luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Horoskop ukřižování Krista


Volně podle přednášky ing. Popelky na schůzce Astrologické společnosti v Ostravě 12-06-1999 a pak 08-01-2000.

Ing.Popelka věnoval hodně času studiu kalendářních systémů a dospěl mimo jiné k důležitému poznání, že i když bylo několik kalendářních reforem, nikdy nebyla přerušena posloupnost dnů v týdnu (např vždy po pondělí následovalo úterý). Juliánský kalendář platí od 01-01-(-)45 za císaře Juliána. Gregoriánská reforma posunula kalendář dne 04-10-1582 rovnou na den 15-10-1582.
Horoskop ukřižování Krista je počátek karmy současného lidstva. Okamžik úmrtí Krista je důležitější, než jeho narození, je v něm završeno poselství jeho života. Horoskop ukazuje cestu jak dosáhnout vědomí osobního Boha. Kristus byl ukřižován v 1. den židovských svátků Pasah, které se začínaji slavit 15. den měsíce Nisan. Židovské velikonoce začaly 11-04-27, úmrtí Ježíše nastalo v Jeruzalémě v 13:09:20 UT a tím začaly nové lidské dějiny.
Horoskop je ve spojení s lidskými dějinami a funguje naprosto přesně.

Volně podle přednášky ing.Popelky na schůzce Astrologické společnosti v Ostravě 14-04-2001.

Jsou nesporně historicky ověřená fakta, že vládce Herodes zemřel v roce 4 před naším letopočtem, když před tím nechal povraždit novorozence do věku 2 let. Další nesporně historicky ověřený fakt je, že římský císař Augustus nařídil sčítání lidu v roce 8 před naším letopočtem. Někdy v tomto rozmezí se musel narodit Kristus. Rodina Josefova utekla před vražděním neviňátek do Egypta a když se vrátili byly Kristovi 3 roky.
Z Bible víme, že v době narození Krista svítila na nebi "betlémská hvězda", což už Kepler odhadl na trojitou konjunkci Jupitera (královská hvězda) a Saturnu (hvězda Židů). Podle výpočetní techniky snadno zjistíme, že se tak stalo v roce 7 před naším letopočtem.
Je známo, že Kristus žil 33 let, čili byl ukřižován v roce 27 našeho letopočtu. Zde je naprosto jisté, že to bylo o velikonocích a že to bylo v pátek.
Zde je nutno zkoumat, kdy byly velikonoce. Měsíc Nisan vyhlásili Židé, když dvě nezávislé osoby viděly po novoluní poprvé po západu Slunce na nebi úzký srpek nového Měsíce. V roce 27 n. l. začal měsíc Nisan 27.3. 15 dní poté byly vyhlášeny velikonoce. Tzn. že 1. velikonoční svátek v roce 27 n. l. opravdu připadl na pátek. Vlastní úmrti Ježíše nastalo 15 hod. 30 min. místního času v Jeruzalemě. Nyní je důležité ověřit toto nové datum, jestli funguje, na událostech lidstva. Nepokoje palestinců začaly na podzim 2000. Jupiter tranzit je na MC horoskopu ukřižování. Pluto tranzit je na IC horoskopu ukřižování. V sekundárních direkcích je Merkur (informace masmedií) 1972 dní po ukřižování na Ascendentu horoskopu ukřižování. Saturn v sekundárních direkcích je v konjunkci s Uranem horoskopu ukřižování - má přinést nějaké nové řešení.
Volně podle přednášky na schůzce ostravských astrologů dne 13-10-2001.

Po přestávce přistoupil ing. Popelka k rozboru horoskopu ukřižování Krista 11.dubna roku 27 v 13:10:20 UT. Tento horoskop je dobrý k tomu dávat do souvztažnosti události lidstva, v jaké fázi se křesťanství právě nachází.
Slunce 18BE44 se v sekundárních direkcích po 365 letech vrací na své místo a ustává pronásledování křesťanů a křesťanství se stává hlavním náboženstvím.
Slunce 18BE44 se v sekundárních direkcích po 1465 letech vrací po čtvrté na své místo, Kolumbus objevuje nový světadíl a nastává expanze křesťanství na americký kontinent.
Když Slunce 18BE44 se v po páté na své místo Karel Marx vydává Komunistický manifest, kde hovoří o náboženství jako opiu lidstva.
Když Pluto v sekundárních direkcích dojde na IC horoskopu ukřižování v roce 2000 nastává intifáda na palestinských územích.
Když Saturn v sekundárních direkcích dojde na MC horoskopu ukřižování v roce 2001 dojde k útoku na věže WCT v NY.

Horoskop ukřižování Krista obsahuje konfiguraci T-kříž tvořený opozicí Urana s Neptunem (dle Bachera kosmický úplněk) doplněný kvadraturami ke Slunci. Když dojde planeta v sekundární direkcích k této konfiguraci dojde k její aktivaci. Tak to bylo u Venuše v roce 1940 (začátek 2.světové války, Saturn v roce 1989 (zhroucení komunismu). Ascendent je nyní v sekundární direkcích na Neptunovi aktivuje T-kříž. Uran (přátelství, spolupráce) v napětí s Neptunem (globalizace).

V době bombardování Kábulu (07-10-2001) stál tranzitní Mars na T-kříži a konjunkce Luna se Saturnem taktéž stála na T-kříži.

Sekundární Slunce prochází 30 let jedním znamením v horoskopu ukřižování. V letech 1900 až 1930 prochází Slunce znamením Blíženců (expanze poznání - první letadla, Einsteinova teorie relativity a podobně.).
V letech 1930 až 1960 prochází Slunce znamením Raka (důraz na domov, vlast, rozvoj nacionalismu). V letech 1960 až 1990 prochází Slunce znamením Lva (období radosti - Beatles, hnutí hippies). V letech 1990 až 2020 prochází Slunce znamením Panny (období čištění a analýzy, krystalizace).
Výběr ze zajímavé diskuze na webu ČAS

madona
1191 otázku odeslal(a) lajka v Sobotu 3.Srpna 2002 09:47:58
V prosinci 2001 jsem náhodou narazila na CNN.com na zajímavou informaci.
(CNN) -- A U.S. astronomer said he has uncovered the first reference to the star of Bethlehem outside the Bible, in the 4th-century writings of a Christian convert who wanted to hide the astrological roots of the celestial phenomenon. For centuries, scientists and scholars have debated about the nature of the Biblical light that led the Magi to the newborn Jesus. Some have suggested a comet or supernova. But Michael Molnar concluded that the star was actually a double eclipse of Jupiter roughly 2,000 years ago.

Re: madona
1 odpověď odeslal(a) lajka v Sobotu 3.Srpna 2002 09:59:42
Mathesis, a bTheook written in 334 A.D. by Firmicus Maternus, an astrologer of Constantine the Great, described an astrological event involving an eclipse of Jupiter by the moon in Aries, and said that it signified the birth of a divine king. "Maternus did not mention Jesus' name," Molnar said. "But Roman astrology was a popular craze at the time and everyone reading the book would have known the reference was to Jesus and that the astrological event was the star of Bethlehem."

Re: madona
3 odpověď odeslal(a) lajka v Sobotu 3.Srpna 2002 15:50:23
Pro paní Martinu:
protože píšete do této otázky, předpokládám, že Vás popudila. Předpokládám, že jste astrolog a tak mám otázku já: Vás by nezajímal horoskop osoby jež se udržuje v povědomí lidí už 2000let? Možná je Vám význam této osoby jasný, já tedy tak chytrá nejsem, mě jasný není. Nejsem ani věřící ani okultista a předpokládám, že to byl člověk jako Vy a já, který ať chceme či nechceme ať věříme, či nevěříme ovlivnil lidskou společnost. Mě by tedy ty konstelace zajímali, navíc, když pokud bychom věděli, jaká konstelace je ta Betlémská hvězda, by nebyl problém tento horoskop vytvořit. Nemyslím si též, že by pro astrology bylo nezajímavé vidět, které že to konstelace způsobily to dvoutisícileté trvání v myslích lidí.Ano, vybírám si horoskopy, které byli nějak důležité pro lidské dějiny, protože si myslím, možná mylně, že by nám mohli zodpovědět nějakou astrologickou otázku. A jako naschvál, tyto horoskopy, respektive jejich výklad není.
Vám je zřejmě v cyklech transpersonálních planet vše jasné, já bohužel tak inteligentní zřejmě nejsem, mě tam ještě mnoho věcí jasných není. Nicméně Vás mohu ubezpečit,že směr linie mého myšlení, který mi podsouváte, není ten na který myslím já - patrně Vás jiný nenapadá.
Z českých astrologů jsem viděla tento horoskop od pana Stříbrného (při vší úctě k němu, ten se mi vůbec nezdál) a od pana Tomáše, který se mi zdál lepší,ale též mi tam něco chybí. Myslela jsem,že pokud tato záležitost zajímala CNN, mohla by zajímat i české astrology.Pokud jsem se zmýlila, omlouvám se.
Myslím, že se mnou budete souhlasit, že Luna konjunkce Jupiter je něco jiného než Jupiter konjunkce Saturn.
Mohu se zeptat co v astrologii zajímá Vás?

Re: madona
5 odpověď odeslal(a) pro Martinu v Sobotu 3.Srpna 2002 22:53:30
Byla vánoční hvězda dvojité zatmění Jupiteru? .....Ale Michael Molnar uzavřel, že hvězda byla vlastně dvojité zatmění Jupiteru hrubě před 2 000 roky. ....The Mathesis, kniha napsaná v 334 A.D. prostřednictvím Firmicus Maternus, astrolog od Constantine velký, popisuje astrologickou událost, která zahrnuje zatmění Jupiteru měsícem v Aries, a říkal, že to znamenalo narození božského krále.

Re: madona
7 odpověď odeslal(a) baudy v Neděli 4.Srpna 2002 09:02:16
http://www.astrolab.cz
Lajko, horoskopem Ježíše Krista se intenzivně zabýval ing. Jaroslav Popelka, vedoucí regionální pobočky Astrologické společnosti v Ostravě. Zabýval se jím i Zdeněk Myslikovjan z Olomouce a rozsáhlé astrologické hledání najdete i v knize mého otce a Jana Bauera "Dějiny v zrcadle hvězd." Jestli se mýlím, tak promiňte, ale tuším že otec upozorňoval na trojkonunkci Mars-Jupiter-Saturn v době předpokládaného Ježíšova narození. Rekuruje tam zpět na zápisy Flavia a Tacita, a názory Keplera a historika náboženství Hustona Smithe.

Re: madona
9 odpověď odeslal(a) anonym v Neděli 4.Srpna 2002 11:43:58
Pane Baudy, nevydržím zvědavostí do zítřka - vycházelo by to nějak cca 20.2.-6?

Re: madona
10 odpověď odeslal(a) baudy v Neděli 4.Srpna 2002 17:00:22
Lajko ano. To datum první (pokud víme) přinesl Johannes Kepler. 25. února, rok 6 před naším letopočtem. (Působilo by legračně napsat před Kristem, že?!) Hodina narození je dle Keplera 14 odpoledne v Judeji.

Re: madona
12 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 4.Srpna 2002 19:51:02
Rabbi Ješua, známý jako Ježíš Kristus sice má nativní horoskop, ale ten se naštěstí nikdy nepodaří zjistit a zajistit. Dovedu si představit tu paseku, kterou by okultní a mystická pometla způsobila, kdyby měla tuhle nativitu v ruce. Kdo by neměl ve své nativitě alespoň kousek z ní, byl by zcela odvařen jako untermensch.
Trojkonjunkce Mars, Jupiter, Saturn? Možná pane Baudy, ale hlavně je to 3x po sobě jdoucí konjunkce Jupitera se Saturnem, jíž asistuje Uran (hvězda viditelná na neviditelném nebi alchymistů). Viz Fulcanelli a spol. Váš Turnovský

Re: madona
13 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Neděli 4.Srpna 2002 21:50:48
Vážení diskutující, především bych rád upozornil, že jde o TROJITOU konjunkci Jupitera se Saturnem, a nemůže jít tudíž o jedno datum. Druhá věc: datum 20.2.-6 se mi nezdá. Zkuste si to sešoupnout na jakémkoliv programu. Já používám Pullena 5.40, a když jsem tuhle otázku asi před rokem zkoumal, dostal jsem data 29.5.-6, 9:00 UT (21. stupeň Ryb), 1.10.-6, 6:00 UT (18. stupeň Ryb, obě planety retrográdní), a konečně 5.12.-6, 14:25 UT (15. stupeň Ryb, obě planety znovu direktní). Data jsou sice gregoriánská, tehdy se používal kalendář juliánský, ale ten rozdíl by neměl být větší než pár dní, a ne tři a půl měsíce. To zaprvé. A zadruhé - spojte si tuhle trojitou konjunkci s vyprávěním o třech mudrcích v evangeliích, a sešoupněte si to všechno pro zeměpisné souřadnice Betléma (35 stupňů 13 minut východně, 31 stupňů 42 minut severně). V Matoušovi se píše, jak se mudrci ptali v Jeruzalémě: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu..." První konjunkce JU / SA v květnu vycházela zhruba o půlnoci nebo krátce po ní, byla tedy na východě. Druhá v říjnu byla viditelná krátce po setmění opět na východě. No a třetí, 5. prosince... Herodes mudrce vyslechl a poslal je do Betléma. Betlém leží cca pět kilometrů jižně od Jeruzaléma. Matouš píše: "A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi..." A krátce po západu Slunce stála třetí konjunkce JU / SA v Betlémě přesně nad jižním obzorem...
Horoskopem Ježíše se skutečně zabýval Popelka, leč Popelka se zabýval i jinými "krásnými" věcmi, například "horoskopem lidstva" nebo zaváděním kvasarů do horoskopu. Takže...
Vřele souhlasím s Pavlem Turnovským, že Ježíšův horoskop se nikdy zjistit nepodaří. Dá se o něm pouze spekulovat, takové spekulace však mohou mít velmi daleko k realitě. A samozřejmě v Rybách byl kromě Jupitera a Saturna i ten Uran, a v opozici k tomuto stelliu stál v Panně Pluto.
Petr Trnka

Re: madona
14 odpověď odeslal(a) anonym v Neděli 4.Srpna 2002 22:45:44
Jenom pípnu - ale kdyby to bylo třeba tedy na podzim, a vyšlo ještě to dvojité (jak to vlastně myslel?) zatmění Jupitera Lunou a poblíž ten Saturn, nebylo by to podobné té betlémské hvězdě? P.S.Tedy spíš asi v zimě.

Re: madona
18 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 00:32:40
Mě šlo, Petře tou zmínkou o Uranovi jen o to, abych připomenul, že bylo v silách tehdejších hvězdářů/hvězdopravců toho Urana vidět. Proč? stačí si uvědomit, kolik viděli Plejád, že byli schopni vidět i ve dne Venuši. A to si myslím jako ateista, který spisy Vojnarovy, Wiesnerovy, Deňikinovy, Rampovy, Sitchinovy, Patrovskýho apod. považuje za naprosté bláboly. Turnovský

Re: madona
20 odpověď odeslal(a) lajka v Pondělí 5.Srpna 2002 02:15:49
To s tím Uranem je moc zajímavé. Od spánku mně odvedla myšlenka, že to asi bude v té Luně - představme si tu koncentrovanost Luna konjunkce Saturn( jeden příklad bychom měli)a teď to rozšíření Luna konjunkce Jupiter a to všechno 3x! A ještě kdyby tedy ta Luna konjunkce Jupiter bylo vlastně zatmění. A naproti tomu všemu Pluto. A Slunce by bylo asi někde u Neptuna s Venuší? A Uran poblíž. A pak mně vlastně až teď napadlo, že by se s ním narodilo více trochu podobných lidí, představme si jaká by to byla síla. A to mu je všechny Herodes zlikvidoval a přece to zvládl. A kolik jich vlastně Herodes nechal povraždit?
Omlouvám se za jistou popůlnoční překotnost, ale zato možná zítra najdu odpovědi od chytrých a inteligentních lidí.

Re: madona
22 odpověď odeslal(a) Dana.A v Pondělí 5.Srpna 2002 02:31:39
To ale neviděli asi jen mudrci. Mudrce si představuji jako někoho, kdo se zaobírá něčím složitějším - co třeba konstelací? Nemusela to být "hvězda" na obloze, ale vzácná konstelace, která není každému pro zrození dána. 10.1.0000 byla konfigurace Diamant/nebo jak tomu kdo říká/, sice je při ní méně prvků ve vodě, ale šli by na ni snad tranzity /př...ve 12-ti letech se ztratil..rozhovor s doktory.. může jít o návrat Jupitera, uzly přecházejí přes opozici mars/saturn, neb vraždění nevin'átek - bylo zrozeno více dětí, ze kterých měl Herodes strach?
/ve stáří do dvou let/-v roce 2př.n.l byla podobná konfigurace, mohl se při ní narodit Jan Křtitel.Také bylo sčítání lidu/ jaké konstelace přiměli císaře k vydání tohoto nařízení/
Jestli byl Betlém nejvhodnější místo pro narození by mohla ukázat astrokartog., a možná proroci znali astrologii, a to už jsme zase u Danikena, Sitchina ap. Jestli už doměnky toho druhu někde byly, omlouvám se, nic jsem o tom doposud nečetla, možná se 6 př.n.l uvádí ještě z jiného důvodu o kterém nevím. Škoda, že si nepřečtu Vaše námitky, nejsem celý týden na netu.

Re: madona
23 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 5.Srpna 2002 09:16:48
Ještě k tomu, co jsem napsal včera - k trojité konjunkci MA / JU / SA nedošlo 20.2.-6 (Jupiter se Saturnem stáli v Rybách, Mars byl v Panně), ale o rok později, tedy cca 25.2.-5. (Tedy sice v roce 6 př.n.l., ale to je právě rok -5! Nepleťme si to!) Jenomže to mi symbolicky stejně nesedí, kdežto ta trojitá "Velká" konjunkce JU / SA rok předtím ano: Jupiter = hvězda královská (v Rybách navíc domicilní), Saturn = hvězda Židů, Ryby = nejduchovnější znamení (mystika, oběť, transformace), trojitá "Velká" konjunkce je jevem poměrně vzácným a tudíž i významným. Tedy v překladu: "Narození duchovního vůdce židovského národa". Mars v Rybách mi do tohoto schématu svou symbolikou nezapadá, a navíc mám za to, že taková jednoduchá konjunkce MA / JU / SA není zase jevem až tak vzácným, aby mohla signalisovat zrození Mesiáše. To ovšem nemohu ověřit, Pullen to neumí - nechtěl by to zkusit prozkoumat někdo, kdo používá Johannesa? Tedy jak často dochází k trojité konjunkci MA / JU / SA?
No a zákryt (nikoli zatmění) Jupitera Měsícem to už podle mého názoru vůbec nemohl být, to není nic až tak vzácného, a navíc je taková konstelace i bez významu, který by se symbolicky mohl vztahovat k narození Mesiáše. I když 20.2.-5 v 17:50 GMT k němu možná skutečně došlo - obě planety byly v konjunkci na 29. stupni Ryb, a v ekliptikální šířce je podle Pullena dělilo pouhých 44 úhlových minut. To by sice na zákryt nevypadalo, pouze na těsné přiblížení, ale s tak dlouhým časovým odstupem se tady může v šířce Měsíce projevit určitá výpočtová chyba.
Petr Trnka

Re: madona
24 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 5.Srpna 2002 10:38:32
K odpovědi č. 20: Lajko, uvažujte: ke konjunkci LU / SA dochází každých 29,5 dne, ke konjunkci LU / JU taktéž. Konjunkce JU / SA (obyčejná) nastává každých 20 let, a v době, kdy jsou obě planety blízko sebe, je Luna opět dohání každých 29,5 dne. Jsou to tedy všechno konstelace naprosto běžné. K zákrytu jedné z obou planet Měsícem rovněž dochází relativně často. Kdežto konstelace, která měla signalisovat narození Mesiáše, a která dokázala přimět babylonské mudrce k dlouhé a obtížné cestě do Palestiny, musela být naopak velmi vzácná. A takovou je právě trojitá "Velká" konjunkce JU / SA, kdy se obě planety setkávají ve smyčce svých drah. Což, jestli se nepletu, si jako první uvědomil právě Kepler. A to je vlastně odpověď i pro Danu.A - samozřejmě, že se oni pověstní mudrci zabývali konstelacemi a ne jenom tím, co viděli na obloze. O téhle trojité "Velké" konjunkci věděli (vypočítali ji) pochopitelně mnohem dřív, než skutečně nastala, a měli tak dost času k velké cestě do Palestiny.
K odpovědi č. 18: Pavle, Urana starověcí hvězdáři skutečně nejspíš viděli, jeho magnituda je o něco menší než 6 a je tudíž na hranici pozorovatelnosti pouhým okem. Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by ho považovali za planetu nebo že by s ním dokonce počítali v horoskopu. Alespoň nevím, že by se nějaká taková zmínka o něm někde ve starých textech objevila. A co se týká spisů Wojnara, Wiesnera, Dänikena, Patrovského, Sitchina atd. - opět naprostý souhlas! Podle mého to ovšem nemá nic společného s ateismem, to jsou naprosté bláboly ateismus neateismus.
Petr Trnka

Re: madona
25 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 11:13:41
synodický vztah mezi Jupiterem a Saturnem je 19,86 roků, mzi Marsem a Jupitrem 2,235 a mezi Marsem a Saturnem 2,009, proto bych předpokládal, že konjunkce Mars/Jupiter/Saturn nbude žádná vzácnost. V noci se na to podívám v Johannesovi.

Velká konjunkce (čili trojitá) Jupier Saturn nastala v letech -500 (-501 před JK) až 2100 v letech
-145/4: 17-13 Raka (15.10,7.12,1.5.)
-6: 21-16 Ryb (27.5, 29.9, 3.12)
332/3: 6-1 vah ((29.11, 23.4, 16.6.)
411/2: 5 Blíženců - 30 Býka (29.8, 3.11, 12.3.)
452: 23-18 Vah (15.1, 18.3, 4.8.)
709/10: 23-19 Raka (17.9, 8.2, 3.4.)
967/8: 178-13 Beran (30.6, 11.10, 9.1.)
1007/8: 14-9 Panny (14.11, 13.3, 7.6.)
1306: 1 Štíra - 27 Vah (2.1, 28.4,27.7.)
1425: 18-13 Štíra (23.2, 27.3, 4.9)
1682/3: 20-15 Lva (24.10, 9.2, 18.5)
1940/1: 15-10 Býka (8.8, 20.10, 15.2.)
1980/1: 10-5 Vah (31.12, 4.3, 24.7.)
Pozice jsou v tropickém zodiaku, před naším letopočtem je to astronomické datování s rokem 0.
Aspekty se v té době používaly jen základní a to opozice, kvadratura, sextil, trinus (konjunkce za aspekt považována nebyla) a to v šířce znamení/souhvězdí, čili v krocích a ne jako dnes ve stupňových mírách.
Samozřejmě, tři "králové" byli i astrology a jejich přítomnost u jesliček je mimo jiné významnou podporou pro tvrzení, že astrologie není v rozporu s křesťanstvím. Turnovský

Re: madona
26 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 11:24:05
Obyčejné konjunkce JU/SA v Rybách (-500 až 2100) -125, -65, 54, 729, 789, 848, 1464, 1524, 1583, 1643.
Turnovský

Re: madona
27 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 5.Srpna 2002 14:24:34
Ještě snad stojí za poznámku, když už jsem v té ráži, že anglický text, který jste Lajko uvedla na začátku, je typickou ukázkou psaní novináře, který nerozumí problematice (při vší úctě k CNN). Ať už tím Michael Molnar myslel cokoliv, nemohlo jít o zatmění (eclipse), ale o zákryt (occultation), a v žádném případě také nemohl být dvojitý (double eclipse), jak se tam píše. Takový zákryt planety Měsícem sice není až tak mimořádná událost, za posledních dvacet let jich proběhlo několik, ale když už jednou nastane, opakuje se podruhé teprve po mnoha letech, nemůže k němu dojít dvakrát po sobě. To je prostě nesmysl.
Petr Trnka

Re: madona
28 odpověď odeslal(a) lajka v Pondělí 5.Srpna 2002 15:56:42
Zkuste si datum 2.11.-7 cca 14:25UT.
Já bych teda raději viděla tu trojkonjunkci SatJup Luna na rozhraní 11.a 12.domu, ale tak nějak nahrubo by to být mohlo. Uvažuju tu Lunu protože rozšiřuje vědomí, krom toho i obliba "davu" a LunSat ta ohromná koncentrace. Ta Luna to spojuje a navíc naproti opozice Pluto - vraždění neviňátek.SaSy by taky jakž takž šli.Navíc LunaJupSaturn coby Madona.
Charisma plutonské Venuše,Pluto ovládaný Merkurem v 6.domě a Merkur ovládaný tou vášnivou Venuší(láska k lidstvu-to nemohla být chladná Venuše).Slunce Venuše u Neptuna, Uran v 11.domě.Mars v domě 8.Dračí hlava a Černá Luna na ASC. Chtělo by to dodělat ale mě ta Luna u toho Sat s Jup teda sedí.Dávám k cupování.
Navíc mě ten JupSat k tvaru té betlémské hvězdy nějak nestačí - ale být u toho dorůstající Luna(nebo úplněk?)to už by šlo. Kolik bylo těch neviňátek? 1 000?

Re: madona
29 odpověď odeslal(a) anonym v Pondělí 5.Srpna 2002 16:14:00
A teď si "šplhnu"(už jsem to vlastně napsala), to jste si u p.T nevšimli té ukázněnosti "duše" v tom 12.domě? A teď si k tomu přidejte Jupiter, tedy naprostou vyváženost koncentrace a rozšíření a 3x tak silné. No asi né náhodou se na fóru setkávám s vědrem Jup a vědrem Sat - že by? A něco pro zasmání od Paula Newmana. Který z nich je Vodnář? P.S. 12.dům jako Ryby

Re: madona
31 odpověď odeslal(a) anonym v Pondělí 5.Srpna 2002 16:30:19
A AS 1Býka - čistý horský potok - to by šlo, ne. Ale asi to bude trochu jinak ale na té Luně u té trojkonjunkce bych teda trvala.

Re: madona
32 odpověď odeslal(a) anonym v Pondělí 5.Srpna 2002 16:38:16
Anebo ta Luna mezi JUPSAT a Uranem?Ale zase by asi nebyla opozice LunaPluto.LunaJupiter(těhotná žena)- vraždění neviňátek.

Re: madona
33 odpověď odeslal(a) lajka v Pondělí 5.Srpna 2002 18:19:19
Panu Baudymu: mně vyšla hodina 11:39UT,pokud jsem to tedy nepopletla a pokud cena pochvaly od začátečníka není sama o sobě pochybná, tak se mi zdál nejlepší z těch tří,ta Venuše v Kozorohu by se mi líbila, Merkur ve Vodnáři atd, je tam víc dobrých postřehů a má to hlavu a patu. Jak se dostanu ven, tak si tu knihu koupím.(Třeba nebudu se vším souhlasit ale určitě mě to popostrčí o krůček dál-jak souhlas tak nesouhlas - víc se nad věcmi zamyslím).

Re: madona
34 odpověď odeslal(a) anonymous v Pondělí 5.Srpna 2002 19:52:26
Pan Střibrný uvádí: "Vycházíme - li z té premisy, že tato konjunkce působí nejsilněji, když je exaktní, můžeme stanovit tři data, kdy k tomu došlo. První je 29. květen , druhý je 1. říjen a třetí 5. prosinec." Zákryt Jupitera Lunou.

35 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pondělí 5.Srpna 2002 21:07:53
Petr Trnka má naprostou pravdu, že zákryt Jupitera Lunou není nic zvláštního. Nastává, jak se říká u nás na Hané, co chvila. Takže jako Hvězda Betlémská by nebyl vhodný.
Zákryt Jupitera Lunou okolo počátku letopočtu:
shodný azimut, topocentrické souřadnice, Betlém
zenitová vzdálenost
Luna Jupiter
Datum UT [st m s] [st m s]
5. 9. -3, 21:31:59, 116 01 59, 116 14 15,
25. 9. 6, 10:39:45, 145 53 51, 145 42 41,
24.11. 9, 03:43:53, 43 33 33, 43 28 41,
Přeju krásný den Jiří Nitsche

Re: madona
36 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 21:10:08
Jupiter v konjunkci se Saturnem v roce -6 podle Tables of Planetary Phenomena od Michelsena:
27. květen 11:26 UT 20 Ryb 56
29. září 9:18 UT 17 Ryb 25
3. prosinec 16:43 15 Ryb 34
Turnovský

hvězda Betlémská
37 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pondělí 5.Srpna 2002 21:15:52
To formátování odstavců se poněkud pohroutilo, nicméně snad jest patrno, že se jedná o tři přesné azimutální konjunkce, kde v zenitové výšce se neliší střed Luny od polohy Jupiteru o víc, než cca 13 obloukových minut, což je necelá polovina zdánlivého průměru Luny při pozorování ze Země.
JN

Re: madona
38 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 21:18:29 http://www.stand.cz/astrologie/ceska/texty/heinl/heinl-b.htm
stačí kliknout na http://www.stand.cz/astrologie/ceska/texty/heinl/heinl-b.htm a najdete článek dr. Heinla: Hvězda se zastavila nad Betlémem. PT

Hvězda Betlémská
39 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pondělí 5.Srpna 2002 21:27:31
Dovolil bych si upozornit na manuál k programu Johannes, který je uveden i na těchto stránkách a kde se v kapitole věnované PREDIKCI píše:
Příkladem na použití predikce je nalezení Betlémské hvězdy. Autority tvrdí, že se jednalo o trojnásobnou konjunkci Jupitera - královské hvězdy se Saturnem - hvězdou Židů ve znamení Ryb, v nichž Jupiter vládne. Jak je z výpisu potvrzeno, tato konstelace je velmi vzácná, naposledy se vyskytla v r. 7 před naším letopočtem, kde měla zvěstovat příchod Krále (symbolizovaného Jupiterem v Rybách) Židů (jejichž ochrannou planetou je údajně Saturn).
Rozdíl právě jednoho roku (někdo uvádí rok 6, někdo rok 7), před naším letopočtem, je způsoben použitým datováním prvního roku před naším letopočtem. Historici počítají data před letopočtem počínaje rokem -1 (tedy vynechávají rok Nula), zatímco astronomové jej započítávají, aby v tom byl "pořádek"
Přeju krásný den
Jiří Nitsche

Re: madona
40 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 5.Srpna 2002 22:08:39
K odp. č. 25: Díky Pavle za perfektní práci! Takhle souhrnně jsem data trojitých konjunkcí JU / SA ještě neměl! Jsem zvědav, co Ti vyjde u té trojkonjunkce MA / JU / SA.
K odpovědi č. 28: Mluvíte poněkud zmateně, Lajko, dost dobře nechápu, o co Vám jde. Pro to datum 2.11.-7 a čas 14:25 UT, které uvádíte, a pro zeměpisné souřadnice Betléma, Luna není na rozhraní 11. a 12. domu, jak píšete, ale v konjunkci se Sluncem přímo na descendentu, Mars není v 8., ale v 5. domě, Dračí hlava je sice v prvním domě, nikoli však na ascendentu, Černá Luna je na hrotu 12. domu, a tak dále. Takže opravdu nevím, co jste chtěla říci.
Další odpovědi jsou sice "anonym", ale předpokládám, že jste to taky Vy. Takže odp. č. 31: pro uvedené datum, čas a Betlém není ASC na 1., ale na 6. stupni Býka. K odp. č. 34: Neříkejte "pan Stříbrný", to by Vás Richard roztrhl. On je STŘÍBNÝ, tedy bez "R"! No a ta data, která uvádí, se shodují s těmi, které jsem uvedl ve své odpovědi č. 13. Pokud by se vzal ohled na to, co Richard píše, že konjunkce působí nejsilněji, když je exaktní, a pokud vezmeme zřetel i na to, co píše Matouš (opět moje odp. č. 13), přikláněl bych se k datu Ježíšova narození 5. prosince -6. O hodině spekulovat nechci, ono i tohle je pořád velmi spekulativní.
Petr Trnka

Re: madona
42 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 5.Srpna 2002 22:38:25
Přidal jsem ti tam k těm trojkonjunkcím, Petře, i data. Stupně jsou zaokrouhleny nahoru a to tak, že 1 = 0°0´- 1°, 30° = 29°0´- 30°0´°
S těmo konj. MA/JU/SA to bude piplačka tak měj strpení. Jinak smozřejmě o datu a dokonce hodině narození rabbiho Ješuy nehodlám vůbec spekulovat. Zdraví Pavel T.

trojkonjunkce
43 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pondělí 5.Srpna 2002 23:41:51
Trojkonjunkce JU, SA a MA, v tom orbisu, jako byl okolo konce roku -7 a začátku roku -6 před naším letopočtem, nejsou vůbec vzácné. Opakují se s periodou přibližně dvaceti let, která odpovídá velké konjunkci JU a SA a to 3x nebo až 4x (oprava JN: 4x ne 7x) za sebou, pak cca 90 let pauza a nanovo. V kosmogramu Johannese je to pěkně vidět, když si v tranzitním zobrazení vyberete jen JU, SA a MA a za referenční prvek zvolíte tranzitující Jupiter.
Nejzajímavější trojitá a přitom trojnásobná konjunkce těchto tří planet zřejmě nastala v období 3.10 1503 až 5.3.1504
Přeju krásný den
Jiří Nitsche

Re: madona
45 odpověď odeslal(a) baudy v Úterý 6.Srpna 2002 00:00:40
Aby těch možností nebylo málo¨: Říkal jsem o této rozpravě tátovi u oběda. Jeho napadlo, že nejvíce jasná konjunkce planet na nebi by byla konjunkce Venuše-Jupiter. V Rybách by mohla mít klidně účinky analogické Ježíšovu působení.
Trojkonjunkce Mars-Jupiter-Saturn sice zní nám astrologům impozantně, ale z hlediska viditelnosti by to zase tak slavné být nemuselo. Nota bene konjunkce s orbisem jednoho stupně se na nebi jeví jako poměrně znatelný rozestup. Viditelnost Marta a Saturna je taková, aby byly vidět, ale ne taková, aby spontánně zaujaly oko pozorovatelovo.

Re: madona
46 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 00:21:53
Tak jsem vzal řadu patnácti vodních konjunkcí JU/SA v letech -224 až 54, (2x se tam objevily trojité konjunkce), zadával jsem jednotlivá data přesných konjunkcí JU/SA a hledal pozici Marse, který se pohybuje rychle, takže výčet není kompletní, Mars mohl dorazit mezi Jupitera a Saturna během +- 1 roku. Vybral jsem ta data, kde všechny 3 planety leží ve stejném nebo vedlejším znamení, nejtěsnější konjunkce jsou tyto:
-204/VI/26 JUSA 5 Raka, Mars 25 Raka
-164/IX/16 JUSA 9 Štíra, Mars 20 Štíra
-65/II/20 JUSA 9 Ryb, Mars 16 Berana
-25/VI/29 JUSA 4 Lva, Mars 4 Panny
14/XII/26 JUSA 5 Střelce, Mars 9 Štíra
34/X/5 JUSA 17 Lva, Mars 5 Blíženců
Počítáno na Johannes 3, kdyby to někdo kontroloval Johanessem 2,1

Re: madona
47 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 00:28:32
Viditelnost Marta a Saturna je taková, aby byly vidět, ale ne taková, aby spontánně zaujaly oko pozorovatelovo.
Turnovský

Re: madona
49 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 00:37:28
Venuše v konjunkci s Jupiterem v Rybách. Synodický vztah Venuše s Jupiterem je 0,65 roku, není tedy problémem nalézt konjunkci VE/JU/SA v Rybách
Jupiter vstupoval do Ryb v té době 21.3.-30, 5.3.-18, 16.2.-6, 30.1.6
konjunkce VE/JU nastala 13.2.-6 a zde jsou polohy planet:
Slunce Vod 23 1 11
Luna Lev 7 12 27
Merkur R Vod 25 44 38
Venuše Vod 28 52 34
Mars R Pan 25 13 10
Jupiter Vod 28 52 34
Saturn Ryb 9 31 20
Uran Ryb 1 20 12
Neptun R Ští 5 9 31
Pluto R Pan 8 58 12
Aby byl Jupiter v Rybách, na to stačí pár dnů. Se Saturnem byl Venouš v konjukci 23.2.-6
Turnovský

Re: madona
50 odpověď odeslal(a) lajka v Úterý 6.Srpna 2002 02:12:14
Ó ten by se mi líbil. A byl by tam i ten Uran. Ten Mars určitě může být retrográdní, ale mohl by být i ten Merkur? (nedávala jsem ve škole pozor). A kam bysme mu dali AS? Duchovní bod na Blížencích a ne jak trochu bezmyšlenkovitě mu tam RS "plivne"Slunce myslím i s Merkurem. I ten AS na Rybách se mi tedy nezdál- nebo se pletu? Chtělo by to něco silnýho asi zase Štír s kusem Vah? Ale to by asi nešli domy. Nebo šli? Tak až zítra. No chtěla bych aby to byl Vodnář ale mohl by být? Ta tvář z Turína?

Re: madona
51 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Úterý 6.Srpna 2002 08:40:57
Venuše při své konjunkci s Jupiterem, v hypotetickém Ježíškově rodném roce, odcházela z horní konjunkce se Sluncem a tedy byla pěkně ozářená vzhledem k Zemi.
Pozorovatelná mohla být jako Večernice krátce po západu Slunce.

Re: madona
52 odpověď odeslal(a) lajka v Úterý 6.Srpna 2002 09:58:28
Mně připadá úžasný, úžasný byť hypotetický. I s tou Madonou - matkou krále na vznešenym Lvu. A těžko zopakovatelný. Úžasný.Kdo mně zchladí (s nebo z?)? AS do Lva? Kozoroha? Nebo i Panny??

Re: madona
53 odpověď odeslal(a) baudy v Úterý 6.Srpna 2002 10:09:09
Přimlouvám, aby byl u Ježíše akcentován buď Střelec nebo 9.devátý dům. Ne protože jsem sám Střelec :-), ale protože Ježíš byl misionář. Nemůže být misionář bez Střelce nebo devítky.
Dál: hvězda, která úzce souvisí s náboženstvím a dokonce přímo s křesťanskými principy, je Achernar. V současnosti je na necelých 15 Ryb. Tehdy musel být o znamení hlouběji.
Oboje co píšu je sice hypotetické, ale můj čuch čas od času neselže.

Re: madona
54 odpověď odeslal(a) lajka v Úterý 6.Srpna 2002 10:19:35
Pane Baudy asi budete mít pravdu - jdu přemýšlet.
Mně napadl ještě Regulus.

Re: madona
55 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 10:36:41
Myslím, že zabíhat v těchto spekulacích do takových podrobností nemá vůbec význam. Co by se nám líbilo je irelevantní, skutečnost bývá zcela odlišná, od našich přání. Turnovský

Re: madona
57 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 11:35:05
Achernar 1.1.-6 16 Vodnáře 56

Re: madona
59 odpověď odeslal(a) lajka v Úterý 6.Srpna 2002 12:18:58
Ale přesto mi to nedá - já jsem náhodně dala AS na 0:24 Střelce- tedy 1stupeň Střelce, SaSy by šly a Saturn by byl na hrotu 4.domu ze strany 3.domu.
Pane Nitsche byla by ta Venuše vidět?

Re: madona
60 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Úterý 6.Srpna 2002 12:34:45
Já se omlouvám za svou nesoustředěnost a nepozornost, ale jaksi mi uniklo, o jaký datum a čas se jedná. Tedy pro stanovení viditelnosti Venuše.
Přeju krásný den
Jiří Nitsche
Re: madona
61 odpověď odeslal(a) baudy v Úterý 6.Srpna 2002 12:54:15
Když už si s Ježíšovým horoskopem takto hrajeme, zkusil bych
1) neplodné znamení na hrot pětky.
2) Škůdce Mars nebo Uran do osmého domu.
3) Nebo planetu poškozenou Marsem, Uranem do VIII domu.
4) Obsazenou trojku. Pořád někde chodil.
5) Citovou planetu nebo Jupiter, Neptun k MC. Dobrý vztah k matce.
6) Vládce IV. domu aby vycházel do VIII nebo XII domu.

P.S.: Lajko poslala byste mi Vaši e-mailovou adresu? Předal bych jí Jardovi Popelkovi z Ostravy. Mluvil jsem dnes s ním, rád by Vás alespoň mailem obeznámil s jeho názorem na Ježíšův horoskop.

Re: madona
62 odpověď odeslal(a) Jan Kotiš v Úterý 6.Srpna 2002 18:23:43 něco jsem zkoušel odvozovat z pramenů p. Dr. Heinla a jednoho textu z internetu /nemůžu ho najít, ale pokusím se/ a zkouším pracovat s údajem: 1.3.-7, v souř. Betléma 31N43, 35E12 a s časem 0:30 SEČ, domy Placidus i Campanus. Všem hezký den, J.K.

Re: madona
63 odpověď odeslal(a) lajka v Úterý 6.Srpna 2002 20:12:57
Pro pana Nitsche(omlouvám se za případnou špatnou gramatiku i když je to nesporně ostuda):
Jedná se o datum 13.2.-7 23:00 UT i když si myslím, že bychom nemuseli tak striktně trvat na tom, aby byla třeba před západem Slunce vidět. Na druhou stranu by to hezké bylo a docela by mě zajímalo, zda by byla nad, pod atd u té konjunkce JupSat.
V tom je také kus odpovědi panu Baudymu - tedy kde by musela být osa AS-DS, když by tedy měla být ta Večernice vidět. Také mi napadlo, že byť skutečně i v jeho přednášení nebo i v té poslední večeři kus střeleckého bylo (to by čistý Vodnář neudělal), no prostě, že by Vám mohl stačit ten pěkný lidumilný Jupiter, jenž ovlivňuje jak Slunce, Merkura, Venuši a ještě vlastně zabarvuje toho Neptunského Urana (a souhlasím se starými astrology, byť je to tady ze znamení do znamení?), že i toho Saturna. To Vám nestačí! Ach ti Střelci. Mne zaujalo u té mé náhodně padnuvší hodiny, že hrot 9.domu by bylo SaSy 8 Lva, které hovoří o starém pořádku konfrontovaném s mladistvým zápalem pro nový způsob života a nový smysl hodnot, kde se však ve vysvětlení hovoří o krutějším obrazu katabolického činu (.9.dům jako duchovní hnutí v tom horoskopu). A pak tedy také SaSy pro hrot 3.domu. A proto, že všechno souvisí se vším, je zajímavé (ale to už se blížím pověrám, mysticismu atd a to bych nechtěla), že je to tedy 9.d. a 8 Lva je stupeň Prahy. No a Uran je kde? A Neptun a Slunce? To mě tedy při poslání otázky skutečně na mysl vůbec nepřišlo, pro mne je velkým objevem,že to mohl být Vodnář, to mne tedy taky vůbec nenapadlo.
Vašemu panu otci velký dík za skvělý tip s Venuší(nakonec je tedy vlastně u toho Saturna také trochu z Kozoroha a ten Merkur ve Vodnáři zůstal, dobrý tip je též 7stupeň Vodnář nebo Lev -v SaSy ale nějak mi tam nejde namontovat). Email pošlu byť nerada (lépe je mi v ilegalitě). Také jsem zvědavá na výklad, takže ano.
Panu Turnovskému moc děkuji za vyjeté údaje, budou se hodit a za úžasný tip na Urana. Asi mu moc radosti neděláme, když ten horoskop budeme rozpitvávat. Ale ten je tak hezký, SaSy na planety sedí jak ulitý a připadá mi tedy smysluplný. Vím, že je hypotetický, ale je tak prostý a přitom silný (no já se do zítra uklidním a zchladnu).
Ještě bych poznamenala, že jsem našla ve Weinfurterovi, že" v době kdy byli Židé vyhnáni z Egypta, aby odešli do Palestiny (Panna) začali užívat symbolu Skopce a někde na internetu, nemůžu to teď najít bylo myslím v Ptolemaiovy, že brali jako symbol Mars (což je pro mne neobvyklé). Takže už vidím ty Mudrce jak četli - mladý Lev z královského rodu v Jeruzalémě svrhne starého krále (Saturn) a stane se sám králem(Jupiter). To vypadá jak kdyby ten Uran znali!

Re: madona
65 odpověď odeslal(a) anonym v Úterý 6.Srpna 2002 20:40:52
P.S.2 - ten hrot 9.domu myslím jen jakože mně jen napadlo zeptat se na Madonu(nic víc proboha). Jen, že je zajímavá synchronicita (gramatika?!?). Lajka.

Re: madona
66 odpověď odeslal(a) anonym v Úterý 6.Srpna 2002 21:09:19
Bože, teď mi teprve došlo,že ale k té trojité konjunkci došlo až potom, že? To by tedy ti mudrci museli vědět, že to bude trojkonjunkce. (A to by vlastně vědět mohli). Ten horoskop je tak pěkný, nebo se líbí naivně jenom mně?
Kdyby měl někdo čas mohl by vysvětlit ten rozdíl 6 let do letopočtu? Že to nebyly Vánoce to by myslím nevadilo, třeba se oslavovalo až před jarem? Kdy byly židovské svátky?

Re: madona
67 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 6.Srpna 2002 21:16:28
ano, ten horoskop je tak pěkný, hezký, že je až český, T.U.R.

viditelnost Venuše a ostatních planet
68 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Úterý 6.Srpna 2002 22:00:53
Přibližné časy východu, kulminace a západu planet.
13. 2. -7 15:45:00 UT, Betlem
průchod
vychod MC IC zapad
Slunce 04:28 09:56 21:56 15:25
Luna 13:46 21:07 08:37 03:32
Merkur 04:27 10:04 22:01 15:42
Venuše 04:52 10:21 22:21 15:50
Mars 17:48 00:07 12:05 06:21
Jupiter 04:53 10:22 22:20 15:51
Saturn 05:27 11:03 23:02 16:40
Uran 05:02 10:36 22:34 16:10
Neptun 20:51 02:28 14:26 08:02
Pluto 17:38 00:30 12:28 07:18

Re: madona
75 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 12:40:38
Přidávám do diskuse:
Na rozdíl od pana Stříbného (omlouvám se za začátečnickou zpupnost) bychom obětovali exaktní konjunkci Uranovi. Napadlo mne, že bychom se na horoskop měli podívat očima starých astrologů - jak by jej četli.
Jestli můžu poprosit, vysvětlil by mi někdo, jak by v noci vypadala na obloze volná konjunkce Slunce, Merkur, Jupiter, Uran, Venuše, Saturn? S Lunou téměř v úplňku? Jinak pan Kotiš dodal datum 1.3.-7 kdy je tam i srpek Luny (jestli čtu dobře).
P.S.Nedá mi pokoj ten 8 Lva - byl by na hrotu 8,9 domu a v trigonu na hrot 5.domu - vyjadřování. Protože jediný "škůdce" pro 8. dům může být tady jen Mars a Pluto a spíš to bude Pluto, protože Marse by Mudrci přečetli a zmínili se o tom.

Re: madona
76 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 7.Srpna 2002 12:43:51
Jak může být, lajko, Mars škůdcem 8. domu? To stojí rozvedení. Turnovský

Re: madona 78 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 13:17:14 Čili asi v 8.domě - sdílení společných a společenských hodnot by měl nějakým způsobem být znát asi Pluto (znovuobroda?) a asi i Neptun (nebo rozhodně něco z Ryb). Ten Mars by tam mohl patřit jako činnost v oblasti společných sdílených hodnot. (A asi by měl mít vztah také k Luně). Ale je to tedy hodně nedomyšlené, nejdříve bych si asi měla ujasnit tu konjunkci v Rybách.

Re: madona
79 odpověď odeslal(a) anonym ve Středu 7.Srpna 2002 13:36:06
Také jsem přemýšlela o tom, zda ta exaktní a třikrát se opakující konjunkce nemohla přivést ty mudrce na myšlenku, že se narodí až za 7 let. 7 jako číslo židovského národa. (anonym aby nebylo přelajkováno). Ale ten Uran tam tak úžasně pasuje, jak to bylo za 7 let anebo zda to vztáhli kompletně nevím.

Re: madona
80 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 15:05:17
Panu Baudymu: z Vašich podmínek by ten AS na 1 Střelce splňoval tyto:
2)8 dům "vládce" je Luna- psychické též lid, lidové hnutí. (A spoluvládce Slunce viz celá volná konjunkce). Mundánně vládne 8.domem Pluto,Pluto i s Marsem(další vládce 8.) je v domě 10.a je(Pluto) zároveň "vládcem" domu 12. kde je Neptun.
3) je totéž
4)trojku byste měl tedy obsazenou vrchovatě, Saturn jediný by byl těsně za.
5)vládce MC je Merkur, který je v konjunkci s Jupiterem,Sluncem a dalšími ve volné konjunkci - to by Vám nenasytný Střelče taky mohlo stačit.
Vládcem 4.domu je Neptun v domě 12.
Nesplňuji tedy jen podmínku číslo 1) neplodné znamení v 5. domě - žeby ta Panna, co je na ní Mars a Venuše u Saturna (a Urana - bylo to jiné dítě, které přivedl na svět).
Je to rozhodně horoskop zajímavý, je dokonce pravděpodobnost, že se v ten okamžik někdo narodil a kdyby jsme se chtěli pro zábavu podívat jaký by to byl člověk, mohli byhom si zkusit ten horoskop přečíst (a kdyby nám p.T. třeba pomohl - stejně ten horoskop vypadá, jak kdyby jej měl někde v šuplíčku).

Re: madona
81 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 7.Srpna 2002 15:25:04
Ne lajko, nemám ho v šuplíčku, tvorbou hypotetických horoskopů se nezabývám, ale zajímavé by bylo nalézt pro srovnání dobu, kdy opět nastala konjunkce Jupiter/Saturn/Uran. Turnovský

Re: madona
82 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 15:26:45
Dům 11.-Venušinskoplutonská ikona- viz ta Venuše v Rybách obklopená tím "diadémem" Jupiter, Merkur, Slunce a Uran, Saturn. Jak nemám být z toho vedle.
A 10.d. Panna -náprava a Váhy-společnost, 10.dům jako Saturn a v něm Pluto a Mars.

Re: madona
83 odpověď odeslal(a) anonym ve Středu 7.Srpna 2002 15:28:39
Ale maličkost - musela by to být trojkonjunkce.

Re: madona
84 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 7.Srpna 2002 15:42:27
není to tak těžké:
173 JU/SA 21 Berana, JU/UR 20 Berana
491 JU/SA 10V odnáře, JU/UR 14-11 Vodnáře
1941 JU/SA 15-10 Býka, JU/UR 26 Býk

Re: madona
86 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 23:18:01
Kontrolu zda jsou opravdu trojité (3 po sobě jdoucí) jsem nedělala, spoléhám na Vaši preciznost. Řekněme si, že 3 za 2000 let není opravdu mnoho a dále si popravdě řekněme, že též záleží na pozicích dalších dvou transpersonálních planet. Zatímco v roce 173 je to NepoPl v roce 491 Ne kvadratura Ur, tak např. pouze u roku 1941 je též Ur trigon Neptun ovšem v jiném živlu atd. Zajímavé je, že se střídají- -7 vodní, pak oheň, vzduch, země.

Re: madona
87 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Středu 7.Srpna 2002 23:20:58
pardon, těch konjunkcí je samozřejmě daleko víc, tyhle jsem vybral nmátkou, nejbližší dvě po -6 a jedinou z poslední doby. Turnovský

Re: madona
88 odpověď odeslal(a) lajka ve Středu 7.Srpna 2002 23:50:37
No pane Turnovský, myslím, že ani pro Krista "bůh" nepřidá planetu navíc a že se tedy budeme muset smířit s tím, že to bude nějaká konstelace pouze s těmi 10 planetami a vztahy mezi nimi.Podle mne jsou tady zajímavé ty 4 trigony od Neptuna a to, že v podstatě je na ten Uran opozice Pluto. V tom bych se shodovala se starými astrology, kteří brali celé znamení. A v podstatě jestliže bylo zapotřebí takových a takových vlastností(nebo sil), jež se oděly do tohoto člověka, pak jestliže by byla např.exaktní opozice nemohla by být další vlastnost(síla) atd. Mně tak nezáleží,jak vzácná, vzácné(jedinečné) jsou vlastně všechny horoskopy mně záleží co z toho horoskopu o tom člověku vyčtu a z toho mohu usuzovat, jakým směrem se bude v životě pohybovat, co budou jeho hodnoty a co bude jeho cílem.

Re: madona
89 odpověď odeslal(a) lajka ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 00:04:19
pane Turnovský, rozumíme si dobře s těmi trojitými kon JUPSAT? vždyť pokud si pamatuji, tvrdí astrologové, že je tato trojitá konjunkce velmi vzácná.

Re: madona
90 odpověď odeslal(a) anonym ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 00:16:22
Kouzlo nechtěného - ta trojitá byla zřejmě až o rok později,že.

Re: madona
91 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 00:16:41
ano trojitá konjunkce ju/sa je vzácná. Od roku -500 do roku 2100 jich je 14. Výčet všech je podán výše a je kompletní z Michelsenových Tables of Planetary Phenomena. Turnovský

Re: madona
92 odpověď odeslal(a) baudy ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 01:44:36 Lajko dobré ráno.
Poněvadž byly doby, kdy jsem coby Ordensmann o životě Páně meditoval každý den, napadá mne dodatečně následující:
1) Musely tam být nějak zvýrazněny domy VII nebo XI. Pořád trajdal s těmi učedníky. Žil obklopen učedníky. Pravda, že jen poslední dva roky svého života. Za to ty nejdůležitější roky.
2) Na tak zvláštně prohraný život jako byl život jeho by klidně pasovalo světlo v domě VIII nebo XII.
3) Nebylo jasné co vlastně dělá nebo kam to pořád chodí. Tomu by mohly odpovídat Ryby nebo Neptun navázaný na domy I nebo X. Navíc byl v podstatě léčitel. ("Odlož své lůžko a choď!" A ten chromý skutečně vstal a velebil Pána ...) Léčitelství je Neptunovina.
A kde je dáno, že se fakt narodil v noci a ne ve dne? Proč se musel narodit v noci? To se sice zpívá v koledách, ale nerad bych se mudroslovnou tvořivostí předků nechal svést na astrologické scestí ...
Re: madona
93 odpověď odeslal(a) lajka ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 12:42:37
Vážený pane Baudyš, souhlasím s Vašimi předpoklady, odpověď by nám dával ten výborný nápad s Venuší a Uranem.
3) Pluto v Panně jako domě 6 (léčitelství i znovuzrození-Lazar např.) - a Uran, který by měl být správně také v domě 6 a který se tam dostane právě přes vládce domu 6.-Venuši, která je v con s Uranem (a dalšími), dále bych řekla, že i ten Neptun ve Śtíru (jako 8.dům) svědčí o podobném navíc v domě 12, který je opozičně spojen s domem 6. Možná by ta Venuše byla lepší v Rybách ale to, že je 1.stupeň téměř přesně na rozhraní Ryb a Vodnáře se mně zdá téměř geniální, protože v těch Rybách by byla zas až příliš se rozplývající, kdežto v tom Vodnáři je to lidumilnost - velká láska k lidstvu jako takovému.Že mně to hned nenapadlo, kdo jiný než Vodnář by byl schopen něco takového pro lidstvo udělat.
Dále chceme-li se podívat na Neptuna musíme se podívat na Pluta (je jeho vládcem). Pluto v Panně kromě léčitelství a plutonské sebenápravy, zde přenesený do domu 10 (společnost, postavení ve společnosti) spolu s Marsem z 5. tvořivého domu a domu vyjadřování se, a to spolu s Venuší v tom postavení v jakém je. Čili jeho postavení ve společnosti je akční (Mars) náprava společnosti (Panna) spojený s Venuší spoluvládcem domu 5. (s Marsem), vládcem 6 (tedy též léčitelství) dál spoluvládce 10.domu a vládce 11.domu - tedy plutonská ikona společnosti.
Kouzlo je tedy právě v té Venuši a Uranovi, navíc Venuše je u Saturna atd atd.
Shrnuto - je to člověk, jehož postavením ve společnosti bude plutonskomarsovská sebenáprava společnosti (spojená také s léčitelstvím) nebo chcete-li znovuzrození, přerození (a to akční) společnosti a nastolení hodnot Venuše ve Vodnáři a Rybách.
Stane se ikonou plutonskovenušinskou - tedy tím bojem za znovuzrození hodnot (Venuše)společnosti a bude mít velké charisma plutonskovenušinské (viz např.A.H. nebo p.T). To vše pro velkou lásku k lidstvu (Venuše a spol. ve Vodnáři a téměř v Rybách a planety v Rybách).
Neptun je navíc spojen 3 trigony se stéliem a dál tedy přenosem se všemi. Neptun ze Štíra( dům 8.) jako opět přerození, znovuzrození, sebenáprava, náprava společnosti (12.dům). Chcete-li končící cyklus- a znovuzrození (pro mystiky možno i jeho osobně).
1) O cestách pochopitelně svědčí Luna v domě 9., tedy o cestách a hnutích duchovních o cestách s lidem (Luna) s mnoha lidmi a protože je přes Raka spojena s domem 8.- sdílení společenských hodnot s ostatními lidmi a hluboké mezilidské vztahy. Viz dále ten přeplněný 3.dům. Luna je v doběžném oktilu k Plutovi s Marsem v 10.domě - tedy energie použitá k prosazení kolektivních vizí. Luna a Pluto s Marsem jsou spojeny s tím stéliem v Rybách a ve Vodnáři kvinkunxem, který bývá považován za znamení nebes a vyšších mystických atd. v HATA rozběžný je spojen s přípravou( poslední možnost nápravy!) na vyvrcholení. Od Pluta s Marsem je opět rozběžný kvinkunx na Merkura. Tady už máte v podstatě ten osud čili
2) Luna je ale v doběžném oktilu k Plutovi s Marsem - tedy ty duchovní snahy a duchovní (9.dům)a lidové (Luna) hnutí naráží v oktilu-prosazení kolektivních vizí na panujícího Pluta s Marsem v domě 10.(vládnoucí mocné a plutonské kruhy) a dopadá zpětně opět mystickým (nebo tedy rozběžným i doběžným- od Marse) kvinkunxem na to stelium. To mně tedy k přečtení osudu stačí. Jak prosté. Navíc bych upozornila na novil mezi Neptunem a Plutem, tedy rozběžný novil, jenž je symbolem iniciace, klíčení, přípravy na zrození a přivádí nás k prahu nového vědomí. Pro mne osobně, jak já si vykládám novil značí určitou trvalost a nebo, že plné uskutečnění nastane až později, někdy tedy hodně později, např.2000 let.
Dál by stálo za to podívat se na stálice, mně tedy velmi zaujaly symboly SaSy, které dle mne sedí jak ulité.
Navíc o pohnutém životě svědčí už ten Uran mezi Jupiterem a Saturnem spojený s osobními planetami, to celé v trigonu na Neptuna a téměř v opozici na Pluta s Marsem( v tom souhlasím se starými astrology, kteří v souladu s cykly brali celé znamení - holisticky).
V podstatě mně skutečně stačí ten kvinkunx k Luně- lid, lidové, trigon k Neptunu a opozice na Mars s Plutem(a to navíc s Uranem).A kvinkunx zpět.
V roce ukřižování pak vidíme Neptun op Uran - úplněk,vědomé poznání o co jde.
Vidíme Pluta 135 stupňů na Saturn a 135 na Uran, přičemž Mars tvoří kvintil na Urana-popis smrti.
Ale také se utvoří bikvintilový trojúhelník Pluto, Uran,Mars což je jasně čitelné - čili sice smrt ale poselství.
Bikvintilový trojúhelník vypovídá o schopnosti realizovat své vlastní vnitřní vize a představy tvůrčím způsobem, a jedinečné technické nebo umělecké schopnosti.
Poselstvím je dle mne Venuše v kvintilu na Neptun.Dále symboly jsou Luna v oktilu na Slunce a Merkur, Mars 135 na Jupiter (velmi bolestivá smrt ale i akční duchovní poselství). Zajímavé jsou pak 2 novily Venuše, Mars a Saturn Uran - poselství do budoucna - akční Venušiny hodnoty společnosti a uranská obroda strnulosti-Saturn. Tím je pro mne výklad horoskopu v HATA s použitím vládců domů v TA v podstatě hotov. Dál už jsou zajímavé v nativitě jen konjunkce,4 novily - Mars s Neptunem (probojovávání ideálů,ideí), Luny s Venuší (hodnoty a lid,nebo chcete-li duše), Luna k Jupiteru (zbožné, duchovní a pro lid, lidstvo hodnoty) a Pluta s Neptunem (obrozené mýty)- jsou to novily, takže dle mne se budou přenášet i do daleké budoucnosti..
3 septily- spojení všedního dne s transcedentnem, též kontakty s transcedentnem (Venuše, Mars), (Mars, Jupiter) (Venuše,Pluto) a 1 undecil Pluto se Saturnem.
Kdyby byl mezi Lunou a Plutem sextil byl by to Prst boží, to že je tam oktil je výmluvné pro "neblahý" osud, ale co je to neblahý?

Re: madona
94 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 12:47:59
Prohraný život?!, Baudy, kde jste na to proboha přišel? Turnovský

Re: madona
95 odpověď odeslal(a) baudy ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 14:27:33
Musíte mi protiřečit? Vždyť je jasné, že křesťanství je paradoxní záležitost. Stejně jako jsou evangelia plná pardoxních výroků. "Kdo svůj život ztratí, nalezne jej."

Re: madona
96 odpověď odeslal(a) lajka ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 14:58:55
Mně zaujal i ten prostý tvar horoskopu, vyjely mi jen 2 kvinkunxy spojené oktilem a z Neptuna jak "Boží oko" tři trigony na to stélium coby "diadém". Jestliže souvisí všechno se vším, pak jeho učení bylo velice moudré a sofistikované (3 a 9 dům) ale také velice prosté - Neptun + Venuše - idea lásky mezi lidmi, ve společnosti, chcete-li božské lásky. A znovuzrození(Pluto,Mars) těchto hodnot za pomoci Duše a lidu (Luna).
Jinak o tom, že vyšel ze skromných poměrů by mluvil Saturn ze 4.domu a stal se mocným - Pluto v domě 10.
J,o ta ikona v domě 11 proto, že vládcem 11domu je Venuše s Plutem. Ikona je výraz HATA pro - velmi ledabyle řečeno - planetu v 11.domě.
Při ukřižování je Neptun stacionární! a Venuše na DS-společnost, venušinské (tedy i mravní) hodnoty a Venuše je pochopitelně v Rybách.
Zajímavý by byl pohled starých astrologů, kteří se dle mého názoru dívali více cyklicky a holisticky na horoskop než my dnes. Představuji si to asi takto:
Zrozenec(zde Mars na Panně-Palestina, Jerusalém, Mars přišel ze Lva - tedy mladý lev) bude muž, vzejde z královského rodu (Luna ve Lvu-královský). Jeho Slunce s Merkurem dorazí k Jupiteru (zbožnost, duchovnost, bude velkým) a přejde postupně (znali-li Uran tedy přes Uran) a posléze přes Saturn, přičemž ti dva (Jupiter Saturn) posléze utvoří trojitou vzácnou konjunkci v Rybách (tedy božství a vyrovnanost Jupitera se Saturnem).
Z toho, že Slunce přejde nejprve přes Jupiter usuzuji, že to bude mladý vládce, jenž pak sesadí starého(Saturn) a stane se sám vládcem, neboť jeho Mars je v nejvýše položeném bodě a totéž jeho Luna je poblíž.
Navíc jeho Luna přišla z Raka a určitě přešla nějakou významnou stálici (kterou asi? kde byl třeba Sirius, nebo Regulus nebo něco podobného?) a dojde k úplňku.
to sou ty paradoxy, milý pane ...

97 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 16:50:25 ...Vždyť je jasné, že křesťanství je paradoxní záležitost. Stejně jako jsou evangelia plná pardoxních výroků. "Kdo svůj život ztratí, nalezne jej."
Ne tak docela paradoxní, milý Baudy, jak to prvoplánově vypadá.
Jedna z nejkrásnějších vět Tomášova apokryfního evangelia zní:
Když umřeš, než umřeš, tak neumřeš, až umřeš.
Na tento nádherný výrok upozorňuje ve svém díle pan profesor Karel Makoň. Jistě má pro to velmi pádný důvod.
Nuže upozorňme se naň! Přeju krásný den Jiří Nitsche

Re: madona
98 odpověď odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 17:31:54
Myslím, že o prohraném životě se JK nedá mluvit. Doporučuji Vám k přečtení knihu Claudea Tresmontanta: Výklad učení rabbiho Ješuy z Nazareta (vyšlo už kolikáté české vydání). Tresmontant, byl editorem díla Pierre Teilharda de Chardin, Vašeho řádové bratra.
Turnovský

Re: madona
99 odpověď odeslal(a) lajka ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 18:39:03
Jen tak rychle- to Tomášovo evangelium je opravdu moc hezké. Ale to je vlastně o Plutovi ne?

Re: madona
100 odpověď odeslal(a) anonym ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 18:43:43
A pochopitelně i Neptun a Venuše(též mravní hodnoty) a asi všechno, ale ten Pluto Neptun určitě.

Re: madona
101 odpověď odeslal(a) lajka ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 18:56:03
Kdybych měla nebo chtěla nějak obhájit tento horoskop uvedla bych, že Luna dorazí k MC cca za 29-30let (vrchol lidového hnutí nebo zahájení hnutí), ale ještě předtím než by dorazila k Plutu s Marsem, dorazí cca ve 33 letech Slunce do opozice na Mars s Plutem. Počítáno od oka a 1 stupeň za rok.

Re: madona
102 odpověď odeslal(a) anonym ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 19:42:09
Prosba pro pana Nitsche - ale jen pokud Vám to nedá práci - nevíte o kolik se posunuly stálice od toho roku -7? No jsem to já Lajka -já už se na to přelajkování nemůžu ani sama dívat, ale zvědavost vítězí. (A na omluvu, pokud vůbec lze - jsem pořád jen v té jedné! otázce).

posun stálic v tropickému zodiaku za 2000 let
103 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 23:07:29
26. 9. -7 12:00:00 SČ, Regulus Lev 2 3 45
26. 9. 2002 12:00:00 SČ, Regulus Lev 29 51 28

Re: madona
104 odpověď odeslal(a) Axmannová ve Čtvrtek 8.Srpna 2002 23:51:24
Promiňte mi, že nesouhlasím s vaším spekulováním, ale nesouhlasím. Celé to je hledání kuchařky nejkuchařkovatější. Dovedu si představit nosné otázky po bodu horoskopu citlivém vůči poslání Herodesa, Ježíše, Jidáše a dalších a řekla bych, že ty body už svá jména mají i s dvojakostí v protilehlém místě Zvěrokruhu. Co předchází Vaší potřebě vest debatu o se o tomhle horoskopu? Bude něco následovat po jejím skončení (a nemyslím navenek)?
Asi to je zbytečné vměšování, tak mi promiňte, štve mě to. LA

Re: madona
105 odpověď odeslal(a) lajka v Pátek 9.Srpna 2002 00:17:50
Paní Axmanové:vím co máte na mysli a mohu Vás se vší vážností-myšleno doopravdy, ubezpečit, že tam tedy rozhodně nemířím. Prozradím Vám, že mám Saturn na Blížencích a ten míří pokud si pamatuji spíše k vědeckosti. Můj 12.dům je ve znamení zemském, takže ani okultismu se u mne nedaří.
Chtěla bych znát význam cyklů transpersonálních planet a to pokud by to šlo co nejprecizněji.
Nikde jsem se zatím nedočetla,kteréže to cykly zapůsobily tedy v tomto případě, a proč zrovna tento případ se udržuje v lidských myslích doposud. (Odmyslíme-li si ten církevní balast).
Nejsem věřící, od narození jsem bez vyznání a po pravdě se mi nelíbilo to nastav druhou tvář (a asi nelíbí dosud), věděla jsem, že ten člověk skutečně žil, ale byla to pro mne jen záležitost církve. Až když jsem uviděla tvář z turínského plátna a to je myslím teprve tak 10 let došlo mi, že ten člověk skutečně chtěl něco říci, no a ráda bych věděla co. Znát jeho horoskop, možná bych věděla co to bylo nebo je. Jistěže z pohledu Herodesa i Jidáše to vypadá jinak, ale popravdě těmi mi ani nenapadne se zabývat - jsou příliš standartní typy - těch je.

Re: madona
106 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 9.Srpna 2002 00:35:41
lajko, to všechno, co se tu ohledně nativity fabuluje, je plácání do vody. K tomu, abyste zjistila, co chtěl JK říct vůbec nepotřebujete horoskop. Jediné, co se tu dá zjistit, je duch doby v níž žil, dál než k roku narození se nelze (naštěstí) dostat. Spekulovat o měsíci, dni a hodině je opravdu stejně platné, jako byste si rovnou zadala štědrovečerní půlnoc v roce -6 astronomického počítání v Betlémě. Turnovský

Re: madona
107 odpověď odeslal(a) lajka v Pátek 9.Srpna 2002 00:52:04
Ale pokud bychom dali a mohli se spolehnout na Kefera- tak ten tedy Panně přiřazuje Babylonii a Jerusalém, Skopci pak Palestinu. Tedy Mars přišedši ze Skopce do Jerusaléma- pro mystiky možno beránek- a na Panně je Mars a Pluto, tedy znovuzrození Jerusaléma? Pluto na individuální úrovni představuje velké nadosobní principy, jedinec se dává do služeb těchto nových kosmických principů, Pluto ničí martické emoce a za mnohdy tragických okolností ukazuje rozvíjející se osobnosti její vpravdě osudové esenciální poslání. Tolik HATA o Plutovi. Nebo bychom to mohli číst jako z 12.domu (Štír) Pluto a hnutí lidu z domu9.tedy duchovního tedy duchovní hnutí lidu. Panna je též znakem lidí z nižších společenských vrstev,tedy chudých, v tomto případě tedy rybářů,tesařů atd. Nevím jak paní Axmanová, které si navíc vážím a jejíž věcné odpovědi mě vždycky něco dali v tápání začátečníka (nelichotím) a která si jistě něco o tomto horoskopu myslí. Já si myslím, že patří nějakému člověku z té doby, nevymyslela jsem si ho a ať chci, či nechci mně fakt napadá, že jsme se mohli, jak to slepé kuře trefit. A velice bych uvítala od pí Axmanové, kdyby mně to vyvrátila nebo potvrdila. A byl by ode mne aspoň pokoj.
Pro pana Baudyho-já mám domy pochopitelně v Campanovi,takže Vám zůstává Neptun v 11.domě, já jej mám už ve 12.d. Pro pí Axmanovou ještě - je mi jasné, že se zde jedná o plutonskoneptunský cyklus především, Kristus také přidal k židovskému náboženství křesťanství - tedy Neptun a právě, že tento cyklus je v cyklech nejpodstatnější, tak mne zajímá jak prochází dějinami. Nic víc nic míň.

Re: madona
113 odpověď odeslal(a) anonym v Pátek 9.Srpna 2002 01:45:17 Když už vršení tak vršení. Pro pana Turnovského - popravdě si myslím, že v té epoše hrál roli Uran a tak si také myslím, že možná se v té době"zadělávalo"na "věk" Vodnáře. Ale jak to teda nevím.

Re: madona
114 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 9.Srpna 2002 09:49:17
Kristus nepřidal křesťanství k židovství, ale dokončil vývoj judaismu takovým směrem, že se judaismus mohl stát universálním náboženstvím pro každého, aniž by ten patřil k posvátnému kmenovému svazku Izraele. (V proces přeměny pak pokračoval Šavel z Tarsu - sv. Pavel) Že bylo učení JK během doby nazváno křesťanstvím je jiná pohádka. Kristus byl Žid, apoštolové byli Židé a první "křesťané" až na výjimky byli také Židé. Okolím byli původní křesťané nerozlišování od židů, byli považováni za jejich sektu. O učení JK viz výše zmíněný Tresmontant. Turnovský

Re: madona
115 odpověď odeslal(a) lajka v Pátek 9.Srpna 2002 11:39:28
Pane Turnovský děkuji za odpověď, máte pravdu je to tak, i když to oko za oko a pak nastav druhou tvář, působí trochu protikladně - to jen zažertování. Tu knihu si tedy přečtu, snad tam konečně najdu odpovědˇna své otázky.
Pane Nitsche, děkuji za Regula. Já jsem si hned myslela, že ta Luna musela přes něco takového přelézt. A mám zase prosbu na Vás,(jste pro mne nedocenitelná studnice moudrosti), nevíte jak to bylo s celými znameními? Také se posunuly jako Regulus?
Jinak myslím si, že pan ing.Popelka vychází z velmi správného předpokladu a to, že ti mudrci-astrologové z východu byli mnohem lepšími astrology než ti jerusalémští, neboť si všimli něčeho co ti ne. Já bych řekla, že to byl ten Uran a že to by bylo velmi zajímavé zjištění. (Neboť kdyby si všimli, tak by to Herodovi sdělili).
Jinak jsem zapřemýšlela, že p.Stříbný vsadil na exaktnost a tím se mu muselo zákonitě objevit Slunce v Blížencích, takže to zas tak bezmyšlenkovité nebylo i když to Slunce mi tam tedy hodně nepasuje, ale nakonec my jej máme v domě 3., takže na nás ten Blíženec přece jen jukne.
P.T.-já jsem se na této otázce dozvěděla o stálicích,Uranovi, dějinách a možná se dovím i o cyklech, takže poprosím o shovívavost. Kolik dní, že se to za ty staletí ztratilo, jen ty z kalendáře?
K tomu beránkovi z Palestiny a z Berana, bych ještě dodala, že i Pluto je vlastně vládcem Berana. A protože Panna je vlastně 6.domem, takže sebenáprava prováděná v domě 10 a to plutonská, tedy trochu titánská, nadlidská. (Viz též Pluto v 6.domě coby léčitel-léčitel společnosti?).
Pro pana Baudyho-máme tu výhodu, že většina vládců padá do toho stélia dole, takže vlastně každý vládce bude trochu významný, neboť je s ním spojen.

Re: madona
116 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 9.Srpna 2002 12:54:53
No právě, Oko za oko zub za zub z 2. knihy Mojžíšovy 24. verš je uplatňováno při hrdelních zločinech a je tam pak uvedena řada vysvětlujících bodů. Za těch více než 1200 let se výklad dostal do slepé uličky doslovného znění a proroci (karatelé mravů) mezi něž JK patřil se snažili nalézt nový způsob výkladu a aplikace. Viz ono slavné "není tu člověk pro sabbat, ale sabbat pro člověka" (se sabbatem měli problémy i Makabejští, kterým bylo vyčítáno, že se o něm bránili Římským legiím, které je napadly), proto ty věčné spory JK s farizey.
Žádné dny se neztratily, pouze dostaly datování o 10 vyšší na počátku gregoriánské reformy na konci 16. století v katolickém světě. Turnovský

Re: madona
118 odpověď odeslal(a) Jiří Nitsche v Pátek 9.Srpna 2002 13:25:14
Milá Lajko, doporučuji Vám ke studiu tyto stránky, které Vám určitě přinesou odpovědi na otázky, jež mi kladete:
http://www.sweb.cz/astrologie/inzeraty/johannes/manual/index.htm kapitola Základní pojmy
http://www.volny.cz/astrolot/zajimavo/zaji20vod.html
http://www.volny.cz/astrolot/zajimavo/zaji28pre.html
Přeju Vám hodně klidu ke studiu a krásný den
Jiří Nitsche

Re: madona
119 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 9.Srpna 2002 13:39:30
No tak to jsou typické Popelkovy odborné znalosti. Stačilo by si přečíst v evangeliu Matoušově 2. kapitolu a nespoléhat na jen na ufony:
”Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci (mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu, a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka (Micheáš, kap.5, v.2). ....
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce (mágy) a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a odjeli a dali se na cestu.
A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.”
Z toho jasně vyplývá, že mudrci od východu nevěděli všechno, stejně jako to, že mudrci jeruzalémští také něco v té věci věděli. Turnovský

Re: madona 120 odpověď odeslal(a) lajka v Pátek 9.Srpna 2002 18:34:07 Nechci moc oponovat, ale z toho jasně vyplývá, že mudrci-astrologové znali jasně tu hvězdu, ale jerusalémští museli sáhnout k "pouhým" proroctvím a až když zvěděli, že se jedná o hvězdu - to bylo asi pro astrology překvapení - šli se dívat, nebo možná poptat lidí, kdy že se objevila. Když k nim budu nejmilosrdnější, tak je jasné že význam té hvězdy neznali, či znali špatně-možná, že u těch cizích astrologů byla lépe vidět anebo proč to neříci, ti jerusalémští prostě nebyli moc dobří astrologové.
Byl by správný výklad těch cyklů v roce -7 tak, že Uran bude nejdříve v opozici s Plutem - tedy reforma plutonských principů, nebo chceme-li tedy plutonská reforma a pak přejde Uran do opozice s Neptunem, tedy reforma ideí, ideologická? Přičemž zvláštnost bych viděla jednak v tom, že Uran je v trigonu na Nep - tedy vyjádřování, vzala bych v potaz i to, že Uran je mezi JupSat, ale hlavně je myslím důležité, že Uran je na Rybách - tedy taková malá konjunkce UranNep a Nep na Štíru, tedy malá konjunkce NepPluto? A nemohla bych si pro sebe spojit Pluta se Starým zákonem a Urana? spíš Neptuna s Novým zákonem. Jinak- myslela jsem, že těch dní bylo 12 nebo 13.
A pozlobím s výkladem starých astrologů - "jeho Slunce mu přešlo přes Jup a pak Sat a zatímco stoupá vzhůru,za ním se majestátně spojí třikrát Jup se Sat. Konec. Opona. Nevypadá to hezky?

Re: madona
121 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 9.Srpna 2002 19:58:28
Svá tvrzení byste musela podepřít židovskými reáliemi a religionisticky, lajko, takhle jsou to jen dojmy. Když už se držíme oba textu, Herodes se ptal jeruzalemských mudrců kde se má narodit mesiáš a ne kdy se objevila hvězda a co to znamená. Mudrci od východu mají významný teologický smysl v té historce - "přišel na svět ale vlastní ho nepoznali" doma není nikdo prorokem. Navíc jeruzalemští mudrci věděli, kde se má narodit Mesiáš (znali písma), pohany od východu tam dovedla hvězda. A proč se jeruzalemští mudrci svojí znalostí nechlubili? Protože by tím páchali velezrádu na Herodovi, který byl tehdy králem. Nemluví se většinou o provaze v domě oběšencově. Turnovský

Re: madona
122 odpověď odeslal(a) lajka v Sobotu 10.Srpna 2002 11:18:30
Už jsem nechtěla psát nic.Máte pochopitelně a bohužel zase pravdu.Jen mě zaráží (a to pominu originální pohled pí Axmanové na vznik křesťanství), že nikoho zřejmě nezajímá průchod cyklů v čase a dějinami. To je názor většiny a názor holistický? Pokud si pamatuji, tak DR na tom v podstatě založil své učení, nebo se mýlím?

TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
1205 otázku odeslal(a) Turnovský v Sobotu 10.Srpna 2002 11:54:48
milá lajko, začneme nejprve od nejbližší konjunkce těchto planet před narozením a působením rabiho Ješuy z Nazareta (známého jako Ježíš Kristus)
Neptun konj. Pluto: -83 až -82, 18°a 17°Býka
Uran konj. Neptun: -61 až -60, 6°a 5°Raka
Uran konj. Pluto: -69 až 68, 2°a 1°Blíženců
Vyšší stupeň zvěrokruhu se vztahuje k 1. konjunkci, nižší ke 3. konjunkci.
Tady je, lajko, druhý příspěvek. Osmidílný cyklus mezi Uranem, Neptunem a Plutonem arci v heliocentrických souřadnicích, protože tu hromadu údajů v geocentrických by nikdo nezvládl. Věrni rudhyarově pohledu začínáme doběžným oktilem 315°(zasetí semene) před konjunkcí, údaje jsou v astronomickém způsobu počítání času, tedy s rookem 0, v našem pojetí ostatně na nějakém měsíci nesejde, nehledáme přesné časy událostí, ale ducha doby a stav kolektivního vědomí:
Neptun/Pluto:
315°: -118
0°: -83
45°: -40, +24, +29
90°: 90
Uran/Neptun:
315°: -83
0°: -61
45°: -43
90°: -22
135°: +3
180°: 24
225°: 42
270°: 64
315°: 89
Uran/Pluto
315°: -83
0°: -68
45°: -55
90°: -42
135°: -26
180°: -2
225°: +24
270°: 41
315°: 57
0°: 74
Jak je vidět, důležité období začíná kolem roku -83 (konj Ne/Pl, doběžné oktily Ur/NE,Pl

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
2 odpověď odeslal(a) lajka v Sobotu 10.Srpna 2002 18:54:56
Vážený pane Turnovský, jsem Vám vděčná za vyslyšení proseb mého 12.domu v zemském znamení po konkrétnějších příkladech. Uvažuji, že při vašich znalostech, to nebude okrádání Vás o čas, to bych nechtěla, a že by to mohlo být k užitku i ostatním. Já se svými začátečnickými znalostmi bych chápala konjunkce NepPlu jako obnovení a očištění mýtů, ideí, obnovení, očištění pohledu na svět nebo rozplývání Pluta? Nebo obojí? Další bude až za 500let-tedy na cca 500let. Na Býku - to už je pro mne těžší. Všimla bych si, že Býk je protilehlý Štíru, tedy Plutu, takže by tato konjunkce měla být důležitější než zřejmě v jiném znamení. Býk je materialistický, zemský, je protilehlý Štíra, dle mne se mimo jiné týká i potomstva, nebo chcete-li přesunů a míšení národů (a ideí?). Stupeň SaSy, tak to už nevím vůbec. A to je mě z těch 3 konjunkcí, tahle ještě nejsrozumitelnější. To je také proč jsem chtěla toho Krista - protože si myslím, že pokud mají tyto cykly souvislost s osobními planetami nebo hroty, vloží se pak potenciál té doby do jedince, který jej pak representuje nebo uvádí v pohyb (se správností tohoto názoru si nejsem moc jistá).

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
3 odpověď odeslal(a) anonym v Sobotu 10.Srpna 2002 19:00:14
Jen okrajově k otázce.
Jeden postřeh z fóra a to dík pí Axmanové (myslím to opravdu!!laskavě), jak s dobrým úmyslem a v dobré víře přetlumočila teorii p.T. Tak nějak bych si představila, že byl tlumočen Kristus těmi, kdo popisovali jeho učení-učedníky, nevlastním bratrem atd. A pak jeden z nejlepších astrologických postřehů na fóru (je to "bohužel" postřeh J.S.) vidí, co vidět MŮZE. Jak by tlumočili to určité geniální vizionářství Vodnáře a Ryb (byl-li by Vodnář + Ryby) nebo tedy i jiné znamení. Asi nějak tak podobně, ne? To by mě pak vysvětlovalo, proč se nemůžu dobrat toho co chtěl říci. (P.S. Kdyby se p.T podíval na SaSy a SaSy lunační nativity toho hypotetického horoskopu, pochopil by proč to se mnou tak zacloumalo - to na svou omluvu).

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
4 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 10.Srpna 2002 20:33:15
Býk není o nic materialističtější než jiná znamení, zapomeňme už na tu duchovědnými/duchařskými individuy zavedenou spekulativní dichotomii materialismus spiritualismus (mnohdy spíš spiritismus). Nehodlám ztrácet ani minutu tím, že bych se zabýval nějakým hypotetickým horoskopem. Kam jsem ochoten dojít jsou astronomicko-astrologická nezpochybnitelná data vztahů mezi planetami od Jupitera výše. Turnovský

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
5 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 10.Srpna 2002 23:50:57
konjunkce Neptuna s Plutem
-575/4
-82/3
411/12
905
1398/9
1891/92
nejdůležitější je jak se zdá ta z let -575/4, což je období i společenskými vědci považované za osové, kdy se po celém světě začínají vynořovat z bezejmenného davu první individuality v našem slova smyslu: filosofové, proroci, zákonodárci, politici. Navíc tam tehdy v té době byla i konjunkce těchto dvou s Uranem vprostřed Býka - zrození individuality. Následující konjunkce tohle téma dál rozvíjejí (viz bod transformace-polsední lekce 1. ročníku Základního kurzu.
Co se stalo v roce -83 není tak důležité jako celá ta léta do následující konjunkce. Mrkněte do dějepisných příruček. Třeba i do té blbé Kroniky lidstva

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
6 odpověď odeslal(a) Axmannová v Neděli 11.Srpna 2002 00:48:52
167 163 před n.l. Židé povstávají proti okupační moci, počátek boje za čistotu judaistické víry
146 Římané srovnávají Kartágo se zemí, 50tis.-500tis. lidí prodáno do otroctví
140 Židé zakládají (makkabejské) království, Šimon vládce a velekněz
136-132 nepokoje v římské říši způsobené vzpourami otroků
133 lidový tribun Tiberius Gracchus usiluje o pozemkovou reformu (používá lid - nepokoje), neúspěch
125 astronom Hipparchos z Nikén - astroláb, precese, efemeridy..
123 Gaius Gracchus opakuje pokus svého bratra o pozemkovou reformu, neúspěch. Nobilita proti, lid souhlasí.
91-89 Itálie z právního hlediska jednotným státem
91-82 spojenecká a občanská válka v Řimě
73 nar. Herodes
73-71 Spartakovo povstání
70 15.10. nar. Vergilius
64 nar.Strabon - zeměpisec
63 židovské makkabejské království dobyto Římany
60 římský triumvirát: Caesar, Crassus a Pompeius
59 nar. Livius Titus, autor 142sv. dějin Říma
59 Caesarův agrární zákon ve prospěch vojenských vysloužilců a rodin s více dětmi
58-51 Caesar dobývá Galii až k Rýnu
57 Řím kvete a bohatne
49 1.1. Rozkol mezi senátem a Caesarem, počátek občanské války v Římě
49 7.1. senát rozdává plné moci k ochraně republiky
49 10.1. Caesar překračuje Rubikon
46 Caesar zavádí juliánský kalendář
45 Caesar samovládcem
44 15.3. Caesar zavražděn
44 20.3. občanská válka
43 říjen konec římské říše - druhý triumvirát
43 7.12. Cicero zavražděn
37 Herodes králem Judeje
27 14.-16.1. Augustus císařem
19 21.9. Vergilius umírá
4 n.l. Herodes umírá (nar.73)
6 Judea pod římskou správu
26 Pilát prokurátorem
30 7.4.-3.4.33 ukřižování Ježíše

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
7 odpověď odeslal(a) lajka v Neděli 11.Srpna 2002 12:23:41
Ach ten přísný Saturn na té precizní a realistické Panně v domě dvanáctém. (Kdo jiný než Panna by ale zvládl tu dřinu). Hypotézy tedy nebudou - i tak se hodně dozvím - souhlasím.
Ten krásný výrok o sabbatu(velmi hezky "vypíchnutý") by ale jasně ukazoval na Vodnáře, to je přece typická námitka Vodnáře proti už strnulému Saturnu.
Hraje v té konjukci cca -500 s Uranem roli i Býk? Mě totiž je zrovna tenhle mundánně 2+8 dům nejhůře srozumitelný. Mohla bych poprosit i pí Axmanovou(nespěchá to-až bude mít čas a klid) i o výklad, jak jej vykládá karmická astrologie? Omlouvám se za další přidělání práce - jiná znamení i domy opravdu nebudu chtít.
Moc děkuji za tu práci s vyjetím údajů - i p.T i pí Axmanové.

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
8 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 11.Srpna 2002 12:53:59
Vždyť jsme mluvili o reformě judaismu, proto ten Uran přítomný u JU/SA -6.
Z těch událostí mi připadá nosné to co se skrývá pod sjednocenou Italií je postupné udělení římského občanství všem spojencům (nejprve věrným, pak i těm vzbouřeným) předzvěst nejprve judaistického posvátného společenství 12 kmenů a pak křesťanského, že všichni lidé jsou bratry a sestrami, dětmi jednoho boha. Turnovský

Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
9 odpověď odeslal(a) Axmannová v Neděli 11.Srpna 2002 13:13:51
Nejsem karmický astrolog, tak žádný takový výklad ode mne nebude. S daty jsem to taky moc netrefila a zapomněla je seřadit. Ne vždycky se zelení, i když se nelení a tak podobně. LA
Re: TRANSPERSONÁLNÍ PLANETY A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
10 odpověď odeslal(a) lajka v Neděli 11.Srpna 2002 15:02:09
Děkuji za zhutnělý výklad,z kterého na mne juknul i ten Býk i ten můj zárodek "Věku Vodnáře".

Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.