luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Pochodeň na falešném vrcholku hory


Někdy v listopadu roku 1998 jsem poslal do redakce časopisu Regenerace tento dopis:


Redakce REGENERACE s.r.o., Jeseniova 87, 130 00 Praha 3

Vážená paní šéfredaktorko,

ve Vašem časopise Regenerace 10/1998 jsem si se zájmem přečetl článek Carlos Castaneda - zasvěcenec, podvodník nebo Shakespeare New Age.

Ještě více mě zaujal, nebo spíš zarazil dovětek - astrologický rozbor Vašeho dvorního astrologa ing. Josefa Kulovaného: Pochodeň na vrcholku hory.

Z článku vyplývá že, spisovatel Castaneda se narodil 25.prosince 1925 01:45 odpoledne místního času v Cajamarce (Sao Paulo v Brazilii 23S00, 046W00). Každý astrologický učeň ví, že když se zrozenec narodí při svítání, pak má Slunce na Ascendentu (hrot 1.domu), když se zrozenec narodí večer při západu, pak má Slunce na hrotu 7.domu a když se zrozenec narodí v poledne pak má Slunce na hrotu 10.domu. Jestliže se Castaneda narodí jeden a třičvrtě hodiny po poledni, pak Slunce musí být v 9.domě a Ascendent na 26° Berana.

Ne tak Váš dvorní astrolog. Tomu padlo Slunce do 11.domu, jako by se Castaneda narodil ráno v osm. A Ascendent ve Vodnáři, což pak mylně hodnotí: "...ascendent ukazuje na silnou představivost a fantazii s níž vytváří imaginární fabulace...atd".

Vážená paní šéfredaktorko, obracím se na Vás s touto prosbou:
vyřiďte prosím svému dvornímu astrologovi, ať si zakoupí nějakou kvalitní učebnici astrologie pro začátečníky.

Děkuji a hodně úspěchů přeje Karel Tichý.

P.S. Ještě mu vyřiďte, že když se splete astrolog je to stejný průšvih, jako když se splete doktor.Pan Turnovský mě emailem upozornil, že se má další informace o špatně spočítaném horoskopu Castanedy. Na mou prosbu odpověděl:

Milý pane Tichý, zasílám Vám slíbenou rekonstrukci událostí z října 1998.

"Josef Kulovaný: Pochodeň na vrcholku hory Dvorní astrolog REGENERACE, Ing. Josef Kulovaný, sestavil Castanedův horoskop, aniž by - a to bych rád zdůraznil - věděl, o koho se jedná. Podkladem mu bylo pouze datum narození, uvedené v matriční knize na radnici v Cajamarce: 25. prosince 1925, 1:45 odpoledne místního času, jež je s největší pravděpodobností pravdivé." (pravděpodobně to poznamenává Jiří Kuchař, autor článku o Castanedovi - pozn. PT).

Josef Kulovaný pak sám píše:

"Zrozenec je zasvěcen medicíně (osa Býk - Štír), intenzivně zkoumá otázky zdraví a nemoci, života a smrti. Je velice přitahován okultními záležitostm, magnetismem, magií. Ženská energie je ve službách tajemna. Má značně vyvinuté okultní schopnosti, vrozenou intuici (viz poloha Luny), smysl pro hledání nadpřirozena. Časem vynikne svými činy (viz poloha planet v X. domě)... Ascendent ukazuje na silnou představivost a fantazii, s níž vytváří imaginární fabulace, kterým sám věří, ač jsou někdy zcela mimo realitu..."

Ponechme stranou otázku pravdivosti uváděného data narození. Taeger má u tohoto data značku +, která upozorňuje na závažné rozpory v údajích. Exituje totiž několik údajů o datu a času Castanedova narození. Vyjděme nejprve z údajú otištěných v Regenaraci, tedy 25.XII.1925, 1:45 po poledni místního času, čili 13:45 místního času tj. 18:45 GMT/UT. Zeměpisné souřadnice 78 W 32, 7 S 09 (čili na jižní a západní polokouli). Taeger uvádí 25. XII. 1925, 13:59 EST tj. 18:59 GMT/UT, čili srozdílem 0 hodin 14 minut.

Ing. Kulovaný ilustroval svůj rozbor horoskopickým grafem, kde MC se nachází na 16_ Štíra a AS na 11_Vodnáře. Na první pohled nás zaujme pozice Slunce v XI. domě, která signalizuje chybu ve výpočetu. Člověk, který se narodí téměž 2 hodiny po poledni nemůže mít Slunce ve východním nadzemním kvadrantu, může ho mít pouze v kvadrantu západním nadzemní. Správně vypočítaný horoskop má MC 24_ Kozoroha 33 a AS 27_ Berana 06. Slunce 3_ Kozoroha 29 leží správně v 9. domu. Ing. Kulovaný tedy zadal špatně čas, nebo zeměpisné souřadnice, nebo obojí. Zvedl jsem telefon a do redakce zavolal. Na mé upozornění, že Slunce v Castanedově horoskopu má být na západě, se mi dostalo vysvětlení, že chybu udělali grafici.

V dubnu následujícího roku vyšla na str. 38 poznámka v textu Z redakční kuchyně:
"Vysvětlení k dotazům čtenářů, kteří v dopise upozornili na údajnou nesrovnalost v horoskopu C. Castanedy. Horoskop vypracoval redakční astrolog přesně podle zadání, které mu bylo předáno. Bohužel v příloze pak bylo v popisku k horoskopu uvedeno jiné časové pásmo. Zkušení astrologové nás na tuto nesrovnalost upozornili i s vysvětlením (např. dr. Špůrek), méně zkušení nadávali, že je horoskop špatně vypracovaný. Znovu opakujeme, že horoskop C.castanedy je v pořádku a za dodatečnou změnu v jeho popisku se omlouváme."

Zkusme tedy zadat 13:45 GMT/UT a dostaneme MC 13_ Štíra 44, AS 11_ Vodnáře 04 a zjistíme, tady je chyba Ing. Kulovanýho. Podle tohoto zadání by se Castaneda musel narodit 8:45 ráno a takový čas žádný badatel neuvádí. Navíc bych se divil, že by v matrice byl zapsán čas a příslušní badatelé ho neuvedli. Nejednodušší vysvětlení je tedy, že Ing. Kulovaný udělal chybu při zadání času a odmítl to přiznat. Bohužel tím také provedl falzifikační důkaz, že astrologie je nesmysl. Jak? Ze špatného zadání mu vyšel správný výsledek. Věděl tedy pravděpodobně také, komu horoskop vypracoval.

Zdraví Pavel Turnovský ČAS

Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.