Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

SYNASTRIE III

Pavel Turnovský

     

    V druhé části našeho seriálu o synastrii (Konstelace l/III) jsme se zabývali prvními kroky při srovnávání dvou nativit a s výpočtem a výkladem SOUČTOVÉHO HOROSKOPU (composite chart). Dnes se budeme věnovat HOROSKOPU VZTAHOVÉMU (relative chart), který je prostým aritmetickým průměrem času a prostoru dvou i více nativních horoskopů. Abychom měli určité srovnání, budeme se opět zabývat Jindřichem Štyrským a Toyen.

štyrský- toyen relative chart

ŠTYRSKÝ - TOYEN: VZTAHOVÝ HOROSKOP
(RELATIVE CHART)
tropický zodiak, Porfyrius

    Jindřich Štyrský, narozen 11. srpna 1899 ve 20:47 SEČ / 19:47 UT v Dolní Čermné, z. š. 49 N 58, z. d. 16 E 36.
Marie Čermínová - Toyen, narozena 21. září 1902 v 17:40 SEČ / / 16:40 UT v Praze, z. š. 50 N 05, z. d. 14 E 25.
Nejjednodušší způsob, jakým lze zjistit aritmetický průměr mezi dvěma časovými údaji, je použití juliánské periody. Tu zavedl Josef Scaliger v 15. století a její počátek položil do okamžiku ve 12 hodin UT 1. ledna -4712, což je poledne na Greenwichi 1. ledna roku 4713 před naším letopočtem, kdy začínají všechny kalendářové cykly ve Scaligerově době známé. Výpočet juliánského data pro ten který den nalezneme v každých "valouchových" tabulkách nebo ve hvězdářských ročenkách. Některé novější astrologické efemeridy, např. Michelsenovy The American Ephemeris začaly Juliánská data uvádět.

    Aritmetický průměr mezi daty narození Štýrského a Toyen je tedy 2. březen 1901, 18:13:30 UT, aritmetický průměr zeměpisných souřadnic je pak 50 N 01,5 a 15 E 30,5. LST vztahového horoskopu je 5:54:52, RAMC 88,716°. Délka různých domů a planet:
			Placidus 	Porfyrius 	Campanus

MC 28 	GE 49 	XI. 	4 LE 32	28 CN 54	26 CN 11
AS 29 	VG 05 	XII	4 VG 46 23	26 LE 10	28 LE 59
		II. 	23 LI 11	28 LI 59	01 SC 51
VX 27 	PI 48 	III. 	23 SC 14	28 SC 54	01 SG 34


SO	11 PI 29' 51'' 	UR 16 SG 44
LU	12 LE 03		NE 26 GE 27 R
ME	20 PI 42 R 		PL 15 GE 41
VE	26 AQ 41 		CH 03 CP 58
MÁ	29 LE 39 R 		NN pravý 25 SC 51
JU	08 CP 02		NN střední 26 SC 37
SA	14 CP 05 		PF 29 AQ 38


    Na rozdíl od součtového horoskopu nacházíme ve vztahovém pět VELKÝCH PLANETÁRNÍCH KONFIGURACÍ: MUTUÁLNÍ VELKÉ TÉČKO (Slunce, Merkur, Uran, Pluto) dva JODY (Slunce, Luna, Saturn) a (Luna, Saturn, Pluto) DVOJITÝ BIKVINTIL (Luna, Merkur, Jupiter) a zcela nevídaný obrazec tvořený druhou, pátou a desátou harmonickou řadou, tedy OPOZICEMI, KVINTILY a KEPLERY (Venuše, Mars, Uran, Pluto). Je to tedy horoskop navýsost dynamický.

    Pozoruhodné je i umístění hlavních os; AS, MC, VX, planet a bodu štěstí (Pars Fortunae) ve znameních. Ze 16 prvků je 12 buď ve znamení stejném nebo opozičním, komplementárním, a v Porfyriově systému domů je opět 8 prvků ze 13 v domech stejných či opačných, komplementárních.

ilustrace Toyen    Uranová opozice na Plutona určila příslušnost Toyen ke generaci hledačů, kteří využívali pro své transformační cíle skupinové aktivity zakotvené v hlubinách podvědomí. V tomto vztahovém horoskopu blíže specifikuje vynalézavost intelektuálního dobrodružství, hledání dávno zasutých, prapůvodních hodnot a významů tak typické pro generaci plně ovlivněnou psychoanalýzou Sigmunda Freuda. Kvadratury, jimiž je tato opozice spojena se Sluncem a Merkurem v 6. domu, dodávají ohromnou motivaci vztahu založeném na duševní spolupráci při osobním vývoji a při změně vlastní orientace, za pomoci imaginace, poesie. Oba malíři byli příslušníky Devětsilu -poetisty. Sami později proklamovali artificialismus, přechodnou fázi k surrealismu.

    Luna ve Lvu a v 11. domu - instinktivní, zcela nekonvenční sdružení na profesionální bázi, plné tvůrčí inspirace. Venuše v oposici na Marse by mohla za normálních okolností indikovat jisté milostné pozadí vztahu, je však v chladném Vodnáři a tak je interpretace posunuta k ne zcela běžné spolupráci na tvůrčích projektech, zpracovávajících tehdy ještě šokující nevědomé obsahy psychiky obou umělců.

    Tato nonkonformní dvojice má nejpodivněji postaveného Jupitera. Ve 4. domu by se vázal ke sledování tradice. Protože však je v konjunkci se Saturnem, (pevný morální kodex, který oba osvědčili např. při moskevských procesech). Konjunkce s Chironem pak poukazuje na jejich kritický postoj k tradičním uměleckým projevům. Obrazce tvořené aspekty 5. a 10. harmonické řady potvrzují avantgardní vyjadřovací prostředky, zvlášť když Merkur je retrográdní a Neptun západně od Media Coeli. Výlučný průběh vztahu pak dotvrzují dva JODY.

    Vztahový horoskop (relative chart) Štyrského a Toyen potvrzuje podstatnost tzv. zdravé erotiky nebo sexu v jejich vztahu. Zajímavé by ovšem bylo srovnání nativních horoskopů Toyen a Jindřicha Heislera, mladého muže, s nímž ve čtyřicátých letech skutečně Toyen žila.Převzato z Konstelace ročník II, dvojčíslo 2-3/1992Toyen portrétToyen s deštníkem


Toyen s Karlem Teigem

Štyrsky Nezval a Toyen
Toyen malba

Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.