luna
Astrology Pacific
slunce
 
I-TING
I-TING was unladen
 

15. Hexagram. Tento hexagram říká, že pod tíhou sněhu se větev stromu skloní až k zemi, ale brzy se opět vzpřímí a zaujme předchozí pozici. Vaše momentální situace je jen mírně příznivá. Pokud se Vaše chování bude vyznačovat umírněností a zdrženlivostí, stanete se nakonec pánem situace. V současnosti z mnoha důvodů, i finančních, zažijete určitý zmatek a neklid, ale neznepokojujte se. Brzy se vše zlepší. Pokud neodmítnete pomoc jiných, Vaše přání se splní a v budoucnosti se Vaše finanční situace opět zlepší.
Byla odpověď nepříznivá?

Pokývejte hlavou a myslete si svoje. Je to jenom hra a odpovědí dobrých a špatných je jedna ku jedné.
Copyright © 2005 Karel Tichý a Jiří Novák. Všechna práva vyhrazena.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |     |   kniha hostů   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.