Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

KONJUNKCE LUNY S OSTATNÍMI
PLANETAMI
V ROCE 1992

Vítězslav ČížekPasekův kratochvilný astrologický kalendář

    U Luny jakožto nebeského světla se stejně jako u Slunce uvádí orbis až 10 stupňů. Čím je naopak planeta vzdálenější, tím má menší orbis neboli míru tolerance pro tvorbu aspektů. Znamená to, že třeba za kvadraturu (90 stupňů) můžeme při aspektech světel považovat rozpětí 80—100 stupňů. Aspekt je samozřejmě nejsilnější, když je úplně přesný. Názory astrologů na tuto toleranci se různí, autor tohoto kalendáře počítá raději s menším rozptylem. Luna urazí za hodinu zhruba půl stupně a stačilo by tedy uvést přibližný čas, tj. dopoledne, odpoledne atd. Hodiny a minuty v následujícím aspektáři jsou vypsány z efemerid a převedeny na středoevropský čas. Je to okamžik maximální přesnosti aspektu, jenž však pochopitelně platí několik hodin před a po. Zkuste někdy jen tak pro zajímavost porovnat okamžik nějaké události nebo zážitku, nakolik se trefil do černého při některé konjunkci. A také si podle našeho aspektáře můžete něco naplánovat. Pro zdrcující útok na nepřítele je optimální hodina H přesné konjunkce Luny s Martem, pro důležité jednání nebo rozhovor doba přesné konjunkce Luny s Merkurem, a jste-li nesmělý a odhodláváte se vyjádřit své city, učiňte tak při vrcholící konjunkci Luny s Venuší. Lunární aspekty, zejména ty nedobré, se větší měrou projevují v horoskopech žen. Na muže naopak více doléhá poškozené Slunce. A teď už hezky popořádku:

    Konjunkce Luny se Sluncem je novoluní. Jeho přesný čas i stupeň ve znamení Zvěrokruhu (a rovněž opozice — úplněk a čtvrtě — kvadratury) najdete v kalendáriu. Děti narozené při novoluní jsou méně průbojné a je třeba naučit je hospodařit s životní energií, s níž si nemohou dovolit plýtvat. Spojení Slunce s Měsícem je totéž, jako když u elektřiny propojíte plus a minus. Naopak zrození při úplňku můžeme přirovnat k elektrickému výboji, např. obloukové lampy. Je to výzva k následování životního cíle, ovšem s velkými překážkami, které má člověk ve svém nitru. Zrozenci za první nebo druhé čtvrti zase budou muset čelit především vnějším vlivům. Chlapečci narození v tuto dobu mají šanci působit na okolí jako blesk z čistého nebe a tím se prosadit. Děvčátka naopak budou muset využít služeb seriózních sňatkových kanceláří.

    Konjunkce Luny s Merkurem nastanou: 3.1. v 01,08, 3.2. v 05,31, 6.3. v 03,22, 2.4. v 05,58, 30.4. v 15,35, 1.6. v 06,10, 2.7. v 09,37, 30.7. v 06,58, 26.8. ve 23,33, 27.9. v 03,49, 27.10. v 16,24, 24.11. v 00,56 a 22.12. ve 14,33. Děti narozené v tyto dny se budou vyznačovat dobrým úsudkem, jazykovým nadáním, budou mít široké spektrum zájmů a talent pro obchody všeho druhu.

    Konjunkce Luny s Venuší nastanou: 1.1. v 10,17, 31.1. v 18,05, 2.3. v 04,49, 1.4. ve 14,27, 1.5. ve 20,32, 31.5. ve 22,38, 30.6. ve 21,29, 30.7. v 18,23, 29.8. v 15,06, 28.9. ve 13,41, 28.10. v 15,45, 27.11. ve 21,12, a 28.12. v 02,58. Děti narozené v tyto dny budou mít výrazný citový život, dobrý vztah k matce a umělecké nadání. Povedou harmonický rodinný život. Zejména děvčátka budou požehnáním pro nový společný domov. Chlapečkům, kteří právě absolvovali slabikář a ověřují si nově nabytou schopnost číst na našem kalendáři, dobře radíme, aby si ho schovali do budoucna a mohli si pak podat inzerát na svou budoucí podle data narození. Nastávající tchánové by naopak měli potenciální ženichy prověřovat tím nejpřísnějším metrem.

    Konjunkce Luny s Martem nastanou: 3.1. v 11,16, 1.2. ve 13,19, 1.3. v 17,04, 30.3. v 21,41, 29.4. v 02,06, 28.5. v 05,77, 26.6. v 06.00 25.7. v 03,43, 22.8. ve 27,25, 20.9. v 09,56, 18.10. v 15,30, 15.11. v 17,76 a 12.12. v 17,37. Děti narozené v tyto dny dostanou do vínku silné vnitřní napětí a jejich energii bude třeba výchovou usměrňovat, aby jejich výrazná impulsivita. nepřecházela ve zpupnost a agresivitu. Jejich manželství bude v řadě případů probíhat ve znamení rozporů a hádek. Tato konstelace obnáší i větší náchylnost k onemocněním.

    Konjunkce Luny s Jupiterem nastanou: 22.1. ve 21,42, 19.2. v 04,14, 17.3. v 09,20, 13.4. ve 13,35, 10.5. v 19,04, 7.6. v 03,47, 4.7. v 16,30, 1.8. v 09,75, 29.8. v 04,40, 26.9. v 00,58, 23.10. ve 20,10, 20.11. ve 12,37, a 18.12. v 07,72. Děti narozené v tyto dny jsou opravdové dítky štěstěny a hlavní nebezpečí, které jim hrozí, je, že usnou na vavřínech a probudí se na loži Záhořově. Nemají totiž nárok vymlouvat se na nepřízeň hvězd. Čeká je úspěšný a bohatý život, jejich finanční situace se může vylepšit manželstvím. Oblíbenost ve společnosti, umělecké sklony a pevné zdraví. Děti v tyto dny počaté mají velkou šanci na příznivý horoskop svého narození.

    Konjunkce Luny se Saturnem nastanou: 6.1. ve 22,16, 3.2.v 11,02, 1.3. ve 23,56, 29.3. ve 12,40, 26.4. v 00,25, 23.5. v 10,07,19.6. v 16,54, 16.7. ve 20,47, 12.8. ve 22,56 9.9. v 07,20, 6.10. v 05,55, 2.11. ve 13,58, 30.11. v 07,05, a 27.12. ve 14,10. Tato konstelace působí značně depresivně a oslabuje zdraví. Děti narozené v tyto dny budou vážné a samotářské. Jejich výchovu je třeba zaměřit na posilování charakteru a citovosti.

    Konjunkce Luny s Uranem nastanou: 5.1. v 00,18, 1.2. v 09,39, 28.2. v 15,46, 27.3. v 03,45, 23.4. ve 12,25, 20.5. ve 20,02, 11.6. v 02.02, 14.7. v 06,33, 10.8. v 10,29, 6.9. v 15,13, 3.10. ve 22,05, 31.10. v 07,25, 27.11. v 15,37, a 25.12. v 05,59. Dětem narozeným v tyto dny bude chybět vnitřní rovnováha. Zato budou velmi originální. Jejich myšlení se bude pohybovat v daleké budoucnosti a je třeba pomoci jim naučit se žít na zemi. Lásky na první pohled, romantické pletky, nečekaná rozhodnutí a zvraty je budou provázet celý život. Z některých vyrostou vynálezci.

    Konjunkce Luny s Neptunem nastanou: 5.1. v 05,18, 1.2. ve 13,28, 28.2. v 21,37, 27.3. v 05,55, 23.4. ve 14,21, 20.5. ve 22,06, 17.6. v 04,38, 14.7. v 09,52, 10.8. ve 14,27, 6.9. v 19,31, 4.10. v 02,14, 31.10. v 11,03, 27.11. ve 21,18, a 25.12. v 07,36. Děti narozené v tyto dny budou velmi zvláštní a odtažité, přejemnělé a milující samotu. Talent pro umění a mystiku. Je jim třeba odmalička vštěpovat rozdíl mezi snem a skutečností. Z některých vyrostou psychologové astrologové nebo kartářky.

    Konjunkce Luny s Plutonem nastanou: 28.1. v 00,14, 24.2. v 08,05, 22. v 16,50, 19.4. v 01,26, 16.5. v 08,42, 12.6. ve 14,17, 9.7. v 19,01, 6.8. v 00,37, 2.9. v 08,29, 29.9. v 18,53, 27.10. v 06,43, 23.11. v 18,04, a 21.12. v 03,21. Děti narozené v tyto dny budou mít v řadě případů povahu katastrofickou. Výbušnou impulzivita, prudké city a vášně. Sklon k fanatismu. Některé se uplatní v politice jako zdatní vůdcové davů.

    A ještě technická poznámka. Luna může během jednoho dne vytvořit aspekty s vícero planetami, záleží na jejich momentálním rozptýlení po ekliptice. Pokud jste si toho v aspektáři všimli, není to mylný výpočet ani tisková chyba. Týká se to zejména konjunkcí Luny s Uranem a Neptunem. Tyto téměř stojící planety jsou letos v těsném závěsu a tranzitující Luna tvoří průběžnou trojkonjunkci s oběma. Musíme tedy pro letošek (i pro rok 1993) uvažovat obě lunární konjunkce zároveň. Takže lunárněuranskoneptunské děti roku 1992 se budou vyznačovat výrazným zájmem o ideologie, doktríny a náboženství. Převažující vliv Uranův nebo Neptunův je třeba určit podle přesné hodiny narození, tedy podle toho, zda je Měsíc před Uranem, za Neptunem, nebo mezi nimi.


ČASOVÉ ÚDAJE
V NAŠEM KALENDÁŘI


    Doby Tychonovy a Keplerovy jsou ty tam, astrolog již nemusí hledět na oblohu, kde dnes pro smog a rušivé elementy (městské osvětlení, letadla a družice) stejně není mnoho vidět. Ostatně už tehdy Tycho Brahe pozoroval hvězdy — a prý pouhým okem rozpoznal půl stupně v pohybu planety — v Benátkách nad Jizerou, protože ho v Praze rušily pochodně a lucerny. Je docela možné, že to byla výmluva a že chtěl pracovat mimo okamžitý dosah nevyzpytatelných rozmarů císaře Rudolfa II. Faktem je, že k mžourání do noční oblohy despoticky nutil svého mladého asistenta Johanna Keplera, jenž byl silně krátkozraký, a oč méně viděl, o to lépe uměl počítat a abstraktně myslet. Jejich spolupráce trvala rok, poté Tycho Brahe zemřel. A geniální počtář Johann Kepler, jenž díky věčnému horoskopování císařské rodiny i dalších prominentů objevil kromě svých astronomických zákonů pomocí astrologie i pravidla dědičnosti (oficiální věda vlak bere za základ genetiky o 251 let mladšího mnicha Řehoře Mendela a jeho hrachová semínka), si jako jeden z dlouhodobých úkolů stanovil (patrně aby měl pádný důvod domáhat se své mzdy z často prázdné pokladnice Rudolfovy) vypočítat a sepsat Rudolfínské tabulky, což byl vznešený název pro (z našeho hlediska) prachobyčejné efemeridy. Slovo efemérní známe z jiných souvislostí, je to latinský výraz pro pomíjivost. Hvězdy mají samozřejmé platnost trvalou, ale jejich postavení pomíjí ze dne na den, a proto se astrologické tabulky jmenuji efemeridy.

    Efemeridy používají i naprosto seriózní astronomové, astrologické jsou od nich odvozeny, neboť se přidržujeme našich tradičních orientačních bodů. První astrologické efemeridy začal vydávat tiskem roku 1800 slavný britský hvězdář Raphael po sešitech na každý rok a i po jeho smrti se jmenují Rapfahael’s Astronomical Ephemeris. Tak jako vy máte doma za zdroj informací o čemkoli svého „Oťase" či jiný lexikon, astrolog má své „Raphaelky". Nicméně s vývojem pozorovací i výpočetní techniky dochází neustále k dalším upřesněním a vylepšením, takže se různé efemeridy mohou v detailech lišit. Na loňském kalendáři jsem pracoval s Die deutsche Ephemeride, Otto Wilhelm Barth Verlag, München 1979, které jsou poměrně jednoduché. Pro práci na letošním kalendáři jsem měl k dispozici Ephemerides 1900—2000, International Edition, St. Michel-Editions 1990, obohacené o aspektář, vstupy planet do znamení, vypočtená zatmění a měsíční fáze na minutu — zkrátka vše, co astrologovi šetří čas promarněný nad kalkulačkou a o to více využitý pro vlastní divinaci — nebo chcete-li pouštění uzdy básnické fantazii. Tyto efemeridy byly vytvořeny na základě práce Mezinárodní astronomické unie (IAU) v 80. letech, tedy podle výsledku práce týmu odborníků vybavených špičkovými počítači. O celé věci se zmiňuji proto, že se naše kniha může dostat do rukou i astrologovi, jenž si bude chtít časové údaje ověřit. Bude-li tak činit s pomocí jiných efemerid, může samozřejmě zjistit určité odchylky v minutách časových i úhlových, které však pro laika nejsou podstatné.

    Všechny údaje z efemerid jsou převedeny na náš středoevropský čas. V období letního času je třeba jednu hodinu odečíst. Letní čas, který pamětníci znají jako válečné opatření, nezávisí na vůli hvězd, nýbrž úřadů. Byl zaveden na základě panevropské hysterie po údajně kruté zimě 1978—1979, kdy jsme po mnoha letech narušování přírodní a kosmické rovnováhy chemií a družicemi zažili zimu v našem zeměpisném pásmu normální. Již první rok letního času ukázal, že je to blbost, protože úspora energie se vykazovala v zanedbatelných promile, zatímco kohouti kokrhali a krávy se dožadovaly krmení podle svých slunečních biorytmů. Na rozdíl od pohybu planet jsou úradky úřadů nevyzpytatelné, a tak v době vzniku tohoto kalendáře, tj. v létě 1991, opravdu nemůžeme vědět, zda i v roce 1992 nebude letní čas zaveden. Dosavadní praxe byla, že se čas měnil ze soboty na neděli po jarní a podzimní rovnodennosti, tj. po vstupu Slunce do znamení Berana a Vah.

Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.