Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Republika ve hvězdách II

Pavel Turnovský

     
19. XI.1992, 21:11 SEČ

ČNR prohlašuje, že je připravena
převzít politickou zodpovědnost za český stát

19. XI. 1992, 21:11 SEČ / 20:11 UT, Praha
Tropický zodiak, Campanus


    V tomto okamžiku přijala ČNR prohlášení, že přebírá spolu s vládou ČR plnou zodpovědnost za kontinuitu státní moci. V podstatě šlo o vyhlášení suverenity ČR. Horoskop tohoto okamžiku je opravdu pozoruhodný. Předně, AS se ocitlo v osmém stupni Lva, tradiční astrologií spojovaném s Prahou a dále, MC právě dosáhlo Immum Coeli vyhlášení samostatného československého státu v Praze v 10:43 SEČ, 28. října 1918.

    Poloha Slunce, Merkura, Plutona a také Dračí hlavy v 5. domu vypovídá o uvolnění vnitřního tlaku, o touze po transformaci a vyvedení státu z nepřehledné situace (Chironova kvadratura), která tehdy ochromovala politický život. Luna s Jupiterem ve 3. domu podpořila snahu nalézt cestu z krize a vyrovnat se s chybami nedávné minulosti (stellium Venuše, Urana a Neptuna v 6. domu). Vycházející Mars k tomu dodává potřebnou energii, zatímco zapadající Saturn potvrzuje tíživou situaci, navíc nám přibližuje i rituál hlasování v českém parlamentu, před nímž většina opozičních poslanců opustila sněmovnu.

18.X.1992, 8:57:47 UT, Praha

Solární revoluce České republiky
28. X. 1992, 9:58 SEČ / 8:58 UT, Praha
oprava precese +1° 02'
Slunce 5° SC 11 '47" Tropický zodiak, Campanus


    Vycházející Pluto, Merkur a Luna ve 12. domu naznačují, že nám nezbývá než se vyrovnat s rozsudkem, který vynesly dějiny naší neschopnosti, zaměřit se na zvládnutí krize, vyvarovat se pasivity a deprese a pak se pokusit přejít do nového cyklu, naznačeného reformační konjunkcí Urana s Neptunem. Luna v Ascendentu varuje před náladovostí, povrchností, impulzivitou a iracionálními postoji. Venuše těsně pod horizontem podporuje sice náš narcismus, zahledění do sebe a sebelítost, může nám ale pomoci svojí magnetickou silou při hledání nové identity. Saturn ve 2. domu poukazuje na nebezpečí strnulých postojů, které jsme se naučili zaujímat za minulých režimů. Mars v 7. domu radí převzít iniciativu v mezinárodních vztazích s cílem zíslat pro nás nové spojence. Kometa Chiron v 8. domu naznačuje problémy při našem zapojování do mezinárodního obchodního a finančního systému. Jupiter v 9. domu poblíž MC sice hovoří o rozšiřování našich obzorů, ale zároveň varuje před fanatismem, nezkrotnou touhou po moci a utápění se ve velkolepých projektech na jejichž realizaci budeme mít sotva sílu. Slunce v 11. domu, stejně jako při vzniku Československa, slibuje příliv nových sil, tolik potřebných v pokračování v reformě. Je zaměřeno do budoucnosti, stejně tak posiluje i demokracii.

    Kdybychom tento solární horoskop vyložili z hlediska sidereální astrologie, dostali bychom příklad velmi typický pro slavný pohřeb, (nejlépe státní), indikovaný kulminujícím Jupiterem a vycházející Lunou s Venuší. Slunce v 11. domu by nám pak radilo použít skupinových, stádních (státních) postojů k sebezáchově. Je to také typická indikace pro skládání přísah a vydávání slavnostních prohlášení. Těch jsme si už za poslední měsíce užili dost. Lehká kvadratura, kterou je zasaženo od Saturna, přináší pokračování restriktivní finanční politiky. Vztahy Jupitera, Saturna a skupiny v ascendentu zaměřují naši pozornost na finanční injekce, investice, půjčky a upozorňuje také na těžkosti s jejich získáváním. Jupiterův trigon na Saturna pak na nás opět uvaluje dobrovolné odříkání. Pokusme se, nejen nad stránkami Konstelace sloučit oba výklady, humanistický i sidereální, do smysluplného celku!

1.1.1993 0:00 SEČ, Praha

I. I. 1993 0:00 SEČ / 31. XII. 1992 23:00 UT, Praha
Tropický zodiak, Campanus


    Toto je onen tradičními astrology proklínaný okamžik rozpuštění Československa na dvě samostatné republiky, Českou a Slovenskou. Z hlediska humanistické astrologie lze však z tohoto horoskopu vytěžit nemálo pozitivního.

    Slunce v IC v konjunkci s Uranem a Neptunem naznačují potřebu radikální změny, nutnost vzdát se opory v dosavadních "rodinných" svazcích. Pro nalezení vlastní identity (Jupiter/AS) bude třeba překonat svazující tradice. Pozor na nebezpečí planého vlastenčení a fangličkaření (potvrzuje to i Chiron v 11. domu). Zapadající Luna připomíná, že musíme být napříště mnohem pružnější v mezinárodních vztazích, že bychom měli mít víc pochopení pro zvláštnosti našich partnerů, a že naše vztahy by měly být založeny na kvalitnějších smlouvách než dosud. Venuše v 5. domu totiž naznačuje nebezpečí vlastnických sklonů v poměru k partnerům. Velké Téčko tvořené kromě Venuše také Chironem a Plutonem hrozí tahanicemi o dosud společný majetek. Saturn v 5. domu odhaluje nejistotu, kterou v nás nová situace vzbuzuje. Kulminující Mars doplňuje Velké kardinální téčko téměř na kvadraturu, dodává nám energii, kterou je třeba vynaložit na udržení politického procesu v chodu.

    To vše ještě více platí pro Slovenskou republiku. V Bratislavě je MC 11 Raka 43, AS 9 Vah 21. Neptuna lze také použít k rektifikaci základního horoskopu ČSR. Po korekci precese (1° 02') je v přesné kvadratuře na MC z 28. X. 1918, 10:43 SEČ.

Převzato z Konstelace ročník II, dvojčíslo 2-3/1992

Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.