luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Holčička bez očí
Přednáška Ing. Jaroslava Popelky
ASTRO_spol, dne 21.9.2002


Jde o holčičku Nelly, narozenou 17.07.2002 v 19:35 SELČ v Ostravě.
Postavení planet v horoskopu zrození Nelly je:
Asc. 6°11' Koz.
M.C. 9°49' Štír
Slunce 24°57' Rak Jupiter 26°40' Rak Dračí ohon 17°14' Stř.
Luna 1°59' Ští. Saturn 23°17' Blí. Chiron 4°55' Koz.
Merkur 21°00 Rak Uran 28°06' Vod. Lilith 6°50' Ber.
Venuše 7°41' Pan. Neptun 10°01' Vod. Hades 21°47' Blí.
Mars 2°38' Lev Pluto 15°18' Stř. (Quaoar 9°26' Stř.)

Vládce Ascendentu, stojícího v Kozorohu, je zde Jupiter v 6. domě.
O tomto postavení tradiční astrologie (Panna a 6. dům) říká, že v životě zrozence budou hrát velkou roli nemoci, nebo služby či zaměstnání.
Saturn také není špatně aspektován. Má trigon od Uranu, má polosextily od Slunce, Merkuru a Jupitera, a v konjunkci se Saturnem stojí Hades.
Z lékařské astrologie Maxe Heindela víme, že na oči mají pronikavý vliv tři stálice: Severní osel, Antares a Plejády. V současnosti jsou Sev. osel na 8° Lva, Antares na 9°48' Střelce, a Plejády na 1° Blíženců.
plejady Pokud tedy jedna z uvedených stálic je obsazena některou planetou, nebo přijímá nějaké aspekty, hrozí u zrozence poškození zraku. Ovšem v této souvislosti by se u stálic měla konjunkce brát max. do 3°, běžně 1°.
Pro zrozence s Ascendentem v Kozorohu je důležité vyvíjet a trénovat takové kvality, jako je trpělivost, pečlivost. Kozoroh je zemské znamení, element Země má na starosti hmotu, takže zemské znamení svým způsobem též má na starosti i naše tělo. Takže zde tím Kozorohem může být naznačeno, že pro zrozence budou velmi důležité jeho tělesné poměry.

Jedna ze základních charakteristik Chirona je, že ukazuje na místo, v němž je zrozenec nějakým způsobem zraněn, a přes toto zranění je zrozenec schopen pomáhat jiným lidem. Zde tedy můžeme říci, je-li Chiron na Ascendentu, že zrozenec může být v tělesné rovině zraněn, ale současně je obdařen velikou léčivou silou a je schopen pracovat s vnitřními energiemi a léčit jiné lidi.
V tomto horoskopu vidíme dosti přesnou kvadraturu mezi Chironem a Černou lunou, což jistě bude mít pro zrozence svůj význam. Umístění vládce Ascendentu v 6.domě signuje smysl života zrozence, a 6. dům odpovídá Panně, jejíž klíčový význam je 'analýza', čili rozčleňování, a již lze chápat jako vědomou a analytickou mysl, tedy tu mysl, již musíme používat v hmotném světě. A procesem analýzy jsme schopni sledovat stále drobnější detaily a specifičtější vlastnosti původního celku. Je tedy v Panně zahrnuta možnost, že něco je velmi úzce specializované.
Je-li Panna a 6. dům schopnost analýzy a vědomého pochopení, lze také říci, že kdo má vládce Ascendentu v 6. domě, musí hodně analyzovat svoji osobnost, t.j. přemýšlet sám nad sebou, a má se dopracovat pochopení, k čemu jeho současná inkarnace vlastně slouží. Dotyčný zrozenec toto velmi potřebuje vědět!
Já jsem si v několika dřívějších případech, v nichž byl ve hře 6. dům, nebo Panna na Ascendentu všimnul, že kromě již uvedených základních kvalit jako služba, zaměstnání, zdraví či nemoci, je dotyčný zrozenec ještě něčím nebo v něčem zvláštní, že jde o tak specifickou záležitost, kterou běžně nevidíme.
Vládcem Ascendentu je Saturn, což je jedno z nejdůležitějších postavení v horoskopu, neboť právě Saturn, neúprosný učitel, nám udává kvalitu, již se máme snažit beze zbytku splnit. A zde stojí ve znamení Blíženců, signujících výměnu informací - komunikaci. Takže holčička Nelly se v tomto životě musí nějakým způsobem zaměřit na své komunikativní schopnosti, t.j. naučit se komunikovat s jinými lidmi, a možná i se svou vyšší bytostí uvnitř, neboť, jak jsem již řekl, vzdušná znamení znamenají vztahy na jakékoliv úrovni, tedy nejen vztah mezi mnou a jiným člověkem, ale také vztah "já" --- "Já", tedy vztah mezi mnou a mým vyšším Já. Je zde tedy velmi důležité naučit se zvládat proces komunikace, neboť jak jinak si vysvětlit Saturn v Blížencích. Někdo by řekl že Saturn jako princip blokace či potíží signuje, že dotyčný člověk bude mít v oblasti komunikace problémy. Je to jistě možné. Avšak Saturn současně říká, že je nutné tyto problémy zvládnout.

