luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Saturn hrobař, Jupiter bratříček.

Astrologie, stejně jako medicína, nebo jiné obory vědy se dělí na mnoho speciálních druhů. Jedna z nich je astrologie politická, neboli mundánní. Zabývá se zkoumáním osudů států, národů, společných hnutí, stran, vývojem příhod, nikoliv však jednotlivce. Každá planeta má v horoskopu jinou cenu a jiný význam. Když v úvahu přichází horoskopy států nebo společenství, astrolog musí brát zřetel na působení dvou planet a to Saturna a Jupitera. Učinil tak vynikající ruský esoterik, rektor Astrologické akademie v Moskvě, Michail Levin, který mimo jiné analyzoval osudy Ruska.

Při zkoumání vztahů mezi soustavou planet a historickými příhodami zpozoroval, že doba, která uplynula mezi smrtí Lenina (21.1.1924) a smrtí Stalina (05.3.1953) obnáší 29 let a dva měsíce. Je to jeden oběh Saturna kolem Slunce. V době úmrtí tvůrce Sovětského svazu se Saturn nacházel na 2° znamení Štíra, naopak v době smrti jeho krvavého nástupce byla pozice Saturna na 26°38´ znamení Vah. Podnícen touto souvislostí, Levin měl zájem poznat, co se stalo 29 let po smrti Stalina. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že 10.11.1982, když se Saturn vrátil do poslední dekády znamení Vah (27°50´) zemřel generální sekretář ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv.

Michail Levin začal obracet listy příručky dějin nazpět. Ukázalo se, že v roce 1894, se Saturn nacházel na 27° Vah, zemřel poslední car Ruska Alexandr III.

1984 zemřel poslední car Ruska Alexandr III
+29 let
21.1.1924 smrt Lenina
+29 let
5.3.1953 smrt Stalina
+29 let
10.11.1982 smrt Brežněva

Nyní Levin začal uvažovat, proč hypotézy, že smrt vedoucího státu nesouvisí vždy s pobytem Saturna v posledních stupních Vah - Nikita Chruščov, který byl první sekretář ÚV KS SSSR před Brežněvem, jakož i poslední car Ruska Mikuláš II. Chruščov zemřel 11.9.1971, kdy byl Saturn ve znamení Blíženců, zatímco car Mikuláš II. Byl s rodinou zastřelen bolševiky v noci ze 16. Na 17. července roku 1918, když Saturn se nacházel ve Lvu. Po úvaze dospěl k závěru, že hvězdám „šlo o to", že ve chvíli smrti ani Chruščov, ani Mikuláš II. nebyli ve svých úřadech. Chruščov byl sesazen v roce 1964, zatímco car abdikoval půldruhého roku před smrtí vlivem únorové revoluce.

Při dalších zkoumáních Levin se vrátil ještě dále do minulosti. Ukázalo se, že všechny skony nejdůležitějších státníků, od cara Ivana Hrozného až ke generálnímu tajemníku ÚV KS SSSR z roku 1984 - 1985 Konstantina Černěnka, v počtu 16 osob, nastávaly vždy v době, kdy Saturn se nacházel v posledních stupních Vah., Kozoroha, nebo Berana, kteréžto znamení jsou od sebe vzdálené o 90° nebo 180°, tedy tvořily tak zvaný „Veliký kříž".

Po přiložení na horoskop Ruska (dle mínění Levina není začátek státu křest Ruska, ale příchod Rurykoviče do země v roce 881). Ukázalo se, že na konec znamení Vah připadá hrot 8.domu, který v individuálním horoskopu hovoří o smrti osoby, které byl horoskop vypočítán. V horoskopu státu, jak je vidět, může znamenat smrt vládce.

Jiná zajímavá záležitost, pozorovaná Michailem Levinem je dobře známá záležitost pod názvem „bratrská pomoc", kterou SSSR poskytoval jiným státům. V říjnu 1956 Sověti se pospíšili "s pomocí" Maďarům, v srpnu 1968 Čechům. 27.12.1979 ruská vojska vpadla do Afganistanu. Tato data se vyskytovala vždy přibližně po 12 letech, tedy jeden oběh Jupitera kolem Slunce.

Během všech těchto příhod se Jupiter nacházel ve znamení Panny. Stejně tak jako 9.9.1944, když sovětská vojska vstoupila do Bulharska, aby tam „pomohla" budovat socialistické zřízení a po patnácti jiných po sobě následujících ozbrojených zásazích Ruska a SSSR do záležitostí jiných států.

9.9.1944 bratrská pomoc Bulharům
+12 let
1956 bratrská pomoc Maďarům
+12 let
1968 bratrská pomoc Čechům
+12 let
27.12.1979 bratrská pomoc Afganistánu

Po analýze horoskopu SSSR se ukázalo, že v polovině znamení Panny se nachází hrot 3.domu, v individuálním horoskopu označuje sourozence, v horoskopu státu je možno ho označit jako domem -ehm... - bratrství.

ALF v čísle 12/2000 časopisu Wrožka

Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.