Astrology Pacific
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Horoskop listopadové revoluce


Vítězslav Čížek


      Paseka

     U historických událostí je největší problém, odkdy je začít počítat. U horoskopů republik a vlád je to okamžik jejich vyhlášení, tedy završení procesu mnohdy složitého a vleklého. I revoluce a převraty mají samozřejmě své dlouhodobé příčiny, ale vzhledem k jejich charakteru by se za zrod měl považovat okamžik, kdy všechno vypukne a proces naopak začne. Tedy přesná minuta výstřelu z Aurory a podobně. Podle zprávy parlamentní komise pro vyšetření událostí 17. listopadu 1989 v Praze byl definitivní a neodvolatelný rozkaz k zahájení masakru na Národní třídě vydán ve 20 hodin 50 minut středoevropského času. Tento časový údaj bereme za směrodatný pro výpočet horoskopu listopadové revoluce.

    Vlastní události předcházelo dlouhodobé spojení Saturna s Neptunem, v roce 1989 došlo ke třem exaktním konjunkcím, k poslední 15. listopadu, kdy Jupiter zároveň tvořil přesnou opozici k této konjunkci. Dva přechozí i následující týdny byly kritické a nebezpečné celosvětově. Signálem změn bylo už dlouhodobé spojení Saturna s Uranem v roce 1988. Obě planety několikrát přešly ze znamení Střelce do Kozoroha a zpět. Jejich tanec na zemském meridiánu (osa Rak-Kozoroh v 0° znamení) započal destrukci zkostnatělých systémů. Po dvaceti letech stagnace se v Praze opět demonstrovalo proti okupaci a nezávislé iniciativy nabraly nový dech. Spojení Saturn-Uran symbolizuje osudové změny dlouhodobé platnosti. Tyto změny však mohou přijít ze dne na den.

    Spojení Saturn-Neptun znamená hysterii a ideologické spory. Tato konjunkce se opakuje po 36 letech. V roce 1953 zemřeli Stalin a Gottwald, u nás měnová reforma, válka v Koreji, studená válka v Evropě atd. V roce 1917 byl v Rusku svržen car a poté Kerenského první demokratická vláda. Saturn a Neptun tehdy byli ve znamení Lva, kde je Saturn zničen a Neptun v pádu. Jestliže tehdy lidstvo mělo stanout na prahu nové éry, pak to byl práh značně prohnilý a nemohl vydržet věčně. V roce 1953 stáli Saturn a Neptun ve Vahách a rovněž nepůsobili plnou silou. Nicméně 29 let po Stalinovi, tedy po ukončení jednoho Saturnova oběhu Zvěrokruhem, umírá L. I. Brežněv a osud ruského impéria je zpečetěn. V roce 1989 došlo ke spojení Saturna s Neptunem ve znamení Kozoroha, jehož je Saturn vládcem, a proto si od tohoto spojení můžeme slibovat perspektivnější změny než v letech 1917 a 1953. Domicilní Saturn musí časem nutně překonat účinek Neptuna - planety komunismu, která je na Kozorohu v pádu. Nicméně jsou to planety pomalé a jejich účinek není okamžitý.

Listopadová revoluce 17. 11. 1989, Praha, 20:50 SEČ    Už jarní ingrese 1989 (horoskop počítaný na okamžik vstupu Slunce do jarního bodu, zachycující vliv planet v jednotlivých domech podle zeměpisných souřadnic zvoleného území) předpovídala aktivizaci veřejného života.

    (Slunce, Merkur a Venuše v VII. domě = veřejnost) a rostoucí nespokojenost mládeže a umělců (Saturn a Neptun v 5. domě = mládež, umění, divadlo). Nasnadě byla i role širokých lidových vrstev (Měsíc na ascendentu).

    V nákresu horoskopu listopadové revoluce si povšimněme nahromadění čtyř planet v 6. domě ve znamení Kozoroha. Je to dům státní administrativy. Saturn, Uran a Neptun v něm způsobují vzpoury, výbuchy, úklady proti vládě. Jupiter v domě dvanáctém (nápravné a léčebné ústavy; humanitární sféra) dává vyniknout otázkám humanitním, v tomto případě důležitosti lidských práv. Nicméně jeho poškození opozicí Saturna s Neptunem vyvolává zmatky a zbytečné výdaje.

    Nejen peněz, ale i životních sil. Zmíněná opozice tvoří oboustrannou kvadraturu na medium coeli (střed nebe = bod uskutečnění, v tomto případě vrchol státní pyramidy). Tato konstelace zvaná „téčko" je tzv. odlehčena postavením Marta, jenž tvoří příznivé úhly s Jupiterem (trigon) a Venuší, Saturnem a Neptunem (sextil). Dané napětí je Martem, symbolem mechanické síly, usměrněno do kladu. Mars sám stojí na 9., tj. kritickém stupni Štíra. Je všeobecně považován za planetu zlou, avšak octne-li se negativní planeta v negativním stupni, dochází ke stejnému efektu jako v aritmetice, kde minus krát minus dává plus. Mars naštěstí netvoří žádné špatné aspekty, protože jinak by celá revoluce byla bývala násilně potlačena. Spekulace s nasazením vojska a lidových milicí v prvním revolučním týdnu jsou toho jasným důkazem. Nedošlo k tomu jen díky osamělému postavení Plutona ve 4. domě (původ, rodina, zděděné vlastnosti). Pluto ve 4. domě znamená tajnou aktivitu nejnižších vrstev společnosti, zákeřné jednání.

    Tím, že Pluto netvoří aspekty, lze vysvětlit fakt, proč selhala jistě připravená koordinace represí. Dobrými aspekty v radixu revoluce jsou trigony Slunce-Měsíc a Merkur-ascendent. Ascendentu ve velkorysém znamení Lva (a země koruny české náležejí pod vládu tohoto znamení - jaká to vzácná shoda!) vděčí poražený nepřítel za to, že neskončil na šibenici. Ještě kdyby si toho tak uměl vážit! Trigonem Slunce-Měsíc je dána možnost vzniku a fungování vlády národního porozumění a trigonem Merkur-ascendent ubalancování „sametovosti" mládeží a umělci. Výstupný měsíční uzel v 8. domě (všeobecně dům smrti, zde vnitřních záležitostí) způsobil, že nedošlo k intervenci a že idea revoluce přežila. Odnese to ovšem ekonomika, protože negativně působící měsíční uzel sestupný, který je vždy v opozici k uzlu výstupnému a působí negativně, se promítá do 2. domu (finance). Z deseti planet jsou čtyři ve svých vlastních znameních, tzn. že působí maximální silou: Měsíc, Mars, Saturn a Pluto. Ve zničení není žádná. Dovolím si malou poťouchlost a prohlásím, že dlouhodobé tabuizování astrologie se projevilo kladně, protože kdyby se byli soudruzi na ÚV a v STB poradili s astrologem, měli jsme tu Adamcovu vládu dodnes.

    Podíváme-li se na horoskop listopadové revoluce z hledisku aktérů, dědiců a příznivců, dojdeme k tomuto závěru: Podařilo se vytvořit skutečně velké národní porozumění, ale je to balanc na ostří nože (Mars v kritickém stupni). Průvodními jevy velké společenské změny jsou úpadek mravů (poškozená Venuše), rostoucí narkomanie a zločinnost (poškozený Neptun), vzpoury ve věznicích a ústavech (Měsíc ve 12. domě), hysterie v otázkách humanitních (poškozený Jupiter ve 12. domě). To vše se obrací proti cíli (oboustranná kvadratura k mediu coeli). Musíme tedy využít trigonů k potlačení kvadratur a opozice, aneb: Pryč od Neptuna, Merkur je náš program!

(Psáno o velikonocích 1990)


Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.