A všimněte si ještě jedné věci. Saturn stojí na 23°17' Blíženců.
Pokud si rozdělíme Blížence na 12 stejných částí po 2,5°, stojí Saturn v 10. dvanáctině Blíženců, která má vlastnosti Ryb. Takže zrozenec musí zvládnout proces komunikace; a jaké komunikace? Víme, že Ryby představují kolektivní nevědomí, což je vlastně onen astrální svět, tedy něco mimosmyslového. Takže zrozenec musí zvládnout proces nějaké mimosmyslové komunikace, tedy předávat určité informace, neviditelné pozemskýma očima, tedy na transcendentní úrovni.
Máme zde informaci, že zrozenec musí zvládnout proces mimosmyslového vnímání. Řekli jsme si, že Chiron představuje léčivou sílu. Takže zrozenec, ač sám silně zraněn, může být zdrojem léčivé síly.
Vrátíme-li se ještě k výše uvedeným třem stálicím: Pokud některou z těchto tří stálic aspektuje planeta Neptun, má zrozenec podmínky k tomu, aby byl jasnovidným. A je-li Antares na 10° Střelce, činí na něj Neptun sextil, takže podmínka k jasnovidnosti zrozence je splněna.

Lze tedy z výše uvedeného dedukovat: Saturn v Blížencích v sektoru Ryb - mimosmyslová komunikace; Neptun sextil na Antares - podmínky pro jasnovidnost; Chiron na Ascendentu - léčitelské schopnosti. Takže fakt, že ona dívenka nebude mít fyzický zrak, jí umožňuje o to více pozorovat a zkoumat vnitřní svět.
Zopakujme si, že jedněmi z nejdůležitějších prvků horoskopu jsou m.j. Ascendent a Medium Coeli. Ascendent charakterizuje základní rysy osobnosti (individuality) zrozence a rovněž smysl či účel současné inkarnace. Medium Coeli a 10. dům (tradičně zaměstnání a kariéra) vlastně odpovídá Kozorohu, takže 10. dům popisuje okolnosti zrozencova pozemského života, čili jak fungujete, nebo do jakých fyzických poměrů jste vsazeni.
Čili Ascendent je zrozencova individualita, M.C. pak popisuje zrozencovy fyzické poměry v nichž žije.
Vždy se říkalo, že Ascendent popisuje tělo, či tělesnou stránku. Ale poněvadž 10. dům popisuje okolnosti zrozencova pozemského, tedy hmotného života, je hmotné tělo také součástí těchto okolností. Takže i 10. dům má velký vliv na tělo zrozence.
Zde vidíme, že M.C. leží ve Štíru. Víme, že Štír je znamení transformace, smrti a drastických bolestivých situací. To symbolizuje, že okolnosti pozemského života tohoto zrozence mohou velmi silně probouzet emoce. Pokud to je tedy kariéra, pak kariéra této holčičky spočívá v tom, že má silně probouzet emoce, má způsobovat silné emoční pochody.

