Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

SYNASTRIE II

Pavel Turnovský

      V minulém čísle Konstelace (4/1) jsme se seznámili s významem jednotlivých astrologických prvků v mezilidských vztazích z hlediska cyklického, symbolického a psychologického. Tentokrát nám nezbývá, než si předvést některé postupy a techniky, jichž synastrie užívá.

    Každému použití jakékoliv synastrické techniky by měl předcházet alespoň krátký rozbor nativit účastníků zkoumaného vztahu. Teprve pak bychom měli věnovat pozornost některému ze součtových či vztahových horoskopů a úplně nakonec bychom měli posuzovat progresivními technikami důležitá časová období příslušného vztahu: seznámení, hrozivé momenty, vyhlídky do budoucna, popřípadě rozpad vztahu.

    Velkým problémem bylo naleznout v našem kulturním prostředí dostatečně reprezentativní pár, u něhož známe přesné údaje o narození. Naštěstí se v pozůstalosti básníka Vítězslava Nezvala, tragické postavy naší literatury, dochovaly jeho astrologické poznámky, (byl žákem dramatika a hermetika Jana Bartoše), které jsou bohatým pramenem nativit významných kulturních osobností předválečného Československa. Tam se také nacházejí nativity známé nerozlučné dvojice výtvarníků Jindřicha Štyrského a Marie Čermínové - Toyen. Tito blíženci české avantgardy se potkali na jugoslávském ostrovu Korčule někdy v létě 1922, v roce 1923 se stali členy Devětsilu, druhou polovinu dvacátých let spolu strávili v Paříži, v roce 1934 spoluzakládají Skupinu surrealistů v ČSR a po nacistické okupaci pracují v tehdejším undergroundu. V roce 1942 umírá Štyrský. Toyen schovává ve svém ateliéru po celou válku Jindřicha Heislera, s nímž v roce 1947 odjíždí do Francie, aby se oba již nikdy do Československa nevrátili. Toyen umírá v Paříži na podzim 1980.

   
ŠTYRSKÝ & TOYEN

JINDŘICH ŠTYRSKÝ: NATIVITNÍ PŘEDPOKLADY

Štyrský

Jindřich Štyrský se narodil 11. srpna 1899 ve 20:47 SEČ (19:47 UT) v Dolní Čermné v Orlických horách (z.š. 49°58’, v.d. 16°36’). Podrobný výklad jeho nativity se vymyká našim záměrům, postačí tedy hlavní charakteristika jeho dramatické osobnosti. Umístění Plutona a Neptuna v Blížencích a ve třetím domu ukazuje, že Štyrský náleží k průkopnické generaci devadesátých let minulého století, jež zahájila intelektuální revoluci a která má astrologickou obdobu jen v renesanci. Štyrský se účastnil avantgardního hnutí dvacátých a třicátých let a tato konstelace naznačuje jeho přínos k přechodu od vnějšího k vnitřnímu modelu, od realistických krajinek, přes kubistická zátiší, až po zkoumání konkrétní iracionality surrealistickou metodou.

    Opozice Saturna a Plutona je flagrantním znamením, že Štyrského psychický život byl silně poznamenán negativním vztahem k otci, který se pro něho stává mýtickou postavou, vystupující dokonce ve snech, které pak inspirují Štyrského vrcholná výtvarná i literární díla. Konstruktivní využití tohoto Oidipova komplexu dokazují sextily a trigony jimiž je opozice spojena s osobnostními planetami, zde oběma Světly. Ascendent v Beranovi, Slunce ve Lvu a Mars ve Vahách poblíž Descendentu prozrazují vznešenou a činorodou bytost, jejíž impulsivita je temperována v 7. domu a ve Vahách. Dobíhající Merkurova kvadratura na Urana s Chironem se vztahuje k jeho názorové originalitě.

MARIE ČERMÍNOVÁ - TOYEN: NATIVITNÍ PŘEDPOKLADY

Toyen    Toyen se narodila 21. září 1902 v 17:40 SEČ (16:40 UT) v Praze.

Toyen    Zdůrazněná opozice Urana s Plutonem řadí Toyen ke generaci, která se snažila změnit svět skupinovými aktivitami tryskajícími z hlubokých úrovní nevědomí. V jejím případě to byly zejména československá a později francouzská surrealistická skupina.

    Opozice Chirona s Neptunem naznačuje její rychlý vývoj od naivního primitivismu po magický realismus surrealistického období. Bohatá Saturnova aspektace symbolizuje jistou melancholii jejího slavného výroku: "Sbohem! Já jsem malíř smutnej.", ženy, která o sobě mluvila v mužském rodě (Venuše v Panně), dívky se zasněným pohledem (Ascendent v Rybách, Slunce v Panně). Opozice Marse k Jupiterovi snad vysvětluje, proč nevíme nic o jejím milostném životě, ani o jejím rodinném zázemí. Přesto, anebo právě proto, se stala největší českou malířkou všech dob, známou po celém světě.


ŠTYRSKÝ - TOYEN: SOUČTOVÝ HOROSKOP

(COMPOSIT CHART)

Štyrský - Toyen
Prvek	Štyrský	Toyen 		Poloviční vzdálenost
MC	272°20’	264°18’		268°19’ =28 SG 19
AS	5° 50’		346°04’		355°57’ =25 PI 57
VX	182°02’	175°32’		178°32’ =26 VG 32
SU	138°52’	177°45’		158°19’ =08 VG 19
MO	197°38’	48°13’			122°56’ =02 LE 56
ME	151°56’	203°33’		177°45’ =27 VG 45
VE	12912’		160°21’		144°47’ =24 LE 47
MA	183°40’	130°41’		157°11’ =07 VG 11
JU	213°13’	307°41’		260°27’ =20 SG 27
SA	257°11’	291°20’		274°16’ =04 CP 16
UR	243°59’	257°32’		250°46’ =10 SG 46
NE	86°24’		93°42’			90°03’  =00 CN 03
PL	76°25’		79°39’			78°02’  =18 GE 02
CH	246°44’	218°42’		262°43’ =22 SG 43
NN	266°40’	206°32’		236°36’ =26 SC 36

Systém Porfyriových domů:

355°57’- 268°19’ = 87°38’				87°38’ : 3 = 29°13’
268°19’ + 29°13’ = 297°32’ = 27 CP 32 XI. dům
297°32’ + 29°13’ = 326°45’ = 26 AQ 45 XII. dům
88°19’ + 360° - 355°57’ = 92°22’		92°22’ : 3 = 30°47’
355°57’ + 30°47’ = 386°44’ = 386°44’ - 360° = 26 AR 44
26°44’ + 30°47’ = 57°31’ = 27 TA 31
Počítat pravý AS v tomto případě je zbytečné, protože zeměpisná šířka obou míst narození je téměř stejná.

    Ze součtového horoskopu vyplývá, že vztah mezi Štyrským a Toyen byl ryze intelektuální a zaměřený na spolupráci (Merkur v DS, Slunce v konjunkci s Marsem v Panně a VI. domu trigon Saturn v MC). Saturn v opozici na Neptuna je symbolem boje proti (otcovské/rodinné) autoritě, vyjadřované ve snech, i v tvorbě. Je to též znamení boje proti vlastním kořenům (Štyrského cyklus Kořeny) a zhmotňování snového světa, jako prostředku osobní reintegrace. Dobíhající kvadratura Marsu a Slunce na Urana naznačuje originalitu vyjadřovacích prostředků zejména ve výtvarné oblasti (Luna a Venuše ve Lvu v V. domu). Pozoruhodná Plutonova opozice na Jupitera s Chironem potvrzuje vysoký idealismus a utopické rysy surrealistického postoje. To, včetně dalších prvků tohoto součtového horoskopu, potvrzuje absenci jakýchkoli zmínek o milostném nebo sexuálním vztahu mezi těmito naprosto výjimečnými lidmi.

    Jsem přesvědčen, že tato ukázka synastrické metody je dostatečně instruktivní. V příštím čísle se budeme věnovat dalším technikám synastrie, pochopitelně na podkladě tohoto neobvyklého vztahu.

Převzato z Konstelace ročník II, číslo 1/1992Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.