Zajímavosti      


Váhy jako astrologický partnerský archetyp.   12.01.2003 at 20:02:02   
The Sign Libra like astrological partner's ARCHETYP.
Ilumináti   17.12.2002 at 13:50:55   
Illuminati's
Washingtonský střelec   16.12.2002 at 14:57:05   
Washington shooter.
Dívenka bez očí   14.12.2002 at 19:20:13   
Little Girl without of Eyesight.
Prohra velmistrova.   25.11.2002 at 11:40:52   
The Loss of Grandmaster
Karel Weinfurter.   6.10.2002 at 18:14  
Astrologer Karel Weinfurter.
Lunární sestava.  4.10.2002 at 19:30  
Lunar configuration
Malý věřící, malý pochybovač a malý skeptik.  22.9.2002 at 18:10  
Small believer, small doubter and small skeptic
Tajemná planeta Nibiru   20.8.2002 at 15:07  
Mysterious planet NIBIRU
Kde byl Měsíc před 4 miliardami let?   19.8.2002 at 17:41  
Where was Moon before 4 milliards years?
Libuše Šmuclerová   17.7.2002 at 18:11  
Libuse Smuclerova.
Jindřich Šob.   9.5.2002 at 20:36  
Astrologer Jindrich Sob.
Saturn hrobař, Jupiter bratříček.   14.4.2002 at 09:39  
Saturn as sexton, Jupiter as small brother.
Rouhání Johna Lennona.   6.3.2002 at 10:56  
Blasphemy of JOHN LENNON.
Moderátor Vladimír Čech.   21.2.2002 at 16:12  
Moderator Vladimir Czech.
O záhrobí a čtvrté dimenzi.   20.2.2002 at 13:11  
About the Other world and fourth Dimension.
Pod vládou Koně.   12.2.2002 at 12:58  
Below government of Stud.
Spisovatel Milan Kundera.   21.1.2002 at 11:18  
Writer MILAN KUNDERA.
Rozhovor se čtyřmi astrology.   21.1.2002 at 10:46  
Talk with quadruplet Astrologers.
Astrologie a statistika   04.01.2002 at 20:26  
Astrology and statistics.
Kam jdeme?   10.11.2001 at 18:14   (Petr Trnka)
Where to go?
Otevřený dopis paní Ledvinové   25.10.2001 at 19:33  
The open letter for Lady Ledvinova.
Nakrmím vás olovem    6.10.2001 at 19:27  
Feed you Lead.
Může astronom závidět astrologovi?    26.8.2001 at 19:13  
Can Astronomer envy Astrologer? .
Pochodeň na falešném vrcholku hory.    12.8.2001 at 20:25  
The Torch on false Height of Mountains.
Kdo vládne Slezsku?    10.8.2001 at 19:54  
Who reigns Silesia?
Precese a Hadonoš    9.8.2001 at 18:04  
Preccesion and the Serpentiner.
Slezsko - země neznámá    8.6.2001 at 10:00  
Silesia - country unknown .
Neviditelná náboženství   
The invisible Religion.
Reinkarnace a karma.   
Rebirth and Karma.
Kde začíná komerční astrologie.   
Where begins the Commercial Astrology.
Záhadné úmrtí herce Jiřího Hrzána.   
The mysterious Death of actor George HRZAN.
Bludné balvany za rok 2000.  
The wandering Boulder during Year 2000.
Otevřený dopis redakci Spiritu.  
The open Letter for Redaction of SPIRIT.
Velký rozhovor s Baudyšem jr.  
Big talk with BAUDYS jr.
Kdy bude věk Vodnáře?  
When will the Age of Aquarius?
Ideál mužství  
Beau-ideal the Male character.
Fenomén chladných sil  22.2.2001 at 19:53  
Phenomenon of the cool sowies.
Astrologie devadesátých let  27.1.2001 at 11:06  
Astrology of the Ninetieth Years.
Astrologický tarot  6.10.2000  
The astrological TAROT.
Případ smrtelné nehody.  7.8.2000  
The Case of mortal Accident.
Horoskop osudů lidstva  5.8.2000
Horoscope for the Destiny of Humanity.
Horoskop ukřižování Krista  19.7.2000  
The Horoscope crucifixion of Christ.
Byla to vražda, nebo sebevražda?   
Was it Murder, or self-murder?
Sisyfos a jeho Bludný kámen  27.5.2000  
SISYFOS and his the wandering Rock.
Tak byl to karmický dluh? (Dopis do Astra)  
So was it the karma Debt?
Otevřený dopis panu Kvasničkovi  
The open Letter for Mister KVASNICKA.
To je úžasné, jak ta astrologie funguje!  
It is wonderful, how the Astrology function!
Dopis astrologa Kaisara  
The Letter of Astrologer KAISAR.
Případ nesnášenlivého puntičkáře  
Case of intolerant Pedant.
Případ podvodného předsedy bytového družstva  
Case of fraudulent Chairman of housing cooperative.
Hypotetický horoskop finančního magnáta  
The hypothetical Horoscope of financial Magnate.

Astrology Pacific   |   Zajímavosti   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad