Astrology Pacific 2       |      
Runy vám pomohou splnit vaše přání

Máte problém a nevíte si rady? Chtěli byste si o něm s někým popovídat? Zkuste to s runami! Starogermánskými znaky, které dokážou mnohem víc než jen věštit budoucnost. Chce to jen zkusit jim naslouchat, Nedělní Blesk vám odhalí jejich význam a poradí, které z nich můžete používat jako magické symboly pro ochranu domova, získání bohatství nebo zplození dítěte.


Byla vám vylosována runa:

FEHU Patronem této runy je bůh plodnosti Frey. Představuje prosperitu a hojnost nabytou vlastníma rukama. Tam, kde Frey prošel a mávnul svým zeleným pláštěm, se všechno zelenalo a kvetlo.

Pramen: nedělní Blesk

Feoh - Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nákládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?
Nemocným Feoh dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.
http://www.magick.cz/spiral/runy/komentar.php

Marcela Košanová Co jsou runy:

Stáří run se odhaduje na dva tisíce let. Lidem je prý darovali bozi, aby se s nimi dorozuměli. Znaky se většinou ryly do kamenu, dřeva a kostí, proto je tvoří rovné čisté linie. „Z run se člověk nedozví, jak budou žrát králíci nebo jestli se k němu vrátí partner, co odešel, ale dozví se, kde najit sílu a jak se postavit k životu. Problém, který vyvstal, spíš konzultují, než aby věštily budoucnost třeba jako karty. A právě to je na nich výjimečné," vysvětluje známá čarodějka Marcela Košanová. Dodává, že runy mluví na každého, kdo dokáže ztišit svou mysl. Znát ale tyto znaky jen podle názvu je málo, jde o to pochopit i sílu jejich patronů - postav ze starogermánské mytologie a příběhy, které prožily. Krásně popsané jsou například v knize Kateřina v zemi Ásů. „S runovými znaky a jejich kombinacemi se setkáváme, aniž si to uvědomujeme, například i u bižuterie," dělí se s námi čarodějka o další zajímavost.

Runy a magie

Runy určené k magickým účelům se pro zvýšení účinku kdysi barvily i vlastní krví pisatele. Staří Germáni ryli runy např. na zbraně, aby jim dodaly moc a sílu (u meče např. do jeho pochvy, aby znak nikdo neviděl), ale také je malovali na lodě či sáně, aby je ochraňovaly na cestách.
Jiné se zase objevovaly na pohárech, aby se konzumentům po vypití nápoje lépe usínalo.

Jak runy používat?

„Runy musí být vždy na přírodním materiálu a nejlepší je, když si je vyrobíte sami, např. tak, že barevnými znaky pokreslíte čtyřiadvacet oblázků," radí Marcela Košanová. „Pak se runy uloží třeba do látkového pytlíčku. Když se jich chceme na něco zeptat, začátečníkům doporučuji vytáhnout si z pytlíčku celkem tři. A pak si s runovými znaky popovídat v tom pořadí, v jakém jsme je vytáhli," radí Košanová.

Věra Keilová v nedělním Blesku ze dne 19-02-2006Runy
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Runy jsou znaky odvozené pravděpodobně z písma etruského a řeckého. Tyto znakové sady se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané době dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku. Sady run se nazývají futharky nebo futhorky podle prvních znaků. První futhark obsahuje 24 znaků, druhý jenom 16. Runy sloužily nejen k zápisu textů, ale především k magickým účelům, jako je věštba nebo různé formule a talismany. Dnes umíme runové znaky rozluštit, smysl některých textů nám však zůstává utajen.

Runy se obvykle ryly do kamenů. V případě rituálního nebo magického použití pak byly dodržovány postupy popsané v básni Runatál, především pak barvení, které se provádělo většinou krví pisatele.

Runám se přičítá božský původ. Báje praví, že bůh Odin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění. Podělil se pak o své vědění s elfy, trpaslíky, obry a dokonce i lidmi. Ve starších časech se dokonce provokativně ptá:

"Víš, jak se ryjí? Víš, jak je vykládat? Víš, jak se barví? Víš, jak se zkouší? Víš, jak prosit je nutno? Víš, jak podávat oběť? Víš, jak ji poslat? Víš, jak ji porazit?"
A runoví mistři a mistryně (na Severu bylo vždy lepší postavení žen než žen slovanských) se snažili vědět. Skládali runy z větviček, vyřezávali je do dřeva, používali pro komunikaci na dálku a při zapisování skaldských veršů a samozřejmě při věštbách a zaříkadlech.

Nejpoužívanějšími sadami jsou germánský futhark prostý, anglosaský futhork a vikingský futhork.

Převzato z webu: http://cs.wikipedia.org/wiki/RunyVytvoření runové sady

Informace o vytvoření vlastní runové sady naleznete na stránce s praktickými radami.

Metání run
Nejprve uchopte runy do ruky. Hleďte do oblak, aby vás zrak nevedl při hodu runami, a odříkávejte modlitbu bohům. Po jejím skončení runy vrhněte na bílou látku, která izoluje runy od zbytku světa. Nejvhodnějším bohem je dárce run, Ódin. Bernard King doporučuje vzývat ho pomocí prvních dvou odstavců z Runatálu:

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím,
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.

Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.

Runy hoďte na látku v okamžiku, kdy končíte poslední verš.

Můžete také runy rozložit na stůl a opatrně je zamíchat, aniž byste se na ně dívali. Potom nad nimi přejíždějte rukou a vyberte ty, které vás nějakým způsobem přitahují; tato alternativa je vhodná pro věštění jiným lidem.

Počet run
Počet run, které vyberete k interpretaci, záleží na vaší osobní úvaze. Literární zdroje hovoří o třech znacích, pro přesnější věštbu se doporučuje znaků devět, a to tak, že nejprve interpretujete první trojici, pak vyberete a interpretujete druhou trojici a to samé opakujete pro trojici poslední.

Rád bych zdůraznil, že podle Tacita se staří Germáni, pokud padly runy zakazující danou činnost, nesměli ten den ptát znovu na tu samou věc. Pokud naopak runy jejich dělání schvalovaly, pak se lidé snažili získat další potvrzení.

Doba vrhání run
Obecně vzato, doba neovlivňuje kvalitu věštby. Přesto se někteří autoři shodují, že nejvhodnější dobou je první noc po novoluní nebo poslední noc před úplňkem. Staré severské kmeny spojovaly měsíční fáze se sudičkami osudu, nornami, proto je nutno brát tyto informace na zřetel. Opačným pólem je zatmění měsíce, kdy výsledky věštby byly nejhorší.

Bernard King doporučuje, abyste se ptali příslušné norny v její čas. Takto můžete konkretizovat dobu, na kterou se tážete:

norna fáze měsíce otázka na příklad
Urd první čtvrť minulost Udělal jsem to dobře?
Verdandi úplněk současnost Dělám to dobře?
Skuld poslední čtvrť budoucnost Udělám to dobře?

Významy run
runa       význam
Fehu       Finanční moc a prosperita v současnosti až blízké budoucnosti. Majetek nabytý výhrou či prací.
Uruz       Fyzická síla a rychlost. Může se týkat tazatele i jiných osob.
Thurisaz       Konflikty a komplikace osob s agresivní povahou. Nespolehlivost. Tendence vyhledávat změnu.
Ansuz       Požehnání, obvykle spojené s vírou. Pevnost ve víře.
Raido       Cesty, jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu změny životního stylu. Doporučuje se neváhat se zásadním rozhodnutím.
Kaunaz       Možnost zdravotních potíží, celková fyzická či psychická churavost a komplikace.
Gebo       Dary ve smyslu oběti i velkorysosti. Vše, co se týká změn, jak ve smluvních kontraktech, tak v intimních vztazích.
Wunjo       Radost, rozkoš, ale i riziko z „neznalosti míry“. Je-li tazatel schopen sebekontroly, runa pro něj znamená celkový úspěch a uznání ze strany bližních.
Hagalaz       Nekontrolované síly, a to jak v hlubokých vrstvách podvědomí, tak i ve vnějším světě (nejčastěji počasí).
Nauthiz       Omezení způsobená nedostatkem. Usilovná snaha a těžká práce nakonec přinese osvobození od útrap, zaviněných finanční nouzí.      
Isa       Psychologické překážky, výčitky, závist a zlost stojí v cestě myšlenkám a aktivitě. Při vytažení runa posiluje význam ostatních vylosovaných run.
Jera       Naděje a očekávání, výhled na mír a prosperitu. Příslib úspěchu. Výsledky minulých úsilí se brzy dostaví.
Eihwaz       V tazateli je síla rvát se s osudem, silná motivace a cílevědomost.
Pertho       Ženské záležitosti a tajemství, včetně ženské plodnosti. Skrytá tvořivost, která si žádá vaše usilí, aby se projevila. Algiz       Nutkání chránit sebe nebo druhé. Snaha udržet si úspěch či získanou pozici.
Sowulo       Životní síla. Dobré zdraví a další pozitivní podmínky budoucího štěstí. Soulad mezi racionálním já a světem podvědomí.
Teiwaz       Tazatel ví, kde jsou jeho skutečné schopnosti. Obecný úspěch, štěstí v legálních záležitostech. Čest, spravedlnost, vůdcovství a autorita.
Berkana       Plodnost duševní i fyzická, osobní růst. Prosperita v podnikání či obchodě.
Ehwaz       Společenské postavení, věhlas týkající se tazatele i okolí. Zpráva ze světa bohů. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností významy run vytažených před ní.
Mannaz       Jedinec nebo národ. Vztah tazatele k ostatním a vztah ostatních k tazateli. Přátelé a nepřátelé.
Laguz       Úspěch na cestách a při koupi, ovšem s rizikem ztráty. Představivost, bohatý duševní život.
Inguz       Mužská plodnost, vysoké požadavky na fyzickou krásu, zájem o zdraví, rodinu a potomky.
Othila       Dědictví. Domov včetně jeho obyvatel, zařízení, duchovního dědictví a rodových hodnot.
Dagaz       Bezpečnost a jistota. Jasnost bílých dní v protikladu s nejistotou noci. Čas plánovat nebo se pustit do podnikání.

