luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Kdo vládne Slezsku?


Vážený pane kolego.
Četl jsem Vaši poznámku k deštivým dním. K Severní Moravě coby Slezsku tradice připisuje (a já ji dávám za pravdu) nikoliv znamení Střelce, ale znamení Panny. Nechci vnucovat, nabízím k úvaze.

Buďte zdráv
Baudyš jr.


Vážený pane kolego.
O té Panně pro Severní Moravu slyším poprvé. Můžete mi, drahý kolego, sdělit zdroj?
Majte sa krasne, Karel Tichý.
slezsko Taktéž drahý kolego.

Pannu uvádí Kefer na straně 110, Janošek na straně 56, oba s rozlišením, že Panna ovládá Slezsko dolní. Za Slezsko horní má být zodpovědný Beran.

V tomto bodě, připouštím, že nemohu posoudit polskou/dříve pruskou stranu Slezska. Za Slezsko horní pokládám pravě horní tok řeky Odry, tj. mj. Ostravsko, kam tradice situuje Berana. Názor, že v tomto bodě něco nehraje mi potvrdili opavští rodáci Richard Stříbný a Zdeněk Bohuslav, kteří i v rámci výuky mundánní astrologie v našem společném kurzu dali spontánně také přednost Panně. Argumentem zde může být tradice technických řemesel, zemský charakter těžených nerostů, i dlouhá období se vyskytující chudoba. I niterné dílo jednoho z nejdůlěžitějších slezských autorů, Johanna Schaefflera (Angela Silesia) mi lépe odpovídá racionální duchovnosti Panny, než expanzivní a smělé duchovnosti Střelce.

Beranu odpovídá Severní Německo, britská čás Anglie, Palestina, všechny ze známých důvodů.

Pro Střelce bych v souvislosti s Ostravskem/Opavskem nehledal argumenty snadno. Možná rozdělení na část "prajzskou" a "česaráckou" nebo rozdělení Těšína na ten Český a Cieszin by korelovalo s dvojitostí Střelce. Ale to je málo. Střelec má logiku u Maďarska. Vzdálený původ, odlišná řeč, menšiny v cizině (Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Rakousko), gigantická emigrace v USA a od roku 1956 i v Anglii. Vymýšlení takových střelcovských ulítlostí jako jsou Rubikovy kostky. Pěstování koní. Temperament v jídle a pití. Atd.

Zdravím Vás po půlnoci, Baudyš jr.
www.astrolab.czVážený pane kolego.

Ještě připomínku: hranice Moravy a Slezska tvoří řeky Odra a Ostravice a obě tyto řeky mají soutok na uzemí města Ostrava. Takže Ostrava se dělí na Ostravu Moravskou a Ostravu Slezskou. Takže výraz “slezská část severní Moravy” je blbost. Obě země mají ostrou hranici.

Mějte se krásně. Karel Tichý.


Pane Tichý,

vše je v pořádku. Dělení na Slezsko a Moravu je geograficky jasné, to co jsem psal minule se mělo týkat pověstného vnitřního dělení Hlučínska v 19. století. Nejspíš jsem to naformuloval nejasně.

dobré časy přeje Baudyš jr.


Slezsko - země neznámá


Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.