Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Republika ve hvězdách

Pavel Turnovský

     
ČSR 28. X. 1918 10:42:30 SEČ

Československá republika
28. X. 1918, 10:42:30 SEČ / 9:42:30 UT, Praha, (Slunce 4° SC 09'48")
------------------------------------------------------------------
Výchozí horoskop našeho státu, rektifikovaný několika událostmi (např. 15. III. 1939 - okupace, volební úplněk 8. VI. 1990, jmenování nové federální vlády a abdikace presidenta republiky 10. XII. 1989).

    Ascendent horoskopu leží ve stupni Zodiaku, který je Sabiánskými symboly charakterizován jako ZNOVUZROZENÍ - "Velikonoční bohoslužba při východu Slunce přitahuje obrovský dav lidí" - výstižná ilustrace spontánního vyhlášení republiky při manifestaci na Václavském náměstí po tom, co byla zveřejněna tzv. Andrassyho nota. Pozoruhodným rysem tohoto horoskopu je URANOVA opozice z Vodnáře na LUNU a SATURNA ve Lvu, (bývá charakterizována v dobách osudných pro další vývoj v republice). Symbolizuje mimo jiné i krátká období vzepjetí naší společnosti, která bývají vzápětí vystřídána útlumem, depresí, normalizací.

    Existují i jiné radixy republiky, z nichž však jen ten, pro 11:25 SEČ, jehož autorem je ing. Šimandl dává hodnověrné výsledky.


Solár ČSFR 29.X.1991, 02:52 UT, Praha

Solární revoluce ČSFR
29. X. 1991, 2:52 UT, Praha
oprava precese +1° 01' 10'', (Slunce 5° SC 10'57'')
-------------------------------------------------------------------
    V popředí Luna v opozici na Urana s Neptunem, známka toho, že federace se nachází v hluboké transformační krizi. Pro Reflex jsem se 5. 10. 1991 vyjádřil, že federace v současné podobě nepřežije, a že postupný desintegrační proces bude probíhat v klimatu zamořeném iracionalitou. Zmínil jsem i úzkou soustředěnost politické reprezentace na hospodářské problémy. Dnes lze dodat, že politická reprezentace je schopna posuzovat vše jenom z ekonomického hlediska (Slunce/Mars ve Štíru v 2. domu). S vrcholícím létem a blížícím se podzimem se přibližuje i zánik společného státu. Za povšimnutí stojí i poloha lunárních a planetárních uzlů. K jaké katastrofě by muselo dojít, aby se proces rozpadu zastavil?!


Demisolární revoluce ČSFR

Demislolární revoluce ČSFR
25. IV. 1992, 3:44 UT, Praha, oprava precese +1° 01' 34", (Slunce 5° TA 11' 22'')
----------------------------------------
    Tato demisolární revoluce platí pro půlroční období od 25. IV. do 28. X. 1992. Obrovská síla vyzařuje z tohoto horoskopu. Vidíme, že scéna se proměnila. Velké pevné téčko Slunce, Luny a Chirona signalizuje, že dospíváme k bodu obratu a činíme nezvratné rozhodnutí (Chiron) při volbách. Po zimním spánku a jarní únavě se konečně probíráme a bereme svůj osud opět do vlastních rukou. Vycházející Slunce s Venuší nám dodávají sebedůvěru, hrdost a motivaci, posilují náš smysl pro identitu. Transformační konjunkce Urana s Neptunem v 10. domu lze považovat s vycházejícím Sluncem za paranatellon, tedy známku, že z objektu dějinného procesu se stáváme opět jeho subjektem.

    Přepočteme-li tuto revoluci pro Bratislavu, posune se MC na 15° CP 14' a AS na 4° TA 07', do těsné blízkosti konfigurace. Luna se Saturnem se však ocitne v 11. domu, Slováci nás sice předběhnou, ale náhle stanou jako zkoprnělí v náhlých obavách. Proces rozpadu se však již nedá zastavit. Urychlí to zejména červencový a srpnový úplněk.


Slovenská republika

Slovenská republika
14. III. 1939, 12:00 SEČ /11:00 UT,
Bratislava
(Slunce 22° PI 58' 20'')
----------------------------------------------
    Vycházející Pluto a Chiron v opozici na zapadající Lunu signalizuje separaci. Slunce a Jupiter v MC je konjunkcí extrémní pravice, autoritativního režimu. Odhaluje také úlohu, kterou měl při vyhlášení samostatnosti slovenský klérus ("farská republika"). V kombinaci s Neptunem v IC prozrazuje závislost a falešný pocit nadřazenosti, iluze, z nichž probuzení bude hořké, i krátkodobost tohoto podezřelého podniku. Mars, který je sice v pozadí horoskopu, ale v konjunkci se Západním bodem, doplňuje opozici Slunce a Neptuna kvadraturami na Velké téčko, čímž jen dokresluje zákeřnost situace, která, nezapomínejme, je také tranzitem, připravující okupaci českých zemí.


Solár Slovenské republiky

Solární revoluce Slovenské republiky
14. III. 1992, 6:22 UT, Bratislava
oprava precese + 0° 57' 30'', (Slunce 23° PI 55' 50'')
--------------------------------------------
    Kulminující Uran a Neptun v opozici na Lunu tranzitující přes horizont Slovenského státu ukazuje, stejně jako v letošním soláru ČSFR, hlubokou transformační krizi, doprovázenou vpády iracionality do každodenní slovenské reality. Znovuzrození samostatného státu lze uhodnout z Velkého trigonu Slunce, Luny a Plutona, idealizujícího vše slovenské a odmítajícího český chomout. Prosazování jediného správného názoru brutální silou spojme s Plutonovou kvadraturou na Marse a Saturna. Plánované vyhlášení suverenity a přijetí "čisté" ústavy koinciduje s červencovým resp. srpnovým úplňkem.

Převzato z Konstelace ročník II, číslo 1/1992Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.