luna
Astrology Pacific
slunce
 
Váš dnešní strážní anděl
Your today's guard Angel
 

Recept na šťastný svazek

    Proč Vás jeden muž přitahuje a jiný odpuzuje? Proč některé páry žijí svorně a jiné nemohou spolu vydržet ani měsíc? Dle feng shui, čínské vědy o souladu, je každý člověk jedním ze živlů: Oheň, Země, Kov, Voda a Dřevo. Váš štěstí závisí na tom, zda se setkáte se živlem, který je pro Vás patřičný.

Pentagram

Čínský pentagram ukazuje, jakým způsobem se k sobě hodí partneři. Prvky proti sobě se neshodují, prvky vedle sebe jsou v příznivém vztahu.

DATUM NAROZENÍ ŽIVEL
Poznámka: čínský nový rok začíná prvním novoluním ve znamení Vodnáře.

    Ohnivá znamení přinášejí do vztahů nadšení, energii, optimismus. Zemská znamení jsou naproti tomu opatrná a do vztahů přinášejí schopnost praktické realizace. Vzdušná znamení mají spoustu myšlenek a nápadů, která vkládají ve prospěch vztahů. Vodní znamení do vztahů přinášejí sny, vize, intuici a emoce.

Dřevo

    Toto jsou osoby rozhodné, dynamické, snadno se přizpůsobují nové situaci. Nesnáší omezování, na nesouhlas jiných reagují rozčileně, násilně.

    Muže živlu Dřevo nemůžete mít pouze pro sebe, protože potřebuje mnoho svobody.

    Pokud vy patříte k živlu Dřeva, také máte ráda svobodu a nikdy nedovolíte, abyste se stala součástí někoho.

Oheň

    Horkokrevnost, připraven k romantickému nadšení, ale proměnlivý, nestálý, nad ničím se dlouho nermoutí.

    Muž — Oheň dovede rozehřát vaše srdce. V lásce je žárlivý, vášnivý a silně požadující.

    Žena — Oheň je vodotryskem energie a vitality. Snadno se zamiluje, ale ne vždy šťastně. Snadno se může nalézat ve středu zájmu. Bývá nevypočitatelná.

Země

    Tito lidé jsou realisty. Je možné se na ně spolehnout, jsou oddaní a obětaví. Vyhýbají se konfliktům, ale schází jim vzlet a fantazie.

    Muž — Země, netouží po podmaňování, raději by chtěl být sám objeven. Pokud se však opravdu zamiluje, je oddaný a věrný.

    Žena — Zem je značně smyslná, i když činí dojem, že je chladná. Ráda dominuje, proto muži cítí, že jsou manipulováni.

Kov

    Kov — muž je zabrán do sebe, ctižádostivý, někdy až poněkud bezohledný, mnohdy však bývá úspěšný. Ve spojení se ženou chce dominovat, ale dává jí silnou podporu. Pečuje o udržení rodiny, jen málokdy uznává, že se zmýlil. Nezabývá se příliš vedlejšími poměry a vztahy.

    Kov — žena má silný osobní magnetismus, přitažlivost. Mnohdy se věnuje existenční kariéře. Vybírá si muže, který má podobně jako ona rád postavení a prestiž.

Voda

    Muž — Voda fascinuje hezké ženy. Často se zamiluje, ale povrchně. Zapomíná na zásadovost, dá se odvést z vlastní cesty, kterou si vytýčil. Podléhá pokušením života.

    Žena — Voda je považována za hezkou, vyrovnanou, ale má málo sebedůvěry. Aby se ujistila o tom, že je žena, snadno prožívá různé erotické příhody. Od svého muže vyžaduje oporu a podporu, ale také mnoho prostoru pro sebe.

    Pokud shledáváte, že tento popis se jen částečně kryje s vaší povahou, pak je zřejmé, že vás výchova již poněkud „předělala" a nacházíte se ve slepé uličce.

Dřevo - Dřevo

    Velmi dobrý svazek. Oba se snaží podílet se na společných zájmech a kariéře. Život ubíhá v závratném tempu. Mají však nesnáze s projevováním svých citů. Proto by si měli občas vyjet spolu do lůna přírody. Do ložnice je vhodné umístit něco zeleného, případně nějaký zlatý nebo stříbrný předmět.

Dřevo - Oheň

    Nepříliš vhodné spojení. Měli by se předem dohodnout na způsobu sexuálního života. Pokud to neučiní, snadno může dojít ke konfliktu se smyslností Dřeva a touze po hlubších zážitcích Ohně. Pak by mohlo nastat vzájemné doplňování se. Impulsivní Oheň se pod vlivem Dřeva stává stabilnější. Naopak energie a nadšení Ohně může působit na Dřevo inspirativně.

Dřevo - Země

    Pokud oba partneři drží své povahy „na uzdě" a šetří své vlastní city, pak může tento svazek dobře fungovat. V opačném případě může snadno docházet ke konfliktům. K vyrovnanosti v ložnici může přispět nějaký červený předmět, například srdce.

Dřevo - Kov

    Svazek dosti nevhodný. Každý z partnerů se snaží dominovat nad druhým. Porozumění je možné, když Kov ovládne svou povahu a přijme myšlenky Dřeva. V ložnici je vhodná modrá barva, barva vody zde uklidňuje.

Dřevo - Voda

    Obě strany spojují neviditelné svazky. Přizpůsobivá Voda se i v posteli podřídí Dřevu, které bude zodpovídat za čilou atmosféru. Do ložnice je vhodné dát nějakou železnou nebo měděnou figurku.

Oheň - Oheň

    Za příznivých okolností mohou vytvořit silný partnerský vztah. Ale za touhou po stále nových sexuálních zážitcích se skrývá nebezpečí vykolejení. Proto se doporučuje, aby v ložnici byly postaveny obdélníkové předměty barvy žluté nebo oranžové nebo miska s pískem.

Oheň - Země

    Silná fantazie Ohně a citlivost Země vytvářejí svazek spočívající na náruživosti. Oheň hledá v sexu to, co je zakázáno. Chce vést, ale na směr působení ukazuje Země. Oba partneři by se měli vyhýbat všemu, co má vztah k vodě.

Oheň - Kov

    Pokud se bude Kov snažit stále ukazovat Ohni svou dominující roli, snadno může dojít ve svazku k neshodám. Na druhé straně se Oheň snaží zformovat Kov dle vlastního mínění. Naštěstí mají obě strany smysl pro humor, který dovoluje snadno uhladit každý spor. Pomoci k tomu může miska s ovocem v ložnici.

Oheň - Voda

    Spojení, které přináší nejvíce problémů. I když obě strany dovedou najít společný jazyk, je dosti obtížné tuto cestu najít. Vhodný hovor může snadněji překonat nesnáze. Egoistický Oheň může být doplněn fantazií partnera nebo partnerky Vody. Čím rychleji se Voda dovede přizpůsobit experimentování Ohně, tím lépe pro oba.

Země - Země

    Jsou si souzeni. Spojuje je smyslnost, vnímavost a praktický přístup k životu. Ovšem partneři by neměli zapomenout, že smyslnost není všechno. Vhodné jsou i milostné hrátky a mnoho jiných věcí.

Země - Kov

    Svazek na jedničku. Partneři se chápou, vzájemně se podporují. Na Zemi spočívá odpovědnost za to, aby se Kov cítil bezpečně a mohl se rozvíjet. Kov, díky ctižádosti a sexuální síle, je schopen povzbudit poněkud „vyjukanou" Zem.

Země - Voda

    Komplikovaný svazek. Oba snadno mohou zranit své city. Země hledá v životě a v lásce smyslnost, bezpečnost, stálost a Voda, jak je známo, je měnivá a pohyblivá. Partneři této konstelace by si měli občas upřímně pohovořit o svých citech, potřebách a motivech působení. Do ložnice by si měli dát nějakou kovovou sošku, která zneutralizuje životní problémy.

Kov - Kov

    Tito partneři si vesměs dokonale rozumí a chápou se. Vzlety a pády jsou pro ně dobrým ponaučením. Jsou schopni vytvořit silná a trvalá pouta mezi sebou, i když si každý jde svou vlastní cestou, což se týká především sexu.

Kov - Voda

    Pozitivní konstelace. Partneři se snášejí a mnohdy vzájemně podporují. Voda, i když slabá, může snadno nabýt vrchu nad Kovem. Oba touží po silných emocích a jeden druhému neodolá.

Voda - Voda

    Obě strany se k sobě snadno a rychle připoutají. Beze slov vyciťují všechny své strasti a potřeby. Měli by se snažit ovládnout náladovost, která se někdy dostaví. Doporučuje se vyhnout se všemu, co má vztah k ohni (krb v ložnici, červené záclony).

Značka (F. A. L.-ir)ve Spiritu 20/2004

Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.