luna
Astrology Pacific
slunce
 
Váš dnešní strážní anděl
Your today's guard Angel
 

Modlitba o pomochanieli     „Svatý anděli IMANIAHU, vzývám tě mocí svatého jména, které je JAHVE, abys mi přišel ku pomoci v mé důležité záležitosti. Prosím, vztáhni ke mě záchrannou dlaň, protože v mé slabosti nemohu nic zastat. Vzývám tě mocí tvého jména, slyš volání mé **** (zde řekněte své jméno). Ať přijde moc z nebes. Ať rozejdou se mračna oblaků a nade mnou vzejde slunce spravedlnosti.
Podej mi, anděli IMANIAHU, spásnou dlaň, když v tebe vkládám své naděje a doufám, že se tak stane.
Amen."Značka (ir) ve Spiritu 20/2003Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.