luna
Astrology Pacific
slunce
 
Váš dnešní strážní anděl
Your today's guard Angel
 

Chamuelchamuel    Chamuel - jeho jméno znamená: „Bůh je můj cíl". Přináší harmonii, kreativitu, inspiraci, soucítění. Chamuel má schopnost vyvést silou lásky ze všech pout.
Chamuel povznáší též vibrace míst a místností a přináší hluboký mír a důvěru. Učí, že se máme nechat unášet životem a Boží energií.
Požadejte o pomoc Chamuela v situaci když vás tíží každodenní úkoly nebo břemeno života. Když toužíte po lásce a bezpečí. Při napětí v rodině, v partnerství. K vyřešení napětí s kolegy. Když chcete vychutnat krásnou hudbu.


	Duchovní hierarchie


Bůh Serafíni Cherubíni Metatron Melchisedech Archandělé Zemští andělé Mistři na nebe vzatí Andělé Přírodní andělé Přírodní duchové člověk přírodaNade vším trůní milý Pán Bůh.
Serafíni stojí u trůnu Božího - jsou tedy nejblíže bohu, počátku. Nepřestávají zpívat chvalozpěvy ke slávě Boží. Jejich zpěv rozechvěje každé stvoření a vtahuje do výhně nadšení, radosti a lásky.
Cherubíni s ohnivými meči hlídají zahradu slasti - Eden. Hlídají svatá místa, jejich úkolem je zachycovat božské vibrace a předávat je dál.
Archandělé stojí v čele andělů. Úkolem archandělů je:
1) realizovat Boží podněty a tím se podílet na procesu stvoření.
2) pomoci pochopit Boha.
3) doprovázet člověka zpět k jednotě.
Do rukou archanděla můžeme vložit všechno:
přání, naděje, sny, problémy, věci nejasné, věci nedozrálé, staré zvyky, bolesti, uzdravení, všechno.
Jedna taková báječná technika je svěřit se do náruče anděla či archanděla. Představte si a pociťte, jak se mu kladete do náruče: nebraňte se klesnout do jeho objetí. Zvláště hojivě to působí při krizových situacích.
Andělé jsou posly Božími, vyslanci Boha jejichž úkolem je provádět Boží rozkazy. Protože andělé nemají hmotné tělo, nepodléhají zákonům hmoty.
Andělé ochránci jsou andělé, kteří stojí osobně po boku každého z nás. Jsou osobními průvodci a ochránci lidí. Chtějí pomáhat každému člověku na jeho cestě. Nesmějí však podniknout nic, dokud je člověk nevyzve a nepoprosí.

Anděl strážce pro dnešní den byl vybrán a bude vám dělat průvodce po celý den. Svěřte se do boží ochrany. Požádejte ho o pomoc v konkrétní záležitosti, poproste, aby vás vzal pod svá křídla.

Tento rituál můžete vykonávat každé ráno. Odevzdejte se intuici a ochraně anděla. Archandělé jsou božími posly, kteří nesou duchovní podporu, pomoc a lásku. Jsou ochránci lidskosti. Každý z nich má zvláštní úkoly. Když přijmeme jejich přítomnost, jakobychom získali nezvyklé kouzlo, které se usadí v našem srdci.

Nikdy nepovažujte tuto věštbu za zábavu. Neobracejte se k andělům v záležitostech nevhodných, nečistých, především k Urielovi. Pokud pocítíte, že vám některý "padl do oka", vytiskněte si jeho obrázek a noste ho v kabelce pro štěstí. Zřejmě on je vaším andělem strážným.
(F.A.L.-ček)Každý z andělů má svůj úkol a každý člověk má svého strážného anděla. Ten je s ním v okamžiku vtělení a zrození v hmotném těle a pomáhá mu zde plnit úkol, který na sebe jeho duše v procesu reinkarnace vzala.
Často jsem slyšeli, jak někdo říká, když vyvázl z nějaké kritické situace: "To mi pomohl můj anděl strážný". Jako dobrý přítel se váš anděl strážný nevměšuje do vašeho života, pokud vám nehrozí bezprostřední nebezpečí, které by ohrozilo vaši cestu učení v evolučním procesu.
Mnohokrát se dovídáme o příbězích lidí, kteří zmeškali letadlo, vlak, nebo autobus, který posléze havaroval a unikli tak nehodě, nebo jisté smrti. To proto, že ještě nebyl splněn jejich úkol na této planetě.
Každý člověk je schopen vnímat vedení svého anděla strážného a cítit pomoc jak v osobním, tak i v jiných oblastech života. Není zde na místě dělat si starosti, pokud není někdo schopen vidět a slyšet svého anděla. Pokud požádáme o pomoc, vždy nám bude pomoženo. Zlaté pravidlo zde je, aby prosba byla jasná a srozumitelně vyřčena. Nezapoměňte poděkovat.
Jana Blažková v Astru 26/2002
Modlitba k andělu strážnému
„Buď pozdraven, můj anděli strážci, kterého Pán povolal, abys mi na tomto i na onom světě přicházel ku pomoci. Já **** (řeknete své jméno) odevzdávám se tobě pod celkovou ochranu a doufám, že půjdeš mou cestou a ukážeš mi vždy správný směr. Zastiňuj mne svými křídly před viditelnými a neviditelnými silami zla a v pravém čase mne chraň. Věřím, že mi zastoupíš cestu, kdyby měl někdo kvůli mně trpět a jeho slzy by měly být mým břemenem. Moudrostí svou ozařuj mne, ve slabosti mojí posiluj mne a těš. Já budu naslouchat hlasu tvému a tvé jméno budu nosit v srdci svém.
Amen "


Očišťující rituál
Tři dny před začátkem novu odříkávejte sedm žalmů kajících (žalm 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142). Nepijte alkohol, nejezte maso. Doporučuje se i sexuální zdrženlivost.
Každý večer se vykoupejte ve vaně, do které můžete přidat svěcenou vodu.
Vyjděte z vany, zapalte posvěcenou svíci a několik minut kontemplujte text ze druhé knihy Mojžíšovy, kap. 6., verš 2. Já jsem JAHVE".
Spojujte se se všemi anděli andělským hymnusem.
Nov začněte od první čtvrti Luny (přibývající Luna).
Zvolte si stálou hodinu, ve které se budete modlit. Zapalte posvěcenou svíci. Obraťte se tváří ke Svaté zemi (jihovýchod). Pozdravte boha JAHVE, všechna díla, která stvořil, všechny zástupy andělů, jakož i anděla, se kterým chcete navázat kontakt, a začněte modlitbu. Každý den pak odříkejte libovolný žalm velebící Boha. Můžete odříkat své soukromé oblíbené modlitby.


Značka (ir) ve Spiritu 20/2003Modlitba o návrat milé osoby

Modlitba o udržení daru vzájemné lásky

Modlitba o peníze

Modlitba o pomoc

Recept na šťastný svazek


Poproste svého anděla strážného


Jak andělé vypadají? Jde údajně o energetickou substanci, která může nabrat formu, jakou si přejeme. Mohou proto vypadat jako andělé s křídly, jako mniši či jinak. Fyzicky se mohou projevit pouze na hodinu, pak se musejí vrátit zpět do své energetické podstaty.
Každý máme prý jednoho anděla strážného, ale můžeme mít ještě několik duchovních pomocníků, ochránců. Anděl strážný je stále s námi.
Navázat komunikaci s anděly může i ten, kdo v jejich existenci nevěří. Úplně stačí, když vroucně poprosí některého anděla. Sám uvidí, že se mu splní i věd, v které nedoufal.
Každý z nás má jednoho osobního anděla strážného, který stál u kolébky v době našeho narození. Dobrých andělů je 70 a každý má na starostí něco jiného. Někteří andělé bdí nad umělci, filozofy, jiní podporují duševní práci, obchodování, další chrání naše zdraví. Dostaneme-li se do problémů, můžeme poprosit o pomoc nejen svého anděla strážného, ale i další anděly, kteří nad námi zrovna nebdí. I u nich však bude každá naše upřímná prosba vyslyšena. Vyvarujme se však toho přát někomu něco zlého, to se potom do situace vmísí i některý ze 70 zlých démonů a vše se může obrátit proti nám, zvláště když budeme kout svoji pomstu tváří v tvář zrcadlu. A kterého anděla můžete požádat o pomoc?


