www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz

 

 

Nabídka nové astrologické publikace

 

 

 

Název :  ASTROLOGIE především V OBRAZECH

Autor :  Zdeněk Juřík

Formát :  A4 , barevně, křídový papír

Vazba :  pevná, lesklá (V8)

Počet stran :  228

Doporučená cena :  395,- Kč

 

 

Zdravím jak české, tak slovenské příznivce astrologie i náhodné zájemce.

 

Protože naprostá většina astrologických knih postrádá obrazový materiál, nabízím zpracování některých základních témat astrologie právě především na základě obrázků. Těch je celkem 337 a jsou doplněny texty. Úvod publikace je tvořen netradičně osvětlením vzniku vesmíru a její závěr diskutovanými a očekávanými událostmi v roce 2012 – také s obrazovým doplněním.

 

Distribuce a způsob úhrady :

Publikace již vyšla a v obchodní distribuční síti bude k dostání jen velmi sporadicky z důvodů neadekvátních požadavků knihkupců na rabat. Proto jsem se uchýlil spíše k samizdatovému prodeji poštou přes internet a známé. Případní zájemci se mohou ozvat na e-mail: zd.jurik@seznam.cz

Transakci lze provést dvěma způsoby:
a) Zašlete peníze na mojí adresu a následně dostanete publikaci doporučeně poštou,
b) knihu mohu zaslat na dobírku.
c) v Praze si ji lze vyzvednou osobně (na Václavkém náměstí) po předem sjednané telefonické domluvě. Bližší kontakt od 8.12.2008 na e-mailové adrese: robert@olschbaur.cz

Pro slovenské zájemce mám dobrou zprávu – knihu bude obdobným způsobem distribuovat pan Ing. Enki Hogh, Petrikovicha 12/53, 036 01 Martin; bližší informace na e-mail: EnkiHogh@seznam.cz
nebo na adrese http://www.astrologik.szm.sk/astrologie-predevsim-v-obrazech.html

Z obsahu

1. Úvodní část

    1.1  Počáteční sdělení

    1.2  Stručně k osvětlení bytí ve vesmíru

 

2. Základy pro orientaci ve vesmíru a na Zemi

    2.1  Důležité body, pojmy, kružnice a názvosloví

    2.2  Další důležité kružnice a pojmy  

    2.3  Určení světových stran v horoskopu 

    2.4  Dva základní pohyby promítnuté do horoskopu 

    2.5  Co je to přirozený a konkrétní horoskop   

    2.6  Dokončení základních pojmů

 

3. Osvětlení symbolů planet

    * pojmy duch, duše a hmota

    * symboly planet

 

4. Osvětlení symbolů znamení

 

5. Souřadnicové systémy

    5.1  Obecný pohled a rozdělení   

           * Přehled souřadnicových soustav    

    5.2  Zeměpisná souřadnicová soustava   

    5.3  Obzorníková souřadnicová soustava 

    5.4  Rovníková souřadnicová soustava I.druhu 

    5.5  Rovníková souřadnicová soustava II.druhu

    5.6  Ekliptikální souřadnicová soustava

    5.7  Galaktická souřadnicová soustava

 

6. Shrnutí základní astronomické orientace

    * Důležitost zdánlivého pohybu Slunce 

    * Vztah hvězdného a slunečního dne

    * Polární den a noc

 

7. Vztah rovníku a ekliptiky

    7.1  Roční pohyb Slunce ze dvou pohledů 

    7.2  Další doplňující obrázky ke vztahu rovníku a ekliptiky

 

8. Konstrukce astrologických domů

    8.1  Obecný přístup ke konstrukci astrologických domů 

    8.2  Částečné shrnutí 

    8.3  Důkazová část

 

9. Konstrukce, struktura a kresba tropického zvěrokruhu

    9.1  Středobod, archetyp zdroje

    9.2  Dělení celku na dvě části 

           9.2.1  Dělení dvěma

           9.2.2  Dvě základní vesmírné síly z jiného pohledu

    9.3  Dělení celku na čtyři části

           9.3.1  Čtyři živly (o třech jejich kvalitách podroběji až dále)

           9.3.2  Čtyři živly v trojúhelnících, čtyři velké trigony 

    9.4  Dělení kruhu třemi, tři kvality čtyř živlů 

    9.5  Živly a kvality z jiného úhlu pohledu 

    9.6  Hlubší pohled na čtyři živly 

    9.7  Symbolický kříž Velké mandaly 

    9.8  Rozvíjení živlů 

           9.8.1  Rozvíjení živlů ve třech kvalitách 

           9.8.2  Vláda planet ve znameních 

           9.8.3  Rozvíjení živlů v dekanech     

                  * Výsledná mandala

 

10. Aspekty

      10.1  Aspekty obecně 

      10.2  Rozběžnost a doběžnost aspektů 

               10.2.1  Rychlost planet 

               10.2.2  Určení rozběžnosti či doběžnosti 

      10.3  Barevné značení aspektů 

      10.4  Orbis 

      10.5  Aspekty a jejich rozsah 

      10.6  Význam aspektů a jejich tvarový nárůst

      10.7  Rozmístění všech aspektů na kruhu 

 

11. Rozdělení aspektů podle harmonických řad

12. Planetární konfigurace

 

13. Vztah mezi Sluncem a Lunou

      13.1  Osm fází lunačního cyklu

 

14. Zpětný pohyb

15. Schéma filozofie operativní celistvosti (obrázek)

16. Stálice

17. Jak číst v horoskopu

 

18. Co je potřeba k sestavení horoskopu

      18.1  Pojem čas a prostor 

      18.2  Druhy časů a přepočty 

      18.3  Co je potřeba k sestavení horoskopu 

      18.4  Sedm kroků postupu v konkrétním příkladu

 

19. Zeměpisné polohy některých Českých a Slovenských měst

      a časová diference od nultého poledníku

20. Letní a zimní čas v ČR

 

 

 

21. Význam duchovního vyzařování planet

22. Metoda integrovaných tranzitů (obrázek)

23. Transformační bod

24. Osvětlení principu teorie věků

      24.1  Souhvězdí a znamení 

      24.2  Tři nejpoužívanější typy zvířetníku 

      24.3  Problémy obecného osvětlení teorie věků 

      24.4  Počátky zvěrokruhů a precesní pohyb 

      24.5  Společný pohled na téma věků (obrázek) 

 

25. Něco pro čtenáře, kteří se nebojí,

       aneb otázky a odpovědi spojené ještě s teorií věků a s očekávanými událostmi v roce 2012

      25.1  Úvodem 

      25.2  Vybrané názory diskutujících    

      25.3  Co je vhodné objasnit či neskrývat     

               a) evoluce  b) sklon zemské osy  c) odborná názorová přiblížení  d) 21.prosinec 2012               

               * Model seřazení planetárního Slunce a Země 

      25.4  Předehra k očekávanému zimnímu slunovratu v roce 2012, 

               * Dopis panu Janu van Helsingovi 

      25.5  Ani věk Býka, ani věk Vodnáře, ale věk Višnua 

      25.6  A ještě jedna událost vztahující se k roku 2012, 

               * Deník admirála Byrda

 

26. Několik úvah závěrem

      * Je počítání věků a času správné? Jak se počítal čas dříve?

      * Potvrzení příčin galaktické transformace vědou

 

27. Mandala

 

Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.