Další metody věštění z run

Metoda s jednou runou
Tato metoda je určena pro rychlou, stručnou odpověď na specifickou otázku. Může sloužit rovněž jako podklad pro meditaci nebo jako celkový přehled uplynulého dne předtím, než jdete spát.

Myslete na konkrétní otázku. Potom vyjměte runu z předmětu, ve kterém runy uchováváte. Může to být např. kožený pytlík nebo dřevěná skříňka. Potom se na runu podívejte.

Odpovědí na vaši otázku by mělo být „ano“ nebo „ne“. Runa vám může nabídnout i podmíněnou odpověď, pak pátrejte dál pomocí jiných metod. Pokud vytažená runa neodpovídá na vaši otázku, zkuste otázku změnit či konkretizovat, nebo se o to pokuste později.

Metoda se třemi runami
Tato metoda je užitečná pro komplexní odpověď ohledně nastalé situace a poskytuje určité náznaky o blízké budoucnosti. To, kolik informací získáte, závisí na času, který jste ochoten věnovat čtení a interpretaci run.

Vytáhněte první runu a položte ji. Tato runa reprezentuje první nornu - události v minulosti, které způsobily nastalou situaci. Vytáhněte druhou runu a položte ji. Tato runa reprezentuje druhou nornu - současnost, jež často odkazuje na volbu, kterou je třeba učinit. Vytáhněte a položte i třetí runu. Poslední runa reprezentuje třetí nornu a je to nejtěžší runa k interpretaci. V některých případech může znamenat nevyhnutelný osobní osud. V případech ostatních znamená buď konečný výsledek, jestliže současná situace zůstane nezměněna, nebo pouze jeden z možných výsledků. Musíte rozhodnout podle svých instinktů, která interpretace je správná. Pokud výsledek věštby implikuje potíže, vytáhněte si ještě jednu runu. Ta vám napoví, jak dál.

Metoda s devíti runami
Tato metoda vám dá podrobný popis osobní situace, poskytujíc hluboký pohled do okolností, které nastaly, a objasňujíc volby a možnosti, které z nich vyplývají. Místo devíti si můžete zvolit libovolné číslo, které se vám hodí, leč devítka je jedním z nejsilnějších magických čísel, proto je v tomto textu použita ona.

Vezměte devět run do rukou. Držte je chvíli a intenzivně myslete na svoji otázku. Pak rozhoďte runy po stole, podlaze nebo plátně. Čtěte nejprve ty runy, které dopadly znakem nahoru. Tyto jsou relevantní současné situaci a poměrům, které řídí. To, jak jsou runy interpretovány, zavisí v značné míře na subjektivních pocitech a osobní zběhlosti v čtení run, ale celkově vzato, runy ležící v centru jsou mnohem významnější, než runy ležící mimo centrum, které jsou méně významné nebo reprezentují všeobecné vlivy. Runy, které leží blízko sebe nebo se dotýkají, se vzájemně potvrzují, nebo mohou znamenat jednoduché věci. Runy, které leží naproti sobě, reprezentují opačné vlivy. Občas runy dopadnou úplně mimo stůl či plátno. Někteří lidé je považují za méně významné, jiní je ignorují zcela.

Jakmile jste si přečetli runy, které leží znakem nahoru (a zapamatovali si jejich pozici), obraťte zbývající znaky. Tyto runy reprezentují vnější nebo budoucí vlivy, a ukazují na možná řešení. Záleží na vaši úvaze, jak budete runy interpretovat, ale když si jednou vytvoříte pár jednoduchých pravidel interpretace, měli byste je dodržovat. Čtení run je velmi variabilní, subjektivní věc. Nesnažte se do něj zavádět přílišný řád, když budete přiřazovat význam každé množině trojúhelníků, čtverců apod. Runy jsou jako lidé - nikdy nevíte, jak se budou chovat společně, dokud je neseznámíte. Prostě se jen podívejte na utvořené vzory a vztahy a interpretujte věštbu tak, jak ji cítíte.Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.