Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2009 získává

doktor Grygar
zlatý Bludný balvan
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

za podporu a financování „Zařízení pro usnadnění detekce osob za překážkou“

Ministerstvo průmyslu a obchodu financovalo v rámci programu FI-IMPULS částkou 29 milio-nů Kč projekt FI-IM/015 nazvaný “Pasivní detekce a lokalizace člověka za překážkou“. Projekt řešily dva výzkumné subjekty - Z.L.D. s.r.o. (řešitel Ing. Bořivoj Bohuslav) a AKADEMIE, o.p.s. (řešitel prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc., též rektor soukromé Rašínovy vysoké školy, za spoluúčasti Vojenské akademie v Brně. Výzkumný úkol byl tak náročný, že spotřeboval nejen 29 milionů z kapes daňových poplatníků, ale zúčastněné soukromé subjekty do řešení prý vložily dalších 46 milionů!

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2009 získává

zlatý Bludný balvan
Petr Hájek

za odhalení darwinistů-marxistů a levičáckých opic, z nichž naštěstí nepochází

Laureát je spisovatel a publicista, tč. zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. V dubnu 2009 přednesl na semináři Darwin a darwinismus – věda nebo ideologie, pořádaném Centrem pro ekonomiku a politiku příspěvek Nevím jak vy, ale já z opice nepocházím (www.cepin.cz). V podobném duchu napsal též knihu Smrt ve středu, Dokořán, 2009.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2009 získávají

stříbrný Bludný balvan
BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (reakce laureátů)

za průlomový přínos k rozvoji všeléčící biorezonanční terapie

Snad už neexistuje nic, k čemu by se nemohla dát dnes tak oblíbená předpona „bio“. Takže když existuje rezonance, jasně definovaný fyzikální pojem, tak přece musí existovat biorezonance mezi živými tvory nebo mezi nimi a objekty neživými. A také musí za pomoci náležitých přístrojů a odborníků léčit, samozřejmě nikoli zdarma.
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2009 získává

stříbrný Bludný balvan
Ing. Josef Schrötter
za rozvíjení a propagaci psychotroniky a za osobitou léčitelskou aktivitu

V roce 2009 mohl náš laureát slavit dvojí šedesátku: nejen životní jubileum, ale také šedesáté pokračování své proslulé „školy psychotroniky“ na stránkách měsíčníku Regenerace.

Povoláním bankovní úředník se obrátil k esoterickým koníčkům se svědomitostí a s plným nasazením. Publikoval desítky článků, pronesl četné přednášky, provozuje léčitelské poradenství, je specialistou na distanční léčení.
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2009 získává

bronzový Bludný balvan
Sympatie, s.r.o. (reakce laureátky)

za vytrvalý boj s finanční krizí pomocí psychotroniky, magie a homeopatie

Zakladatelka firmy Sympatie, paní Věra Hanáková, vystudovala střední ekonomickou školu a pak vsadila na samostudium, během něhož přečetla haldy odborné literatury. Hluboce se zajímala zejména o management, marketing, koučink, psychologii, psychokybernetiku, parapsychologii, psychotroniku, homeopatii, čínskou medicínu, tarot, numerologii, astrologii a telepatii. Studijní úsilí přineslo plod: paní Hanáková se stala významnou finanční věštkyní, ba dokonce zakladatelkou nového oboru - finanční psychotroniky.
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2009 získávají

bronzový Bludný balvan, ex aequo
Václav Jílek a Václav Blažejovský

za budovatelské úsilí při tvorbě stavebně–historických artefaktů, jež dosud v české kotlině chyběly

Zatímco jiní realizují zálibu v kamenech při budování skalek, pan Jílek se pustil rovnou do megalitického díla. Jako spolumajitel rodinné firmy zabývající zemními pracemi měl na rozdíl od svých dávných předchůdců k dispozici bagr, který mu výstavbu jihočeského Stonehenge usnadnil.

Z webu Sisyfos.cz


Podobné články na téma spolku Sisyfos:

Sisyfos a jeho Bludný balvan
Článek časopisu Reflex o klubu skeptiků Sisyfos.
dr. Grygar navrhuje Letadlologii.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý