Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Bludné balvany za rok 2004.


...Kdo se povyšuje, bude ponížen.
Bible, Starý zákon.


Odpůrci astrologie se opět letos rojili a udělovali svoje Bludné balvany.


Neblaze proslulý spolek Sisyfos a jeho Komise pro udělování Bludných balvanů
při Českém klubu skeptiků Sisyfos udělila ceny Bludné balvany za rok 2004

v kategorii jednotlivců:

zlatý Bludný balvan

Eduard Boháč podrobnosti

za houževnaté odstiňování patogenních zón v zištné starosti o zdraví spoluobčanů


stříbrný Bludný balvan

Ing. Pavel Kozák podrobnosti

podrobnosti za rozsáhlé badání a osvětu odhalující vědě neznámé energie působící v české krajině


bronzový Bludný balvan

Marek Janáč podrobnosti

za nápaditou a přesvědčivou propagaci grafologie v rozhlasovém seriálu „Prezidentské rukopisy“


v kategorii družstev


zlatý Bludný balvan

firma AMIKUS s.r.o.
Anenské nám. 2, 110 00 Praha 1 podrobnosti

za zavedení a šíření kineziologické metody One Brain do diagnostiky a terapie stresů, výchovných problémů, nemocí a všemožných jiných obtíží české populace


stříbrný Bludný balvan

firma SAFFRON s.r.o.
Dolní Náměstí 32, 772 00 Olomouc podrobnosti

za šíření unikátní technologie přeměny obyčejné vody v zázračnou Pí-vodu


bronzový Bludný balvan

Česká televize, pořad "Sama doma" podrobnosti

za soustavnou propagaci astrologie a veškeré jurodivosti


Sysifos a jeho Bludné balvany.


Převzato ze stránky odpůrců astrologie SISYFOS


Poznámka: Nebylo by většího ocenění a uznání, kdyby na Astrology Pacific taky zbyl nějaký Bludný balvan. Škoda, snad příště. Nicméně musíme přidat v propagaci tradiční astrologie a v poukazování na inkviziční zlozvyky skeptiků.


Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.