luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Fenomén chladných sil


Staroindické Védy popisují neznámý fenomén chladných sil.

V českém překladu knihy Vimaanika Shaastra, který je dílem manželů Wiesnerových, jsem na straně 187 narazil na velmi zajímavou pasáž o vzniku tzv. chladných sil. To mne velice zaujalo, neboť jsem se do té doby s žádným podobným termínem ve fyzice nesetkal.
Navíc tato kapitola obsahuje zcela konkrétní popis, kdy a čím jsou tyto chladné síly vyvolány. K jejich vzniku údajně dochází vždy, když se některá z planet (názvu planeta se v uvedeném díle používá i pro Lunu a Slunce) přiblíží k určité stálici. Pak, jak je zde uvedeno, podle příručky Charanibandhana, dojde k interferenci jejich magnetických a elektrických sil a vzniká osm chladných sil. Kniha dále uvádí:
Spis Khetasangraha tvrdí, že existuje osm planet: Mars, Slunce, Saturn, Venuše, Merkur, Luna, Jupiter a Ruru. Rovněž se uplatňuje síla osmi jasných hvězd: Krittika, Shatabhisha, Makha, Mrigashira, Chitra, Shravana, Pushya a Ashwini.
Shakti Sarvasva říká, že v čase přiblížení hvězdy Krittika k Marsu vznikne chladná síla zvaná Shaktyudgamaa. Obdobně při přiblížení hvězdy Shatabhisha ke Slunci vznikne chladná síla zvaná Jwaalaamukhee. Při sblížení hvězdy Mrigashira s Venuší vznikne síla Mahojjwalaa. Přiblížením hvězdy Makha k Saturnu vznikne síla Shytyadamshatraa. Přiblížením hvězdy Chitra k Merkuru se uvolní síla Shytyahymaa. Sblížení hvězdy Shravana s Lunou dá vznik síle Sphoranee. Přiblížením hvězdy Pushya k planetě Ruru vzniká síla Mahormilaa a přiblížením hvězdy Ashwini k Jupiteru je generována chladná síla Mandookinee. Těchto osm sil vstupuje do interakce podle ročního období.

Dodnes živá Védská astrologie uvádí pro zmíněné stálice tuto převodní tabulku:


Vzhledem k tomu, že se naše firma zabývá inteligentním řízením tepelné pohody v domech, máme k disposici souvislá měření vnějších teplot za poslední tři roky.
Ze zvědavosti, zda na uvedených vztazích něco vůbec je, jsem spočítal uvedené konstelace a porovnal s naší změřenou teplotní řadou. Vhodný nástroj, s nímž je možno uvedené konstelace vypočítat, je např. program Johannes, který obsahuje pro tento účel vše potřebné v požadované přesnosti.
Už tyto výsledky mne překvapily, ale byl jsem si vědom, že to mohla být pouze náhoda. Proto jsem se dal do shánění delší časové řady a podařilo se mi získat, díky pochopení Státní vědecké knihovny v Olomouci, naměřené teploty z meteorologického ústavu, a to od roku 1945. V příloze uvádím výpočty provedené pro planetu Mars. Závěr si, prosím, udělejte sami.
Bral jsem v úvahu to, že chladná síla interferuje s dalšími, ve spisu popisovanými silami a že se tedy nemusí projevit vůbec, případně se neobjeví přesně ve vypočtenou dobu, vzhledem k poměrně značné setrvačnosti tepelných dějů, která může znamenat interval plus nebo minus cca jeden den.
Za nejzajímavější projev chladné síly Sphorane, která vznikne sblížením hvězdy Shravana s Lunou, pokládám Silvestr roku 1978, kdy 31.12. byla teplota celý den poměrně vysoko nad nulou, až 8 stupňů, a přes noc poklesla až na -18 stupňů. Podle výpočtů nastala konjunkce výše uvedených kosmických těles 31.12.1978 v 10:13 středoevropského času.
Na straně 200 se píše o tom, že v případě, kdy se dvě planety při svém běhu dostanou příliš blízko jedna druhé, dojde k interakci jejich planetárních sil, způsobující vznik jazyků žhoucí energie.

V roce 2000 došlo k seskupení sedmi planet (Luny, Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera a Saturnu) ve znamení Býka, tzn. v úseku třiceti délkových stupňů. Tato konstelace s sebou pochopitelně přinášela po celý rok mnohočetné vzájemné konjunkce různých planet. Slunce vstupuje do znamení Býka okolo 20.4. a v tomto roce k nám přišlo skutečně teplé počasí velmi brzo a trvalo mimořádně dlouho. Přitom v Moskvě začátkem května mrzlo a padal sníh. Jak je z přiložené tabulky vidět, 3.5.2000 se Mars přiblížil ke stálici Krittika a vznikla chladná síla Shaktyudgama, která zřejmě kulminovala v evropské části Ruska. U nás ten den teploměr poklesl o čtyři stupně.

V každém případě, já osobně pokládám tyto dosavadní výsledky přinejmenším za zajímavé a hodné podrobnějšího zkoumání.

Budu velmi rád, když mi sdělíte svůj názor na uvedenou záležitost.

Jiří Nitsche
nitsche@condata.cz

Ve Velké Bystřici
14. 12. 2000


Použitá literatura:
Vimaanika Shaastra aneb jak létali bohové?
Ing. Ivo Wiesner, Ing. Ludmila Wiesnerová vydalo nakladatelství AOS PUBLISHING v Ústí nad Labem v roce 1998

Astronomicko-astrologický program Johannes professional dodává Turnovský, ISTA, turnov@rezonance.cz

Měsíční přehled meteorologických pozorování observatoře Praha - Karlov roč. 1945 - 1999, vydává Český hydrometeorologický ústav, Praha

Mars konjunkce Alcyone neboli Krittika
čas přesné konjunkce         pokles kdy teploty
Jak jest z tabulky patrno, k poklesu teploty došlo v 64 % případů.


Chladné síly v roce 2001Středoevropský čas chladná síla neutralizační síla

Chladné síly v roce 2002 spolu s neutralizačními silami

čas konjunkce (SEČ) chladná síla neutralizační síla
 
14. 1. 2002 07:11 Sphoranee konjunkce Slunce s Venuší
10. 2. 2002 13:46 Sphoranee konjunkce Luny s Merkurem
 2. 3. 2002 09:56 Jwaalaamukhee
 9. 3. 2002 19:29 Sphoranee
 6. 4. 2002 01:38 Sphoranee
13. 4. 2002 19:10 Shaktiudgamaa konjunkce Luny s Merkurem
 3. 5. 2002 09:11 Sphoranee
15. 5. 2002 09:18 Mahojjwalaa konjunkce Luny s Venuší
30. 5. 2002 17:58 Sphoranee
27. 6. 2002 02:58 Sphoranee
24. 7. 2002 11:03 Sphoranee
20. 8. 2002 17:42 Sphoranee
16. 9. 2002 23:21 Sphoranee
14.10. 2002 05:17 Sphoranee
28.10. 2002 07:41 Shytyahymaa
10.11. 2002 12:47 Sphoranee
 7.12. 2002 22:09 Sphoranee

Chladné síly v letech 2003 - 2010

 Datum SEČ
 4. 1. 2003 08:10:16 
31. 1. 2003 17:00:17 
27. 2. 2003 23:44:26 
 2. 3. 2003 15:57:47 
27. 3. 2003 05:11:54 
23. 4. 2003 11:15:39 
20. 5. 2003 19:12:42 
17. 6. 2003 04:48:42 
29. 6. 2003 16:00:00 
14. 7. 2003 14:44:20 
10. 8. 2003 23:32:34 
 7. 9. 2003 06:27:52 
 4.10. 2003 12:00:16 
20.10. 2003 21:28:36 
31.10. 2003 17:53:12 
28.11. 2003 01:53:26 
25.12. 2003 12:13:15 

21. 1. 2004 23:10:26 
18. 2. 2004 08:31:14 
 1. 3. 2004 22:07:02 
16. 3. 2004 15:19:21 
21. 3. 2004 10:21:01 
12. 4. 2004 20:42:37 
 6. 5. 2004 11:59:46 
10. 5. 2004 02:51:52 
28. 5. 2004 21:33:10 
 6. 6. 2004 11:09:06 
 3. 7. 2004 21:17:14 
30. 7. 2004 22:35:45 
31. 7. 2004 07:50:05 
27. 8. 2004 17:08:18 
24. 9. 2004 00:15:08 
12.10. 2004 07:02:54 
21.10. 2004 05:44:53 
17.11. 2004 11:42:09 
14.12. 2004 20:06:42 

11. 1. 2005 06:59:47 
 7. 2. 2005 18:20:49 
 2. 3. 2005 04:19:40 
 7. 3. 2005 03:49:29 
 3. 4. 2005 10:36:45 
30. 4. 2005 15:59:56 
27. 5. 2005 22:11:36 
29. 5. 2005 14:18:38 
24. 6. 2005 06:32:42 
21. 7. 2005 16:48:42 
18. 8. 2005 03:34:14 
14. 9. 2005 13:03:29 
 4.10. 2005 20:59:18 
11.10. 2005 20:12:25 
 8.11. 2005 01:39:38 
 5.12. 2005 07:40:46 

 1. 1. 2006 16:13:27 
29. 1. 2006 03:06:12 
18. 2. 2006 03:21:39 

25. 2. 2006 14:14:35 
 2. 3. 2006 10:26:27 
24. 3. 2006 23:27:47 
21. 4. 2006 06:07:54 
18. 5. 2006 11:31:43 
14. 6. 2006 17:40:56 
12. 7. 2006 01:50:34 
13. 7. 2006 23:55:35 
 8. 8. 2006 11:50:25 
 4. 9. 2006 22:20:45 
27. 9. 2006 23:52:09 
 2.10. 2006 07:36:39 
29.10. 2006 14:35:10 
25.11. 2006 20:00:25 
23.12. 2006 02:04:41 

19. 1. 2007 10:27:17 
15. 2. 2007 20:45:50 
 2. 3. 2007 16:35:23 
15. 3. 2007 07:07:40 
11. 4. 2007 15:45:27 
 2. 5. 2007 19:40:31 
 8. 5. 2007 22:14:36 
 5. 6. 2007 03:42:03 
 2. 7. 2007 09:47:44 
29. 7. 2007 17:34:35 
 7. 8. 2007 10:37:03 
26. 8. 2007 02:56:01 
 2. 9. 2007 03:54:18 
22. 9. 2007 11:14:38 
22. 9. 2007 12:43:00 
19.10. 2007 21:22:50 
30.10. 2007 11:56:43 
 4.11. 2007 13:52:21 
16.11. 2007 04:05:30 
13.12. 2007 09:37:10 

 9. 1. 2008 15:46:04 
 5. 2. 2008 23:40:39 
 1. 3. 2008 22:41:22 
 4. 3. 2008 08:56:32 
31. 3. 2008 18:10:16 
28. 4. 2008 02:08:08 
25. 5. 2008 08:35:11 
13. 6. 2008 09:13:14 
21. 6. 2008 14:16:50 
18. 7. 2008 20:21:28 
15. 8. 2008 03:36:12 
11. 9. 2008 12:00:46 
 8.10. 2008 20:47:19 
31.10. 2008 22:07:31 
 5.11. 2008 04:49:50 
 2.12. 2008 11:35:03 
29.12. 2008 17:32:25 

25. 1. 2009 23:45:04 
22. 2. 2009 06:54:36 
 2. 3. 2009 04:50:54 
21. 3. 2009 14:56:02 
17. 4. 2009 23:10:18 
15. 5. 2009 06:53:59 
11. 6. 2009 13:45:43 
 8. 7. 2009 19:56:31 
12. 7. 2009 08:15:18 
26. 7. 2009 17:29:50 
 5. 8. 2009 02:00:45 
 1. 9. 2009 08:35:44 
28. 9. 2009 15:59:58 
24.10. 2009 21:37:44 
26.10. 2009 00:01:28 
22.11. 2009 08:04:25 
19.12. 2009 15:32:02 

15. 1. 2010 22:10:24 
12. 2. 2010 04:18:10 
 2. 3. 2010 11:09:20 
11. 3. 2010 10:37:08 
 7. 4. 2010 17:44:32 
 5. 5. 2010 01:43:07 
14. 5. 2010 23:13:55 
 1. 6. 2010 09:57:36 
28. 6. 2010 17:41:25 
26. 7. 2010 00:28:32 
22. 8. 2010 06:29:24 
18. 9. 2010 12:26:56 
15.10. 2010 19:14:09 
17.10. 2010 08:17:28 
12.11. 2010 03:18:36 
 9.12. 2010 12:14:06 
Převzato z webu ČAS:

Re: PŘEDNÁŠKA V BRNĚ 18.11. a v PRAZE 25.11.
2522 otázku odeslal(a) Jiří v Pátek 12.Listopadu 2004 14:41:08
Dobře se oblečte, 17.11. uhodí chladná síla...


**************

Studená síla
2544 otázku odeslal(a) Turnovský v Pátek 19.Listopadu 2004 22:22:41
http://www.transformotor.cz
Dotaz pro Jiřího Nitscheho. Po té, co jsi se dozvěděl, že budu (budeme) trávit tento týden většinou na Moravě, doporučil jsi mi, abychom se dobře oblékli, neb udeří chladná síla. Uděřila. A to s pěknou fanfárou. Když jsem dnes krátce po 11. hodině před polednem vycházel z Moravské galerie v Pražákově paláci v Brně, vzedmula se na cca 10 min vichřice či čo a před tím se patrně výrazně zhoršilo počasí a teplota. V galerii jsem byl od 10 do 11. Před 10. hodinou jsem pocit špatného počasí neměl. Když jsme pak po poledni stoupali na Vysočinu padal dost hustě sníh. Můžeš Jiří znovu vysvětlit principy na nichž jsou Tvé výpočty úderů chladné síly založeny? Pokud se pamatuji, trochu mi to připomíná některé teze Edwarda Johndra.
Mimichodem klobouk dolů před kurátory Moravské galerie. Výtvarnému a užitému umění 20. století a současnosti věnovali velmi vybranou expozici. Když jsem procházel těmi sály, byl jsem opravdu výrazně oblažen. Turnovský

Re: Studená síla
1 odpověď odeslal(a) Jiří v Sobotu 20.Listopadu 2004 09:07:59
Podrobně jsem způsob výpočtu chladných i teplých sil vyložil v Konstelaci č. 31, ročník 9, která vyšla v roce 2002.
Tabulky s vypočtenými termíny, kdy uhodí chladné síly v letech 2003 až 2010, vyšly v Konstelaci č.33, ročník 10, v roce 2003.
Pro ty, kteří nemají možnost uvedené Konstelace získat, je článek ve zkráceném znění uveden na:
http://www.vkol.cz/~petros/astrol/jiri1.htm
a také jej můžete najít na stránkách pana Tichého
http://www.astrolot.cz/zajimavo1/zaji18ved.html
Ve zkratce - ze staroindických véd, které jsou více než deset tisíc let staré, konkrétně z díla Vimanika Šastra, vyplývá, že dojde-li ke konjunkci určité stálice vždy s tou jistou planetou, tak na Zemi v místě, kde tato konjunkce kulminuje, nastane prudké ochlazení.
Védy přímo říkají, že udeří chladná síla.
Zajímavé na tom je, že tuto informaci uvádějí v souvislosti s konstrukcí letadel (vimanů), protože tento fenomen chladných sil je nebezpečný tím, že se letadlo pokryje vrstvou ledu, stavá se neovladatelným a hrozí mu zřícení.
V další kapitole tato příručka uvádí, jakými technickými opatřeními lze chladným silám čelit.
Kniha Vimanika Šastra (Vimannika Shastra) vyšla v roce 2000 ve skvělém českém překladu manželů Wiesnerových a doposud je k dostání v knihkupectví www.Hledajici.cz u pana Jelínka.
Já sám od té doby zkoumání tohoto jevu věnuji značnou pozornost a zjistil jsem, že okamžik, kdy nastane teplotní propad, kolísá zejména v závislosti na vzdálenosti od epicentra úderu.
Většinou se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří dnů.
Úder chladné síly se neprojeví, pokud je kompenzován současnými účinky teplých sil.
Výraznější jsou projevy chladných sil na severní polokouli vždy v chladnější polovině roku, tedy v rozmezí od konce září do konce března.
Předpokládám, že na jižní polokouli tomu bude naopak.
Je třeba si uvědomit, že úder chladné síly postihuje, díky svému původu, celou polovinu Země a pochopitelně interferuje se všemi ostatními meteorologickými vlivy, takže se nedá jen podle něj určovat počasí. Ale dny výrazného ochlazení se vysokou pravděpodobností určit dají.
Ostatně se o tom může přesvědčit každý sám. Na uvedených stránkách je zveřejněna předpověď úderů chladných sil až do toku 2010.
Přeju krásný den!

Re: Studená síla
2 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 20.Listopadu 2004 10:39:12
http://www.transformotor.cz
Takže tentokrát jsi vypočítal čas úderu na 17.11. 2004 11:42:09, můžeš sdělit, o kterou planetu a hvězdu šlo (ať to nemusím lovit z Jahannese) Pavel T.

Re: Studená síla
3 odpověď odeslal(a) Jiří v Sobotu 20.Listopadu 2004 11:46:33
Jednalo se o konjunkci hvězdy Shravana s Lunou, která dává vzniknout chladné síle, Védami označované, jménem Sphoranee.
Stálice Shravana je v dnešní západní astronomii označovaná jménem Altair a je to alfa souhvězdí Aquila neboli česky Orla. Nalezneme ji v proudu Mléčné dráhy pod souhvězdím Labutě.
Nahlédnutím do Johannese zjistíme, že má ekliptikální souřadnice:
délku 1 stupeň 15 minut a 28 vteřin Vodnáře
a šířku 29 stupňů 18 minut a 23 vteřin

Re: Studená síla
4 odpověď odeslal(a) Jiří v Sobotu 20.Listopadu 2004 11:57:49
Jen tak, pro zajímavost, dodávám, že Shravana je také jméno 22. lunární stanice neboli Nakšatry ve Védské astrologii. Zřejmě je odvozeno od stejnojmenné stálice.

Re: Studená síla
5 odpověď odeslal(a) Jaroslav Holeček v Sobotu 20.Listopadu 2004 12:48:08
Prošel jsem si Vámi určené dny "studených sil" podle záznamu vývoje replot na http://www.meteopress.cz/ a (s vyjímkou letního období) skutečně odpovídají předpovědi. Budu si muset tu starší Konstelaci najít a znovu přečíst Váš článek.

Re: Studená síla
6 odpověď odeslal(a) Anonymous v Sobotu 20.Listopadu 2004 13:07:29
Pane Nitsche to je naprostá bomba. Mám dotaz zda by šlo napsat kdy cca 5-10 let pozadu a cca 5let dopředu byla ona "Shravana s Lunou, která dává vzniknout chladné síle, Védami označované, jménem Sphoranee.".
Protože Luna u mě souvisí s 6.domem není divu,že trpím také na dvanácterníkové vředy. Teď mi daly cca 2-3 roky pokoj ale toho 17.11.u mě udeřila chladná síla i v žaludku a to tak, že mě poléval studený pot.
Není na tom vlastně nic až tak zvláštního neboť je obvyklé, že se vředařům při změnách počasí přitíží (např.jaro, podzim).
Přesto by mě ty údaje zajímaly,protože to dlouhé období jakéhosi pokoje a pak naráz ten a tak je také docela zajímavé.

Re: Studená síla
7 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 20.Listopadu 2004 13:22:20
http://www.transformotor.cz
jména lunárních stanic po důležitých hvězdách má i arabská astrologie. PT

Re: Studená síla
8 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 20.Listopadu 2004 22:02:04
http://www.transformotor.cz
Nehraje v odkladu úderu chladné síly deklinační nebo šířková vzdálenost? Nebylo by možné použít jiný souřadný systém? Johndro zkoumal konjunkce planet s hvězdami i z hlediska ekvatoreálního systému, zabýval se i opozicemi. Turnovský

Re: Studená síla
9 odpověď odeslal(a) Jiří v Neděli 21.Listopadu 2004 12:01:53
Milý Anonymousi, na stránce
http://www.vkol.cz/~petros/astrol/chladne03.htm
naleznete vypočtené všechny chladné síly až do roku 2010.
A co se týká předchozích let, výpočet není zcela triviální a zabere poměrně dost času. Pokud bych měl tento čas věnovat, rád bych věděl komu.
Přeju krásný den !

Re: Studená síla
10 odpověď odeslal(a) Jiří v Neděli 21.Listopadu 2004 12:17:31
K otázce v odpovědi č.8.
Domnívám se, Pavle, že onen pozorovaný jakoby odklad se netýká vlastního úderu chladné síly, ale jeho projevu v naší lokalitě, která bývá od místa kulminace chladné síly na Zemi různě vzdálená.

Re: Studená síla
11 odpověď odeslal(a) Ondřej v Neděli 21.Listopadu 2004 12:40:45
Přiznám se, že jsem fascinován! I když si dovedu představit fyzikální galaktické vlivy, které způsobují chladné počasí (při nízké sluneční aktivitě se do oblasti země dostane více kosmických paprsků galaktického původu, které iniciují větší tvorbu mraků, deště a sněhu), je to otázka dlouhodobá. Chladné síly ve výše uvedeném smyslu jsou ale evidentně něco jiného, už pro ty konjunkce s konkrétními hvězdami. Což ovšem neznamená, že tu není nějaká spojitost, naděje se nevzdávám. Je to ale stejně nádhera, když je zase všechno jinak a zase máme pocit, že vůbec nic nevíme!
Ondřej

Re: Studená síla
12 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 12:41:54
Pane Jiří, omlouvám se nevšimla jsem si slůvka interakce. Musí být patrně všech nejen třeba dvou?
Jinak o dni zřejmě rozhoduje ta Luna,jakožto nejrychlejší(?). Takže vlastně bude zúčastněna ve všech? A mě se asi nejvíce dotknou ony data, kdy je jako nyní třeba Saturn v Raku či nějak v aspektu s mým Saturnem a Lunou (což před cca 2,5-3lety bylo a byl sextil k Regulu) + zřejmě další aspektace např.tranzitní kvadratury. Saturna zřejmě nyní uvažujete k Regulu(?).

Re: Studená síla
13 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 12:49:58
V těch Védách se přeci píše "Pak, jak je zde uvedeno, podle příručky Charanibandhana, dojde k interferenci jejich magnetických a elektrických sil a vzniká osm chladných sil.".
Mě to přijde jako naprostá bomba,neboť nejen že se zdá, že to funguje ale posunuje nám to astrologii skutečně daleko do počátků lidstva anebo ještě mnohem dále než jsou nám zatím známé počátky lidstva.Nehledě na to,že ohledně oněch létajících strojů se člověk musí vážně zamyslet.
A také nad našimi současnými znalostmi jimiž se tak pyšníme.

Re: Studená síla
14 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 12:54:21
A ještě dotaz: šlo by napsat kde je ona Heka a lambda AQU?

Re: Studená síla
15 odpověď odeslal(a) Jiří v Neděli 21.Listopadu 2004 13:56:52
Stálice zvaná Heka nebo také Meissa má tyto ekliptikální souřadnice:
délka Blí 23 46 33, šířka -13 22 7
a je hvězdou lambda souhvězdí Orionu.
Stálice nazývaná Védami Šatabhisha má tyto ekliptikální souřadnice:
délka Ryb 11 38 40, šířka -0 23 12
a je hvězdou lambda souhvězdí Aquarius neboli Vodnáře.

Re: Studená síla
16 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 14:54:29
Děkuji.

Re: Studená síla
17 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 15:01:58
Pane Jiří,kde mám hledat onu planetu Ruru?-:))
Omlouvám se moc za vyzvídání a děkuji předem za Vaši shovívavost a trpělivost.

Re: Studená síla
18 odpověď odeslal(a) Anonymous v Neděli 21.Listopadu 2004 15:59:23
Nemohla by to být Dračí hlava nebo druhé ohnisko Luny? Nebo nestačilo by to jako náhrada?

Re: Studená síla
19 odpověď odeslal(a) Jiří v Neděli 21.Listopadu 2004 20:54:25
Podle zpětné korelace úderů chladné síly s teplotní řadou z Klementina usuzuji, že by se mohlo jednat o planetu Uran.

Re: Studená síla
20 odpověď odeslal(a) Ondřej v Neděli 21.Listopadu 2004 21:46:27
Jiří, tím Uranem jste mne zaujal. Mně vychází chladnější období (které ovšem fungují "přes" sluneční aktivitu, jak jsem výše velmi zhruba naznačil) na období kolem konjunkce Uranu s Neptunem.
Ondřej  
Údery chladných a teplých sil v roce 2006
1. 1. 2006 3. 4. 2006 5. 7. 2006 2.10. 2006 1. 1. 2006 7. 4. 2006 12. 7. 2006 5.10. 2006 4. 1. 2006 15. 4. 2006 13. 7. 2006 16.10. 2006 8. 1. 2006 18. 4. 2006 14. 7. 2006 22.10. 2006 14. 1. 2006 21. 4. 2006 18. 7. 2006 22.10. 2006 15. 1. 2006 24. 4. 2006 23. 7. 2006 22.10. 2006 17. 1. 2006 24. 4. 2006 24. 7. 2006 22.10. 2006 23. 1. 2006 26. 4. 2006 25. 7. 2006 23.10. 2006 26. 1. 2006 27. 4. 2006 26. 7. 2006 24.10. 2006 28. 1. 2006 27. 7. 2006 24.10. 2006 29. 1. 2006 2. 5. 2006 25.10. 2006 29. 1. 2006 4. 5. 2006 2. 8. 2006 27.10. 2006 29. 1. 2006 12. 5. 2006 7. 8. 2006 29.10. 2006 31. 1. 2006 18. 5. 2006 8. 8. 2006 31.10. 2006 18. 5. 2006 11. 8. 2006 5. 2. 2006 21. 5. 2006 21. 8. 2006 1.11. 2006 11. 2. 2006 24. 5. 2006 22. 8. 2006 7.11. 2006 14. 2. 2006 27. 5. 2006 22. 8. 2006 8.11. 2006 18. 2. 2006 28. 5. 2006 22. 8. 2006 11.11. 2006 20. 2. 2006 31. 5. 2006 23. 8. 2006 13.11. 2006 25. 2. 2006 31. 5. 2006 25. 8. 2006 15.11. 2006 25. 2. 2006 27. 8. 2006 19.11. 2006 28. 2. 2006 8. 6. 2006 29. 8. 2006 20.11. 2006 28. 2. 2006 14. 6. 2006 20.11. 2006 17. 6. 2006 1. 9. 2006 21.11. 2006 1. 3. 2006 18. 6. 2006 4. 9. 2006 21.11. 2006 1. 3. 2006 23. 6. 2006 7. 9. 2006 22.11. 2006 2. 3. 2006 25. 6. 2006 15. 9. 2006 25.11. 2006 6. 3. 2006 27. 6. 2006 19. 9. 2006 28.11. 2006 10. 3. 2006 28. 6. 2006 21. 9. 2006 12. 3. 2006 28. 6. 2006 22. 9. 2006 10.12. 2006 19. 3. 2006 23. 9. 2006 10.12. 2006 24. 3. 2006 24. 9. 2006 10.12. 2006 26. 3. 2006 26. 9. 2006 11.12. 2006 27. 3. 2006 27. 9. 2006 18.12. 2006 27. 3. 2006 19.12. 2006 29. 3. 2006 19.12. 2006 20.12. 2006 21.12. 2006 23.12. 2006 25.12. 2006

Chladné síly v letech 2011 až 2020

 5. 1. 2011 19:50:25 
 2. 2. 2011 03:06:13 
 1. 3. 2011 09:01:50 
 2. 3. 2011 16:16:39 
28. 3. 2011 14:46:54 
24. 4. 2011 21:42:17 
22. 5. 2011 06:10:14 
18. 6. 2011 15:23:08 
21. 6. 2011 07:56:33 
26. 6. 2011 07:12:37 
29. 6. 2011 03:56:47 
16. 7. 2011 00:06:16 
12. 8. 2011 07:26:32 
 8. 9. 2011 13:23:50 
 5.10. 2011 18:58:59 
 9.10. 2011 17:42:58 
 2.11. 2011 01:43:47 
 6.11. 2011 13:17:00 
29.11. 2011 10:31:05 
26.12. 2011 20:39:48 

23. 1. 2012 06:19:28 
12. 2. 2012 09:14:01 
19. 2. 2012 13:59:09
 1. 3. 2012 22:24:42 
17. 3. 2012 19:45:32 
14. 4. 2012 01:20:13 
11. 5. 2012 08:29:30 
13. 5. 2012 04:31:18 
17. 5. 2012 23:55:59 
 7. 6. 2012 17:37:45 
 5. 7. 2012 03:44:22
31. 7. 2012 09:47:19 
 1. 8. 2012 13:16:18 
28. 8. 2012 21:03:11 
25. 9. 2012 03:00:33 
 1.10. 2012 11:50:10 
22.10. 2012 08:28:50 
18.11. 2012 15:30:16 
16.12. 2012 01:05:46 

12. 1. 2013 12:11:43 
 8. 2. 2013 22:30:03
 2. 3. 2013 04:37:29 
 8. 3. 2013 06:20:59 
 4. 4. 2013 12:04:17 
 1. 5. 2013 17:40:06 
29. 5. 2013 01:02:39 
29. 5. 2013 02:22:40
31. 5. 2013 16:36:11 
25. 6. 2013 10:35:36 
22. 7. 2013 21:14:33 
19. 8. 2013 07:17:34 
15. 9. 2013 15:22:03 
25. 9. 2013 00:41:23 
12.10. 2013 21:20:20 
 9.11. 2013 02:48:04 
 6.12. 2013 10:04:57 

 2. 1. 2014 20:08:30 
30. 1. 2014 07:37:56 
26. 2. 2014 18:05:29
 2. 3. 2014 10:45:24 
26. 3. 2014 01:55:46 
22. 4. 2014 07:38:12 
19. 5. 2014 13:15:39 
15. 6. 2014 20:39:31 
13. 7. 2014 06:14:30 
13. 7. 2014 12:36:47 
 9. 8. 2014 16:59:46 
 6. 9. 2014 03:11:15 
20. 9. 2014 20:13:00 
 3.10. 2014 11:19:08
16.10. 2014 08:05:15 
30.10. 2014 17:14:55 
 4.11. 2014 15:31:49 
26.11. 2014 22:43:26 
24.12. 2014 06:06:25 

20. 1. 2015 16:09:31 
17. 2. 2015 03:24:39
 2. 3. 2015 16:53:52 
16. 3. 2015 13:31:41 
12. 4. 2015 21:08:58 
 2. 5. 2015 11:45:30 
10. 5. 2015 02:50:06 
12. 5. 2015 09:30:45 
 6. 6. 2015 08:27:40 
 3. 7. 2015 15:41:59 
31. 7. 2015 00:58:20 
27. 8. 2015 11:23:06 
23. 9. 2015 21:16:21 
21.10. 2015 05:09:45 
29.10. 2015 16:54:43 
17.11. 2015 10:59:40 
14.12. 2015 16:31:25 

10. 1. 2016 23:50:21 
 7. 2. 2016 09:24:38
 1. 3. 2016 23:01:36 
 5. 3. 2016 19:50:57 
 2. 4. 2016 05:12:39 
29. 4. 2016 12:28:35 
26. 5. 2016 18:10:45 
12. 6. 2016 21:03:49 
22. 6. 2016 23:50:27 
20. 7. 2016 06:49:02 
16. 8. 2016 15:29:37 
13. 9. 2016 01:08:14 
10.10. 2016 10:18:16
21.10. 2016 08:30:38 
 6.11. 2016 17:46:01 
 3.12. 2016 23:36:27 
31.12. 2016 05:18:50 

27. 1. 2017 12:23:49 
23. 2. 2017 21:04:37 
 2. 3. 2017 05:08:25 
23. 3. 2017 06:19:10 
19. 4. 2017 14:47:36
21. 4. 2017 18:22:36 
16. 5. 2017 21:49:36 
13. 6. 2017 03:45:24 
10. 7. 2017 09:34:17 
26. 7. 2017 08:24:42 
 6. 8. 2017 16:13:22 
 3. 9. 2017 00:04:06 
30. 9. 2017 08:40:04 
13.10. 2017 18:03:15 
27.10. 2017 17:01:57 
24.11. 2017 00:19:49 
21.12. 2017 06:34:52 

17. 1. 2018 12:36:12 
13. 2. 2018 19:15:17 
 2. 3. 2018 11:19:43 
13. 3. 2018 02:49:09 
 9. 4. 2018 10:56:22 
 6. 5. 2018 18:56:08 
14. 5. 2018 12:10:25 
 3. 6. 2018 02:14:54 
30. 6. 2018 08:45:33 
27. 7. 2018 14:49:47 
23. 8. 2018 21:04:30 
20. 9. 2018 04:00:32 
 6.10. 2018 06:52:16 
17.10. 2018 11:44:23 
13.11. 2018 19:52:52 
11.12. 2018 03:46:03 

 7. 1. 2019 10:52:23 
 3. 2. 2019 17:10:34 
 2. 3. 2019 17:23:37 
 2. 3. 2019 23:14:45 
30. 3. 2019 05:53:49 
31. 3. 2019 15:22:14 
26. 4. 2019 13:33:10 
23. 5. 2019 21:52:38 
20. 6. 2019 06:03:02
28. 6. 2019 17:00:38 
17. 7. 2019 13:22:01 
13. 8. 2019 19:40:38 
10. 9. 2019 01:29:51 
29. 9. 2019 07:04:10 
 7.10. 2019 07:46:38 
 3.11. 2019 15:19:42 
 1.12. 2019 00:08:56 
28.12. 2019 09:14:06 

24. 1. 2020 17:15:33 
20. 2. 2020 23:40:09
 1. 3. 2020 23:28:36 
19. 3. 2020 05:15:36 
15. 4. 2020 11:33:39 
12. 5. 2020 19:29:38 
 9. 6. 2020 04:40:51 
 6. 7. 2020 13:54:15 
31. 7. 2020 19:18:39 
 2. 8. 2020 21:59:13 
30. 8. 2020 04:28:48 
22. 9. 2020 10:58:14 
26. 9. 2020 10:00:46 
23.10. 2020 16:05:48 
20.11. 2020 00:06:51 
17.12. 2020 10:03:08 

Jiří Nitsche
nitsche@condata.cz


Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.