HOROSKOP REPUBLIKY VYPRACOVANÝ PŘED 50 DNY


Navštívili jsme brněnského astrologa Rudolfa Hřebačku, který sestavil horoskop republiky Československé již 1. července 1968. Jeho znění zaslal redakci časopisu Signál, odkud mu ho vrátili bez komentáře.

Vpád armád Varšavské smlouvy do Československa

    Dnes je však tento horoskop nanejvýš aktuální:
Československá republika bude obsazena v době, kdy planeta Mars — jinak zvaná Bůh války — se promítá v souhvězdí Lva. Toto souhvězdí ovládá Československo. Průchod trvá od 6. srpna do 22. září 1968. Na této dráze se dostává do nepříznivých aspektů s planetami — a to: 12. srpna se promítá ve Slunci — toto je doba ohrožení naší samostatnosti našimi přáteli s podvodnými úmysly. Další průchod — 20. srpna nastává přes Neptuna — to se vyznačuje útokem na naši samostatnost. Další kritický bod nastává 25. srpna, kdy se Mars promítá přes nepříznivé místo Merkura. Toto období se vyznačuje značnou nervozitou a krizí tisku a televize. Lze očekávat obsazení škol, různých institucí včetně rozhlasu a zatýkání umělců.

    Kolem tohoto nepříznivého postavení se také hromadí ostatní planety, a to: Venuše přechází přes místo Marsu, což je velmi nepříznivé pro divadla, kina a umění. Merkur, který svůj průchod oznamuje na 26. srpna se přenáší na nepříznivé místo k Marsu. To značí neklid v práci, stávky a boje. Souhrn těchto tří nepříznivých aspektů, které dopadají do okruhu 25. a 26. srpna, poukazuje na další vyhrocení a zostření v armádě. Po 27. srpnu, však nastává uklidnění. 28. srpna nejsou žádné kritické aspekty mimo průchod Neptuna, který zasahuje svým vlivem kvadrát Měsíce a Urana v souhvězdí Štíra, který vyvrcholil 20. srpna. Tento vliv však končí 10. září.

    Začátek září bude ve znamení postupného ulehčení kritického stavu z minulého měsíce. Od 3. do 9. září nastává množství příznivých aspektů průchodem Slunce, Merkura, Venuše, Marsu a Jupitera. Jen nepříznivé aspekty Měsíce a Urana, kterým hrozí Neptun, budou slábnout. V tomto období lze očekávat změny k lepšímu — příznivá jednání a pomoc zahraničních přátel. Od 10. do 17. září nastávají opět kritické dny. Zvláště kolem 11. až 16. září. Toto období přináší vzrůst do všeobecné činnosti, násilností k ženám, požáry a dopravní nehody. Jako celek lze tedy očekávat různé finanční ztráty, neúspěchy v diplomatických jednáních a možnost úmrtí zaviněných dopravní katastrofou. Od 18. září do konce měsíce stojí planety v horoskopu Československa příznivě, mimo průchod Jupitera, který 23. září v době podzimní rovnodennosti vstupuje do nepříznivého aspektu kvadrátu planety Mars. Tento průchod přináší mimo jiné také právní konflikty, jednání vojenských míst a soudní spory.
Velmi významná doba nastává v době okolo 25. září, kdy lze očekávat úspěch, vítězství a uznání naší svrchovanosti a samostatnosti. Jinak aspekty planet v měsíci září ukazují, že lze očekávat převážně příznivé dny, úspěchy a vítězství.
Československá republika v měsíci září může očekávat jako celek úspěch, štěstí a jednotu obou našich národů.
PŘEVZATO Z BRNĚNSKÉ MLADÉ FRONTY


Otištěno v Mladém světě, číslo 36/1968


Rudolf Hřebačka

Hřebačka Rudolf, astrolog, 14-02-1927, Poštorná, 12:00 SEČ?, zájem o astrologii od 13 let

převzato z databáze celebrit Astrology Pacific


110 - Name: Josef Hřebačka
Email: xhrebackaJ@seznam.cz
Subject: Rudolf Hřebačka
Dobrý den, já bych se chtěl optat, jestli by mi někdo zaslal nějaké věci ohledně Rudolfa Hřebačky. Zajímám se o to, protože to byl můj děda a já jsem se ho nedožil, jediné co vím, je že měl 2 syny a (myslím) 3 dcery.
Synové:
1.Rudolf
2. Jiří, bydliště oba v Brně.
Děkuji a prosím zašlete mi informaci na xHrebackaJ@seznam.cz
Děkuji mnohokrát
s pozdravem Josef Hřebačka ---

převzato z Astrologického fora APZ astrologického fora webu ČAS

Re: astrolog Hřebačka
2 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Neděli 24.Dubna 2011 17:57:36
ano, brněnský astrolog Rudolf Hřebačka byl v roce 1968/9 nejproslulejší český astrolog.
O jeho pozdních osudech toho vím pramálo, říkalo se že byl vězněn a že bídně zahynul pronásledován StB. Je to dost pravděpodobné.

Re: astrolog Hřebačka
3 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Neděli 24.Dubna 2011 18:06:39
rozkošná vzpomínka na Rudolfa Hřebačku od Pavla Číči Jelínka:
Astrolog
Vygómal sem, že co se týče horoskopů, só na světě čtyry druhy lidí. Ti první horoskopům věřijó, ti druzí jim nevěřijó, ta třetí grupa, do keré patřím já, si není jistá, jestli jim věřit nebo nevěřit, a ta čtvrtá je vůbec nečte. Já tu svoju nerozhodnost řeším tak: dyž mám v horoskopu, že by mě mohlo sméknót auto, tak zbytečně v tu dobu nelezu na silnicu. Dyž tam mám, že bych měl třeba vyhrát nejaký love, tak si nevsadím, protože temu nevěřím. Nekerý horoskopy se do mrtě vyplnily, ale sténě to taky mohla být velká klika, že právě to předpovězený vyšlo.
Ve štatlu béval jeden známé astrolog, kerýmu se v osmašedesátým podařilo předpovědět, že na nás nastópijó vojska „Varšavské smlóvy“. Jeho méno bylo Jiří Hřebačka. Tenkrát byl po tým těžce slavné, ale co dyž ta jeho předpověď byla jenom lauf. Von byl tedy nabité borec, protože vygómal aji nejaký zlepšováky, a dokonce tenkrát chcel, abysme mu je v dílně zfachčili jako prototypy. Ten jeden se mně moc páčil. Byla to malá vodní elektrárna, kerá, dyžs ju mázl do pródu řeky, fachčila elektrické pród. Určitě by se to dalo betálně využít u chatařů, co majó chatrče u nejaký vasrůvky. My sme ale tenkrát negómali, jak utěsnit ten přívodní gábl, aby tam nehrkl vasr a nedošlo ke šlusu. Tak sme ten jeho nápad nechali plavat s tým, že von si ho přihlásí na patentovací úřad a až to utěsnění vyřešíme, tak to provedem. Abych ale připochodoval k věci, vod keré sem vodbočil.
Ten slavné astrolog si jednó nechal dotlačit fůru uhlí na zimu na topení. Von tém uhlařům ukázal, kam mají ty putny do sklepa skládat a vomluvil se, že musí na půl hodiny pali a že jak se vrátí, tak to uhlí spočítajó. Voni teda kókali jak blbí, protože jim vůbec nelezlo do makovic, jak chce to uhlí na té kupě ve sklepě spočítat. Tak se dohókali, že tedy vyzkóšijó ty jeho slavný astrologický schopnosti a mázli tam teho uhlí vo dvě putny míň. Von za tu půlhodinku doklapal, hópl s nima do sklepa, chvílu se na tu hromadu čuměl a pak hlásil:
„Je tady teho vo dvě putny míň.“
Teď zase čuměli voni. A hned na něho:
„My sme si, pane Hřebačko, chceli jen vyzkóšet, jestli ty vaše astrologický schopnosti só skutečně takový, jak se vo nich v celé republice storčí.“
A von, protože nebyl žádná podělávka, jim tu těžkó flignu prozradil:
„Pánové, to víte, že sem to uhlí nespočítal, ale naproti v baráku mám staró matku, kerá ty vodnešený putny počítala z vokna.“

dohókat - domluvit
lauf - náhoda
máznót - dát
sméknót - porazit, bouchnout
šlus - elektrický zkrat

Kniha: Velká kniha podělávek aneb Nikdy jsem nelhal
Autor: Pavel Čiča Jelínek
Vydává: FT Records, Kapucínské nám.,
10. listopadu 2003, www.ftrecords.cz

11 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 27.Dubna 2011 11:11:57
pane Tichý,
ten horoskop ČR, který článek doprovází, byl u toho článku? Já se na to totiž už příliš nepamatuju. Díky za zvěřejnění a za odkaz. Zajímavý je ten email od vnuka. Synové pana Hřebačky byli v roce 1968 podle fotografií v tisku, kde jsou s tátou, asi tak 10 letí. Co je s nimi?

Re: astrolog Hřebačka
12 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 27.Dubna 2011 12:00:59
Popis událostí srpnových je bezdebat výstižný, klobouk dolů. Nicméně dále pan Hřebačka píše ve svém horoskopu o okolí 25. září povzbudivě:
Velmi významná doba nastává v době okolo 25. září, kdy lze očekávat úspěch, vítězství a uznání naší svrchovanosti a samostatnosti. Jinak aspekty planet v měsíci září ukazují, že lze očekávat převážně příznivé dny, úspěchy a vítězství. Československá republika v měsíci září může očekávat jako celek úspěch, štěstí a jednotu obou našich národů.
Když se probírám událostmi podzimu 1968, tak kromě odchodu Jiřího Hájka z postu ministra zahraničí na vlastní žádost a zjištění armádních špiček, že se sovětská armáda nestáhne a že tu hodlá nechat posádky, tak v té době se začalo jednat o praktických záležitostech nastávající federalizace.

Re: astrolog Hřebačka
13 odpověď odeslal(a) falcon ve Čtvrtek 28.Dubna 2011 13:05:26
Vzpomínám si, že po srpnu 68 byl Hřebačka v TV a ukazoval tam jakousi mapu, na které demonstroval dráhu Marse. Ta mapa byla poměrně velká plachta, asi tak formát A3, možná o fous větší. Ale rozhodně to bylo mapové dílo, žádné kolečko. Dnes bych řekl, že to vypadalo podobně, jako grafická efemerida.
Myslím, že to tenkrát bylo v TV novinách, tedy žádný samostatný pořad.

www.astrolot.cz   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid CSS!

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.