Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


doktor Grygar
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2012 získává

zlatý Bludný balvan
Česká televize za propagaci a šíření pavědy na kanále ČT2

Česká televize si zřejmě vzala k srdci radu Sisyfa, jak naložit s penězi před koncem světa. Utrácela naše koncesionářské poplatky, kde mohla – též na několik skvostných vzdělávacích pořadů.

„Voda … je plná fascinujících překvapení a záhad. Může mít voda paměť? Pamatují si molekuly vody události, jimiž byly vystaveny? Hrají zde roli také energie vesmíru?“ Tak začíná 42minutový pořad „Tajný projekt voda – zkoumání nevysvětlitelných jevů“. Česká televize zakoupila licenci pro čtyři odvysílání. První dvě proběhla v roce 2011, poslední v březnu 2012.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2012 získává

zlatý Bludný balvan
RNDr. Jan Frank za originální bádání na pomezí astrologie a medicíny

RNDr. Jan Frank (*1958) je všestrannou osobností. Vystudoval přírodovědu, ale zvolil si povolání hudebního skladatele, dirigenta a klavíristy. Po léta se věnuje astrologii. Je přesvědčen, že ve třetím tisíciletí dojde k syntéze klasických a alternativních vědních oborů. Poznávat budeme přímo, bez posvěcení oficiálními institucemi. Takto průkopnicky zaměřil i své knižní dílo.

Založil radixovou medicínu®, jako obor na pomezí medicíny, astrologie a dalších hermetických nauk. Je autorem třídílného knižního titulu Moderní astrologie a hermetika. Radiová medicína® I,II,III (nakl. RJART 2003, 2006, 2009, přičemž díl I vyšel v roce 2010 ve 2. rozšířeném vydání ). Všechny díly byly natočeny na CD-nosiče, namluvené autorem.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2012 získává

stříbrný Bludný balvan
firma Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR

za výrobu a komerci tzv. „zapperů“, důmyslně matoucích nejen zákazníky

První z firem vyrábí a druhá prodává více prostředků alternativní medicíny. Jejich vlajkovou lodí jsou „zappery“, dnes zastoupené dvěma výrobky - Plazmovým generátorem RPZ 14 a Frekvenčním Generátorem Super Ravo Zapper. Jsou založeny na předpokladu, že bakterie a viry, které údajně jsou příčinou téměř všech nemocí, vyzařují jakési vědě neznámé „frekvence“. Pokud se tyto patogenní organismy vystaví specifickým „frekvencím“ vyzařovaným z vnějšího zdroje (generátoru), jsou zničeny a jimi vyvolaná choroba je vyléčena. Objektivní účinnost „frekvenční terapie“ prokázána ovšem nebyla a její princip je biologicky i fyzikálně nesmyslný. Její objevitelé a protagonisté (Američané R.Rife a H.R. Clark) se dostali do střetu se zákony své země. Ve světě jsou dnes zappery odkázány spíše na domácí výrobu a na pokoutní distribuci tam, kde se věří na jejich zázračnou účinnost.
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2012 získává

stříbrný Bludný balvan
Dr. George Egely

za mimořádné úspěchy v matení české veřejnosti v oblasti fyziky

Maďarský fyzik George Egely má za sebou úspěšnou bludnou kariéru. Z jeho velkých vynálezů zmíníme dva. Prvním je tzv. Egelyho kolečko (Egely Wheel), což je lehké plastové kolečko s ostrými hroty na obvodu, uložené na volném ložisku, které se při přiložení ruky roztočí. Dle pana Egelyho nelze rotaci kolečka vysvětlit působením známých fyzikálních sil, a tak je jediným možným vysvětlením jeho pohybu existence dlouho hledané síly čchi či psi nebo prany, vlastní jen živým tvorům nebo snad jen člověku. Egelyho kolečko dokonce umožňuje tuto sílu měřit podle frekvence otáčení a srovnávat tak životní sílu jednotlivých osob. Naneštěstí pro esoterický svět ale Egelymu uniklo, že jeho kolečko je ve skutečnosti jednoduchý tepelný stroj, který využívá rozdílu mezi teplotou ruky a teplotou okolí ke konání mechanické práce, přesně podle pravidel termodynamiky
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2012 získává

bronzový Bludný balvan
firma Bc. Milan Popelka,

výroba zařízení pro odstranění GPZ
za vynalézání, výrobu i prodej spolehlivých rušiček geopatogenních zón

Říkejte si co chcete, ale geopatogenní zóny existují, neboť když je cítí proutkaři, tak není o čem pochybovat, nudná fyzika je vedle. A když není pochyb, tak je třeba jim čelit. Ideálně nějakým přístrojem, který je nenáročný na výrobu, ale pár tisícovek se na něm dá vydělat. V případě zařízení ALCYONE 2012 je cena 2012 korun – čili dojemně symbolická. Naštěstí nepíšeme rok 9999. S výhodným regulátorem intenzity je cena 2212 korun.
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2012 získává

bronzový Bludný balvan
Pavel Mácha

za praktikování a šíření breathariánství

Breatharianismus (inedia) je doporučovaný životní způsob, podle kterého není nutné jíst, pít ani spát, protože je možné žít jen z prány, tedy z jakési kosmické nebo božské energie, kterou přijímáme s každým nádechem – zkrátka „ze vzduchu“. V praktických detailech se breathariáni (též „dýchavci“) liší, leč šíří přírodovědecký nesmysl: Ze „vzduchu“ nemůže člověk čerpat živiny; bez vody lze vydržet pár dnů, bez jídla pár týdnů nebo snad měsíců, ale pak je smrt neodvratná. I po dlouhodobém půstu, který nevede k nejhoršímu, může dojít k trvalému poškození zdraví.

Z webu Sisyfos.cz


Podobné články na téma spolku Sisyfos:

Sisyfos a jeho Bludný balvan
Článek časopisu Reflex o klubu skeptiků Sisyfos.
dr. Grygar navrhuje Letadlologii.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý