www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Hovory v souvislostech.

O astrologii
(Záznam z besedy na Českém rozhlasu 6.)

Pěkný den vám přeje Karel Moudrý a také můj redakční kolega a kamarád Petr Duan.

    K.Moudrý: Petře, my jsme se zde sešli nikoli proto, že jsme redakční kolegové, ale proto, že jsme si koupili stejnou knížku a to jest kniha Fritze Rimana, německého psychologa, který pojednává o astrologii.

    Protože už dlouho vím, že se astrologií zabýváš, jak jsem se v té knížce dočetl, ta otázka nestojí, zda je to koníček nebo věda, ty se tím nezabýváš jako koníčkem, třeba jako lidé sbírají známky, ty se tím v podstatě zabýváš jako oborem.


    P.Duan: Ano, ale musím vysvětlit jednu věc, za prvé, Karle, vybrali jsme si skutečně těžké téma, protože mluvit o astrologii během pouhých 30 minut prostě nelze. Nicméně jsem přesvědčen, že se nám povede posluchače alespoň navnadit a ukázat jim cesty, kterými se současná astrologie, zejména ta současná, ubírá, a v Evropě a ve Spojených státech, to znamená, v našem západním civilizačním okruhu.

    Za druhé je důležité říci, že já se zabývám astrologií jako oborem, její historií, její současností, zabývám se jí 10 let a nemohu dnes, po těch 10-ti letech tvrdit, že jsem astrolog, protože čím více se jí zabývám, tím více zjišťuji, jak málo vím, protože astrologie, to není jenom nauka o hvězdách, to není jenom nějaké věštění, jak se často říká zavádějícím způsobem, ale to jsou především docela solidní znalosti a alespoň elementární znalosti z astronomie, z pohybu planet, z časových zákonitostí, je třeba vědět, co je to Sluníčko, co je to Luna, jak působí, jak ovlivňuje život na Zemi, ten vnější i ten vnitřní.

    Při studiu astrologie je nutnost znát i mytologii, protože když si vezmeme naše planety, tak všechny planety v naší sluneční soustavě jsou pojmenované po bozích, po bozích z Olympu. Je nutné vědět, proč tomu tak je a co to symbolizuje. Zároveň je nutné znát historii, vývoj lidstva, protože i když jsem jednotlivec a dám si udělat horoskop anebo ho udělám tobě, tak ten horoskop obráží taky historickou paměť mých předků a tudíž i tebe. Dále je nutné znát historii umění, dějiny umění a samozřejmě psychologii a to všechno zvládnout a to není maličkost a proto já říkám (a možná se mnozí astrologové na mne budou zlobit), že z těch 100% astrologů, kteří se např. v ČR astrologii věnují a udělali si z toho docela solidní živnost, je asi 10% solidních a z těch 10% asi 1% naprosto skvělých a výjimečných.

Pluto z Charonu    K.Moudrý: Já jsem právě chtěl začít tím, o čem hovoříš, když si ráno koupíme noviny, tedy noviny určitého typu, nebo magazíny na sobotu a neděli a čteme si, tak je tam určitě rubrika Horoskopy a nám to nedá a tak se podíváme, jak večer dopadneme, že vyhrajeme ve sportce, či se s námi manželka rozvede, zda pes se vrátí atd. Je to pravda nebo ne?

    P.Duan: Je to naprostý nesmysl, ale je to zavádějící, nemůže to být pravda, vezmi si třeba své znamení, narodil ses ve znamení Kozoroha, pokud vím, tak předpověď na příští týden pro Kozorohy je stejná a kolik Kozorohů žije v Evropě? Neumím si představit, to jsou miliony, to znamená, že milion lidí bude mít stejný osud, milion lidí potká to, co si právě před chvílí třeba vyjmenoval, je to zavádějící, tato astrologie tzv. populární nebo bulvární s tou skutečnou astrologií, o které jsem se snažil mluvit nemá skutečně nic společného, ona vychází a jaksi volně interpretuje jenom pohyb Sluníčka a snaží se z toho něco vyvozovat, ale je to postavené na vodě a není to podepřeno žádnými argumenty a mohu říci, protože jsem působil v jednom vydavatelství, kde se vydával mimo jiné i jeden astrologický časopis, tak vím, jak autoři těchto týdenních či denních horoskopů k tomu přistupovali, rozepsali si to na tři roky dopředu a pak to opakovali několik dalších let stále dokola, takže je to vlastně podvod. Já bych tomu nevěřil a strašně mě překvapuje, že vůbec někteří lidé se odvažují tomu věřit a dávají tomu nějakou váhu a nějaký význam.

    K.Moudrý: Četl jsem nedávno takovou knížku o pověrách a tam autor říkal, že pověry vlastně vznikají tak, že se držíme za knoflík, když potkáme kominíka a pak se nám stane něco dobrého, příjemného a my od té doby tvrdíme, že to má souvislost, takže je to o hledání souvislostí, ostatně, dnes je také hledáme. Otázka osobní: Říkal jsi před deseti lety, jak tě to napadlo: Astrologie? Díval ses večer na hvězdnou oblohu nebo jak to bylo?

    P.Duan: Ne, nebylo to tak banální, jak říkáš, já, když tedy už mám o tom mluvit, jsem byl účasten jednoho sezení, to mi bylo 20 let, tedy je to hodně dávno a byli jsme taková skupinka studentů VŠ múzických umění v Bratislavě a byli jsme u tehdejší bratislavské vědmy (takové alter ego naší paní Skořepové), paní Vilmy Jamnické, také herečky z bratislavského slovenského národního divadla a ta mě dělala horoskop a já jsem tehdy očekával, že mi řekne zářné budoucnosti a zářné zítřky a co mě čeká a co mě nemine a jak to bude s těmi láskami fungovat a jestli zbohatnu nebo nezbohatnu, jestli mám talent nebo nemám a ona ten horoskop počítala (my jsme u toho samozřejmě popíjeli) skutečně manuálně, protože tenkrát ještě neexistovaly žádné počítače, takže pomocí tabulek, logaritmických pravítek ho počítala si 2 a 3/4 hodiny (jen ten propočet – kolečko) a ona mě v tom rozhovoru stále vedla do minulosti, do dětství a já jsem to vzdal, nevěděl jsem, co paní Jamnická stále sleduje a pak, jak léta šla, tak jsem se často k tomu rozhovoru, kam mě ona vedla velice taktně a velice jemně, často jsem se k tomuto okamžiku vracel, protože všechny mé problémy, které jsem v životě měl (a měl jsem jich dost za svůj život), mají a měly kořeny v dětství, takže ona vlastně vyprávěla o okolnostech mého mládí, mého dospívání, mého ranného dětství a obracela moji pozornost tam a svým způsobem mě varovala. To je první moment; druhý moment byl, že jsem si vždycky říkal, že je to věda stará, věda empirická a co mě neskutečně fascinovalo a právě mě fascinovalo na astrologii to, že není exaktní (to znamená, že stojí jenom na empirii, na poznání a pak se něj. způsobem statisticky vyhodnocuje), pak to bylo z kraje 90-tých let, kdy jsem si chtěl u svého známého (dnes prominentního astrologa) udělat horoskop a on mi řekl, abych mu dodal údaje, tak jsem mu je dodal, pak jsem za ním přišel a on říká: Nic ti neudělám, tady máš knížku (kterou mám i zde u tohoto pořadu – Praktická astrologie – Jan Kefer, přední český astrolog, otec moderní české astrologie) a řekl mi: Podívej se, díval jsem se na tvůj horoskop, máš pro to dispozice, nauč se to sám. A tak to vlastně začalo, tak prosté to bylo.

    K.Moudrý: Takže tak to bylo s Petrem a my si nyní pustíme takovou krátkou ukázku, nebo spíše anekdotu a pak si budeme povídat dál.

    Ukázka č. 1. (o C.G.Jungovi):

    Bez ohledu na své šedivé, téměř již bílé vlasy, vypadal stále jako mladý a mimořádně činorodý muž. Byl vysoký asi tak 6 stop a dva palce, rozložitý, avšak trochu při těle. Měl tmavohnědé oči a nosil brýle ve zlatých obroučkách. Měl ve zvyku dívat se na lidi přes obroučky brýlí, později si člověk všiml, že jeho oči nebyly zas až tak velké, byly spíše menší, zato však mimořádně expresivní. Jediným, takřka nevnímatelným mrknutím oka dokázal vyjádřit víc, než kdokoli, koho do té doby viděla. Jeho čelo bylo vysoké, nikoli však nepříjemně, a lehce se svažovalo vzad. Jeho nos a brada byly velmi výrazné. Vyvedena z rovnováhy jeho nepopsatelným pohledem celistvé, přirozeně lidské bytosti, se sklonila dolů, aby poplácala po zádech jeho velkého, šedého jezevčíka Jogiho, což vyprovokovalo otázku: „Přijela jste z Paříže navštívit toho psa nebo mně?“ Poté, co jí dal na srozuměnou, že je ochoten přijmout ji jako svou pacientku, byla konsternována, když jí řekl: „Můj bože, vy mě ale nudíte.“ Pokorně se však podřídila, když jí předal Emě, která jí posléze přenechala Tony. Když ji nakonec poslali zpátky k Jungovi, vyprávěla mu svůj sen o tom, že se octla v nějaké jámě. „Ach!“ vykřikl, „vy jste je obě zahrabala a teď, vy čarodějnice jedna, chcete zahrabat i mně! Věděl jsem, že jste čarodějnice a to je důvod, proč jsem vás přenechal jim. Já vám ale řeknu, co udělám. Já si vás znovu vezmu, ale jestliže zahrabete i mně, bude na vás, abyste mě znovu dostala ven.“ Líbilo se jí zastrašování a považovala za štěstí, že ještě nemá auto. Jung býval při cestách Küssnachtem, Bolingenem a Zürichem závislý na vlacích a na svém kole. Někdy jí však bylo dovoleno vozit ho svým autem. Jung se nenaučil řídit auto až do velikonoc roku 1929, pak si ale koupi hned dvě auta, červeného dvoumístného Chryslera a velké Dotsch pro cesty s celou rodinou. Brzy se naučili řídit i Ema a Tony, ale Tony, která si koupila velkého Chryslera na konci téhož roku, měla velké problémy s absolvováním testu, i když měla kurs řízení, každé ráno před snídaní. Také zahradník Müller se učil řídit a jedním z jeho nových zaměstnání mněl být dohled na auta.


    K.Moudrý: Tak to byla krátká ukázka, která ukazuje, že s profesorem Jungem to nebylo vůbec lehké a my si pustíme ještě druhou z knížky Fritze Rimanna, protože tím se dostaneme úplně do tématu:

    Ukázka č.2:

    Kdo přichází k astrologovi a s jakými otázkami? Z části záleží na astrologovi samém, jak si sestaví svou klientelu, čím více bude hrát roli mága, tím více lidí, hledajících zázraky, si k němu najde cestu. Podle zkušeností Thomase Ringa se u klientely astrologa jedná hojně o lidi, kteří jsou nějak poškozeni, je jim v něčem bráněno, v něčem uvízli a mnozí nepotřebují nic jiného než zpověď a rozhřešení, neboť potřebují potvrzení mimo kontext svého obvyklého okolí, v jehož očích jsou v daném případě neužitečnými subjekty. Dávám za pravdu Ringovi, že astrolog by měl tazateli poskytovat jen záchytné body a podněty a že k nepostradatelnému smyslu astrologických výpovědí patří – nikdy tazateli neupírat rozhodování. Funkci zpovědníka a rozhřešení považuji za spornou a sám pro sebe ji odmítám. Podle mého mínění by bylo nesprávné, abychom to očekávali sami od sebe a stejně tak, aby to očekával klient od nás. Ring zřejmě mínil, že dobře vedeným rozhovorem nad horoskopem je uveden do chodu uvolňující, osvobozující, mnohdy dokonce katartický proces, který podle okolností může mít podobné osvobozující účinky jako zpověď. Když se klient dozví, s jak obtížným horoskopem žije, jak těžko řešitelný na něj připadl úkol, může to pro něj znamenat nesmírné ulehčení, od přeceňovaných nebo neopodstatněných pocitů viny kvůli domnělému selhání nebo od pocitů méněcennosti, že si nedokáže lépe poradit se svým životem. Je vskutku velmi snadné někoho odsoudit na základě teoretických nebo sociálních konceptů, nebo ho označit jako neurotika, když nemusíme sami žít jeho život. Právě znalost horoskopu a navíc informace o prostředí a genezi nás může při posuzování druhých učinit spravedlivějšími a tolerantnějšími a zvlášť jasně nám ukázat, jak rozdílné mohou být startovní podmínky lidí.

    Existují horoskopy, obsahující nesmírně konfliktní napětí, které není možné pochopit jen pomocí schématu neurózy a které si dotyční sami nezvolili, pokud ovšem nepřijímáme koncept karmických souvislostí.

    Mnozí astrologové se zdráhají vykládat takto problematické horoskopy, což může dotyčný klient prožívat jako diagnózu nevyléčitelné choroby, když nezná hranice vypovídacích možností astrologie.

    Podle mých zkušeností však bývají právě lidé s takovými horoskopy velmi přístupní astrologickým konzultacím, které jim mohou pomoci k porozumění jejich vnitřní situace a ukázat možnou pomoc při řešení jejich konfliktů. Pro porozumění odlišnému je astrologie neocenitelnou pomocí ve smyslu přísloví amerických indiánů, citováno podle Tobiáše Brochera, se samozřejmostí psychoanalytika: „Dřív, než budeš soudit svého bližního, musíš uběhnout jednu míli v jeho stopě a v jeho mokasínech.“ Horoskop vypovídá mnoho o stopě i o mokasínech.


Pluto a Charon    K.Moudrý: Ty nejjednodušší otázky bývají nejtěžší, když se tě děti zeptají: Co je to mravenec?, tak na to se těžko odpovídá, a já se tě zeptám podobným způsobem: Co je to horoskop?

    P. Duan: To je neuvěřitelně složité, já si myslím, složité na stručný výklad, já myslím, že se pan Fritz Rimann v citované ukázce dotknul podstaty. V úvodu jsem řekl, co není horoskop anebo co není astrologie. To jsou ty bulvární plky, tak to já nazývám. Ale pravý horoskop není ani náčrtem osudu jedince ve smyslu jakési definitivní předurčenosti, to je velmi důležité. Rovněž horoskop anebo pravá astrologie neznamená zjednodušený výklad ve smyslu, co je osud a co je svobodná vůle, to znamená: Osud je to, co mi je předurčeno a s tím se nedá nic dělat, to je to fatální a to mě zahubí anebo na druhé straně svobodná vůle znamená, že se sám rozhoduji. Ono to nelze oddělit. V astrologii to funguje trošičku jinak, já si půjčím jeden skvělý citát z Liz Greeneové, která napsala na toto téma: „Musíme se naučit chápat jemný paradox astrologie, který spočívá v tom, že oba tyto protikladné principy (osudovost i svobodná vůle) jsou momenty naprosto totožné.“ To znamená jinými slovy: Jsou to dvě jména či pojmy pro tentýž princip.

    Pokusím se to zjednodušeně vysvětlit: Říká se, že ze semena hrušky vyroste hrušeň. Ze semena jablka může vyrůst pouze jabloň. To je osudová předurčenost toho jablka, to je osudová předurčenost té hrušky. To je ten věčný koloběh života, to je zákon. Ale co, když to vztáhneme na člověka, ty budeš hrušeň, já budu jabloň, co nás spojuje a co nás dělá totožnými? Naše svobodná vůle, my rozhodneme o tom, jak i ty jako hrušeň a já jako jabloň budeme vzkvétat anebo schnout, to je v našich rukou. O tom je astrologie, velice zjednodušeně a stručně řečeno.

    K.Moudrý: Já toto trochu poetické téma přeruším takovou otázkou, která je evidentní, protože my jsme všichni, nebo my dva (či někteří ostatní), kteří jsme zde tak dlouho žili v režimu, který se říká totalitní.

    Astrologie a diktatury:

    Obě velké diktatury dvacátého století – to jest Hitler, Stalin, byly vysoce proti astrologii, před nimi církev. Co vlastně vedlo všechny tyto organizace k tomu, že tolik protestovali proti astrologii?


    P. Duan: Myslíš, včetně katolické církve?

    K.Moudrý: Ano.

    P. Duan: Předně si musíme uvědomit jednu naprosto základní věc, že chceme-li se přiblížit k pochopení astrologie a chceme ji znovu začít chápat jako vědu starou 8000 let, tak se musíme oprostit od všech těch stereotypů a všech předsudků, které se množily snad staletí a začalo to skutečně katolickou církví. Katolická církev byla první, která řekla, že astrolog a astrologie je dílo ďáblovo. Proč asi? Protože astrologie potírá onen princip – vše je v Božích rukou a vše je záležitost Božího osudu a vše, i lidský život i život jednotlivce je v rukou Božích, to znamená: Ty člověče, jako jedinec nemáš nárok na to, abys spravoval svou svobodnou vůlí svoji hrušeň anebo svojí jabloň. To samé obě totality: fašistická i komunistická, vzpouzeli se, nesnášely astrologii, nesnášeli ji kvůli tohoto principu – svobodný občan se svobodnou vůlí, vždyť to nepatřilo do repertoáru nacistické propagandy, komunistické propagandy, tam šlo o to, abychom si všichni byli rovni. Vzdor tomu, co říkám, i katolická církev a to je to falešné, i německá totalita i sovětská totalita, fašistická a rudá později, s astrologií pracovaly, vždyť víme, že v tuhé totalitě komunistické v Moskvě pod patronací ministerstva obrany fungovaly ústavy, které se zabývaly astrologickými výzkumy i jinými vědnými obory, které spadají do tzv. esoteriky.

    K.Moudrý: Ty jsi s sebou přinesl právě z tohoto důvodu horoskop A.Hitlera, protože si letos připomínáme 60 výročí konce druhé světové války, 60 let je dlouhá doba, přesto velice aktuální, protože mnohé se přeneslo i do našich časů, teď se tak na to dívám, bohužel jsme, né bohužel, ale bohudík jsme rozhlas, ale vidět nejsme, jak ty se díváš na Hitlerův horoskop?

Adolf Hitler

    P.Duan: Já se dívám na Hitlerův horoskop a mohu říci, že se nedívám na tento horoskop poprvé a svým způsobem je to nesmírně šokující, protože kdybych zakryl jméno Adolfa Hitlera a podíval bych se na ten horoskop, tak o nějakém extrémismu anebo o něčem, co je výjimečné, co se týká války nebo extrémních činů, vypovídá pouze jedna jediná pozice a to Uran, který je na Ascendentu, což je velice důležitý bod, ale zároveň ten Uran na Ascendentu vypovídá o majiteli toho horoskopu, že je velice nápaditý, originální, vládne intuicí, je schopen smělých, převratných činů, nečekaných rozhodnutí a je umělecky disponován. Zastavme se u slova „umělecky disponován“: Kdyby to byl horoskop současníka, řeknu, že tento člověk jménem Adolf Hitler by udělal dnes mimořádnou kariéru v médiích jako moderátor, jako moderátor televizní, rozhlasový a pod., protože má dispozice, které vypovídají o tom, že má vhled, že je schopen naslouchat přáním davu a splnit přání davu, alespoň slovně, je opět obdařen obrovskou intuicí, improvizací; jediné, co je sporné a v této souvislosti je zajímavé, kdyby se Adolf Hitler byl dostal na vídeňskou uměleckou akademii (výtvarní), bůhví, jak by se s touto dispozicí, o které jsem říkal, jak by se byl jeho osud a osud světa tím pádem anebo osud Evropy, vyvíjel. Škoda, že ho tam nepřijali, dá se říci, on se tam nedostal, naopak, narukoval do první světové války a co bylo pak, víme. Co je zde svým způsobem zarážející, je pozice Saturna vůči Venuši a Marsu, které jsou v těsné konjunkci. Ta pozice Saturna vůči konjunkce Venuše Mars je nepříznivá, to znamená, je to úhel kvadrátu – 90° a tady jsme v hlubinné psychologii u profesora Junga, protože i profesor Jung pomocí astrologie říká, že všechny frustrace, které se týkají citového, sexuálního života, které se různě manifestují jako sadismus, masochismus, jako neschopnost udržet citový vztah, střídání partnerů, homosexuální sklony atd., těch variant je mnoho, souvisí s dětstvím.

    Pojďme, zkoumejme dětství Adolfa Hitlera, jeho tatínek byl přísný, saturnský, nepříjemný, nevlídný otec s režimem s krutostí vládce domácího, matka, která byla jediná schopna Hitlerovi dát nějaký cit, tak on se velice upnul na tu matku, mimochodem to má velice společné se Stalinem (u něhož sice neznáme přesný datum narození, nedá se to určit), co se stalo Hitlerovi, když měl 16 let, jeho maminka onemocněla na rakovinu prsu, prs jí odebrali, Hitler si přečetl v nějakém dobovém vědeckém článku, že na rakovinu a na možnost, jak zabránit metastázám, jsou dobré nějaké silné deriváty jódu, které se píchají na poškozené místo pod kůži a přinutil rodinného lékaře (tento lékař byl žid, který to odmítal, protože to pokládal za nevědecké) jako syn své matky, aby tento lékař aplikoval tyto injekce matce, kterou do několika měsíců tyto zabily. Saturn, jak říkám, mimo jiné v těchto konstelacích (v tomto kvadrátu na Venuši a Mars) znamená vytěsňování, to znamená – vytěsňování v tom smyslu – já nejsem vinen, já jsem nepřinutil nikoho, ale židovský lékař byl ten, který zabil mojí matku a bral za to ještě i nekřesťanské peníze. Tady, už v 16-ti letech u Hitlera začíná jeho antisemitismus, a když si vezmeš jeho další projevy, v dvaceti, třiceti letech, jak mluví o židech? Jako o rakovině, jako o moru, jako o úžernících, kterých je nutno se zbavit. Tady je to jádro všeho, tady je jádro všech rasových teorií a konec konců i druhé světové války, v jeho dětství, v tomto nepovedeném vztahu, v té hluboké fixaci na matku, v té tragédii vlastně a v té neschopnosti přiznat si: Já jsem to byl, já jsem ten vinný, já jsem byl ten, který jsem toho židovského lékaře přinutil k těm zhoubným injekcím, aby je matce podával. On to vytěsnil a za tu zrůdu, za vraha své matky považoval židovského lékaře a vztáhnul to pak na všechny židy v Evropě.

    K.Moudrý: Na začátku pořadu jsi říkal, že téma je široké, čas je krátký, to je pravda, protože to je půlhodinovka, takže taková poslední stručná otázka, právě o vztahu člověka, hvězd, vesmíru, přírody: Když žijeme teď všichni ještě pod dojmem té strašlivé katastrofy v Asii – tsunami, zvířata byla chytřejší, měla ještě ten zdravý instinkt, prchla do hor, člověk zůstal na pláži.

    P.Duan: No, já jsem už to řekl v úvodu, možná nepřesně, já se domnívám, že my, naše západní civilizace jsme ztratili kontakt sami se sebou, ztratili jsme kontakt s Bohem, ztratili jsme kontakt s vesmírem, paradoxně jsme ho schopni zkoumat, jsme schopni vysílat rakety a přistávací moduly na Měsíc, vyslat Havlův teleskop, zkoumat, ale zkoumat jaksi exaktně, zapomněli jsme, že člověk a příroda, člověk a vesmír, člověk a Země, Země a vesmír, blízký vesmír, tvoří celek.

    Já jsem si připravil jeden citát úplně na závěr, je od Paracelsa, lékaře, on v 16.století o astrologii řekl:

    Mám-li mana ve své konstituci, mohu přitáhnout mana z nebes. Saturn je nejen na nebi, ale také hluboko v zemi a v moři. Co jiného je Venuše, než pelyněk, rostoucí ve vaší zahrádce. Co jiného je železo, než Mars. To znamená, že Venuše a pelyněk jsou produktem téže esence a Mars a železo jsou manifestací téže esence.


Beseda byla odvysílána na stanici Český rozhlas 6 dne 23-01-2005 ve 19:30 SEČ
Záznam z audiokazety přepsala paní Hana KupkováEmail pana Turnovského:
Vážený pane Tichý, autor oné zmiňované německé knihy o astrologii, která právě vyšla se jmenuje Fritz Riemann a byl to psychoanalytik, v roce 1999 od něho vyšla také v Portálu vynikající kniha Základní formy strachu, zdraví Turnovský
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý