Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1992


Vítězslav ČížekMilí čtenáři!


    Pasekův kratochvilný astrologický kalendář vstupuje o druhého ročníku, což je spojeno s řadou úskalí. Repríza nikdy není tak slavná jako premiéra, Tři mušketýři po dvaceti letech nejsou jako zamlada, Kmotr II a Emmanuelle II nejsou jako prvníPaseka nečíslovaní Kmotři a Emmanuelly, protož ti měli být zároveň posledními. Když už jsme u filmu, slavný hrdina němých westernů Tom Mix, jehož dobrodružství v klukovském věku s napětím sledovali naši dědečci a pradědečci, se o trojciferném čísle filmů, v nichž vystupoval, posléze vyjádřil: „Scénář byl pořád stejný. Měnil se jenom kůň."

    Achillovou patou astrologických kalendářů je, že mají určité schéma, že i předpovědi jsou stejné — mění se pouze data. Leč právě kvůli měnícím se datům si na každý rok pořizujeme kalendář, ať už plánovací, kuchyňský, nebo právě astrologický. Proti gustu žádný dišputát, máme rok zahradníkův, rok školní, máme i rok astrologův. Každý podle své profese nebo svého koníčka a zájmu. Paradoxní je, že právě astrologové se bez astrologického kalendáře obejdou, neboť jim stačí mrknout do efemerid. Astrologické kalendáře jsou určeny lidem, kteří astrologii nezavrhují, kteří od zvědavosti a koketérie třeba přejdou k zamyšlení—až nichž někteří se mohou pod vlivem inspirace oddat vážnému studiu hvězdopravectví. Astrologie, zejména ta bulvární, prožívá renesanci i u nás. V každém druhém časopise najdete horoskop, vychází řada rádců a příruček. Vznikající a sílící konkurence jsme si byli vědomi již loni. Proto jsme vsadili na kartu humorného podání a také na návrat k tradici starých lidových kalendářů, kde vedle výročních trhů a užitečných rad byla vždy i zábavná část pro rozptýlení mysli po těžké práci. Nakolik je naše pojetí šťastné, musíte posoudit sami. Dopisů se čtenářskými ohlasy na 1. ročník kalendáře je už docela slušná krabice, a dopisy, v nichž je nám spíláno, jsou v drtivé menšině. To jen tak na okraj, abychom si trochu přihřáli svoji polévku.

    Nápad udělat astrologický kalendář vznikl v euforii velkých plánů jednoho z prvních soukromých nakladatelství. Paseka má licenci č. 100. Do tohoto počtu je třeba započítat asi 70 letitých kamenných vydavatelských domů. Dnes, t.j. v létě 1991, je registrováno na 1500 vydavatelů. Když jsme tehdy počátkem roku 1990 vymýšleli, jak ten kalendář udělat, neměli jsme jistotu, zda nakladatelství přežije. Ale věřili jsme tomu, a také to potvrdily hvězdy: Ladislav Horáček založil svůj podnik — bez předchozí konzultace s astrologem — když mu tranzitoval Jupiter přes medium coeli. A když si v raně podnikatelském shonu konečně nechal vysvětlit, co to znamená, uznale pokýval hlavou a pronesl památnou větu: „Já to o tobě, Čížku, vím už dávno, že seš neskutečnej vůl!" Nicméně ovlivněn Jupiterem přistoupil na neautorskou podobu ročenky, tj. na název podle vzoru Ottův slovník naučný nebo Schichtovo mýdlo s jelenem. To, aby do ní mohli časem přispívat různí autoři a Pasekův kratochvilný astrologický kalendář mohl vycházet i za padesát let, až ty, kdo stáli u jeho kolébky, už dávno hlava bolet nebude.

    Kdo má možnost prolistovat zahraniční astrologické kalendáře, které vycházejí už léta, ten si ihned všimne, že jsou najedno brdo a opravdu se mění jen ta data. Někteří astrologové nás kritizovali, že si z hvězd příliš utahujeme. Ale mezi námi: vážného si užíváme až moc. Jednou jsme vsadili na humornou kartu a nezbývá nám, než se snažit vedle dat měnit i fóry. Je to asi jediná možnost, jak přebít hvězdami dané schéma, které měnit nelze. A tak, i když si z hvězd utahujeme, neznamená to, že je nebereme vážně. Poroučení větru a dešti se už jednou nevyplatilo. Snažit se měnit dráhy planet by byla stejná bláhovost, jako když jeden z těch hochů, co jich bylo pět, mazal koleje mýdlem, aby vykolejil vlak. Rozumnější tedy bude vědět, kdy je svištícím či naopak supícím planetám třeba uhnout — a kdy naopak na ně můžeme naskočit jak na kolotoč a kousek se svézt.


Stručná opakovací kapitola

    je určena pouze čtenářům, kteří se na své životní dráze s astrologií dosud nestřetli a nekoupili si náš kalendář už na loňský rok. Ostatní ji mohou přeskočit. Planeta neboli hvězda bludná, jak si pamatujeme ze školy, je nebeské těleso bez vlastní energie. Slunce je tedy hvězda, Země planeta a Měsíc její družice. Astrologický žebříček hodnot je poněkud jiný. Stavíme na geocentrismu. Tím nikterak nepopíráme, že se vše točí kolem Slunce, ale uvažujeme veškeré vlivy vzhledem k Zemi, na níž se nacházíme. Planety naší soustavy obíhají po oběžné dráze dvanácti souhvězdími, podle nichž jsou pojmenována znamení Zvěrokruhu. Jsou to: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.

    Z našeho pohledu je nejsilnější vliv Slunce a Měsíce. Počítáme je za planety, avšak mají jakožto základní faktory zvláštní statut nebeských světel. Dalšími planetami jsou Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Dalšími veličinami jsou výstupný (kladný) a sestupný (záporný) měsíční uzel. Jedná se o průsečík dráhy Měsíce s ekliptikou. Uzly mají vliv na osudové záležitosti a reinkarnaci. Každá planeta má svou specifickou energii a každé znamení rovněž. Kombinací vlastností znamení a planet vzniká efekt spolupůsobení silových polí ve Vesmíru. Zúčastněné faktory nejsou vyjádřeny matematickým vzorcem, ale nesou pojmenování básnická. Planety jsou nazvány jmény antických bohů a skloňují se životně, tedy energie Martova a Plutonova. S ohledem na kulturní souvislost píšeme i Zvěrokruh a Vesmír s velkým písmenem.

ilustrace     Podle denního času a zeměpisných souřadnic se Zvěrokruh dělí ještě na dalších dvanáct polí označovaných jako domy. Jsou to životní sféry, do nichž se promítá kombinace vlastností znamení s energií planet. Tím získáváme nekonečné množství variant. Vedle toho hrají důležitou roli citlivé body, antiscie (zrcadlové působení horoskopových faktorů), stálic, které se do Zvěrokruhu promítají, vertex (specifická osa systému domů) a další nuance. A taky není horoskop jako horoskop, i když jsou zpravidla všechny kulaté. Kepler je kreslil do čtverce a tato metoda je dodnes vžitá v Americe. Hlavní horoskop se jmenuje radix (latinsky kořen, základ). Je to obraz otisku planet v okamžiku narození nebo události, které se horoskop týká. Z něho usuzujeme na životní tendence, vlastnosti, talent apod.

    K prognóze se užívá horoskopů progresivních (narodíme se v určitém bodě, ale spolu s planetami putujeme Zvěrokruhem), solární a lunární revoluce. Jsou to horoskopy vypočítané na okamžik vstupu Slunce nebo Měsíce do stejného bodu jako při narození. Mají platnost jeden rok (solár) nebo jeden měsíc (lunár). Vnější vlivy usuzujeme podle tranzitů, tj. podle dejme tomu dnešního postavení planet v aspektech na radix.

    Aspekty jsou významové úhly mezi planetami ve Zvěrokruhu. Hlavní dobré aspekty jsou trigon a sextil (120 a 60 stupňů), hlavní nepříznivé opozice a kvadratura (180 a 90 stupňů). Konjunkce (0 stupňů) je dobrá nebo špatná podle spojení konkrétních planet. Všeobecnou situaci hodnotíme podle mundánního čili světového tranzitu, který se nevztahuje k specifickému radixu, neboť ho neznáme. Touto metodou je vypracován náš kalendář.

    Tak jako tlaková výše nad Skandinávií přinese zítra ubývání oblačnosti ze severu, Měsíc ve Vodnáři přinese rozjasnění Blížencům a Váhám, přeháňky a místní bouřky mohou čekat Býci, Lvi a Štíři. Vycházíme z toho, že příznivý mundánní tranzit se jako kladný individuální tranzit promítne do osobních horoskopů většiny lidí, a stejně tak tranzit nepříznivý. Horoskop jako takový je věc na výsost individuální, a tak týdenní prognózy v časopisech nebo skupinové horoskopy ve formě astrologických průvodců na příslušný rok musejí počítat se značným rozptylem. Sestavit naprosto spolehlivý skupinový horoskop je nemožné. Náš kalendář se snaží posloužit vám jako pomocník pro vykročení do nového dne. Tak jako se třeba ráno podíváte z okna, jestli se neschyluje k dešti, nahlédnutím do našeho kalendáře zjistíte, co asi tak od těch lidí dneska můžete čekat. Chcete-li mezi kapkami deště úspěšně kličkovat, k tomu už potřebujete podrobnou diagnózu a recept od astrologa. Toto řemeslo je na vzestupu, a třebaže astrologů nepřibývá zrovna jako hub po dešti, měl by perspektivně být čím dál menší problém najít toho svého. Vzhledem k postupu ekonomické reformy, jejíž start proběhl za velmi nepříznivé konstelace, se ho možná nadějete dřív než „svého" pekaře a ševce ve „své" ulici.

Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.