě ji přišla draho. Pouze dva měsíce po suezské intervenci propukla alžírská válka. Ve Francii byly rozporuplné názory -jedna část obyvatel chtěla bojovat o udržení této svojí kolonie, zatímco druhá část podněcovala vášnivé debaty o tom, že Alžír má být osvobozen od jejich nadvlády a tak nakonec získal Alžír svoji nezávislost. Naštěstí ostatní státy nemusely o svoji nezávislost tak krutě bojovat jako Alžír, neboť mnoho afrických států se osvobodilo od koloniální nadvlády, a tak vznikají na územích východní, západní a rovníkové Afriky nové samostatné státy: Mauretánie, Senegal, Pobřeží slonoviny, Togo, Benin, Mali, Niger, Čad, Centrální africká republika, Kamerun, Gabun, Kongo a Madagaskar.

Pokroky v medicíně - Pilulky jako konzumní zboží - Pilulky proti početí - Drogy, Hippies a Pop-kultura

Abychom porozuměli důležitým změnám, které můžeme pozorovat v období Pluta ve znamení Panny, je důležité si všimnou toho, že po celou tuto dobu je Neptun ve znamení Štíra. Zatímco je Pluto v opozici na domicil Neptuna Ryby, prochází Neptun znamením Pluta. Z tohoto důvodu lze porozumět tomu, proč mohly být překročeny hranice bádání týkajícího se lidského těla, které doposud bylo tabu. Sem patří jednak sexualita, která byla v důsledku objevení „antibabypilulky" změněna a liberalizována, ale také odpor proti rozšiřující se spotřebě drog, LSD, meskalinu a hašiše. Počátkem období Pluta v Panně nastává epocha uklidňujících prášků, které lidi potřebují stále více, aby zvládli svůj stres ve světě práce. Důležité byly Librium a Valium, které byly počátkem 60tých let komercionalizovány a současné v USA byla poprvé uvolněna do prodeje pilulka proti početí. V tomto období byly provedeny také první transplantace srdce a ledvin.

Do popředí se dostává otázky ochrany životního prostředí - poukazuje se na to, jak škodlivé pro potravu jsou pesticidy a jaké škody napáchaly na přírodě. Ovzduší ve velkých městech v Americe se začíná měřit a denně zveřejňovat výsledky. Také se začíná poukazovat na zhoubné účinky kouření cigaret a objevují se varující nápisy na krabičkách cigaret.
Mnoho lidí se začíná více starat o svoje tělo - pěstuje se jóga, zkoušejí se nové způsoby výživy. Nabízejí se „biologicky čisté produkty".
V 60tých létech také vznikají skupiny hippies, kteří zdůrazňují „Make love, not war!" (milujte se, neválčete). Nastává rozpor mezi mladými a tendence nevěřit starým a tak lidé s Plutem v Raku a ve Lvu jsou jimi přezíráni.

PLUTO VE VAHÁCH

Říjen 1971 - srpen 1984


S Plutem ve Vahách můžeme počítat se změnami v partnerských vztazích, a to jak při uzavírání manželství tak ve vztazích mezi státy. Dochází k nekonvenčním formám vztahů a totéž platí i v jiných oblastech, protože Váhy souvisí s právem a se zákony. Zákony, které občanům nevyhovují se mění, a to zejména v období, kdy je Neptun ve znamení Střelce. Jednotlivé konflikty tedy mohou dostat náboženské zabarvení.

Pluto ve Vahách

Bezesporu byl americký prezident Richard Nixon v oblasti mezinárodní diplomacie jeden z nejúspěšnějších prezidentů. Dva měsíce před přechodem Pluta do znamení Vah navštívil jako první americký prezident Sovětský svaz a tam sjednal s Nikolajem Podgorným smlouvu Salt I o omezení strategických zbraní. Prezident Nixon vycházel z toho, že obě supervelmoci mají společný zájem na spolupráci. A od té doby nastává určité uvolnění dosavadního napětí. Poté v únoru 1972 odjel do Číny, kde s vedením státu sjednal příští vztahy na bázi „přátelského soužití", a tím skončilo dvacetileté nepřátelství obou států.

Brzy nato, v lednu 1973 ukončil Henry Kissinger z příkazu prezidenta Nixona válku ve Vietnamu jednáním s vietnamským vedením a dostal za to v roce 1983 Nobelovu cenu míru. Ale v roce 1973 vypukla aféra Watergate, takže Nixon musel odstoupit. Vzhledem k hlubokému zklamání Američanů musel být v příštích volbách zvolen „čistý muž", někdo kdo se vyznačuje nábožností a morálkou: a to byl Jimi Carter. Carter má vyloženě kvality znamení Vah. Vždycky se snaží najít řešení, aby nikomu neublížil. Jeho horoskop to jasně ukazuje, neboť Mars je na sestupném měsíčním uzlu v opozici na konjunkci Venuše-Neptun ve Lvu, takže tím je dán jeho strach z agrese. To se projevilo při aféře výměny 70ti amerických zajatců v Iránu za bývalého perského šacha, žijícího na klinice v New Yorku.

Pluto ve Vahách rozřešil také klasické rozdělení rolí muž/žena, neboť právě v době, kdy v Americe řídil osud Ameriky Jimi Carter, v Anglii přišla k moci žena, kterou brzy nazývali „Železnou Lady". 3. května 1979 se stala Margaret Thatcherová první premiérkou dějin Velké Britanie. Velkou prestiž jí získalo znovuzískání Falklandských ostrovů, obsazených argentinskými vojsky. Je zajímavé, že také Margaret Thatcherová má Slunce ve Vahách ve 12. domě v kvadrátu na Pluta a Saturna na Ascendentu. Také v jejím horoskopu je významné postavení Luna/Neptun na MC a Slunce ve 12. domě coby Neptunská tématika. Důležitý rozdíl mezi oběma státníky je v tom, že v jejím horoskopu Mars v kvadrátu na Pluta a Jupitera dostává „podnikavé aspekty", zatímco u Cartera je na sestupném měsíčním uzlu v opozici na Neptuna.

Tématice Pluta ve Vahách odpovídá také to, že skupiny lidí doposud platné právo a společenské normy neakceptovaly, nýbrž docela nedemokraticky chtěly násilím prosadit vlastní koncepci. Tak v červnu 1972 došlo k velikým teroristickým akcím ve Střední Evropě, zejména v Německu, kde kromě aféry v Baden-Baden dochází též k mezinárodnímu terorismu, když v září na Olympiádě v Mnichově bylo přepadeno izraelské olympijské mužstvo. Došlo k mnoha teroristickým útokům, únosům letadla, vraždám politiků. Mezinárodní terorismus neskončil přechodem Pluta ze znamení Vah - vystupňoval se ve formě „státního terorismu" a mučí lidi dále. Období Pluta ve Vahách je spíše obdobím snahy o mír, než mírových smluv. Ještě častěji se setkáváme se situacemi podobnými válce nebo občanské válce - jako ku příkladu v Severním Irsku, kde se od roku 1971 tak rozšířily násilnosti, že musela být zesílena vojenská posila na 12500 mužů, nebo konflikt v Afganistanu, který po obsazení sovětským vojskem odůvodňuje ministerský předseda Karmal tím, že požádal Moskvu o „bratrskou pomoc". Také válka mezi Iránem a Irákem ze září 1980 se zklidnila teprve v roce 1988.

Toto období se vyznačuje neobyčejným kolísáním mezinárodního měnového systému: zatímco začátkem 70tých let byl l dolar za 4 DM, klesla jeho hodnota do roku 1980 na 1,70 DM, ale posléze v roce 1984 znovu na 3 DM. Tato destabilizace světové měny přinesla světu taková překvapení, když nejdražší obchody, nejluxusnější hotely byly vykupovány arabskými olejovými magnáty, kteří si svým nadbytkem peněz mohli dovolit nejen kupovat domy, ale také lidi. Jak byl překvapen Londýňan, když si chtěl jít do nočního podniku, ale nebylo tam pro něj místo, protože celý lokál i s děvčaty si pronajal Arab, aby si z něj zřídil ad hoc harém pro tento jeden večer.

Dochází k tomu, že stále více jednotlivců chce více práva, práva ženy jsou srovnatelná s právy mužů, agituje se o stejnou mzdu za stejnou práci jak u mužů tak u žen. Ve Švýcarsku teprve v roce 1971 mají ženy volební právo a jdou volit a účastní se tak politického dění. Muž a žena jsou rovnoprávní.

Sedmdesátá léta jsou velikým obdobím sexuálního osvobození. V časopisech se mluví o erotice stále otevřeněji a titulní obrázky - zejména v Německu - se snaží obrázky nahých žen získávat nové čtenáře. A ženské spolky se marně snaží zachránit čest ženy. Leč počet legálních manželských svazků klesá, volné partnerské vztahy se množí, rozvodovost stoupá. To ale vede k situaci, že stále více lidí se cítí osamocenými, marně hledají partnera nebo partnerku, dosáhnou-li vyššího věku. Sňatky uzavírají velice mladí lidé, zejména dívky, které vidí, že později už mají malou šanci najít partnera k trvalému svazku. To ale je také jedním z důvodů vysoké rozvodovosti. „Nový věk" plný poživačnosti, s právem na užívání světa je krátkozraký a neví, co mu přinese přechod Pluta do znamení Štíra, kdy uvidí, že jeho představy byly příliš optimistické a že za všechno se musí platit daň. A za volný sexuální život to bude daň ve formě AIDS.

Claude Weiss
Podle knihy Clauda Weisse připravila Zoša Kinkorová


Převzato z Konstelace ročník IV, číslo 15-16.


09.12.2003 at 18:16:50 Email pana Turnovského:
Vážený pane Tichý, nezbývá mi než uvést na pravou míru jedno tvrzení vážené paní Kolegyně Zoši Kinkorové. Hamburgská (Witteho) škola s Plutonem, kterého známe - nepracovala. Witte zavedl 8 hypotetických planet, z nichž ani jedna svojí periodicitou a pozicí Plutonovi neodpovídá. Zdraví TurnovskýAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.