www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz


Aktuální!!! 28.12.2008 at 19:54:27 E-magazín Astrologické zajímavosti

jsou elektronickým časopisem, který byl původně psán pro přátele a známé jako mailové texty. Zabývám se v něm vším zajímavým především z oblasti astrologie a také zabrousím do související astronomické oblasti. Původní zaměření je na běžného čtenáře, a i když se občas pustím do odbornějších astrologických témat, vždy je vysvětluji tak, aby byl text užitečný i pro neodborníka. Vše je zdarma a píšu je z nadšení.

Ing. Miloslav Ponkrác.
Nové číslo vždy najdete v seznamu na http://ponkrac.net/novinky

Aktuální!!! 22.12.2008 at 09:29:46 Na YouTube

je prezentace knihy Zdeňka Juříka Astrologie v obrazech. Shlédněte na adrese:
http://www.youtube.com/watch?v=ogjOXOCG794
Knihu předvádí astrolog Milan Gelnar.

Aktuální!!! 29.11.2008 at 18:41:51 Změna adresy

Dobrý den,
rád bych Vás poprosil o změnu adresy mé webové stránky. Před nějakým časem jsem si zaregistroval vlastní dému, takže adresa mých osobních stránek už není astrolog.host4u.cz, ale www.ponkrac.net

Dále bych také chtěl poprosit o změnu adresy, na které je k dispozici ke stažení program Astrolog32. Nová adresa je zde:
http://ponkrac.net/program-astrolog32, stará adresa, kterou máte na stránkách také zatím funguje, jenom se automaticky přesměruje na novou. Chci se programu Astrolog32 věnovat důkladněji, a později umístit vše, co je kolem Astrologu32 k dispozici včetně všech existujících verzí, zdrojových kódů, a také včetně verzí Astrologu32, které trochu programátorsky upravím. Také bych tam časem chtěl umístit návod. Měla by to být tak trochu vyjádření vděčnosti tomuto programu, a vzhledem k tomu, že tento program je tak trochu bezdomovec, a pořád se stěhuje z místa na místo, a je stále těžší najít jeho části, chtěl bych se mu věnovat na této stránce.

Hezký den
Miloslav Ponkrác


Aktuální!!! 10.11.2008 at 19:52:44 Výroční schůze Astrologické společnosti ČR

Vážená kolegyně, vážený kolego,
blíží se konec funkčního období starého výboru naši společnosti a tak v souladu se stanovami si Vás dovoluji pozvat na

výroční schůzi Astrologické společnosti ČR

pořádanou v sobotu 15.11.2008
v době od 12:30 do 17:30 SEČ ve velké přednáškové síni Národního musea Václavské náměstí 68, 115 79 Praha l

s následujícím programem:
12:30 - 14:30 Výroční schůze AS ČR
Zpráva výboru AS o činnosti za období od poslední výroční schůze konané 17. 2. 2007
Zpráva výboru AS o hospodaření
Zpráva revisní komise AS ČR
Diskuse
Volby nového výboru AS ČR
- kandidují: Z. Bohuslav - na předsedu
J. Johanisová, I. Morchová, V. Kvasnička, P. Rastokin, R. Stříbný, R. Tobičík, J. Vrána - na členy výboru
N. Králová, J. Nováková a L. Matyáš - na členy revizní komise

14:45 - 17:30 Přednášková část

Radko Tobičík - Astrologie v homeopatii nepoznaná - cca 40 min
Petr Rastokin - Zodiak Prahy pod psa - cca 40 min
cca 10 minut přestávka
Richard Stříbný - Významné mundánní konstelace roku 2009 - cca 40 minut
Zdeněk Bohuslav - Výbava astrologa vzhledem k problému času - cca 40 minut

* U vchodu do přednáškové místnosti budou také připraveny ke koupi vybrané knižní tituly nakladatelství Vodnář, starší čísla Konstelace a CD s přednáškami, které proběhly na Eukarpia 2008 ve formátu MP3 (spolu s užitými doprovodnými obrázky) - cena pro člena společnosti je 100,- Kč, pro veřejnost 200,- Kč
* Před výroční schůzí lze také doplatit příspěvky za rok 2008


Aktuální!!! 20.08.2008 at 09:23:28 Vyšla nová Konstelace

Konstelace

revue Astrologické společnosti ČR.

Obsah:
Úvodní slovo (Zdeněk Bohuslav)................................................ l
Za Emilem Heinlem (Pavel Turnovský)......................................... 2
Cyprián Lvovický - český astronom a astrolog (Antonín Baudyš ml.)....3
Legenda o lásce (Miroslava Tesařová)....................... .................... 11
Redakční poznámka k Legendě o lásce (Petr Rastokin)....................... 39
Anna Nicole Smith - rektifikace horoskopu ve třech krocích (Eva Prokešová)...40
Úhlové průměry nebeských těles (Jan Vrána)....................... .................... 56
Přílohy: Efemeridy planet pro rok 2008
Mundánní aspekty planet pro l.-12. měsíc roku 2008

Úvodní slovo

Milé kolegyně, milí kolegové,
dostává se Vám do rukou dvojčíslo Konstelace, které obsahuje pět příspěvků a jednu tradiční přílohu.
Úvodním příspěvkem je připomenutí nedávného odchodu jednoho z nejstarších českých astrologů MUDr. Emila Heinla, CSc. od jeho přítele Pavla Turnovského.

Prvním příspěvkem je článek „Cyprián Lvovický - český astronom a astrolog" připravený Bc. Antonínem Baudyšem mladším. Představuje nám Leovitia jako jednoho z nejvíce významných českých vědců, který nám zanechal svou stopu v obou oblastech hvězdné nauky a který byl činný a uznávaný více v zahraničí než ve své domovině. Autor představuje Leovitiovu dobu, přibližuje fakta z jeho života, jeho opomíjený přínos pro astrologii a přináší doposud známý soupis jeho prací.

Druhým příspěvkem je rozsáhlá studie filmu „Legenda o lásce" ve vztahu k astrologii a k velkým arkánám tarotu od Mgr. Miroslavy Tesařové. Autorka nejdříve stručně představuje Dějovou kostru filmu, pak rozebírá archetypy znamení jak jsou ve filmu vykresleny (byť jakříká pravděpodobně ze strany tvůrců filmu nezáměrně) a ukazuje posun 4 hlavních postav filmu Zodiakem. Pak přistupuje k rozplétání toho, jak jsou představovány archetypy jednotlivých velkých arkán tarotu.

Na tento příspěvek navazuje krátká redakční poznámka Ing. Petra Rastokina o archetypech představených ve filmu.

CD v KonstelaciTřetím příspěvkem je článek „Anna Nicole Smith - rektifikace horoskopu ve třech krocích" od Ing. Evy Prokešové. Autorka nejdříve přibližuje životopisná fakta této dívky roku 1993 časopisu Playboy, modelky, celebrity a kontraversní dědičky po o 63 let starším ropném magnátovi. Nejdříve ukazuje jak jako první krok rektifikace uvažuje nad zodiakálními posicemi planet a jejich spojeními se známými fakty ze života zkoumaného člověka a pak hledá natáčením denní nativity pravděpodobné intervaly zrození. V druhém kroku pracuje na vyloučení nevhodných intervalů a zpřesnění možných časů pomocí primárních direkcí hlavních os získaných universální počítačovým programem. Jako třetí krok pak ukazuje ověření časů získaných v předchozím kroku pomocí transitů na hlavní osy.

Čtvrtým příspěvkem je krátký, leč přesto významný článek Jana Vrány „Úhlové průměry nebeských těles". Autor v něm přináší běžně nerozšířené hodnoty viditelného úhlového rozsahu astrologických planet a upozorňuje na možné spojení s orbisem konjunkcí Slunce. Ve střední části tohoto dvojčísla jsou opět jako vyjímatelná příloha otištěny efemeridy planet a přehled aspektů planet na rok 2008.

Členové Astrologické společnosti obdrží navíc CD, které obsahuje barevnou verzi tohoto čísla ve formátu PDF. Tímto způsobem Vám chceme vynahradit tu skutečnost, že časopis nemohl být vytištěn barevně.

Zdeněk Bohuslav

Aktuální!!! 18.05.2008 at 19:31:36 Instalační balíček programu Astrolog32

Vážený pane Tichý,
dovolte, abych Vás upozornil, že pro zájemce jsem vyrobil instalační balíček programu Astrolog32, který jednoduše stáhnete a spustíte.
Ke stažení na mých astrologických stránkách:

http://www.ponkrac.net/astrolog32.php
M. Ponkrác

Aktuální!!! 18.10.2007 at 18:55:20 Ida Myslikovjanová - „Konečně pravda!?
aneb každý z nás podle Leonarda da Vinci“ versus Milan Špůrek – „Poslední večeře“.


Vážený pane Tichý, chtěla bych Vás požádat o laskavost, zda byste neumístil na svých stránkách do aktualit toto prohlášení, které se týká dvou knih – mé knihy „Konečně pravda!?“ a knihy Milana Špůrka „Poslední večeře“.

Možná bych ani nereagovala, ale tady se jedná o čest a etiku odborné práce. Někdo by si mohl myslet, že „vykrádám“ díla jiných autorů, a to nemohu připustit.

Pan Ferdinand Soldán – absolvent naší Olomoucké školy astrologie totiž když spatřil Špůrkovu knihu: „Poslední večeře“ a všiml si jistých podobností u obou knih, nám řekl, že první myšlenka, která ho napadla, byla: „Kdo od koho asi opisoval?“ A obávám se, že nemusí být jediný, koho tato slova napadnou, protože shod je v mé a Špůrkově knize nápadně mnoho.

Běžný čtenář si ani nevšimne, že roky vydání obou knih se liší. Moje kniha vyšla 30.10. 2006 v nakladatelství Smart goods s.r.o. a kniha pana Špůrka v nakladatelství Eminent v říjnu 2007.

Že by mou knihu Milan Špůrek neznal, je vyloučeno. Jiří Nitsche, který dostává jako první výtisk z každé naší vydané knihy, ji panu Špůrkovi podle svých slov vezl ještě týž den, co mohou knihu dostal, ukázat.

V červnu se objevila krátká diskuse na stránkách Pavla Turnovského, kde mě označili za „přihřívače“ na popularitě Dana Browna. Naopak s velkým nadšením a netrpělivostí očekávali knihu Milana Špůrka, která má prý zpracovat novým a zcela neotřelým způsobem téma, které jsem už já rozpracovala ve své knize. Těšila jsem se i já a 16. 10. 2007 jsem se dočkala, když jsem v obchodě na Špůrkovu knihu „Poslední večeře“ narazila. Bohužel jsem v knize objevila věci, které mě trochu zaskočily a o kterých nevím, co si mám myslet. Milan Špůrek totiž z mé knihy přejímá velmi přesně některé myšlenky, a dokonce používá i velmi obdobné jazykové vyjádření, aniž by ovšem uvedl mé jméno a název mé knihy aspoň v seznamu použité literatury. Jako příklad uvádím citace z mé a Špůrkovy knihy.

Ida Myslikovjanová - Konečně pravda!? (str. 39): Zadíváme-li se na obraz, nemůže naší pozornosti uniknout, že apoštol Filip má poněkud zženštilý obličej. Jeho jemné rysy a zakulacené křivky, připomínající ženský prvek, jsou dány tím, že znamení Raka je ovládáno Lunou. A Luna, jak známo, představuje ženský, mateřský a pečující princip.“

(str. 49): „Zadíváme-li se znovu na obraz, všimneme si, že je jistá podobnost mezi apoštolem Janem a apoštolem Filipem, který představuje už zmiňované znamení Raka. Ani tato podobnost není náhodná. I Filipův obličej je velmi jemný a je v něm něco ženského, čímž se oba tito apoštolové liší od ostatních spolustolovníků. Filipova ženskost je ovšem dána tím, že Rak je znamení ovládané Lunou, tedy znamení mateřské. Jde však o jiný archetyp než u znamení Vah, protože Váhy, ovládané Venuší (planetou citů a vztahů) jsou znamením partnerství. Rak vyjadřuje také ženský princip, ale je to symbol matky, ne ženy milenky a partnerky, jako je tomu ve Vahách.“

Milan Špůrek - Poslední večeře (str. 55): „Aplikovaná astrologie však nabízí výklad, který by mohl usnadnit pochopení celé záhady v jasnějším světle. V tradiční sedmici planet rozeznává astrologie planety „mužské: Slunce, Mars, Jupiter a Saturn, jednu planetu „hermafroditní: Merkur a dvě planety „ženské“: Venuši a Lunu. Uvážím-li, že Venuše tradičně vládne znamení Vah a Luna znamení Raka, nabízí se vysvětlení, že tyto dvě „ženské“ planety mohou být zodpovědné za ženský vzhled apoštolů, které v zodiakálním zasedacím pořádku na Leonardově obraze zaujímají právě místa těch dvou znamení ovládaných „ženskými“ planetami, to znamená Vah a Raka.V astrologickém systému souvisí znamení Vah, ovládané Venuší, s manželstvím a znamení Raka, ovládané Lunou, s rodinou, mateřstvím, konkrétně s matkou. Luna znamená v horoskopii mimo jiné právě osobnost matky.“

Znovu se tato myšlenka opakuje ve stejné podobě ve Špůrkově knize na str. 80:
„Totiž, že v astrologii existuje ještě druhá „ženská“ planeta, a tou je Luna, ovládající znamení Raka. A s ním souvisí na obraze postava na čtvrté pozici zprava, která má ovšem také velmi výrazné ženské rysy, na rozdíl od líbeznější postavy po Ježíšově pravici však jaksi více mateřštější. Podle Markova evangelia by měla patřit Ondřejovi, podle tradiční identifikace Filipovi a podle Lukášova a Matoušova evangelia Janovi, který zde v zodiakální interpretaci zastupuje znamení Raka. Máme zde tedy dva apoštoly s poněkud ženským vzezřením. Jednoho na sedmé pozici zprava patřícího znamení Vah ovládaného Venuší, které v astrologii znamená manželství nebo partnerství, a druhého na čtvrté pozici zprava náležejícího znamení Raka ovládaného Lunou, která v astrologické symbolice znamená především rodinu, rodičovství a konkrétně matku.“

Špůrek si dokonce ve své knize klade stejné otázky jako jsem to ve své knize udělala já, formulované dokonce stejnými slovy - kam se poděl apoštol, představující znamení Vah, pokud by na jeho místě seděla žena, jako je tomu v Brownově podání?

A to zde uvádím jen věci, které jsou převzaty doslovně, kromě nich je ve Špůrkově knize celá řada stejných myšlenek a slovních spojení, které jsou ovšem napasovány do jeho textu.

Myslím, že toto opravdu není někomu, koho jsem ve své knize označila za našeho předního vědce a astrologa, zapotřebí. Nebo to mám brát jako poklonu, že RNDr. Milan Špůrek, CSc., vědecký pracovník, opisoval od Idy Myslikovjanové, o jejíž existenci zarytě mlčí?

Já jsem ve své knize jméno Milana Špůrka uvedla, i jeho knihu „Hovory o astrologii“, ze které jsem si vybrala citáty k úvodní kapitole Astrologie versus věda. Jednalo se o obecně známé citáty Jana Kefera a Jiřího Grygara, které jsou samozřejmě volné dostupné i z jiných zdrojů, ale já přesto Milana Špůrka a jeho knihu uvedla!

A ještě jednu připomínku ke Špůrkově knize bych měla. Kapitola Dodatek – příspěvek aplikované astrologie musí donutit k zamyšlení každého solidního a reálně uvažujícího astrologa. Milan Špůrek zde totiž rektifikuje s přesností na minuty horoskopy událostí, u nichž není známý nejen den a měsíc, ale dokonce ani rok! To, že je to jen další voda (nebo spíš povodeň) na mlýn všem sysifovcům, není třeba dodávat.

Podobného způsobu, jak to pojal Milan Špůrek u mé knihy, jsem si všimla také v souvislosti s jinou publikací. V roce 2004 vydal přední slovenský vědec a astrolog v jedné osobě RNDr. Emil Páleš,CSc. monumentální dílo „Angelologie dějin I.“, obsahující cca 500 stran textu na křídovém papíře s bohatými barevnými ilustracemi a četnými grafy: jedná se o uplatnění astrologických planetárních cyklů na vývoj živočišných druhů, člověka a lidských dějin. Je to převratná myšlenka, kniha opravdu stojí za přečtení. K napsání této knihy musel Páleš vynaložit obrovské množství práce a je to zřejmě jeho životní dílo.

V roce 2006 vychází Špůrkova kniha „Tajemné rytmy dějin“. Je to kniha napsaná ve stejném duchu jako Pálešova – jenom ty astrologické cykly jsou pojaty jinak. Špůrek reagoval opravdu rychle, stejně jako v mém případě. Nemíním srovnávat úroveň a obsahy obou publikací, není zde na to místo. Všimla jsem si jenom jedné podstatné věci. Zatímco Páleš Špůrkovy předchozí astrologické knihy uvádí ve svém seznamu použité literatury a na jednom místě z něj cituje, ve Špůrkových „dějinách“ nenajdete o Pálešově knize ani zmínku. Špůrek se chová, jakoby Páleš vůbec neexistoval, stejně jako pro něj neexistuji ani já! Přitom podobnost obou knih je více než zarážející.

Ptám se, je to dnes panu Špůrkovi zapotřebí, že čerpá z jiných autorů, aniž by uvedl jejich jména, anebo to je jinak a panu Špůrkovi pomalu dochází inkoust v jeho peru?

Děkuji a zdravím z Olomouce
Ida Myslikovjanová

Vážená paní Myslikovjanová,
Rád bych Vás upozornil na článek astrologa Starého o Poslední večeři Páně, který vyšel v roce 1993
http://www.volny.cz/beatland/podminky.htm
Mějte se krásně, Karel Tichý

Vážený pane Tichý,
tak jsme se na ten člámek s manželem dívali (tedy jen na ten odkaz, ne na časopis Prostor, kde byl článek zveřejněný). Je fakt, že jsme ho předtím neviděli, což je škoda, protože bych ho určitě mohla ve své knize uvést. Ale asi jsme měli společný zdroj s panem Starým, protože já jsem některé informace o astrologickém rozboru obrazu převzala od manžela, který tyto informace zase čerpal ze starého německého astrologického časopisu Nostradamus, ale číslo a ročník opravdu nevíme, protože já sama jsem ten časopis nikdy neviděla a manžel ho četl někdy koncem 70. let. Taky je pravda, že obraz Poslední večeře probíral manžel, který dělá astrologii cca 35 let, s panem Špůrkem v Psychoenergetické laboratoři. prof. Kahudy, kde byl zaměstnancem.
Tolik na vysvětlení, jinak ale děkuji za informaci. Zdraví

Ida Myslikovjanová

Pane Tichý,
právě jsme dostali mail od absolventky naší Olomoucké školy astrologie, která byla i žákyní školy pana Turnovského. Tak vám ho přeposíláme, abyste si udělal obrázek. Pokud by to bylo možné, klidně ho přidejte i k tomu vyjádření, pokud by vám to vadilo, tak samozřejmě ne. Zdravíme
Myslikovjanovi

Milí Myslikovjanovi, děkuji za informace, včera večer jsem objevila Váš email a tak jsem si přečetla ty různorodé názory, avšak žádné velké překvapení. Jsem žákyně jak pana Turnovského, tak i Vaše, takže znám trochu situaci z tohoto mého pohledu. Pan Turnovský je dobrý matematik, filosof, astrolog, avšak má bouřlivé a také nevybíravé chování, jakoby hráč, který chce za každou cenu vyhrát a to je dáno možná i jeho ateistickým a nepokorným způsobem myšlení. Je velmi špatný pedagog, a jako spisovatel se také neosvědčil, protože to nové vydání Rozloučení je opravdu ostuda. Své kvality však má a měl by je předat lidem nějakým srozumitelnějším způsobem, pokud to dokáže nějak zformulovat a napsat. Z jeho kurzů si pamatuji, jak velmi ostře napadal tradiční astrologii, i když podle mě i on musel z této tradiční astrologie začít a rozvíjet své transpersonální interpretace právě ale na základě znalostí tradiční astrologie, kterou však na svých kurzech omezil na minimum a úplné nováčky nechal samostatně interpretovat horoskopy, když jim k tomu nedal zásadní pravidla. U Vás se mi na kurzu líbilo, protože byl zaměřen psychologicky, bylo tam cítit duchovno, a předávali jste to Vašim žákům co nejpřehledněji a nikdy jste se takhle nevyvyšovali nad jiné astrology, dokonce jste vždy doporučovali literaturu ostatních astrologů. Takže jsem dospěla k názoru, že jste hodní lidé a navíc velmi vzdělaní a své znalosti dokážete lidem na kurzech jak pedagogicky na výši, tak spisovatelsky srozumitelně předat a to je právě ta největší zásluha. A nakonec já jsem Vás vyhledala na základě přečtení Vaší knihy Astrologie v praxi, která se mi moc líbila. takže nikdo mně Vás nedoporučil, ani jsem nepřišla na základě reklamy v časopise, prostě jen díky přečtení Vaší knihy a takových lidí je určitě víc. Paní Myslikovjanová, myslím na Vás, přeju Vám ať tyto slabošské výlevy rádo by nějakých hrdinů lehce zpracujete a snad to bude i k něčemu dobré. Třeba k napsání další zase moc pěkné knihy, jako jste už napsala. Vaše zatím poslední knížka je opravdu moc pěkně čtivá je tam spousta informací právě pro širokou veřejnost a ne pro nějaké astrologické zatvrdilce. Kdyby bylo více takových knih, bylo by to dobré. Právě o to by měli usilovat i ostatní astrologové, pomáhat lidem v jejich cestě životem a ne se mezi sebou šprajcovat a dokonce opisovat od mladších, kterými pohrdají. Připadá mi to, jako když se mezi sebou hádají různí zastupitelé církví a vlastně se všichni modlí ke stejnému bohu. No ale já to vidím i z té pozitivní stránky, vlastně to je moc dobře, že se o knize a tím i o Vás mluví, automaticky tak stoupne Vaše popularita, takže Vám ti páni vlastně pomáhají. Jedině dobrá kniha může mít takovou odezvu. Tak trochu to k tomu spisovatelství prostě patří, opisování, kradení myšlenek, napadání a tak dále, je to ta akční stránka, která by neměla usnout. A pokud je někdo v něčem dobrý, nemusí se tak hlasitě projevovat a stále si jakoby hájit svoji pozici, protože pokud jste pro ně tak nezajímavá, nemají o Vás psát. A navíc tedy pokud někdo nějakou knihu nečte, automaticky nemá právo ji odsuzovat, je to jako s tím Grygarem a astrologií. Milí Myslikovjanovi, mám Vás ráda a moc si Vás cením, snažíte se pomáhat lidem a to byl asi odjakživa pravý úkol astrologie. Děkuji Vám za vše, a již se těším na další knihu!!!!!!!!!! Možná jsem tady napsala dost překlepů, protože to píšu s Péťou na klíně, těším se někdy na viděnou.