Důležité je, že vládce Štíra - Pluto, je na hrotu 12. domu. Víme a říká se, že 12. dům je karmický dům, takže je-li vládce 10. domu ve 12. domě, můžeme uvažovat, že hmotné poměry, do nichž je zrozenec v tomto životě vsazen, budou hodně silně ovlivněny karmicky. A víme-li, že 12. dům je dům omezení, neboť obsahuje různé sociální ústavy, nemocnice, věznice, je dotyčný zbaven schopnosti určovat si sám svůj život a musí se podřídit nějakému existujícímu pořádku, takže fyzicky vzato, dotyčný zrozenec bude nějak omezen. Možnost schopnosti práce s vnitřními energiemi a využívání tohoto ve prospěch jiných lidí je naznačeno také silně obsazeným 7. domem, v němž jsou postaveny 4 planety: Merkur, Slunce, Jupiter a Mars. Z toho plyne, že v tomto životě jsou pro onu holčičku důležité vztahy, t.j. mít vztahy s lidmi.

Poblíže M.C. stojí Luna ve Štíru. Luna signuje cit, emoce, také vnitřní nevědomí, psychiku. Takže tento zrozenec bude navenek v jiných lidech vyvolávat silné emoční procesy - soucit. To je právě nyní velmi důležité, neboť v poslední době se lidé stávají velmi studení, velmi dominantní začíná být racio, takže je nutno v lidech nějak aktivovat jejich citovou složku.

V této souvislosti doporučuji dílko "Klein: Poznej svého anděla", které je ke koupi v prodejně Art Forum.
Velmi důležité v každém horoskopu je umístění Slunce. Zde stojí v 7. domě v Raku. Slunce symbolizuje zrozencovu tvůrčí energii. Slunce v 7. domě udává, že zrozencova tvůrčí energie se potřebuje projevovat v kontaktu s jinými lidmi, tedy lze předpokládat, že zrozenec bude velmi společenský a partnerský. Také lze usuzovat, že zde bude holčička k sobě potřebovat někoho, kdo ji bude "držet" a podporovat, na kom bude dosti závislá. A navíc, je-li holčička zbavena zraku, je vlastně přinucena s těmi lidmi být, neboť sama může jen těžko existovat.
A jelikož Slunce je v Raku, je opět jasné, že Rak představuje zrozencovo nitro. Má-li někdo Slunce v Kozorohu, bude se snažit prosazovat se spíše v nějakých vnějších aktivitách jako např. kariéra, tedy v jakýchsi pozemských záležitostech, avšak při opačné poloze Slunce, t.j. v Raku, je nutné se realizovat a světlo svého života hledat uvnitř sebe.
Slunce je zde v konjunkci s Jupiterem, což je příznivá konstelace, a představuje-li Jupiter pocity štěstí, říká se "Jupiter = velké štěstí", tak zde to své štěstí bude zrozenec čerpat skrze jiné lidi, přičemž musí vycházet ze svého nitra.
Takže podívejme se na základ horoskopu ještě jednou: Ascendent = individualita zrozence, t.j. individuální klíčové rysy. M.C. a 10. dům = pozemské, hmotné okolnosti zrozencova života. Immum Coeli a 4. dům = vnitřní okolnosti, tedy to, co je uvnitř zrozence, to co je tedy skryté.

A do toho patří i zrozencova minulost, neboť na základě zrozencova předcházejícího vývoje jsou "navoleny" okolnosti tohoto současného života. Je tedy možno zvažovat, co bylo klíčového v minulosti zrozence, že se zrodil do právě takovýchto životních podmínek. Takže pomocí 4. domu se každý může snažit pochopit co bylo podstatné v minulosti pro to, že se každý z nás narodil do takovéto současné inkarnace.
I.C. a 4. dům v Býku nám z uvedeného hlediska říká, že v minulosti mohl být zrozenec zaměřen na majetek, smyslové prožitky, hodně na něčem lpěl a nebyl ochoten se toho vzdát, a pod.
Vládce 4. domu, Venuše, je v 8. domě, v Panně. Říká se, že 4. dům jsou zrozencovy kořeny, ovšem nejen ve smyslu zrozencových tělesných předků, ale též vlastní zrozencova minulost před současnou inkarnací. Ta patří rovněž k jeho kořenům. A 8. dům je dům regenerace. Toto postavení Venuše signuje, že zrozencova minulost musí být zregenerována, čili zrozenec musí velmi intenzivně transformovat svoji minulost. Panna představuje též zdraví, čili zrozenec musí léčit svoji minulou karmu.

Dále si všimněme, že Venuše dostává slabou kvadraturu od Pluta. Víme, že Pluto dokáže být hodně manipulativní a drastický. Takže tato kvadratura na vládce 4. domu ukazuje, že zrozencova minulost musí být hodně drastickým způsobem dána do pořádku. Nebo jinak, že zrozencova minulá karma způsobí drastické okolnosti zrozencova pozemského života, neboť Pluto je vládcem 10. domu, představujícího zrozencovy hmotné okolnosti.
A poněvadž Pluto stojí ve 12. domě, domě omezení, tak také z toho lze usoudit, že vládce 4. domu, tedy vládce předchozího života, způsobí zrozenci silné omezení v tomto současném životě.
Navíc 4., 8. a 12 dům jsou domy okultní, představující zájem o mystiku a magii, takže Venuše v 8. domě může naznačovat, že holčičku bude hodně přitahovat zájem o uvedené vědy, což je zde podtrženo sextilem na Venuši od Luny.
Vidíme, že Luna je zde ve Štíru, blízko hrotu 10. domu. Štír představuje nejintenzivnější emoce, sám Měsíc je emotivní planeta, neboť představuje zrozencovy city. Čili zrozenec se bude ve světě realizovat tím, že ve svém okolí bude vyvolávat intenzivní city a emoce.
Sama Luna je vládcem 7. domu, představujícího vztahy k jiným lidem.
Takže z kariérního hlediska má zrozenec pracovat s lidmi a vyvolávat v nich citové reakce, nebo jinak, pracovat s vnitřními energiemi.

Z praxe víme, že zneužití duchovních záležitostí bývá hodně karmicky trestáno. Takže pokud 4. dům mapuje zrozencův předcházející život, je možno uvést, že je-li vládce 4. domu v 8. domě, pak v minulém životě zrozence byly také důležité záležitosti 8. domu, což je sex, magie, určitá manipulace, a pod. A Pluto, dávající kvadraturu Venuši, sám stojí ve Střelci, jež představuje též filozofii náboženství, není vyloučeno, že v minulém životě mohlo dojít u zrozence k nezvládnutí něčeho, nebo k negativní aplikaci něčeho z uvedených oblastí na jiné lidi (filozofie náboženství, magie, mystické záležitosti a pod.), kdy právě uvedené mohlo být navíc i zdrojem zrozencova hmotného prospěchu.

Zopakujme si tedy, že rohové domy jsou v horoskopu velmi důležité. Ascendent a 1. dům představuje jakousi klíčovou charakteristiku zrozencovy individuality, a k čemu je důležitá současná inkarnace, t.j. co se má zrozenec v současné inkarnaci naučit. M.C. a 10. dům mapuje, do jakých hmotných poměrů jste v současném životě vsazeni. I.C. a 4. dům napovídá v čem spočíval předcházející vývoj a minulé inkarnace, tedy zrozencova základna či kořeny (skryté pozadí přítomné inkarnace). Descendent a 7. dům ukazuje, jak zrozenec prožívá vztahy k ostatním bytostem.

Dívenka má na hrotu 1. domu Chirona. Přečtěme si, co o Chironu v 1. domě uvádí kniha "Chiron - duhový most mezi vnitřními a vnějšími planetami", již překládá naše kolegyně MUDr. Smrčková: "Člověk hraje chironskou roli. Když se daří, je charismatický, nezapomenutelný, skutečný vůdce rozvoje vědomí. Je-li energie blokována, což se občas v životě stává, je jako zablokovaná přehrada plná nervózní energie. Každý jej znepokojeně pozoruje, očekávaje, kdy se tato síla projeví. Mám 7 horoskopů s Chironem v 1. domě. 6 z nich jsou učitelé New age, nebo profesionální léčitelé. 3 z nich jsou tak charismatičtí, že v místnosti kam vstoupí je spousta energie, a lidé zažívají mystické stavy. Nemohou mít obyčejný život, jinak velmi trpí přebytkem nervózní energie. Dva mají velkou sílu v rukou a léčí jimi.
Lidé s Chironem v 1. domě se musí naučit zacházet s energiemi. Velmi citliví jsou na akupunkturu, pomáhá jim. Potřebují stálé a uklidňující domácí prostředí, přírodu a utišující hudbu, aby se udrželi v rovnováze.
Venku je vše kolem nich v pohybu a bouří, jakoby se čerti ženili. Někdy mají silné ego a upadají v přesvědčení, že jsou sami léčivou silou, čímž si ničí svou stabilitu. Mají se naučit nechat energii volně plynout, a věci se začnou uskutečňovat samy, sotva na ně pomyslí." Z uvedeného překladu lze dedukovat, že dívenka zřejmě bude mít léčitelské schopnosti.

V 1. domě rovněž stojí planeta Neptun. Ten svým postavením v 1. domě podtrhuje extrémní citlivost zrozence, senzibilitu, signuje práci pomocí léčitelských schopností. Uran ve 2. domě se prezentuje klasicky jako nečekané události v majetkové oblasti. Mohou to být buď nečekané ztráty, ale také nečekané zisky. Já osobně jsem spíše zastáncem psychologicko - duchovního přístupu k horoskopu, takže kvalitu 2. domu a znamení Býka chápu spíše tak, že nejde přímo o zrozencův hmotný majetek, ale že uvedené kvality představují to, co si zrozenec má přivlastnit. A přivlastnit si nějakou dovednost, nebo vlastnost nelze jinak, než ji začít prakticky používat. Tedy až vědomým praktickým používáním určitých vědomostí si je osvojíte do té míry, že se vlastně stanou vaším "majetkem". Takže zde říkám, že nejde pouze o nečekané zvraty v materiální či finanční oblasti, nebo o to, že k finančním prostředkům a majetku se dopracujete používáním určité techniky, ale v první řadě to vnímám tak, že zrozenec si musí osvojit, přivlastnit, t.j. vědomě používat kvalitu Uranu. A Uran představuje princip spolupráce. Takže pokud zrozenec byl v předchozím životě hodně egoistický, tak si v současném životě musí osvojit - přivlastnit schopnost harmonicky spolupracovat s jinými lidmi.
Takže tím, že tato holčička je zbavena zraku, bude přinucena s těmi lidmi spolupracovat, neboť bez nich se neobejde. A m.j. též za dalších "n" let budou existovat nějaké technické prostředky, které jí mohou usnadnit život, takže bude též přinucena pracovat s technikou.

Já se vždy snažím dopracovat se k základním principům každého astrologického prvku. Řekne-li někdo, že znamení Vodnáře, nebo planeta Uran, jsou pokrokoví, je to v pořádku. Proto mají Vodnáři vztah k novým technologiím, technice, počítačům, internetu, a pod. Ale proč je tomu tak? Tohle je již následek něčeho. Ale kde je ta příčina? Je to proto, že Vodnář je principem spolupráce.
Např. Lev jako protipól Vodnáře je člověk tvořící rád samostatně. Každé ohnivé znamení je individualista, takže Lev si chce všechno dělat tak, jak sám chce. Proto je Lev králem, jenž se nebude dělit o svou tvůrčí moc. O všem rozhoduje sám.
Naopak Vodnář je opačnou kvalitou, která spolupracuje na všem ve skupině s jinými lidmi. Pokud v takové skupině bude egoistický, dominantní jedinec, potom takový kolektiv nebude správně fungovat. Takže ve Lvu se zrozenec má naučit vytvářet věci tak, jak to chce on sám, ve Vodnáři se zrozenec má naučit spolupracovat s ostatními lidmi.
A v současné době je k tomu velmi dobrým prostředkem internet, pomocí něhož může jedinec s ostatními lidmi komunikovat prakticky nepřetržitě. A proto Vodnář podporuje techniku, neboť pomocí ní může lidská tvůrčí spolupráce nabývat na intenzitě. Proto Vodnář bude rád dělat vše pro omezení limitů, které nám klade fyzický svět, bude se snažit uvedené limity překonávat, což mu umožní lepší kontakty a spolupráci s jinými lidmi.

matka nelly Nyní se podívejme na horoskop maminky této holčičky. Maminka se narodila 11.4.1974 v 11:30 SEČ v Bílovci.
Asc 6°03' Lev
M.C. 16°02' Ber.
Slunce 21°09' Ber. Jupiter 7°23' Ryb Dračí hlava 21°10' Stř.
Luna 16°07' Stř. Saturn 29°25' Blí. Dračí ohon 21°10' Blí.
Merkur 29°43' Ryb Uran 25°57' Vah Lilith 26°30' Koz.
Venuše 4°54' Ryb Neptun 9°22' Stř. Chiron 20°24' Ber.
Mars 24°43' Blí. Pluto 5°03' Vah (Quaoar 5°27' Štír)

Zvláštností v tomto horoskopu je, že má-li její dcerka Chirona přímo na Ascendentu, tak matka má Chirona poblíž M.C. a navíc v konjunkci se Sluncem.
Má-li matka takto postižené dítě, podívejme se na obsazení 5. domu, domu dětí. Vidíme tam konjunkci Měsíc - Neptun. Je-li u ženy Luna principem plodnosti a mateřství, vidíme, že je-li u ženy konjunkce Měsíce s Neptunem, který přináší zvláštní a těžce pochopitelné situace, je možné, že mateřství bude pro tuto ženu zdrojem těžce pochopitelné zkušenosti. Neptun také signuje karmický vliv, takže lze předpokládat, že mateřství bude silně postiženo karmou. Navíc zde Neptun stojí na stálici Antares, což signuje jasnovidnost dítěte.
Hrot 5. domu je ve znamení Štíra, a v domě je sevřen Střelec. Vládcem Štíra je Pluto, spoluvládcem Štíra je Mars. Mars stojí v konjunkci se Saturnem. Saturn přináší starosti a vyžaduje obrovskou pečlivost, trpělivost a vytrvalost. Takže postavení Marsu dává tušit velmi skličující situace v oblasti dětí, současně s vynakládáním velké trpělivosti a vytrvalosti.
Poněvadž je v 5. domě sevřen Střelec, má k záležitostem domu dětí co říci také planeta Jupiter jako vládce Střelce. Jupiter je postaven v 8. domě, v domě kvality Štíra, takže může přinášet obrovská duševní muka.
Je-li 8. dům také domem vnitřního přerodu, a vládce 5. domu je v 8. domě, můžeme předpokládat, že děti mohou být pro matku zdrojem vnitřní transformace.

Ukazuje-li Slunce zrozencovu cestu ke světlu, cestu, na níž se cítíte šťastni, radostni a tvůrčí, neboť Slunce symbolizuje zrozencovo srdce, tak holčička, chce-li jít za svým světlem, musí tak činit v podmínkách 7. domu, t.j. ve vztahu k lidem. Má-li ale matka Slunce v Beranu, musí jít touto cestou zase skrze svoji individualitu, neboť Beran je vždy egoista.
Holčička má Slunce v Raku, čili musí hledat světlo někde uvnitř sebe sama, zatímco matka jej má v 10. domě, v obdobě Kozoroha, takže se musí snažit realizovat se ve světě (kariéra) jako individualistka.
Nyní si srovnejme oba horoskopy: Zmíněná konjunkce Měsíc - Neptun v 5. domě ukazuje, že mateřství může být pro matku zdrojem těžce pochopitelné situace a zklamání. Všimněte si, že Pluto holčičky stojí přímo na Luně její matky a vytváří tak přesnou konjunkci, což lze chápat jako drastické mateřství, nebo transformující mateřství, čili jako emoční duševní utrpení.
Spoluvládce 5. domu v konjunkci se Saturnem, se dá interpretovat jako starosti s dětmi. Nelly má natálního Saturna a současně vládce 1. domu v konjunkci s matčinou konjunkcí Mars - Saturn.
K narození Nelly došlo, když Měsíc v sekundárních direkcích stál na 27°18' Střelce, tedy procházel domem dětí a činil opozici na konjunkci Saturn - Mars.

Zde je třeba se také zmínit o tom, že existují tři možnosti, jak studovat partnerské horoskopy. Prvou z nich je VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ horoskopů obou partnerů, kdy se zajímáme o vzájemné konjunkce v obou horoskopech, které planety mají navzájem v opozici či v jiných vzájemných aspektech. Druhou metodou je KOMBINAČNÍ horoskop, kdy vezmeme data narození obou partnerů a z nich vypočteme přesný časový střed, pro nějž pak vypočteme nový horoskop, přičemž vypočteme taktéž průměr pro zeměpisné souřadnice obou partnerů. Třetí metodou je KOMPOZITNÍ horoskop, kdy vypočteme střed úhlového oblouku pro obě Slunce, obě Luny, oba Merkury, a t.d. Vytvořme si tedy kombinační horoskop pro partnery: Otec se narodil 20.8.1972 v 02:45' SEČ, matka 11.4.1974 v 11:30' SEČ, čili přesný časový střed uvedeného intervalu je 15.6.1973 v 19:07':30" SEČ.
Po vytvoření horoskopu vidíme, že v 1. domě stojí Měsíc na 23°22' Střelce, z čehož možno dedukovat, že v uvedeném vztahu bude hrát klíčovou roli princip mateřství, že pro tento vztah bude velmi významná mateřská zkušenost.
Slunce zde stojí na 24°28' Blíženců, Saturn na 24°10' Blíženců, čili jde o přesnou konjunkci Saturn - Slunce, a jelikož Slunce jako vládce Lva může mít také na starosti děti, takže uvedená konjunkce může signovat nějak těžkosti v oblasti dětí. Navíc uvedená konjunkce dostává přesnou opozici od Luny.
A jak na tento vztahový kombinační horoskop působí natální planety v horoskopu jejich dcery? Všimněme si, že ona má vládce Ascendentu Saturna na 23°17' Blíženců, takže svým Saturnem aktivuje ve vztahovém horoskopu svých rodičů opozici Slunce a Saturn - Luna, kterážto opozice může signovat potíže v mateřství, nebo potíže s dětmi.
Dcera má Pluta na 15°18' Střelce, takže její Pluto přesně spadá na vztahový Ascendent rodičů, což signuje, že dcera má jejich vztah nějakým způsobem transformovat. Pluto zde může působit i negativně a v konečném důsledku může způsobit i rozbití existujícího vztahu. Ascendent uvedeného vztahu, jak jsme právě ukázali, je ve Střelci, jenž představuje světonázor a filosofii. Uvedená skutečnost signuje, že pro diskutovaný vztah je důležité, aby oba rodiče zastávali stejný světonázor a dívali se na život stejnýma očima. Vládce Ascendentu vztahového horoskopu je Jupiter, postavený ve Vodnáři. Dcera Nelly má Neptuna na 10°01' Vodnáře, takže její natální Neptun spadá přesně na vládce Ascendentu Jupitera vztahového horoskopu rodičů. Neptun věci zamlžuje, činí je nejasné, takže uvedené může také způsobit, že vzájemný vztah rodičů jako by se zamlžoval, jako by ztrácel smysl. Anebo, pokud uvedené nějak pozitivně zvládnou, tak je Neptun přinutí, aby se na svůj vztah počali dívat trochu transcendentníma očima, tedy nějak z duševní a mystické stránky.

Nakonec by mě ještě zajímalo, zdali při srpnových povodních někdo dělal vztahový horoskop, nebo jiné srovnání s horoskopem ČSR z r. 1918, nebo s druhým vznikem ČR k datu 1.1.1993? Zde by se totiž mohlo ujasnit, který horoskop republiky je funkční, zdali z r. 1918, nebo z r. 1993. Chci zde říci, že když jsem srovnával oba horoskopy republiky s horoskopem srpnových povodní zjistil jsem, že jsou funkční oba dva. V horoskopu republiky z r. 1918 stál Neptun v 8. domě na 9°16' Lva. Když nyní začaly ty záplavy, a Neptun se dostal do přesné opozice na 9°17' Vodnář, došlo k záplavám v Čechách.

Podle zvukového záznamu zpracoval
Astrolog: Ing. FIBICH Lubomír
Ostrava
Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.