Plány a vize Astrologické společnosti Ostrava nejen pro rok 2011

Předsedkyne Vladimíra Rašnerová

Bc. Vladimíra Rašnerová - předsedkyně

vladimira.rasnerova@vsb.cz


Stávající stav


Co nás nejvíce tíží:
resp.předsedu, protože chybí organizační struktura – rozdělení povinností


Současná finanční situace ASO a AA:

Podrobnosti – nezveřejňuji na www, možnost nahlédnutí členů na vyžádání


Hostující přednášející – ano či ne?


Úplně totéž ale platí i pro vysoce kvalitní přednášky našich členů, kteří

přednášejí zadarmo – neví se o jejich přednášce - minimální propagace,

tím je mnoho lidí ochuzeno o kvalitní informace, prestiž a povědomí

o Astrologické společnosti Ostrava zcela zbytečně zůstává stejná.


Dva možné směry ASO:

Zachovat stávající stav:

Hledat nové cesty:


Hledání nových cest:

Pochopení podstaty Astrologické společnosti:

Klíčový cíl je podpořit snahy celé společnosti o duchovnější rozměr jejich životů a tím i zodpovědnější přístup k rodině, práci, volnočasovým aktivitam a Planetě Zemi


Naše nejsilnější stránka je duchovní podstata znalostí a vědění s využitím poznatků a výdobytků vědy a techniky.
Čistá věda tohle zatím nedokáže – důsledky dosavadního stryktně vědeckého způsobu nazírání na svět vidíme všude kolem sebe a hlavně ve stavu planety Země a její fauny flóry a lidí na všech kontinentech.
O devastaci duší lidstva ani nemluvě.
Vnímám téměř jako naši povinnost zapojit se do procesu transformace nejen jako jednotlivci, což již činíme, ale i jako sdružení znalých lidí, kteří mohou nabídnout prostředky, pomocí kterých můžeme Zemi pomoci.
Spojit síly je náš cíl. Spojit potůčky v řeku. I kapka vody vyhloubí v kameni díru, ale řeka vyhloubí celé koryto.

Pomocí prostředků vědy – internetu – se spojily milióny lidí v protestu proti očkování na prasečí a ptačí chřipku.

Informovanost, přístup k vědění snadněji a ve větším měřítku – to je jedna z cest – využijme ji i jako astrologové.
Dnes již nejde o to, jestli ano, nebo ne, ale jde o to, jak to udělat rychle a co nejmasověji.


Směrování ASO – vize a cíle nejen pro rok 2011:


Možné cesty sebefinancování:

Informace jen pro členy ASO – považuji některé body za know how


Astrologická akademie-vývoj:

Interní materiály – know-how


Připravit pro rok 2012 Astrologickou akademii nově:Vnitřní organizace ASO:

Interní materiály – nezveřejněno.


Proběhlo hlasování – tajné, kde každý přítomný navrh na papír tři osobonosti dle vlastního uvážení ( nejen z navrhovaných, ale všech členů). Bylo nutno zvolit celkem 6 osob, aby byl zachován lichý počet členů výboru vč. předsedkyně.

Byli zvoleni a ve výboru jsou:

Muroňová, Závodná, Kaleta, Kuczaková, Voženílková, Laštovičková,Tichý, Tichá, Rašnerová.


Členské poplatky:

příklad:Zvaná přednáška se určí za 250,- Kč, členové a všichni důchodci 175,-Kč; nečlenové 250,- Kč


Rozpočet na rok 2011- možná alternativa:

Podrobnosti jen pro členy a výbor ASO


Placené přednášky našich členů:

Interní materiály – nezveřejněno.


Shrnutí – cíle - směr:Přeji nám všem úspěch, radost a mnoho osobních i zájmových přátelství.

Děkuji Vám za pozornost.

Vladimíra Rašnerová

13.listopadu 2010

Dům vědy a techniky Mariánské Hory