Tak třeba Nemamiah se postará o vaši kariéru v armádě, obchodě i politice. Yeialel vám dodá sílu a odvahu. Harahel drží ochrannou ruku nad nastávajícími maminkami a pomáhá jim při porodu, kromě toho je andělem plodnosti.
Mitzrael vás obdaří klidem, moudrostí a chladnou hlavou. Umabel chrání přátelství a pomáhá řešit konflikty, pomůže vám vniknout do tajů astrologie.
Iahhel podpoří vaši touhu po sebezdokonalování.
Anauel je dárcem zdraví a fyzické zdatnosti.
Mehiel je patronem písemnictví, drží ochrannou ruku nad spisovateli a novináři.
Damabiah dodává duševní sílu a inteligenci.
Manakel vás obdaruje krásou, elegancí a šarmem.
Eyael je dárcem vysokého věku, pevného zdraví a psychické odolnosti.
Habuhiah vám může dát schopnost léčit nejen lidi, ale i zvířata.
Rochel vám pomůže při studiu práv a postará se, abyste si toho hodně pamatovali.
Jamabiah vás obdaří jasným úsudkem a vzbudí lásku k umění.
Haiaiel má na starost rozdávání šestého smyslu a může vám seslat jasnovidecké sny a intuici.
Mumiah je andělem léčitelů a lékařů. Vehuiah podporuje kreativitu, pomůže vám stát se vůdčí osobností, naučí prozíravosti.
Jeliel vás obdaří přirozenou autoritou, rozhodností, důvěryhodností a díky jemu vás budou mít rádi i nadřízení. Střeží také manželskou věrnost.
Sitael je duchem pravdy, ušlechtilosti a talentu.
Elemiah vám přinese vnitřní klid a dokáže vám pomoci v krizových situacích.
Mahasiah vám přinese radost a půvab, krásu a vnitřní harmonii. Díky jemu můžete získat respekt svého okolí.
Lelahel je strážcem lásky a optimismu, pomáhá vyniknout ve vědách a umění.
Achaiah je milovníkem umění, pomáhá malířům, literátům, hudebníkům, zpěvákům. Je také andělem svobody.
Cahetel dokáže zprostředkovat božské požitky i lásku k přírodě a přírodním vědám.
Haziel vás chrání a stará se o to, aby ostatní lidé dodrželi sliby vůči vám.
Aladiah vás obdaří smyslem pro metodičnost a soustředěnost při práci. Léčí také žal a nemoci.
Lauviah je duchem moudrosti a vědění, pomůže vám rozvíjet intelektuální schopnosti a naučí vás odhalovat slabiny protivníků.
Hahaiah je zosobněná předtucha intuice, sešle vám živé sny a naučí vyložit sny i ostatních lidí.
Lezalel chrání partnerskou věrnost, pomáhá urovnávat konflikty.

Mebahel bdí nad spravedlností a podporuje utlačované a slabé.
Hariel pomáhá nalézt ztracenou víru v dobro a v práci nalézt nejefektivnější postup.
Hekamiah je patronem autority, síly, zručnosti a smyslu pro poctivosti.
Launviah vám pomůže seslat hluboký a posilující spánek, klid a pohodu.
Caliel chrání a miluje pravdu, pomůže vám rozpoznat pomluvu od skutečnosti. Je patronem úředníků.
Leuviah je poslem naděje, daruje vám dobrou paměť, vysokou inteligenci, skromnost, trpělivost, rozvahu a sílu vydržet zkoušky osudu.
Pahaliah posiluje vaši víru, pomáhá lidem s misionářskými sklony a lidem, kteří ztratili lásku a propadají zoufalství.
Nelchael vás obdaří inteligencí a schopností vysoce abstraktního myšlení, pomůže ovládnout emoce. Pod jeho ochranou bývají matematici, metafyzici a spisovatelé.
Yeayel je průvodcem na nebezpečných a dobrodružných cestách. Povzbuzuje také životní ztroskotance.
Melahel pomáhá zemědělcům a zahradníkům, je andělem plodnosti a úrodnosti. Je rovněž nakloněn lékařům, léčitelům a bylinkářům.
Haheuiah rád vyslyší prosby těch, co upřímně litují svých nedobrých skutků. Je andělem pravdy a ochraňuje ty, co se nevinně dostali do konfliktu se zákonem.
Nithhaiah přináší moudrost, toleranci a studijní talent, vnáší rozvahu do složitých rozhodnutí. Umí také otevřít dveře do světa okultních věd.
Haaiah stojí při vás při obtížných obchodních nebo soudních jednáních, dodá vám schopnost intuice a úspěchu.
Yerathel daruje smysl pro spravedlnost a právo. Žádný provokatér vás nevyvede z míry.
Seheiah chrání proti nemocem a pomáhá uzdravovat.
Reiyel je pramenem inspirace, naučí vás meditovat soustředit se.
Omael vás naučí trpělivosti a dá ván schopnost pomáhat trpícím. O jeho pomoc mohou poprosit lékaři, porodníci, chirurgové.
Lecabel je dárcem houževnatosti a odvahy bdí také nad talentovanými lidmi.
Vasariah je patronem řečníků a právníků. Yehuyah učí umění organizovat a řídit, pomáhá odhalit a zlikvidovat intriky.

Lehahiah vám pomůže získat úspěchy a pocty, dokonce může při vás stát při výhře v loterii.
Chavaquial vám může dát schopnost usmiřovat nepřátele a re šit rodinné problémy.
Menadel pomáhá v postupu v zaměstnání a ve vedení počestného života plné ho míru a spokojenosti.
Aniel vás obdaří vytrvalostí při duševní i tělesné práci, poradíte si i v něj těžších situacích.
Haamiah je duchem iniciativy a energie, umožní vám proniknout do různých tajemství.
Rehael vytváří láskyplný vztah mezi rodiči a dětmi, chrání před těžkými nemocemi.
Leiazel má rád spisovatele a vydavatele, drží ochrannou ruku nad umělci.
Hahahel dodává nadšen a trpělivost, podporuje lidi pronásledované kvůli přesvědčení.
Michal přináší inspiraci politikům a diplomatům, chrání vás na cestách a daruje ván prozíravost a výřečnost.
Veuliah je přítelem disciplíny a spravedlnosti. Povzbuzuje všechny, kteří o sobě pochybují, umožní vám žít v souladu svým okolím.
Yelahiah přináší schopnost adaptace a odvahy a pohotovosti.
Sehaliah je dárcem inteligence, vitality a zdraví, podporuje chudé a bez mocné.
Ariel pomáhá rozvíjet vědomosti a daruj: vám intuici a schopnost vidět do budoucnosti.
Asaliah je dárcem šarmu a smyslu pro humor, pomáhá vědcům rozluštit tajemství starých písem.
Michael chrání lásku, přátelství, věrnost, daruje intuici a smysl pro porozumění. Pomáhá vytvořit harmonické manželství obohacené něhou a intenzivním sexuálním životem. Vehuel dodává či a lásku k ostatním lidem, stojí při vás v dobách zlých.
Daniel pomáhá udělat správná rozhodnutí pomůže nacházet správná slova při vyznání lásky.
Hahasiah podporuje zvídavé a trpělivé, umožňuje pochopit tajemství přírody a života.
Imamiah je duchem odvahy a trpělivosti, umožní vám, abyste nepodléhali emocím a stali se zodpovědnými lidmi.
Nanael podporuje humanitní vědy a filozofii pomůže vám šířit kolem sebe harmonii a pohodu.
Nithael vám daruje dlouhověkost, duševní svezeš a milou, nesobeckou povahu.
Mebahiah ve vás může vzbudit snahu pomoci druhým, uplatnit charitativní sklony. Může vám také splnit touhu po miminku.
Poyel plní vyřčená přání a uzavřeni předsevzetí. S jeho pomocí můžete dosáhnout bohatství.

A ještě něco o andělech strážných. Slovo anděl je odvozeno z hebrejského mal'ak, což je „posel". Posel boží — bytost, která lidstvu tlumočí nebeskou vůli. Podle bible se Panně Marii zjevil anděl, aby ji zvěstoval budoucí narození Ježíška. Kromě úlohy okřídlených nebeských poslů mají však andělí i další, opravdu nelehký úkol. Chrání naše rozmar ne duše a vedou nás po cestě životem. Víra v existenci andělů nás provází od nepaměti — najdeme je u buddhistů, Židů, křesťanů, hinduistů, zmiňují se o nich staré sumerské, egyptské a čínské texty. A tak, pokud potřebujete a nacházíte se v těžké situaci — poproste svého anděla strážného. (luk)
Značka (luk) ve Spiritu 49/2003Co říká váš anděl?


    Když jsem byla malá, měla jsem nad postýlkou obrázek anděla, jak chrání děvčátky aby nespadlo do propasti. Po mnoho let mne nenapadlo, že mohu použít vlivu svého ochranného anděla. Dnes všude vidím jejich stopy. Úsměv cizí osoby v tramvaji, zpěv ptáka, který si sedl na parapet mého okna mi náhle připomíná, že nejsem sama na tomto světe, že je zde někdo, kdo mne může potěšit, pomoci mi.

    Víra v anděly je velmi stará a je téměř ve všech náboženstvích. Bible o nich píše na mnoha místech. Z historie vyplývá, že nikdy nenechávají člověka samotného, vždy nad ním drží ochrannou ruku a dají mu pocit bezpečí. Anděl přebývá na Zemi spolu se svým chráněncem, bez ohledu, zda dotyčný věří nebo nevěří v jeho existenci. Stává se, že zasahuje do našeho jednání, ačkoliv si to jen málokdy uvědomujeme. Jednomu muži ráno nechtěl nastartovat automobil. Jel tedy do zaměstnání autobusem a pak se dozvěděl, že kdyby jel svým autem, jistě by přišel o život, protože na cestě, kterou jezdil, se stala velká nehoda. Jiný potkal spolužačku z mateřské školy a díky ní dostal lepší zaměstnání. Další ve snu získal dobrou radu, jak se rozhodnout v důležité záležitosti. Je to náhoda? Vliv intuice? Snad. Není snadné uvěřit tomu, že to byl zásah ochranného anděla do našeho života.

    V době baroka byli znázorňováni andílci jako buclatí cvalíci s úsměvem na tváři. Takoví se ještě dnes prodávají v obchodech s porcelánem. Ve filmu Nebe nad Berlínem, mají, andělé postavu mužů středního věku. Ve filmu Město andělů mají rovněž postavy mužů v dlouhých pláštích, v hodině smrti odvádí člověka do jiného světa. V populárním americkém filmovém seriálu se objevuji, aby pomohli člověku řešit jeho problémy.

    Jak vypadá anděl? Přesně tak, jak si ho představíme. Je nehmotnou bytostí a proto mu můžeme dát takovou postavu, jaká se nám nejlépe líbí. Ostatně on sám, když nás chce inspirovat, vezme na sebe takový vzhled, aby nám mohl říci své poselství.

    Člověk má svobodnou vůli a nikdo, ani anděl, ho nemůže k něčemu nutit. Anděl, řecky „angelus", znamená tolik, co vyslanec. Nám může postavit do cesty spolužačku z mateřské školky, ale my sami se musíme rozhodnout k rozhovoru s ní. Anděl nás nemůže donutit, abychom věřili v jeho existenci. Dává nám různá znamení, ale zaleží na nás, jestli jsme schopní je rozluštit. Andělé nám mohou pomoci, když je to požádáme, protože je psáno "proste bude vám dáno". Andělům záleží na tom, aby naše vyšší "já" navázalo kontakt s nebesy, abychom mohli být šťastní zde, na Zemi. Jsou kolem nás a čekají, až s nimi navážeme kontakt. Neradi se kontaktují s lidmi Smutnými, zatrpklými, proto je nutné naučit se usmívat, To vede k pravé lásce. Pokud chceme využít andělskou pomoc, měli bychom velmi konkrétně zformulovat naši prosbu.

Andělská pošta

    Nejlepší je napsat naše přání na lístek papíru, protože napsané slovo má větší i moc než mluvené. Tento lístek můžeme nosit u sebe nebo ho spálit, ale vždy ukončit poděkováním za pomoc při splnění našeho přání. Díky „andělské poště" můžeme zařídit mnoho záležitostí.

    Pokud se neshodneme s naším šéfem, postačí napsat lístek jeho ochrannému andělovi, popsat mu konkrétně naše nesnáze s jeho chráněncem, navrhnout změny postupu u šéfa. Tím učiníme první krok ke zlepšení vztahů. Zbytek za nás zařídí andělé. Jestliže chceme sami řešit naše problémy a potřebujeme k tomu pomoc nebo radu, pozvěme anděly na večeři (mají rádi ovoce a sladkosti). Vyzdobme náš příbytek, do kterého chceme pozvat, anděly,, na stůl položme hezký ubrus, do vázy dejme květiny, nejlépe lilie nebo růže, zapalme vonné tyčinky, pusťme souladnou, tichou hudbu, především tu, ve které jsou harfy a flétny, zapalme svíce (andělé mají rádi jejich světlo), kterými se potýkáme a poprosme o pomoc při jejich řešení. Někdy se stává, že když vyslovíme nahlas naše starosti, pocítíme náhle, že není důvodu, abychom se nad nimi pozastavovali, a do naší duše vstoupí mír a soulad.

    Díky víře ve stálou ochranu andělů a v jejich pomoc při řešení našich problémů se naše smysly namísto zápasení s pozemskými strastmi obrátí k vyšším myšlenkám a citům. Andělé nás naučí těšit se ze všeho, co nás obklopuje, co nám život dává, a pochopíme, že každý z nás má ve vesmíru své nenahraditelné místo.

(F. A. L,~ček ve Spiritu 18/2004)Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.