Anna Burešová z Dolní Radechové u Náchoda

Vážený pane Tichý,
právě jsem dostal od Milana Špůrka dopis, kterým reaguje na článek paní Myslikovjanové na Vašem webu. Nesplnily se tedy mé obavy, že nad tím mávne rukou. Zřejmě uznal (a jsem tomu rád!), že výplod paní Myslikovjanové už je příliš velkou nehorázností na to, aby ho bylo možno nechat bez odezvy. Posílám Vám ho v plném znění, vynechal jsem pouze poslední odstavec, který už byl ryze soukromý. Děkuji za otištění u Vás. Petr Trnka

V Praze 22.října 2007

Milý Petře,
děkuju za dopis a výpisy z internetu, které jste mi poslal. Je to opravdu půvabné. Ještě že si už řadu desetiletí píšu dost podrobně pracovní deník. Takže:

1) Nemohl jsem přejímat z knihy Idy Myslikovjanové "Konečně pravda!?" jak píše "velmi přesně některé myšlenky...", protože jsem tuto její knihu objevil v knihkupectví až letos na jaře, tj. v době, kdy moje "Poslední večeře" už byla dávno odevzdaná v nakladatelství. Její tvrzení, že mi její knihu měl brzy po jejím vydání přivézt ukázat pan Jiří Nitsche, je nepravdivé. Od 30. října 2006, kdy její kniha údajně vyšla, jsem ho totiž dodnes ani jednou neviděl. Deník si vedu pečlivě.

2) Paní Myslikovjanovou osobně neznám. Zato se Zdeňkem Myslikovjanem jsem se seznámil ještě jako se studentem u prof. Kahudy v Praze již v roce 1979. Bylo mu tehdy 24 let, a já už jsem se v té době zabýval astrologií deset roků. Byl u mne dvakrát (5. července a 10. listopadu), a hovořili jsme o astrologii od večera až dlouho přes půlnoc. Už tehdy jsem mu mimo jiné nad reprodukcí Leonardovy "Poslední večeře" vysvětloval svůj názor na tento obraz z astrologického hlediska. Divím se, že na to paní Myslikovjanovou neupozornil, když mu v předmluvě své knihy tolik děkuje za pomoc. Nebo jí snad ty informace ode mne předal ještě než začala psát, ačkoli si je, jak je vidět, asi už moc přesně nepamatoval? Nevím. Stručně jsem pak svůj astrologický rozbor Leonardova obrazu uveřejnil v knize "Hovory o astrologii" v roce 1995, a před tím už také v T-magazínu. A ve studiu obrazu jsem pokračoval dál i potom.

3) Kdyby si paní Myslikovjanová pozorněji přečetla úvodní text k Dodatku v mé "Poslední večeři", pochopila by, že rektifikované horoskopy zde vůbec nevycházejí z historických dat, které samozřejmě přesně neznáme, nýbrž že jsou postupně odvozovány cyklicky ze základního horoskopu Poslední večeře, který Leonardo rafinovaně ukryl ve svém obraze. Vytvářejí tak souvislou linii, konfrontovanou s biblickým textem.

4) Podezírat mne paní Myslikovjanovou navíc z toho, že jsem kromě její knihy stačil bez citace vykrást navíc pohotově ještě knihu Emila Páleše z roku 2004 "Angelologie dejín I.", to už je opravdu trochu moc. Nejen, že moje kniha "Tajemné rytmy dějin" nemá s jeho knihou skoro vůbec nic společného, ale navíc pan Páleš mne osobně navštívil až 16. prosince 2006, aby mi svou knihu věnoval, a právě v té době vyšla i moje kniha. Před tím jsem dr. Páleše vůbec neznal, a jeho knihu rovněž ne, což jsem mu také při jeho sympatické návštěvě u mne řekl. Proto jsem ho nemohl tudíž ani citovat. Tak je to. Navíc materiál ke své knize jsem s přestávkami připravoval nejméně dvacet let. Takové životní dílo se totiž nedá dát dohromady za pouhý rok nebo dva, jak se naivně domnívá paní Ida. To je docela fuška. A že jsem k některým dílčím výsledkům k Tajemným rytmům dějin dospěl již hodně dávno, na to existují svědkové nejen mezi astrology, ale také mezi historiky umění a astronomy, s nimiž jsem některé věci konzultoval, a pak také i mezi vydavateli, s nimiž jsem jednal o případném vydání takové knihy.

Petře, to je vše, co se mi k celé té trapné pomluvě od paní Idy chtělo říci. Nechávám na Vás, zda to ocitujete na internetu či ne. Mně by to nevadilo. Nejde mi ani tak o ten paranoidní blábol paní Idy, spíše o ty, kteří si ho přečtou, aby byli více v obraze. Já nepotřebuju vykrádat cizí myšlenky ani knihy. Jak víte, mám dost vlastních. Navíc jsem to spíše já, koho už delší dobu někteří nestydatě vykrádali a stále ještě vykrádají (Zákopčaník, Messany, dokonce i jeden profesor pařížské Sorbony, a další). No to jen tak na okraj.

Milan Špůrek


Poslední večeře Páně


Odpověď panu Špůrkovi

Vážený pane Špůrku,
na ten den, kdy jsme spolu tak dlouho diskutovali, si vzpomínám dobře. Přišel jsem za vámi s obrazem Poslední večeře v tašce, který jsem měl dokonce v zasklené podobě. Upřímně jste se tehdy podivoval, že tak mladý člověk má tyhle astrologické vědomosti. Taky vy jste mne překvapil, že jste informace o zakódovaných znameních v Leonardově obraze již věděl. Tehdy jsme se neshodli v postavě Jidáše, tvrdil jste, že Jidáš je Ryba, a já jsem tvrdil, že Jidáš je Štír, v rukou má měšec a před ním je vysypaná solnička, jako symbol zmaru (o tomto vašem jiném názoru konec konců píše i manželka ve své knize, kde vás na str. 61 cituje.) Shodli jsem se tehdy ovšem i na třetím apoštolovi zleva - Kozorohovi, že se jedná o nevěřícího Tomáše, který má zvednuty obě ruce. Dnes je pro vás Tomáš apoštol, který sedí po pravici a svoji nevíru prezentuje tím, že se od něj odklání.
Pane Špůrku, nebyl jste tedy vy mým prvním zdrojem informací o obrazu. Popis obrazu jsem získal z německého časopisu Nostradamus. Měl jsem o něm již řadu přednášek tehdy v Praze, za totality v bytových seminářích pražské astroložky Máši Svobodové, častokrát v Kahudově PELu a jinde. Leonardova osobnost i obraz mne vždy fascinovala, dodnes o něm míváme společně s manželkou 4 – hodinové přednášky, které proběhly již na mnoha místech v republice. Byl jsem mimo jiné pozván i na Masarykovu univerzitu do jungiánské sekce, kde jsem provedl pro studenty a profesory rozbor tohoto obrazu. Řada lidí si mne s tím obrazem dodnes spojuje a jeho výklad znají všichni absolventi naší školy. Věnovali jsme tomu opravdu spoustu práce a naše kniha vyšla na konci října 2006. Manželka taky proto uvedla, že bez mých informací by tato kniha nevznikla.

Pane Špůrku, já vaše knihy čtu, na rozdíl od jiných. Dovolím si proto jisté kritické zhodnocení vaší nové knihy, protože mne v ní řada věcí přinejmenším překvapila, a nevím dosud, co si mám o některých odstavcích myslet.

( str. 88 až 116 ), která nese název: „Dodatek – příspěvek k aplikované astrologii.„ V této kapitole ihned v prvé větě píšete, že uspokojíte hlavně čtenáře, kteří jsou s problematikou horoskopů blíže seznámeni. Mne ovšem tato kapitola neuspokojila vůbec, ba naopak, velice mne zneklidnila. Je to celá řada vašich fiktivních horoskopů. Pokud se takto astrologie aplikuje, dá se s její pomocí dokázat takřka vše. Ptám se, proč se máme zabývat nějakými fiktivními horoskopy na události, u nichž nevíme, zda se vůbec staly a pokud se staly, tak nejsme schopni určit ani rok, ani den, ani hodinu. Copak nemáme stavět naši astrologii na reálných základech? Pane Špůrku, vy tyto horoskopy dokonce ještě rektifikujete, takže u nich máte i přesnou hodinu. Jak jste k tomu dospěl? Co vás takhle osvítilo?

Mezi tyto události patří: Ježíšovo narození, Poslední večeře, Jidášova zrada, ukřižování, smrt Ježíše, dav u hrobu, pohřeb, vzkříšení ženy u hrobu, zjevení Magdaléně, cesta do Emaus, další večeře s apoštoly, zjevení deseti apoštolů, zjevení jedenácti apoštolům, horoskop betlémské hvězdy atd. Takhle byste ale mohl s horoskopy podobných událostí vybraných z Nového Zákona pokračovat a možná byste dospěl ve své knize až na 187 stran textu, kterých má kniha mé manželky „Konečně pravda!?„.

Za tu dobu, co dělám astrologii (je to zhruba 35 let) jsem viděl minimálně již kolem desítky „zaručených„ horoskopů, některé i s výkladem, týkající se narození Ježíše Krista. Vesměs šlo z hlediska astrologie o nesmyslný blábol. Pokud to mělo nějaký význam, tak pouze subjektivní, pro samotného tvůrce takového horoskopu. U narození Krista se nemůžeme skutečně o nic opřít. Narození Ježíše, ani jeho ukřižování nebyly pro historiky té doby události vůbec hodné nějakého zaznamenání. Teprve až s expanzí křesťanství narůstal význam jeho osoby. Až daleko později, v době rozvinutého křesťanství různí „experti„ dohledávali, kdy se Kristus narodil. Na jedno z takto dohledaných dat byl nasazen začátek našeho letopočtu. (viz. citace z manželčiny knihy z kapitoly Ježíš Kristus. „Jakýsi mnich navrhl, aby začátek letopočtu byl datován od narození Ježíše Krista. Ve skutečnosti ovšem nevíme, kdy se Kristus narodil. Jsou tři skupiny historiků a vědců, kteří tvrdí, že se Kristus narodil v roce 3, 7, nebo 9 před naším letopočtem„)

Solidní americký badatel v oblasti mytologie Joseph Campbell ve své knize „Mýty západu„, která u nás nedávno vyšla, tvrdí, že jediné, co můžeme dnes o ukřižování Ježíše říci, je, že proběhlo někdy v letech 25 n.l. až 35 n.l. Tedy rozmezí desíti let, k tomuto období dospěla současná historická věda. Má zde cenu vůbec něco rektifikovat s přesností na hodiny a minuty? Jste opravdu biblický fundamentalista natolik, že víte, že se všechny tyto události přesně staly? Kam se potom poděla vaše věda? Tady jsme na půdě mýtu! Každé náboženství má své kořeny v mýtu a jako s mýtem musíme s ním zacházet. Tady se nedá ovšem, pane Špůrku, nic měřit, ani počítat. Některé příběhy naleznete i v jiných mýtech, „smrt a vzkříšení boha„, dokonce židovský mýtus o narození Abrahama má shodné prvky s kristovským mýtem, který předpovědělo „zjevení hvězdy„, doprovázeno „vražděním neviňátek„ atd.

Vy počítáte horoskop narození Krista na 25. prosinec. Toto datum ale mnohem později uzákonila církev, je to však datum zrození perského boha Mithry, tedy kultu, který byl o nějakých pár století starší. Mithra se údajně narodil 25. prosince, tedy krátce po vstupu Slunce do Kozoroha, oba kulty v Římě spolu tehdy soupeřily a nakonec došlo k jejich synkrezi. Původně církev slavila svátek narození Krista 6. ledna. Z původního svátku narození Krista se pak udělal svátek Tří králů. Tak podobně absorbovala církev i jiné pohanské svátky jako např. svátek Všech svatých – Dušičky, z původně keltského Hallowenu.

Pokud se zamýšlím nad sérií vašich horoskopů ve vaší knize Poslední večeře, mohou mít snad význam jen pro vás samotného, jako prostředek meditace, jako prostředek soustředění na určité mystické události, nikoliv však význam pro astrologii objektivní. Nemá smysl přesně měřit pravítkem na milimetry něco, kde si nejsem jistý s mírou přesnosti několika desítek metrů.

Tak podobně vidím i vaši kapitolu 7.: „Úhlové vztahy a jejich projekce do obrazu. Co vlastně do obrazu projikujete?

Na obr. 8 odvození bodu B, ze kterého vyvozujete všechny své záhadné úhly, logiku nemá. Tento bod uvozujete větou (str.58): „ Svislice, od níž by se měřila elongace Venuše, by ovšem měla procházet Ježíšovými ústy, která právě vyslovila větu: ,Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí.„

Kterou část úst jste zvolil a proč (ústa přece mají jistou délku)? Jednou jsou vodíkem ústa, jindy je to nos, půlka hlavy…Tyto linie, které jste si pane Špůrku naměřil úhloměrem, spojujete s planetami ve fiktivním horoskopu Poslední večeře, který je rektifikovaný a u kterého je sporný nejen den, ale absolutně nelze určit rok.

Str. 61: „u elongace Luny horoskopu Poslední večeře– se zabýváte úhlem 2,5°- čili předpokládáte, že Leonardo měl velmi přesný astrologický program – nejspíš Johannes, kterým spočítal horoskop Poslední večeře Ježíše Krista cca před 1500 lety, že tento horoskop měl před sebou a podle něj maloval svůj obraz!!! Leonardo ale nepracoval s astrologickým programem, dělal horoskopy z málo přesných efemerid. Zamyslete se tedy nad tím, podle jakého horoskopu jste tam vkládal do obrazu Poslední večeře vaše úhly? K čemu jsou tyhle racionalizace „ad absurdum„ dobré?

Manželka ve své knize polemizovala s panem Grygarem, protože nemůžeme přijmout jeho odsuzující postoj k astrologii, když víme, že astrologie, pokud je rozumně aplikována, bezpečně funguje. Ale po přečtení vaší knihy Poslední večeře se už, upřímně řečeno, panu Grygarovi a jemu podobným ani nedivíme. Pokud si někdo, kdo se nepřesvědčil v praxi sám o platnosti astrologie, přečte tuto vaši knihu, jen těžko uvěří, že astrologové jsou taky soudní a reálně uvažující lidé. Pokud chceme takhle dělat astrologii, můžeme pomocí astrologie dokázat už opravdu úplně všechno!!!

S pozdravem
Zdeněk Myslikovjan

Aktuální!!! 17.09.2007 at 20:01:34  Je dostupná nová verze Urania Lite v.1.83

Witajcie,

jest już dostępna nowa wersja Urania Lite v.1.83 - na razie do pobrania w jednym pakiecie razem z wersja testową (Trial) (ten trial działa do stycznia 2008).

Pliki do ściągnięcia:
http://www.astrologia.pl/urania/download/ur183trial.exe (~22MB)
http://www.astrologia.pl/urania/download/inovagis.zip - biblioteka map

W wersji Urania Lite 1.83 nowe funkcje przeniesione z wersji komercyjnej:
- wszystkie planety i asteroidy,
- lista tranzytów do planet urodzeniowych,
- zegar porównawczy,
- czcionka Uranium Visual, która do tej pory była tylko w wersjach komercyjnych, teraz dostępna także z wersji Lite,
- zmiany czasów letnich dla europejskich stolic (wbudowane w program),
- dla tych którzy posiadają elektroniczny atlas ACS
(do nabycia w http://www.astrocom.com/products/software.php?software_id=ibmwboth), teraz możliwy bezpośredni dostęp do niego z Uranii.

Pozdrawiam serdecznie
Bogdan Krusiński
bogdan@astrologia.pl

http://www.astrologia.pl
Aktuální!!! 08.09.2007 at 15:59:36   POZVÁNKA NA ASTROLOGICKÝ SEMINÁR

DŇA 6.10.2007
Celodenné astrologické podujatie s odbornými prednáškami pre astrológov a záujemcov o astrológiu.

Program :

Leon Zawadski, astrológ a jogín (Poľsko):
Profilakická astrológia – nové odvetvie profesionálnej astrologie

Dr . Jarmila Gričová (Česko)
Johana Šílená - příběh velké lásky

Igor Manica:
Hviezdna astrológia - na podklade Atlantských a Staroegyptských zasvätení.

Ing. Jana Balažová – Kreháková, CSc.:
Ako sa stať umelcom vlastného života s prihliadnutím na súčasné celosvetové zmeny.

PhDr. Vlasta Vrbová:
Sobášny deň

Miesto: Charlie Centrum, Špitálska 4, Bratislava
Celodenné vstupné: 400,- Sk
Ďalšie informácie a spresnenie programu koncom septembra alebo na www.astrovlasta.sk
Kontakt: 0904 286 923 , 02/ 645 66 331


Aktuální!!! 06.09.2007 at 19:38:15   Konstelace

Revue Astrologické společnosti ČR v těchto dnech dorazila do schránek členů společnosti zdarma

Obsah
Úvodní slovo (Zdeněk Bohuslav)............................................................................. l strana
Astrologický význam vzdálenosti mezí Merkurem a Sluncem (Antonín Baudyš).. 2 strana
Datová numerologie a astrologie (Antonín Hrbek).................................................. 16 strana
Ještě o systému Amphora (Milan Píša)................................................................... 21 strana
Helénská astrologie VI (Zdeněk Bohuslav)............................................................. 34 strana
Přílohy: Efemeridy planet pro rok 2007
Aspekty planet pro 1.-12. měsíc roku 2007

Aktuální!!! 14.08.2007 at 10:24:35   Astrolog za peníze ministerstva školství

přednáší budoucím učitelům jak vychovávat děti podle znamení zvěrokruhu. Tak začíná článek spolku skeptiků Sisyfos.

Aktuální!!! 04.08.2007 at 19:32:12   Hlubinná astrologie

Kdo má zájem, může si v knihovně VILY UNIVERS, Vrázova 5, OV-Vítkovice zakoupit novou knihu Elmana Bachera - Hlubinná astrologie, díly 1-9 (vcelku), vydal SURSUM 2007, za cenu 400Kč. Půjčovní doba knihovny o prázdninách je úterý, středa a čt od 15-19 hodin. Informace na 595783024 a 604388663.

Aktuální!!! 21.05.2007 at 08:43:42   V neděli přestal fungovat

web Astrology Pacific a současně mi přišel email od poskytovatele webového prostoru www.pipni.cz:

Vážený zákazníku,
těší nás, že využíváte služeb našeho hostingového serveru. Váš web překročil povolený měsíční trafik. Doporučujeme Vám přechod na cenově dostupný placený program, který Vám do budoucna zajistí spolehlivější a bezpečnější provoz, lepší dostupnost a kvalitnější technickou podporu webhostingu Vaší domény bez zmíněných omezení freehostingu. O přechod na placený program si můžete požádat na adrese http://new.pipni.cz/prevod.phtml . Zaplacením provozu Vaší domény oceňujete trvalou snahu naší firmy nabídnout jedinečnou webhostingovou technologii za nekonkurenční ceny!

Abych se přiznal, nevím proč bych měl platit, když moji návštěvníci si prohlíží web zdarma. Čili nemám z webu žádný zisk - jenom výdaje, starosti a práci. A jako starobní důchodce nemám penzi moc vysokou.
Když to zablokovali, tak jsem ve skrytu duše pocítil úlevu, že mám o starost míň.
Samozřejmě, že chci, aby web fungoval i nadále a nerad bych zklamal pravidelné návštěvníky. Proto teď aktualizuji náhradní adresu www.astrolot.xf.cz

Informace z webu http://www.freeweby.iglu.cz/freehosting-druheho-radu.php
www.pipni.cz - zdarma pouze pro domény II. řádu; prostor 500 MB; PHP; CRON (časované spouštění skriptů) ; neomezený počet databází FireBird; PgSQL a MySQL; doménový koš; emailová schránka 50 MB; 1GB/měsíc traffic; FTP...
- vřele nedoporučuju, bez technické podpory, často nefunguje, snaží nekalými způsoby nalákat na placený hosting - váš web bude po překročení 5 GB/měsíc limitu zablokován.


Aktuální!!! 15.01.2007 at 18:28:02   Slovenská verze programu ZET 8.

Dobrý deň pán Tichý,
V týchto dňoch som na svoju webovú stránku http://jantra.szm.sk/Yantra/Yoga-12.htm umiestnil slovenskú verziu programu ZET8.
Verzia programu je voľne k dispozícii na stiahnutie.
Slovenská verzia programu je pravidelne aktualizovaná.
Prípadné nejasnosti alebo nejednoznačnosti v preklade mi môžete oznámiť na adresu: lubo@infogas.sk .
Zdravím a prajem veľa úspechov s programom ZET8,
Ľubomír Piják

*** Postup inštalácia slovenskej verzie programu ZET8 ***Aktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2013

Aktuality roku 2014

Aktuality roku 2015

Aktuality roku 2017

Aktuality roku 2018


www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid CSS!

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý