luna

slunce
 
Astrologický občasník ing. Vladimíra Velčovského

Astrological periodical of engineer Vladimir Velcovsky
 


Planetární cykly

finance a ekonomika

s WOJCIECHEM SUCHOMSKIM finančním astrologem hovoří Anna Frankowska


       

Wojciech Suchomski, narozen v roce 1973 studoval Finance a bankovnictví na univerzitě v Lodži, publikuje ekonomické prognózy a prognózy akciového trhu na portálu Astrobiznes.pl. Pracoval v bance Lloyds TSB ve Velké Britanii, v Průmyslové bance v Lodži a jako analytik u telekomunikační společnosti. Je autorem knihy: Planetární cykly na burze.

Jste autorem první polské knihy z oboru finanční astrologie Planetární cykly na burze. Gratuluji! Finanční astrologie, která odedávna je významnou částí astrologie v západní Evropě a v USA, v Polsku nemohla být pěstována z pochopitelných důvodů, v předchozím zřízení nebyla tržní ekonomika. Co se stalo, že Vás zaujala finanční astrologie?

Finanční astrologie Davida WilliamseAstrologie - "nakazil jsem se" od své sestry před téměř 20 lety. Okouzlilo mne, že je možné spočítat polohy planet pro každý rok a podívat se, co bude na obloze za několik let, či desítek let a pak porovnat s uspořádáním planet v minulosti a zanalyzovat jejich doprovázející události. Ve stejnou dobu jsem šel studovat ekonomii na Universitu v Lodži v oboru finance a bankovnictví. Velmi intensivně jsem se učil astrologii, na toto téma jsem četl všechno, co se mi dostalo do ruky. Jeden den v nějakém zásilkovém knihkupectví na webové stránce jsem našel knihu Finanční astrologie Davida Williamse a zatoužil jsem si ji přečíst. Bohužel stála 55 dolarů, tedy průměrnou mzdu v té době (nyní je možné ji zdarma přečíst v Google knihách). Až po 13ti letech, když jsem jel do Anglie, jsem měl příležitost koupit tuto příručku finanční astrologie, která zcela změnila můj pohled na astrologii. V roce 2005 jsem se rozhodl jít v tomto směru.

A jak vymezíte svou profesi, protože nenazýváte sebe finančním astrologem?

Já jsem finanční analytik, který užívá pro analýzu cykly planet.

Proč? Přece "finanční astrolog" zní nejen hrdě, ale také zajímavě.

- Ale v Polsku většina lidí má o astrologii mylnou a triviální představu. Myslí si, že astrologie jsou horoskopy v novinách, ale já nechci být s tím spojován. Čtenáři "Čtvrtého rozměru" je jen taková skupina, která ví, že skutečná astrologie je něco jiného, že je založena na individuálním horoskopu vypočítaném na základě data, času a místa narození člověka, nebo výskytu události, že prognóza je tvořena na základě vašich individuálních tranzitů, nebo progresí, které fungují velmi přesně, a to i do nejmenších podrobností. Kdysi jsem v létě krátce usnul na pláži u moře. Když jsem se probudil měl jsem od slunce bolavě spálenou tvář. Podíval jsem se na tranzity a pak se ukázalo, že právě v té době slunce přešlo můj ascendent ... Byl jsem ohromen, že tranzity pracují tak přesně.

Tato zkušenost pro toho, kdo se zabývá finanční astrologií, přichází v pravý čas. Nejdůležitější roli, jak si můžete přečíst v knize, hrají přesně vypočítané planetární aspekty.

- Ano, ve finanční astrologii mají velmi důležitý význam přesné aspekty planet a skutečnost, zda se jedná o aspekty konvergentní (sbíhavé) a divergentní (rozběžné) v systému heliocentrickém , nebo geocentrickém. O něco méně důležité je znamení zvěrokruhu, ve kterém jsou planety tvořící konkrétní aspekt, ale obecně nelze použít domy horoskopu.

- Když jsem se začal zajímat finanční astrologii, snažil jsem se spočítat horoskopy pro burzu cenných papíru, nebo určité události, jako je například index varšavské burzy WIG20 („narodil se“ 18.4.1994 ve 13:00 hod., kdy byl poprvé vypočten a zveřejněn) a zacházet s nimi jako s Natal horoskopem, ale to není jistá metoda. Kromě toho, polské firmy jsou mladé, nejstarší mají sotva 20 let, takže materiály pro výzkum jsou velmi skromné. Ne to, co je již silně zavedené na trzích amerických či západoevropských firem! Taková americká Coca-Cola, která již má více než 100 let, přežila mnoho cyklů různých planet, vytváří ideální materiál pro výzkum v oblasti finanční astrologie. Pokud jde o předpovídání akciových indexů v daný den, nejlepší je metoda přesné analýzy (orbis maximálně 1 stupeň) aspektů Slunce, Měsíce, Merkura, Venuše a Marta. Pomalé planety: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto určují dlouhodobé trendy, které jsou základem pro aktuální aspekty. A tak například, 11. července tohoto roku vytvořila Venuše rozběžný sextil s Jupiterem. V posledních 20 letech, v 77 procentech případů, tento aspekt znamenal na burzách ve Varšavě pokles cen akcií. Ale i na poklesech můžete získat prostřednictvím termínových kontraktů - burzovní hráči vědí, o co jde. A právě 11. července byla dána přednost hraní na pokles (07.11.2011 opravdu WIC20 index ztratil 1,8% své hodnoty -. Editor AF). Ukládajíc předpovědi akciového trhu vypočítávám, jaké přesné aspekty planet vystoupí v daný den na obloze. Pak jsem zjistil, jak se v minulosti choval akciový trh v době, kdy byl daný aspekt. Tímto způsobem jsem si vypracoval předpovědi několika týdnů, několik měsíců nebo dokonce let dopředu.

Přinesl jste na naše setkání nejen Finanční astrologii Davida Williamse, ale i Planetární ekonomické předpovědí a Planetární obchodování na burze od Billa Meridiana. Jsou to knihy, které máte vždy po ruce?

- Bill Meridian, slavný americký finanční astrolog dosahuje velkých úspěchů ve výzkumu. Jako mladý muž byl zaměstnancem New Yorského makléřského domu Paine Webber, kde měl přístup k celé databázi firem, akcií apod. Přitahován astrologií začal srovnávat osud společnosti s akciemi a planetárními cykly. A měl mimořádné štěstí, že většina firem, u kterých analyzoval údaje z hlediska astrologie, byly registrované v Delaware, kde bylo zaznamenáno nejen datum, ale hodina jejich registrace. Meridian má dnes svůj vlastní internetový portál a investiční fond, píše velmi zasvěcené knihy, doplněné podrobnými výpočty. Například, studoval korelace cyklu pomalých planet s boomem akciového trhu. Poznamenal, že disharmonické aspekty Saturnu a Uranu, tzn. konjunkce, kvadratura a opozice doprovázely děsem akciový trh v letech: 1930, 1942, 1977, 1988, 2000 a 2008. Současná ekonomická krize je doprovázena podobným postavením planet, které se objevilo na obloze během Velké hospodářské krize ve 1930-1931 - půlkříž Saturn, Uran a Pluto, s tím rozdílem, že pozice planet se obrátila ve znameních. Na druhé straně cyklus Saturn-Neptun popisuje inflace a deflace dolaru, a proto - ekonomických změn.

Myslíte si, že cyklus každé dvojice planet je zodpovědný za některé finanční a ekonomické události?

- Je to velmi pravděpodobné, stačí sledovat všechny planety a cykly hospodářského života po několik stovek let a poučit se. Finanční astrologie mě překvapila i tím, že je zcela založena na statistice. Neexistuje žádná "víra" nebo "nevěření", zde je vše založeno na přesné analýze minulosti a její projektování do budoucnosti. Vztah mezi postavením planet a ekonomickými jevy studovalo a zkoumá mnoho astrologů po celém světě. Hliněná tabulka z třetího tisíciletí před naším letopočtem, která se nachází v Uru v Mezopotámii, popisuje souvislost mezi cenami obilí a postavením Merkura a Slunce. Od té doby se tímto zabývalo mnoho vědců. Například málokdo ví, že objevitel Uranu, Herschel, si nejprve všiml, že v letech s nižším výskytem slunečních skvrn jsou pšeničné výnosy nižší, což způsobuje růst cen obilovin. V roce 1801 přednesl přednášku na toto téma v Royal Society v Londýně, a jeho pozorování byla záhy potvrzena zvýšením cen obilovin. V moderní době, Leo Krohn jako první spojil cykly Jupiter - Saturn a Jupiter - Uran s fungováním ekonomiky. William Gann, již ve 20.roce minulého století, mohl předvídat, na základě pohybu planet, změny cen akcií a čas, kdy se to stane. V roce 1932 belgický astrolog Gustave Lambert Brahy provedl první dokumentované statistické šetření a uspořádal význam různých planetárních aspektů ve vztahu k finančním trhům. V současnosti Thomas Rieder objevil použití aspektů Slunce a Marta na burze, a tak dále ... Je mnoho výzkumu, ale ještě stále více je k prozkoumání. Tím spíše, že některé významy rozložení planet v astrologii finanční se liší od významů u klasických radixů. Tradiční astrologie, například předpokládá, že každá kvadratura planet je disharmonický aspekt. Mezitím ve finanční astrologii je to tak, že například kvadratura Marta s Neptunem je spojena s poklesem akciových indexů, ale u konvergentní kvadratury Pluta a Venuše vzrostl v minulosti index Dow Jones až v 71 procentech případů. Nebo taková zajímavost: Když slunce a Mars jsou od sebe o 22 stupňů, index Dow Jones velmi často dosáhne minimum, poté následuje prudké oživení, což je začátek býčího trhu. Takové vzdálenosti mezi Sluncem a Martem se na obloze vytváří každých 26 měsíců, takže v průběhu existence akciového trhu v New Yorku se to stalo 53 krát, což je dostatečně bohatý referenční materiál.

A co Měsíc? Jako nejrychleji se pohybující nebeské těleso musí mít obrovský význam pro ceny akcií.

Samozřejmě za předpokladu, že přesnost jeho aspektů je do 1°, neboť tyto aspekty platí pouze několik hodin. Kapitálový investor by měl věnovat pozornost, například na tzv. prázdný běh Měsíce. To je taková jeho pozice, kde již Měsíc nevytvoří žádné aspekty s jinými planetami, dokud nevstoupí do dalšího znamení. Prázdný běh Měsíce vykazuje chaotické pohyby akciových indexů cenných papírů, malé obraty, stojící indexy, tento den je nejlepší nehrát. Možná to překvapí, ale finanční astrologové také používají cykly Měsíčních uzlů a Černé Luny. Oba tyto objekty jsou hypotetické body, počítány matematicky, a neexistují v materiálním smyslu, jako planety. Finanční astrologové si například všimli, že při poklesu indexu na newyorské burze se vytváří aspekty Černé Luny, a korelace cyklu Lilith a Uranu s Dow Jonesův indexem je až 40%.

Jakou budoucnost čeká polské hospodářství podle kritérií finanční astrologie?

Hrozby pro ekonomiku, jsou již poměrně viditelné, jedna z nich je obrovská byrokracie. Předpokládám, že deregulace ekonomiky se bude konat v období od dubna 2013 do dubna 2015. Vážná hospodářská krize v Polsku je velmi pravděpodobná na jaře roku 2014, vyplývá z cyklu Jupitera a Pluta. Opozice těchto planet doprovázela krizi v prosinci 1975, dubnu 1988 a květnu 2001. Příští opozice bude v dubnu 2014, ale zhoršení rozpočtové situace bude dříve. Chci poznamenat, že používám horoskop třetí republiky a počítám její vznik k datu 31.12.1989, 00,00 hodin, tento okamžik je přijat jako vznik nového kapitalistického Polska. O dva dny dříve získala polská koruna znak a byla přijata nová ústava. Když jsem dal tento horoskop na veřejnost, někteří astrologové protestovali, protože Polsko, které má Slunce v Kozorohu, Měsíc ve Vodnáři a ascendent ve Váhách se jim jaksi nehodí. A já jsem si ověřil , že horoskop odpovídá mnohým dalším souvisejícím polským událostem, jako je například vstup do NATO nebo EU a myslím, že na něm můžeme předvídat události. Například na rozdělení země na dvě silné politické strany mělo podle mého názoru vliv zatmění Slunce 03.10.2005 na ASC horoskopu Polska. Účinky zatmění se projevily na dlouhém úseku po velmi dlouhou dobu a jsou země, na které padl stín zatmění. Bill Meridian o tom píše ve své poslední knize a dokazuje na mnoha případech. Mezi zeměmi, které se v roce 2005 objevily ve stínu zatmění, bylo i Polsko. Pás zatmění, které bylo 4. ledna tohoto roku, začal v severní Africe, kde jsou nyní velké nepokoje a změny. Za zmínku stojí " cyklus války ", poprvé s ním počítá francouzský průzkumník Henri Couchon jako složení cyklu Jupitera a Saturna. Od roku 2006 se cykl Saturnu snižuje, a brzy (od roku 2014) se připojí cyklus Jupitera, který statisticky zvyšuje pravděpodobnost války čtyřikrát oproti zbývajícím obdobím. Také euro, "narozené" se Sluncem ve znamení Kozoroha (1.04.1999, v 7,00 hod., Frankfurt), se brzy změní, protože Kozorohem prochází transformující Pluto. Bohužel, brzy se oživí řecký dluhový problém. Evropská unie si prostřednictvím svých rozhodnutí získala trochu času, ale myslím si, že v březnu 2012 bude v Řecku vyhlášen konkurz.

Tak utíkat pryč od eura?

Nejsem investiční poradce ...

V každém případě je dobré vědět co děláte. Dne 4.9.2008 jste na svém blogu Stooq.pl oznámil silný pokles na akciovém trhu a 11 dní poté padla banka Lehman Brothers a pokles na akciovém trhu dosáhl 40 procent.
Co jste pak dělal se svými penězi?

Stáhl jsem všechno ze svého bankovního konta a koupil zlato, které tehdy bylo ještě relativně levné. Planetární cykly oznamovaly zvýšení jeho ceny, a dokonce v pozdějších letech, ceny zlata šly hodně nahoru.

Ale že jste se ještě nestal milionářem?

Ne, protože jsem neměl velké úspory, aby investoval. Většina finančních astrologů má výhodu oproti ostatním investorům, protože zná budoucnost postavení planet, mohou předpovědět, zda akciový trh bude stoupat nebo klesat. Mnoho z nich zveřejňuje své hospodářské výsledky a informuje o svých finančních plánech. Například Tim Bost vydává týdenní zpravodaj a rozesílá mailem stálým zákazníkům, informuje je o tom, jaké finanční investice vykonal a kolik z nich si vydělal. Zřídka vydělá méně než 40 procent ročně. I v roce 2008, během největší krize, mnohonásobně zvýšil svůj kapitál o 42 procent. Bill Meridian uvádí na stránce svého fondu, že od roku 1996 má průměrný roční zisk 22 procent.

Může každý člověk řídit svou vlastní firmu, zabývat se hrou na burze nebo jakýmkoliv jiným podnikáním?

Myšlenka mé knihy je přesvědčit lidi, aby vzali věci z oblasti financí do vlastních rukou. Samozřejmě někteří mají větší předpoklady, jiní menší. V poslední době jsem zkoumal horoskopy manažerů velkých investičních fondů a všiml si opakovaných astrologických postavení planet. Úspěšní investoři jsou opatrní, disciplinovaní, šetrní, čili mají vlastnosti, které jsou pro člověka charakterem trigonu Zemi. Většina dobrých investorů má zde Slunce, Měsíc a ještě Merkura nebo Marta. Mars je velmi důležitý, protože se mluví o ochotě riskovat, stejně jako u Uranu. Nick Leeson, který přivedl ke ztrátě miliard liber u banky Barrings měl ve svém nativním horoskopu konjunkci Uranu a Měsíce. Konjunkce Marta s Uranem znamená, že hráč je hazardér, který podstoupí i vysoké riziko ... Stačí znát svůj horoskop, a pro akciové investory, je dobré si také zjistit, horoskopy společností do kterých investujeme. Pokud v našem horoskopu jsou aspekty planet v souladu s aspekty planet v horoskopu společnosti, pak máme šanci na velký finanční úspěch ...

To skutečně přejí všem čtenářům.

Děkuji vám za rozhovor.

Anna Frankowska

Z polského časopisu „Czwarty wymiar“ č. 9/2011 přeložil Vladimír VelčovskýKolečka horoskopů doplnil Karel Tichý
index varšavské burzy WIG20
index varšavské burzy WIG20vznik nového kapitalistického PolskaAutor ing.Vladimír Velčovský
Autor excelovských programů Astrotyp, Numerologie, Minulé životy, Mapa života a další.

Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.