Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


doktor Grygar
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2015 získává

zlatý Bludný balvan

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Fakultní nemocnice v Hradci Králové za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2015 získává

zlatý Bludný balvan

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2015 získává

stříbrný Bludný balvan

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rada Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2015 získává

stříbrný Bludný balvan

Stříbrný Bludný balvan kategorii jednotlivců za rok 2015 - Prof. M.D. Tp.D. PhDr. Ján Šramo, Ph.D. za renezanci neomylné antropologické biotypologie; s úžasem nad jeho akademickou kariérou


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2015 získává

bronzový Bludný balvan

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. za poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče


Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2015 získává

bronzový Bludný balvan

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Libor Němec za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis

Z webu Sisyfos.cz


Podobné články na téma spolku Sisyfos:

Sisyfos a jeho Bludný balvan
Článek časopisu Reflex o klubu skeptiků Sisyfos.
dr. Grygar navrhuje Letadlologii.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý