luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Kdy bude věk Vodnáře?


Nový Jičín 20.4.2001


Vážený pane Tichý,

připutoval mi včera mail od Jana Kalety z Třince, ve kterém reaguje na mou odpověď o "věku Vodnáře" v Encyklopedii astrologů. Domnívám se však, že by nebylo od věci uveřejnit jak tento jeho dopis, tak i mou odpověď. Otevírá se tu totiž problém, který (jak dopis ukazuje) je zřejmě dost palčivý - totiž naprostá neznalost základních pojmů u lidí, kteří se považují za astrology. Domníval jsem se (jak je vidět naivně a bláhově), že většině astrologů jsou tyto pojmy jasné, nebo že většina z astrologů alespoň zná Milana Špůrka a jeho práce. Protože však tomu tak zřejmě není, byl bych rád, kdybyste ty dva dopisy otiskl.

Se srdečným pozdravem
Petr Trnka
trnkapetr@cmail.czVážený pane Trnko,

omlouvám se za nevyžádanou poštu, přesto cítím potřebu Vám napsat. V Encyklopedii astrologů jsem si přečetl Vaše odpovědi na dotazník v seznamu českých astrologů. Zarazil mne Váš názor o tom, že věk Vodnáře "není a nebude". Tuto Vaši teorii jsem také slyšel na jedné z Vašich přednášek, kde mne ale udivilo, že podle Vás jarní bod se pohybuje směrem k beranu, kam vstoupí po přejití celého zbývajícího znamení Ryb. Nevím, jak jste k tomu přišel, ale myslím si, že toto Vaše tvrzení je mystifikace, protože jarní bod se pohybuje právě opačným směrem, tedy k Vodnáři. Je to věc, která se dá naprosto přesně prokázat měřením, a jsou na to tabulky. Polohu jarního bodu používám při výpočtu solárních nebo lunárních revolucí, opravených o precesi (transsolár, translunár), takže tyto hodnoty jsou mi známy.

Nechci se s Vámi přít, jelikož studuji astrologii jenom několik málo let (zatímco Vy jste ve světě astrologie považován za "kapacitu"), ale pokud uvažuji, že věk vodnáře (nebo jakéhokoliv jiného znamení) nastává vstupem jarního bodu do příslušného znamení, v tom případě se věk vodnáře konat bude. Jestliže uvážíme, že jarní bod stojí v současné době asi na 4 a půltém stupni ryb a POHYBUJE SE RYCHLOSTÍ ASI JEDEN STUPEŇ ZA 72,5 LET PROTI SMĚRU ZVĚROKRUHU (vlivem precese zemské osi), pak věk Vodnáře nastane přibližně za 300 let, v době kdy jarní bod vstoupí do prvního stupně Vodnáře. To jsou fakta, která jsou naprosto jasná. Tyto údaje uvádím zpaměti, takže možná nejsou úplně přesné, ale na podstatě věci to nic nemění.

Dále, historicky vzato, co paměť lidstva sahá jde to skutečně "po řadě", jelikož v krétské a egyptské kultuře byl uctíván Býk (Minotaurus, Apis), o něco mladší je uctívání Berana, jenž má své vyjádření v mithraistickém kultě starých peršanů a třeba také u Izraele (Obětování beránka za hříchy).

Pokud znáte Bibli, tyto dva kulty spolu bojovali v období přechodu býka do berana a je o tom nenápadný záznam v Genezis, kdy Mojžíš odešel na Sinaj, a zatímco byl pryč, jeho lid si "ulil zlaté tele" a tancoval kolem něj. Z toho je jasné, že uctívat býka byla v té době určitého druhu dekadence. Sám Ježíš byl označován za Beránka Božího, který se dává v oběť (tj. jeho éra končí). No a pak začátek křesťanství je situován do období asi 200 let po kristu, kdy se křesťané v Římě zdravili symbolem ryby namalované do písku. Tato doba přetrvává prakticky dodnes, a pomalu končí. Její trvání k dnešku je cca 1800 let a doba, po jakou se jarní bod zdržuje v jednom znamení je cca 2175 let, což vyplývá z vlastností precesního pohybu Země.

Takže, vysledoval jsem tady tři znamení a jejich historickou posloupnost za posledních cca 6 tisíc let. Nevím, co by mohlo být jasnějším důkazem o nadcházejícím příchodu věku Vodnáře. (Ovšem, až za nějakých 300 let!) Nevím co myslíte tím, že věk Vodnáře skončil před 4276 lety, protože z precesního pohybu země se nedá odvodit takový pohyb jarního bodu, který by odpovídal tomuto údaji! Pokud ale definujete jakýkoliv z těchto věků (i věk Vodnáře) jiným způsobem, nežli pohybem jarního bodu, dojdete zřejmě k jiným výsledkům. To ale nemá nic společného s astrologií. V takovém případě ale bych Vám doporučil, abyste vše osobně uvedl na pravou míru, nejlépe v nějakém veřejném pořadu, nebo na internetu. V opačném případě nabudu dojem, že zůstáváte se svou (možná vznešeně vypadající, ale přesto postavenou na hliněných nohou) naukou zcela osamocen. V tomto případě Vám nepomůže ani tvrzení typu "nikdo tomu nerozumí, pouze já".

Mne však pouze zajímá, jaké jsou Vaše pohnutky ke hlásání těchto Vašich úvah, což Vy mi pravděpodobně neřeknete. Myslím si pouze, že tyto Vaše myšlenky se velice dobře mohou hodit "do krámu" určitým silám, jenž mají zájem udržet určité esoterní "status quo" a to v Česku, potažmo na celé západní polokouli. Vzhledem k tomu, že to je pouze moje domněnka, (a že mi Váš přístup je v podstatě ukraden), nebudu ji dále rozvádět. Není mi ale jedno, pokud někdo dělá z astrologie šarlatánskou pseudovědu (navíc proto, že to není věda, ale symbolický jazyk) a z astrologů blbečky, ať má třeba jakýkoliv věhlas.

Nesouhlasím s Vámi také v tom, že astrologie vymírá. V poslední době je možno zaznamenat veliké oživení zájmu i o tuto esoterní metodu, a není to vždy pouze povrchní zájem. I toto oživení je určitou indicií nadcházejícího věku Vodnáře, jehož symbolem by se dalo říci, že je "interaktivní komunikace a spolupráce jedinečných lidských bytostí". Dalo by se říct, (ať to již chápete, nebo ne), že jsme na začátku přechodné doby z věku Ryb do věku Vodnáře.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a předem děkuji za případnou odpověď.

Jan Kaleta, TřinecVážený pane Kaleto,

děkuji Vám za Váš polemický mail, který jsem včera obdržel. Hluboce se ovšem mýlíte, a je velmi smutné, že (ač o těchto věcech máte zřejmě pouze velmi matné ponětí) mě napadáte, jako bych to byl já, kdo dělá z astrologie šarlatánskou pseudovědu, z astrologů blbečky, že se moje myšlenky mohou někomu "hodit do krámu" a podobně. Nevím také, proč si myslíte, že Vám svoje pohnutky "pravděpodobně neřeknu". Udělám to beze všeho, a navíc Vám mohu vřele doporučit, abyste si prostudoval Encyklopedii západní astrologie Milana Špůrka. Leccos nového (a pro Vás zřejmě velmi překvapujícího) se z ní můžete dozvědět.

Vezmu Váš dopis popořádku:

Nikdy jsem netvrdil, že věk Vodnáře "není a nebude", nevím, jak jste na to přišel. Sám se nakonec divíte, jak jsem přišel na to, že věk Vodnáře skončil před 4276 lety (a další nastane v roce 21308). Proč tomu tak je, k tomu se dostanu za chvíli.

Udivuje Vás, že si myslím, že se "jarní bod pohybuje směrem k Beranu, kam vstoupí po přejití celého zbývajícího znamení Ryb", a myslíte si, že moje tvrzení je mystifikace. Píšete, že jste tuto mou teorii slyšel na některé z mých přednášek, musím však konstatovat, že jste buď špatně poslouchal, nebo jste vůbec nepochopil, co mám na mysli. Já jsem nikdy nic podobného netvrdil, a byl by to také naprostý nesmysl! Jarní bod se totiž vůbec nikam nepohybuje, natož aby se pohyboval "směrem k Beranu"! Jarní bod se prostě nemůže "pohybovat směrem k Beranu", protože sám je počátečním (nultým) bodem Berana! A z úplně stejného důvodu také tento nultý bod Berana se nemůže nacházet v žádném jiném znamení než zase jenom v Beranu! To byste snad jako astrolog (byť třeba začínající) měl vědět! Tvrzení (bohužel velmi rozšířené), že jarní bod se posouvá znamením Ryb směrem ke znamení Vodnáře, je naprostým nesmyslem, a je velmi smutné, že si takto triviální věc snad 90% astrologů nedokáže vůbec uvědomit. Jarní bod se (zdánlivě!) posouvá na pozadí souhvězdí, v určité perspektivě tedy postupuje souhvězdím Ryb směrem k souhvězdí Vodnáře - jenomže souhvězdí nejsou znamení! Zabýváte-li se astrologií, mělo by Vám to být jasné. Jak je vidět, není - nechť je Vám však útěchou, že ani zdaleka nejste sám. Co se v důsledku precese pohybuje, to jsou právě ona souhvězdí - hvězdy prostě obíhají pevným tropickým zvěrokruhem ve stejném smyslu jako Slunce a Měsíc (a také planety, pokud zrovna nejsou retrográdní), pouze velmi pomalu (1 stupeň za cca 71,5 roku).

Dalším nesmyslem (z těchže důvodů) je Vaše tvrzení, že věk (jakýkoli věk) začíná vstupem jarního bodu do nějakého (jakéhokoliv) znamení. Opět: jak může nultý bod znamení Berana vstoupit třeba do znamení Vodnáře?

Píšete, že "jarní bod stojí v současné době asi na 4,5 stupni Ryb". Nevím, odkud to máte, ale je to další nesmysl. Ve znamení Ryb být nemůže (to snad dostatečně jasně vyplývá z toho, co už jsem napsal výše), nachází se v souhvězdí Ryb, jenomže souhvězdí se na žádné stupně prostě nedělí! Z toho důvodu je také naprostým nesmyslem Vaše tvrzení, že "za 300 let vstoupí do prvního stupně Vodnáře". Opět: do znamení Vodnáře vstoupit nemůže, a souhvězdí Vodnáře žádný první stupeň nemá! Tudíž žádná "fakta", jak píšete, ale nesmysly, vyplývající z naprosté neznalosti problematiky. (Docela by mě zajímalo, odkud to máte. Sám jste si to asi nevymyslel.)

Bible a historie: usuzovat na "věk Býka" nebo "věk Berana", protože se tu nebo onde uctíval tu býk, tu beran, je velmi zjednodušující, zkreslující a také nesprávné. Ve stejné době lidé uctívali i lecjaká jiná zvířata, třeba ptáka ibise - chcete proto tvrdit, že byl také "věk ibise"? Vaše slova "...jarní bod se zdržuje v jednom znamení cca 2175 let" - opět stejný nesmysl, o kterém jsem psal už několikrát. (Mimochodem k přesným číslům: jeden celý precesní cyklus trvá 25729,1 roku, jeden věk - tedy 1 dvanáctina celého cyklu - 2144,1 roku.)

Křesťané a symbol ryby: uvědomujete si (jako astrolog), že znamení Ryb je nejduchovnějším, nejmystičtějším znamením zvěrokruhu, že symbolisuje oběť a transformaci? Že je závěrečnou fází jednoho cyklu? Právě z tohoto důvodu byla symbolem prvních křesťanů ryba, a ne proto, že začínal "věk Ryb". Ten Kristovým příchodem a jeho obětí totiž skončil, ne začal! (Viz dále.) To, co jste ve svém dopise napsal ("...co by mohlo být jasnějším důkazem o nadcházejícím věku Vodnáře"), proto nedokazuje nadcházející věk Vodnáře, ale pouze Vaši neznalost.

Celý tento blud (stále bohužel velmi rozšířený) o blížícím se "věku Vodnáře" spočívá na dvou kardinálních omylech. Zaprvé se neustále svévolně zaměňují pojmy souhvězdí a znamení, pojmy, které (kromě shodných jmen) spolu nemají vůbec nic společného. A také bohužel všichni astrologové, kteří o "věku Vodnáře" fantazírují, naprosto neopodstatněně přesouvají astrologické charakteristiky znamení (bezpečně ověřené tisíce let trvající astrologickou praxí) na stejnojmenná souhvězdí. Ta jsou dnes ovšem zhruba o 25 stupňů posunuta jinam, to jednak, a zadruhé ve středomořské astrologii nikdy nehrála žádnou roli! Nejméně od Ptolemaia, ale pravděpodobně už o několik set let dříve, je astrologie postavena na tropickém zodiaku a nikoliv na souhvězdích! Že v posledních staletích před Kristem se souhvězdí i znamení zhruba překrývala je sice fakt, ale to ještě neznamená, že v astrologii hrály ony náhodné shluky hvězd nějakou roli!

Druhý omyl spočívá v naprostém nepochopení symbolického smyslu tropického zodiaku (tedy základního astrologického "jeviště"). Ten totiž není ničím jiným než obrazem universálního vývojového cyklu od zrození (Beran) přes dospívání, zralost, vrchol života (Kozoroh) až k oběti a transformaci, přerodu v nový počátek (Ryby). Tímto vývojem prochází naprosto všechno, co se ve vesmíru vyskytuje, tedy nejen člověk, ale třeba i hvězdy nebo galaxie, a je naprosto absurdní představovat si, že vývoj čehokoliv může postupovat obráceně, tedy ve směru Býk - Beran - Ryby - Vodnář - Kozoroh atd. Tvrdit něco podobného je asi stejný nesmysl jako tvrdit, že po březnu přijde únor, po únoru leden a po lednu prosinec!

Abyste mě ovšem nenapadl, že "neuznávám precesi" (jak už mě také kdysi obvinil jeden astrolog). Střídání astrologických věků je faktem, který skutečně vychází z precesního pohybu zemské osy, ukazatelem střídání těchto věků však není (a nemůže být, jak jsem se Vám pokusil vysvětlit) jarní bod! Ten je neměnnou, pevnou nulou celého systému, a ukazatelem (chronokratorem) může být pouze bod, který postupuje tropickým zvěrokruhem ve stejném smyslu jako Slunce a Měsíc, tedy ve směru Beran - Býk - Blíženci atd. RNDr. Milan Špůrek tento bod (po mnohaletých výzkumech!) odvodil od polohy hvězdy Regulus, od kterého odečetl délku 120 stupňů (tedy astrologicky trigon nebo trinus), a pomocí takto získaného bodu Alfa určil (a opět velmi pečlivě ověřil) jednotlivé historické epochy (věky). Právě podle takto pojaté astrochronologie začal věk Vodnáře v roce - 4420 (před Kristem), a skončil v roce - 2276. Po věku Vodnáře zcela logicky následoval věk Ryb (- 2276 až - 132), potom věk Berana (- 132 až 2012), a v roce 2012 začne věk Býka. To všechno jsou věci, které se dají velmi dobře historicky doložit - ne podle toho, že někde uctívali býka a jinde třeba ibise, ale podle skutečného charakteru té které epochy. Uvědomte si například, že období mezi lety - 4420 až - 2276 bylo dobou objevu písma a zemědělství (Sumer), stavbou velkých pyramid (Egypt) atd., což jsou věci typické pro charakter znamení Vodnáře (nové objevy a technologie, snaha předat dalším generacím znalosti a dovednosti - a co jiného jsou pyramidy?) Věk Ryb (- 2276 až - 132) byl zase nejduchovnějším obdobím dosavadních lidských dějin - uvědomte si, že právě z této doby pocházejí všechna dodnes platná duchovní hnutí - hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství (Ježíš byl Žid), a konec konců i samotná esoterika (Hermes Trismegistos). Ježíš svou obětí toto období završil, uzavřel (přesně v duchu Ryb), a zahájil tak nový vývojový cyklus (nový věk Berana). A období, které před námi leží, je svým charakterem naprosto typické pro Býka - před lidstvem stojí především problém vyčerpání všech zdrojů (surovinových, potravinových, energetických), na kterých celá naše civilizace stojí. A vyřešení tohoto problému, který je otázkou přežití člověka jako druhu (zabezpečení materiálních podmínek existence), je typické pro Býka, a nikoliv pro Vodnáře!

Stačí Vám toto vysvětlení?
Povýšeně mi ve svém dopise doporučujete, abych "vše osobně uvedl na pravou míru", jinak že nabudete dojmu, že moje "nauka stojí na hliněných nohou". Zaprvé musím říci, že o těchto věcech už řadu let veřejně píši a přednáším, sám jste zřejmě na některé mé přednášce byl také přítomen. (Že jste ji nepochopil, to je sice smutné, ale je to pouze Vaše věc.) A zadruhé bych zase já Vám doporučil, abyste dříve, než začnete někomu něco "doporučovat", obviňovat ze šarlatánství atd. (viz Váš dopis), se nejprve seznámil s podstatou problému, o který se jedná. A zejména bych Vám znovu doporučil, abyste se seznámil s dílem Milana Špůrka, například s řadou jeho velmi zasvěcených článků v Regeneraci. V jeho už zmíněné Encyklopedii západní astrologie byste se také mohl dozvědět, proč se domnívám, že astrologie je celosvětově na ústupu (nikdy a nikde jsem netvrdil, že "vymírá", jak mi podsouváte). A úplně na závěr bych Vám rád popřál, abyste se naučil používat vlastní mozek, nebál se přemýšlet a přestal papouškovat zavedená klišé, i kdyby je třeba papouškovali všichni ostatní.

Nový Jičín 20.4.2001
Petr Trnka
trnkapetr@cmail.cz


27-04-2001 přišel email pana Mrázka

Vážený pane Trnko !

Hezky zdravím z Ostravy.

Několik poznámek k Vašemu dopisu pro p.Kaletu.

Dle Vás založil esoteriku Hermes Trismegistos ?

Astronomické dovození toho pravého „chronokratora" pro Vámi propagované historické věky – to je tedy věc. Vezmeme li v úvahu jenom ty nejzákladnější aspekty ( konjunkce, opozice, 2x kvadratura, 2x trigon, 2x sextil ) a vezmeme li jenom stálice, které jsou jasnější než Regulus ( a které nejsou nikterak příliš napříč vzdáleny od ekliptiky, řekněme do 32 šířkových stupňů ) – podotkněme: všechny používané tradiční astrologií - pokud dobře počítám, mohu takto vyzískat 88 bodů alfa. Takto tedy mohu dovodit téměř jakoukoliv „teorii věků", která mi zrovna padne. Proč zrovna Regulus a proč zrovna 120 stupňů?
Zvláštní postup, zejména když s takovou vervou hlásáte, že hvězdy nemají v astrologii žádný relevantní význam.
Podle mého soudu čistě rozumová spekulativní konstrukce.

Pak je zde ještě ovšem Vámi prezentovaný historický doklad.
Zemědělství – opravdu naprosto typická činnost pro vzdušné znamení Vodnáře……
Hieroglyfy, klínové písmo – co to má společného se znamením Vodnáře? Mají vyloženě obrazný charakter…
Spojení pyramid a snahy předat dalším generacím znalosti a dovednosti – zajímavé…..Tvar a tíže pyramid – opravdu – celý vzdušný Vodnář…. Hromadění a konzervace vědomostí – celý Vodnář…..
Dneska ( nebo kdykoliv jindy ) se objevy nedějí? To je tedy přesvědčivé zdůvodnění věku Vodnáře….

V „nejduchovnějším věku Ryb" vznikla mnohá hlavní náboženství, - a Kristus svou obětí ve „věku Berana" založil centrální kult „nejméně duchovního věku". Křišťálová logika.

V otázce materiálního zabezpečení nad námi visí Damoklův meč…. Proto bude „věk Býka". Tedy od roku 2012.
Podle mého mínění jenom naprostý materialista a ctitel konzumní společnosti může tvrdit, že prvotní problém, před kterým stojí lidstvo dnešních dnů, je zabezpečení materiálních podmínek existence ! Jistě že je to také palčivý problém, ale ten - jako řada dalších - je pouze důsledkem chybné hodnotové orientace lidstva jako celku, a pokud se tato nezmění, sotvaco jiného pomůže. To nyní jako po dva tisíce let budeme hledat nové surovinové, potravinové a energetické zdroje pro lidstvo, abychom mohli nadále pěstovat kulty peněz v prostřídání s kulty různých zcestných ideologií?
Není všechna ta duševní a pozemská bída určena spíše k něčemu jinému ?

Ostrou tužku do diskuze a všechno dobré, Ladislav Mrázek.Vážený pane Mrázku, když jsem si přečetl Vaši poznámku, vidím, že jste z mého psaní vůbec nic nepochopil, a proto jakákoliv další polemika s Vámi ztrácí smysl."

Petr TrnkaVážený pane Trnko!

Dovolte mi, abych mohl poněkud přesněji vysvětlil mé minulé připomínky k astrochronologii pana Špůrka.

Hned v úvodu dopisu bych se rád Vám i panu Špůrkovi omluvil za onen ironický tón, který jsem posledně použil, a který nemá ve věcné diskuzi co dělat. Zpětně mne to dost mrzí a pokusím se pro budoucnost se takových úletů vystříhat.

Na svých argumentech ovšem trvám, i když si tím samozřejmě nemyslím, že jimi astrochronologii pana Špůrka nějak vyvracím. Jedná se jenom o připomínky, o moje názory, nikomu je nevnucuji, naopak, nechť si vytváří každý svůj názor sám……

Jestli něco takového provedl, tak je to přece nejdůležitější část celé astrochronologie ( její zdůvodnění ) a je nanejvýš žádoucí s tím seznámit veřejnost. V opačném případě je potom možno posouvat oním měřítkem tropického zvěrokruhu v podstatě libovolně tak, aby střed vlny padl do středu některého palce. Pak to není důkazem pro jediný bod alfa.
Jediné kvalitativní zdůvodnění, které jsem našel, je to Vaše v odpovědi panu Kaletovi, – leč nejeví se mi nikterak přesvědčivým.

Encyklopedie moderní astrologie je samozřejmě zcela mimořádně hodnotné dílo na poli vědecky orientované astrologie a plně jej ctím. Moje částečné výhrady vůči dílu pana Špůrka směřují pouze k jeho inovacím – ať již k jeho nově navržené astrochronologii, či nově navržené zodiakální antropometrii. Nemyslím si prostě, že dosahuje hloubky některých tradičních náhledů. ( Kupř. já používám členění lebky : Beran = čelo, Býk = prostor mezi očima ( či rozpětí očí ), Blíženci = nos, Rak = ústa, Lev = brada atd…atd.).

Tím zase netvrdím, že to co pan Špůrek i v tomto prezentuje je zcela bez ceny, ale domnívám se, že tyto koncepce se „nespoluzachvívají" s hlubšími vrstvami skutečnosti, než je mentální svět ( račte mi to prosím prominout – toto je prostě můj osobní názor – mohu se i mýlit ).

Důležitá poznámka je i to, co podotýká pan Nitsche. Myšlení je polární záležitost a nahlížet na skutečnost lze shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva i naopak, zepředu dozadu i zezadu dopředu, i mnohými hledisky mezi tím.

Vážený pane Trnko, skrze avízo od p. Tichého jsem si přečetl na internetu několik kapitol z Vámi připravované nové knihy a musím říci, že mne dosti mrzí, že jsem se k nim nedostal dříve - neboť asi 3/4 našich názorových tahanic by tím pádem asi odpadlo….
Myslím si že Vaše kniha ( pokud mohu soudit podle uveřejněných kapitol ) je napsána velice srozumitelně i čtivě a bude zajisté přínosem pro velkou část naší astrologické obce.

Jediné podstatné, v čem se asi definitivně neshodneme, je tento fakt: já se prostě domnívám, že když člověk něčemu rozumí, velice dobře rozumí, v určitých hranicích, - to samo ho neopravňuje označovat mnohé či všechno, co je za hranicemi či obzorem jeho pojetí skutečnosti za hlouposti, pověry apod..

S tímto konstatováním definitivně za svou stranu uzavírám svoji diskuzi s Vámi na stránkách pana Tichého a přeji Vám všechno dobré – Ladislav Mrázek.

Dne 28-04-2001 připojil svoji poznámku i Karel Tichý.

Vážený pane Kaleto.

Jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) je exaktní bod na ekliptice, který se dá naprosto přesně změřit. Je to prostě poloha Slunce v okamžiku, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Tento okamžik jarní rovnodennosti bývá každý rok kolem 21.března a tím začíná astrologický a astronomický nový rok. Jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) se díky precesi pohybuje rychlostí 1 stupeň za 72 let. Astrologové se dohodli, že v roce 221 našeho letopočtu se jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) shodoval s počátkem souhvězdí Berana. Když si jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) promítneme na hvězdné pozadí, tak v současné době je hluboko v souhvězdí Ryb a blíží se k souhvězdí Vodnáře. V indické astrologii je posun nazvaný „ayanamsa", v siderální astrologii je nazvaný „delta SVP" a pro 01-04-2001 už činí 23°26’20’’.

Ale kde je hranice souhvězdí Vodnáře? Na nebi není nic vidět. Hranice mezi souhvězdími si na své mapy hvězdné oblohy nakreslil nicotný pozemský tvor - člověk. A je ta klikatá hranice přesná? Není náhodou o pár milionů světelných let více doprava? Nebo o pár milionů světelných let více vlevo? Prostě, musíme se smířit s tím, že hranice mezi souhvězdími je nepřesná a abstraktní.

Daleko přesnější je spolehnout se na stálici Regulus. Ta má výhodu, že leží na ekliptice. Její regulační význam je dokonce skrytý v jejím názvu. V roce 2000 měla pozici na 29°50 znamení Lva. Když si stálici posunem zpět, každých 72 let o jeden stupeň, tak v roce 221 byla v postavení na 5° znamení Lva. Tenkrát se jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) shodoval s počátkem souhvězdí Berana.

Pokud chceme Regula posunout o jedno znamení - o 30 stupňů, tak vynásobíme 30 stupňů krát 72 let a dostaneme číslo 2160 roků. To připočteme k roku 221, kdy se jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) shodoval s počátkem souhvězdí Berana a dostaneme rok 2381 a to je počátek věku Vodnáře. A basta fidli!

Se srdečným pozdravem
>Karel Tichý.

29-04-2001 přišel mail od pana Trnky.

Vážený pane Tichý,

Dovolím si přičiniti také několik poznámek k Vaší poznámce. Píšete: "Astrologové se dohodli, že v roce 221 našeho letopočtu se jarní bod ... shodoval s počátkem souhvězdí Berana." Je třeba upřesnit, že to byli pouze astrologové kolem Cyrila Fagana (Bradley a někteří další), kteří se také pokusili zavést do astrologie onen ekvální siderický zodiak, se kterým operuje Kaleta. Až na několik zanedbatelných výjimek ovšem neuspěli a dneska už je to v podstatě mrtvá záležitost. Také jsem panu Kaletovi napsal, že de facto nejde o nic jiného než o spekulativní konstrukci, která nemá žádné opodstatnění. Proto se také mezi astrology neujala a úplně zapadla.

S Regulem se to však má trochu jinak, než píšete. Jako chronokratora ho po dost dlouhém zkoumání různých jiných hvězd (Alcyone, Betelgeuse, Spicy, Aldebarana a dalších) určil Milan Špůrek, který si také na mnoha historických událostech ověřil, že jeho postup tropickým zodiakem je skutečně velmi signifikantní. Poprvé tuhle svou teorii v ucelené podobě zveřejnil v Encyklopedii západní astrologie, bohužel tam však (zřejmě kvůli místu) nezveřejnil všechny historické souvislosti, na které přišel. Leč co je důležitější - vztahovat Regula k SVP, jak jste to ve své poznámce udělal, bohužel nelze, to dostanete dost nesmyslné výsledky. Špůrkův "bod alfa", tedy počátek souhvězdí Berana a tudíž i siderického zodiaku, leží v trigonu od Regula poblíž hvězdy Mesarthim (gama Arietis), a tenhle "bod alfa" se kryl s jarním bodem v roce -132. No a právě direktní postup tohoto "bodu alfa" tropickým zvěrokruhem je neobyčejně přesným ukazatelem nejrůznějších historických událostí a konečně i střídání astrologických věků, nikoliv tedy zpětný postup SVP souhvězdími! Pokud přijmeme tento bod a jeho postup tropickým zvěrokruhem jako ukazatel, začal v roce -132 věk Berana a v roce 2012 začne věk Býka, tak jak jsem to také panu Kaletovi napsal. Omlouvám se, že se opakuji, ale ani pomocí Regula nemůžete určit počátek "věku Vodnáře", a právě tak ani pomocí SVP a ekválního siderického zvěrokruhu, protože celá ta pověra o "věku Vodnáře" vychází z předpokladu, že souhvězdí mají stejný význam jako stejnojmenná znamení. Což je ovšem kardinální omyl. (Mimochodem k přesným číslům - jeden věk netrvá 2160 let, ale 2144,1 roku, a precesní posun ekvinokciálních bodů tropickým zodiakem je 1 stupeň za 71,47 roku.).Přeji Vám krásné jaro a sluníčko v duši.
Petr Trnka


Dne 01-05-2001 přišel email pana Nitsche

Milý pane Tichý,

dovoluji si tímto okomentovat debatu, která se na Vašich stránkách vede o věku Vodnáře či Býka. Dle mého názoru je celý spor zbytečný, protože pravdu mají obě strany.

Siderický zodiak je možno rozdělit na dvanáct stejných dílů, tak zvaných siderických snamení, které se více či méně kdysi kryly se stejnojmennými souhvězdími. Potíž je ve stanovení jeho počátku, tady se názory různí a závěr si v podstatě musí udělat každý sám.

Vedle tohoto siderického zodiaku existuje zodiak tropický, který ekliptiku rozděluje také na dvanáct stejných dílů tak zvaných tropických znamení. Počátek tropického zodiaku je jednoznačně daný průsečnicí roviny ekliptiky s rovinou rovníku naší Země. Tato přímka přesně určuje na ekliptice dva body jarní a podzimní rovnodennosti. Dohodou bylo zřejmě kdysi dávno určeno, že jako nultý bod tropického znamení Berana byl vybrán jarní bod.

Máme tedy vedle sebe dva stejné kruhy, oba rozdělené na dvanáct stejných dílů (tak zvaných znamení) a tyto kruhy, které jsou na stejné ose, se proti sobě díky precesi pohybují - otáčí.

Pokud pozorujeme tento pohyb z hlediska siderického zodiaku, pak se opravdu blíží okamžik, kdy počáteční bod siderického zodiaku vstoupí (nebo už vstoupil, podle toho, jak si tento počátek zvolíme) do tropického znamení Býka a řečeno poeticky, nastane věk Býka.

Pokud ovšem pozorujeme tento pohyb z hlediska tropického zodiaku, pak se blíží okamžik, kdy jarní bod, neboli počáteční bod tropického zodiaku vstoupí (nebo už vstoupil, jak bylo výše řečeno) do siderického znamení Vodnáře a nastane tedy věk Vodnáře.

Jak jest z výše uvedeného zřejmé, nastávají oba věky současně a je pouze otázkou úhlu pohledu astrologa, jak bude tuto situaci interpretovat.

Přeju krásný den

Jiří Nitsche 

Poznámkou pana Nitscheho si dovoluji debatu uzavřít.

 
Dne 04-05-2001 přišel email pana Turnovského. Porušil jsem svůj slib a ještě dodatečně připojil.

Vážený pane Tichý, jen několik poznámek k diskuzi na téma změny "platonského věku", ať už se tím myslí přechod z tzv. "věku ryb" do "věku vodnáře", nebo z "věku Berana" do "věku Býka". Tyto debaty budou nekonečné, neboť záleží jen a jen na hvězdě, kterou zvolíme jako fiduciální. Jakou hvězdu zvolíme, takový výsledek dostaneme. Z debaty by nezasvěcený mohl mít dojem, že se jedná o hádku kvůli několika málo desetiletím, v nejhorším případě stoletím. Ale to je omyl. Pánové Baignet, Campion a Harvey ve své standardní publikaci Mundane astrology uvádějí 38 údajů různých, vesměs významných astrologů, které se rozprostírají od roku 1762 do roku 3000 a to tam ještě chybí názor Rakouské astrologické společnosti, která má za to, že ve věku vodnáře žijeme od dob Anglické buržoasní revoluce.

Názoru pana Trnky, že rovný siderický zodiak školy Fagan-Bradley se neuchytil, odporuje zjištění, že její SVP uvádějí i takové standardní efemeridy jako je Michelsen nebo "pseudo"rosicruciáni.

Na druhou stranu nelze shodit se stolu argument pana Špůrka (panem Trnkou sdílený), o přechodu z věku berana do věku býka. Planeta Země po dvou tisíciletích vypadá jako spasená stádem ovcí a pokud se k ní člověk nezačne chovat jako hospodář (býk), tak žádný věk blíženců nenastane.

Sám jsem se z těchto půtek vymanil, zavedením galaktického centra jako fiduxu, neboť to je bod jediný a rezignací na ztotožňování dvanácti věků se znameními, nebo souhvězdími, ale s dvanácti postupnými kroky jednoho cyklu (viz moje heslo v encyklopedii).

Zdraví Turnovský


Převzato z webu astrolob.cz


Theorie Věků
Nemohu se zdržet chechotu při vyslechnutí bajky o vládě věku Vodnáře - nepanoval v jádře dosud čas nepříznivější vysokým snahám spirituelním. Že pákou uvádějící v pohyb veškeré konání 99,9% příslušníků rodu lidského jsou zájmy hrubě hmotné jest frapantní. Přijímám proto náhled presentovaný Milanem Špůrkem v Encyklopedii západní astrologie: " stojíme na prahu věku Býka!" (kapitola Principy tropické zodiakální astrochronologie).
Jaký postoj k problemu zaujímáte?
S pozdravem de Saxoferratto
Autor: de-Saxoferratto (12.01.2003 01:14)

Konečně
další člověk, který nepapouškuje zavedená klišé, ale přemýšlí a chápe! Tak si k tomu ještě pro zajímavost připojte jemnější dělení zodiaku na palce a zodiakální mikrovlny, a vezměte v úvahu, že kromě faktu, že se právě nacházíme na konci věku Berana, jsme také v posledním desetiletí palce Ryb (začal kolem roku 1833) a v plném proudu je mikrovlna Ryb (1997 až 2012). Do čehož Vám krásně zapadne islámský (ale nejen islámský) náboženský fundamentalismus, fanatismus a terorismus, nebo záplava nejrůznějších pseudo duchovních sekt a ufo-maniackých spolků, které se vesměs snaží tvářit velice "duchovně". A většinou píší Vesmír s velkým "V".
Autor: Petr Trnka (12.01.2003 17:58)

Argumenty pro Vodnáře
Marku ahoj. Tohle téma bylo zejména na ČASe diskutováno mnohokrát. Přijde mi zbytečné znovu ho rozvádět, je to únavné. Vidno i podle zdržení se reakce ostatních. A navíc ... nebýt dra. Špůrka a Petra Trnky, neměli bychom co rozvádět. Petrovi Trnkovi jsi jistě udělal radost, přímluvců Býka mnoho není. To je skoro frapantnější.
Asi však má význam o tom tématu psát opakovaně. Ptáš se co my na to. O.k., co si tedy myslím:
1) Smích je zdravý a vlastní názor taky.

2) Píšeš o "vysokých snahách spirituelních". Jak prosím souvisejí se znamením Vodnáře? Vodnář v sobě žádnou extra spiritualitu nenese. Očekávání, že věk Vodnáře bude jakkoliv duchovní je nedorozumění hodné Regenerace. Věk Vodnáře bude univerzalistický, kolektivistický, pragmaticky humánní, trochu cynický, elektronický, virtuální a technokratický. Jak odpovídá atributům znamení Vodnáře. Může se nám to líbit, nemusí se nám to líbit, ale jestli tu Vodnář bude, bude to takové. Jestli to takové nebude, nebude tu Vodnář.

3) Jsem skeptický vůči komukoliv, kdo píše o vysokých duchovních snahách. Vzhledem k relativnosti toho co je vyšší a nižší se spokojím s duchovními snahami jako takovými. Kde lítá slovo "vysoký", tam jde často spíš o přání než o dosažený výsledek. Můj styl je spíše výši laťky nehodnotit - pozná se sama.

4) Píšeš: "pákou uvádějící v pohyb veškeré konání 99,9% příslušníků rodu lidského jsou zájmy hrubě hmotné." Mám zkušenost, že takové výroky odvisejí od prostředí ve kterém se pohybujeme. Sám mám okolí nakonfigurované tak, že v duchovních snahách patřím k těm posledním. Pořád čekám, že mi peloton mých blízkých ujede a já propadnu do slabší třídy. Sám za sebe proto s Tebou nemůžu souhlasit. A jiné lidi, kteří patří do jiného okolí neznám. Ani páky uvádějící v pohyb jejich jednání. A proto je hodnotit nemůžu. V rámci regresní praxe jsem se poučil, že i že revizák v metru nebo hajzblbába na nádraží může být duchovně dál než já nebo Ty. A krom toho zájmy hmotné jsou integrální součástí jakýchkoli jiných zájmů: žijeme ve světě, ve kterém jsou duch a hmota zkombinovány. Viz hmotný a zároveň duchovní sex, bez kterého bychom tady jaksi vůbec nebyli.

5) Jsem skeptický vůči příliš přesnému datování věků. Tím pádem i vůči novotě o které tady slyším poprve "palcům a mikrovlnám". Jedná se o tak široké časové pásma, že aby zde fungoval zlom typu 31.12/01.01 občanského kalendáře ... tím se Vesmír - myslím - řídit nebude :-)

6) Na vysvětlení náboženského fundamentalismu nepotřebujeme teorii věků. Stačí mít 1) trochu přehled o duchovních dějinách alepsoň Evropy, abychom viděli, že se jedná o jev rozprostraněnější než je posledních patnáct let. 2) Představu o účincích Pluta ve Střelci. (Od 1995.)

7) Většina autorit uvažuje uplynulých 2000 let nikoliv pod vládou Berana, ale pod vládou Ryb kvůli dominanci iracionálních kultů křesťanství, islámu a buddhismu, které se znamením Ryb velmi dobře korespondují. Jako teolog a religionista o tom něco málo vím.

8) Argumentovat drem. Špůrkem z mého pohledu nic neřeší. Milan Špůrek není praktický astrolog. V rovině užité astrologie neznám jeho výsledky a nemám proto důvod jeho názory vnímat jako autoritativní. Pokud napíšu knihu, i kdyby to byla encyklopedie, samo z toho ještě nevyplývá nic o pravdivostí informací uvnitř. Encyklopedie má sice reflexivní charakter, je však extrémně chudá na informace praktického ražení. Tam kde se informace praktického ražení objeví obsahují mnohdy omyly anebo nedostatky. Jeho zdůvodnění teorie věku v Encyklopedii mi přijde děrovaté, logicky nekonzistetní.

9) Argumentem pro nastoupivší věk Vodnáře jsou tyto jevy:
a) Rozštěpení atomu. Jaderné elektrárny, jaderné zbraně a výbuchy počínaje Hirošimou.
b) Nástup elektrifikace, elektroniky, rádia, televize a internetu.
c) Globalizace. Unifikace světa. Ztráta autority jednotlivých států, zbezvýznamnění národních vlád.
d) Zostření významu lidských práv. Humanizace světa pod demokratickou nadvládou Západu.
e) Nástup letectví a kosmonautiky. Stanutí na Měsíci. Vytvoření International Space Station.
f) Sjednocování světa do vojensko-politických uskupení typu Varšavská smlouva, NATO, EHS, EU, bezcelní zóna US-Kanada-Mexico apod.

A našly by se asi další argumenty. Jestli chceš Ty nebo pan Trnka, můžete přednést své arugmenty. (Krom toho o převládajícícm konzumu. To je fakt historická novinka. :-) Prosím jenom kvůli přehlednosti, na začátek raději vynechme palce a mikrovlny, skrz které jak se zdá lze vysvětlit všechno.

A ještě prosím Petra Trnku o vysvětlení jedné věci. Kdo se podle jeho mínění zabývá duchovními souvislostmi a mimozemskými civilizacemi, aniž by byl členem "pseudo duchovní sekty" nebo "ufo-maniackého spolku"? Jsem smířen s tím, že jsem v jeho očích asi dávno spadl do obojího, jen by mne zajímalo, kdo jsou ti správní a čistí. Pravděpodobně on sám a jeho učitel. Budiž. Neprostestuji. A kdo ještě?
Autor: baudy (14.01.2003 02:13)

Máte pravdu,
pane Baudyši, že diskuse o tom, jestli nastává věk Vodnáře nebo věk Býka, už je dost omšelé téma. Nebudu tady proto snášet nějaké důkazy, ty si může každý, koho to zajímá, najít v diskusích na ČASu. Nedá mi to však, abych se nevyjádřil k některým Vašim sentencím.
"Přímluvců Býka mnoho není. To je skoro frapantnější." To máte, pane Baudyši, pravdu, mně to však navíc připadá i velice tristní.

"Vodnář v sobě žádnou extra spiritualitu nenese. Očekávání, že věk Vodnáře bude jakkoliv duchovní, je nedorozumění hodné Regenerace." Nelze než souhlasit. Vysvětlete to však lidem jako je paní Kinkorová nebo paní Foučková, popřípadě zástupům jejich zbožňovatelů! To mi připadá ještě mnohem tristnější.

"Většina autorit uvažuje uplynulých 2000 let nikoliv pod vládou Berana, ale pod vládou Ryb..." Ano, to je na tom právě to tristní. Leč jde skutečně o autority? (Když o přechodu z věku Berana do věku Býka na přelomu druhého a třetího tisíciletí věděl už před 440 lety Nostradamus - viz jeho čtyřverší X/72.)

"Jsem skeptický vůči příliš přesnému datování věků. Tím pádem i vůči novotě, o které tady slyším poprvé, palcům a mikrovlnám." Nestačím se divit! Už Pavel Turnovský kdesi na Fóru ČAS užasl, když se ukázalo, že Vy vůbec nesledujete práce českých astrologů (bylo to tuším v souvislosti s prvním vydáním Špůrkovy Pragy). Ohledně Špůrkovy Encyklopedie píšete: "Jeho zdůvodnění teorie věku v Encyklopedii mi přijde děrovaté, logicky nekonzistentní." Jak to můžete říci, když jste ji nečetl? Protože kdybyste ji četl, nemohly by pro Vás palce a mikrovlny být "novotou", o které slyšíte poprvé! (Viz str. 258 a začátek str. 261, kde Špůrek píše: "Období zhruba 179letá a 15letá se ukázala být již dostatečně jemným měřítkem pro korelaci s důležitými historickými přelomy v politických a kulturních dějinách.")

"Milan Špůrek není praktický astrolog. V rovině užité astrologie neznám jeho výsledky..." To si vážně myslíte, že astrologii pěstuje pouze teoreticky? Že za těch více než 30 let, co se astrologii věnuje, nevypracoval žádný horoskop? To snad nemůžete myslet vážně! Zeptejte se někoho, kdo k němu chodí domů, na jeho kartotéku! To, že Vy sám neznáte jeho výsledky, Vás přece neopravňuje k tvrzení, že není praktický astrolog! (I když, pravda, teď už se pár let individuální astrologií nezabývá. Ale co ta desetiletí předtím?)

"Argumentem pro nastoupivší věk Vodnáře jsou tyto jevy:", a dále celý odstavec. Dobře, to jsou jevy, které vykazují určité charakteristiky znamení Vodnáře. Leč jaká je tu ASTROLOGICKÁ souvislost? Když položíte tuto otázku, mnohý astrolog (a zřejmě i ty Vámi zmiňované autority) Vám odpoví: "No protože jarní bod vstupuje do znamení Vodnáře!" A už jsme u toho - to je naprosto nehorázný nesmysl, svědčící o elementární neznalosti! Jarní bod se přibližuje k SOUHVĚZDÍ Vodnáře, a to není znamení! Pokud začneme přisuzovat charakteristiky ZNAMENÍ stejnojmenným SOUHVĚZDÍM, celá astrologie se nám okamžitě zhroutí! A právě tady je jádro celé téhle pověry. Je mi trapné to stále znovu zdůrazňovat, ale nedá se asi nic jiného dělat.
Petr Trnka
Autor: Petr Trnka (14.01.2003 22:51)

K tomu,
co píše Petr Trnka, přestože mám jiné řešní, mohu poze dodat běda dvakrát běda.
1. běda: standardní zaměňování významu souhvězdí a znamení.
2. běda, nepanuje shoda o nástupu jakéhokoli věku mezi astrology. Odhlédnito od jména věku, udávaná data se pohybují v rozmězí polovina 17. stol. po polovinu 4. tisíciletí.
Zdraví Turnovský
Autor: Turnovský (14.01.2003 23:27)Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.