www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz


Aktuální!!! 05.12.2011 at 10:31:43 Olomoucká škola astrologie a psychologie

Ida a Zdeněk Myslikovjanovi - Olomouc, Nábřeží 9
otevírá tyto semináře:

Přihlášky a informace: Ida Myslikovjanová, tel.: 608 426 823
e-mail: z.myslikovjan@email.cz
web: http://osa-astrologie.hyperlink.cz
web: http://www.psychol.cz
Aktuální!!! 14.11.2011 at 09:50:46 Pozvánka na Shvězdění 2011 Olomouc

Astrologická sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci
a Astrologická škola pro statečné

Shvězdění 2011 Olomouc

- den s humanistickou astrologií
Sobota 26.11.2011 v 10:15 hod.
Václavkův sál Vlastivědného muzea v Olomouci

Program:
10:15
Jiří Nitsche: Chronopunktura
11:30
Ondřej Lesák: Zlato, rtuť, olovo - Zhmotnění charakteristik Slunce, Merkura a Saturna
12:30-14:00 Přestávka
14:00
Martina Lukášková: "Opravdové setkání" - "Opravdová" událost je otřes
15:15
Pavel Turnovský: Astrologie - Pomoc rozhovorem nad horoskopem
16:45 Diskuse, debata Vstupné: 200 Kč
Aktuální!!! 07.09.2011 at 20:09:49 Vyšla nová Konstelace
Konstelace

Z obsahu:
Úvodní slovo (Z. Bohuslav) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . l
Jindřiška Johanisová (P. Páral) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2
Vzpomínky na Vladislava Zadrobílka (L. Loužecký) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4
Akademický malíř Vratislav Jan Žižka (P. Rastokin) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
Délka života, hyleg a alkochoden (P. Radek) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . 10
Haumea, znovuobjevená bohyně stvořitelka (A. Chester-Lambert) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   49
Výjimečné datum 21. 12. 2012? (Z. Bohuslav) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 58
K pevnějším základům astrologie - věnování (J. Kepler) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .  . 64
De fundamentis astrologieae certioribus aneb K pevnějším základům astrologie (J. Kepler) .  67
Předpověď počasí na rok 2012 v Českých zemích (I. Černá) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 98Aktuální!!! 31.08.2011 at 16:06:57 Stáhněte si překlad spisu Johannese Keplera K pevnějším základům astrologie

Pane Tichý,
Umístili jsme překlad spisu Johannese Keplera - K pevnějším základům astrologie na
http://www.johannes.cz/kepler.php
a já bych Vás chtěl poprosit, zda-li byste byl tak laskav a tuto informaci i na svých stánkách zveřejnil.
S pozdravem a přáním krásných dnů babího léta
Jiří NitscheAktuální!!! 01.07.2011 at 19:48:21 K pevnějším základům astrologie

Dovoluji si upozornit, že v Konstelaci, ročník XIII, číslo 43-44, která právě vyšla, je, mimo jiné, uveden český překlad Keplerovy práce - K pevnějším základům astrologie - doplněný prognózou počasí podle návodu Johannese Keplera a to pro rok 2012.
Časopis Konstelace se dá objednat v internetovém knihkupectví Hledající http://www.hledajici.cz/

Děkuju Vám a přeju celé Ostravské astrologické společnosti hodně zdaru !
Jiří Nitsche

**************************************************************************************


Aktuální!!! 13.06.2011 at 21:03:36 Olomoucká škola astrologie a psychologie

Ida a Zdeněk Myslikovjanovi - Olomouc, Nábřeží 9
otevírá tyto semináře:

Přihlášky a informace: Ida Myslikovjanová, tel.: 608 426 823
e-mail: z.myslikovjan@email.cz
web: http://osa-astrologie.hyperlink.cz
web: http://www.psychol.cz
Aktuální!!! 04.05.2011 at 10:42:57 Program EUKARPIA 2011

21. a 22. 5. 2011 od 09:00
ve velkém sále Nové budovy Národního musea v Praze
(bývalá budova rádia Svobodná Evropa nacházející se přes Vinohradskou ulici naproti budově Národního musea na Václavském náměstí)

Je připraveno 7 + 6 přednášek po 50 minutách, navazujících 10 minut je vyhrazeno na dotazy k lektorům. Mezi přednáškami jsou krátké přestávky, po prvních třech přednáškách je přestávka na oběd.

Protože možný počet návštěvníků je dán kapacitou velkého přednáškového sálu (120 míst), je potřeba se předem přihlásit pro reservování místa:
buď zprávou na e-mail: info@astrologickaspolecnost.cz nebo zdenek@bohuslav.com, případně pomocí SMS textové zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha10).

SOBOTA 21. 5. 2011

09:00 Zahájení

09:05 Antonín Hrbek: Astrologie a drahé kameny.

V každé populární knížce o astrologii nalezneme „přiřazení“ drahých kamenů, k jednotlivým znamením Zvěrokruhu. Bohužel velmi často se tyto údaje od sebe velmi liší. Při pátrání po zdrojích těchto údajů zjistíme, že autoři sami s drahými kameny žádné zkušenosti nemají a publikované údaje slepě opisují. Existuje objektivní metoda jak ke znamením Zvěrokruhu přiřadit drahé kameny? A má to vůbec smysl?

10:05 - 10:10 Přestávka (5')

10:10 Zdeněk Žalud: Fyziognomie, věrná družka astrologie.

Divinační technika zaměřená na analýzu lidského vzhledu, či jen lidského čela (metoposkopie), hrála od starověku až hluboko do novověku významnou pomocnou roli nejen v astrologii, ale také v medicíně. Měla svou astrologickou podobu (nejen díky konceptu tzv. zodiakálního člověka), ale také neastrologickou verzi, doprovázející diagnostickou i prognostickou činnost v medicíně. Ačkoli je fyziognomie dnes takřka zapomenutá, hlásily se k ní významné vědecké a astrologické autority, od Aristotela přes Ptolemaia, Avicennu a Cardana k Morinovi a Lillymu.

11:10 – 11:35 Přestávka (15')

11:35 Pavla Baudyšová-Jirků: Kompozity progresivních horoskopů

Metoda, která neobvyklým způsobem zkoumá vztah dvou lidí. Bere v úvahu zralost obou partnerů v době setkání a naznačuje kvalitu vztahu. Příklady: partneři, starší sourozenec a novorozeně, progresivní kompozit rodičů v době seznámení a horoskop jejich dítěte.

12:35 – 14:00 Přestávka na oběd (1 hodina 25')

14:00 Petr Rastokin: Dobře mířený padlý anděl

O brahmá, bráhmanech, obětnících bohů a jejich patronech, o cestách oběti a co z toho (pojde).

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

15:05 Jarmila Gričová: Karel I. a Zita Burbonská

Zatímco Mikuláš II, o němž jsme mluvili v minulém roce, patřil k těm, pod jejichž patronací první světová válka vznikla, poslední rakouský císař Karel I. se ji snažil ukončit. Nahlédneme do vztahu, kdy vdova přežila svého manžela o dvě generace a - i když to zní jako z telenovely - tento manžel pro ni zůstal nejdůležitějším mužem jejího života. Později se dokonce stal katolickým blahoslaveným, stejně tak, jako se stal pravoslavným svatým jeho ruský protivník. Můžeme se jen dohadovat, o čem si spolu v nebi povídají...

16:05 –16:20 Přestávka (15')

16:20 Lukáš Loužecký: Hermetická praxe a astrologie

Stručné shrnutí: Astrologie může být chápána jako pomocná věda hermetiků. Přednášející stručně zrekapituluje astrologické podmínky magické praxe a zamyslí se nad teorií astrologických signatur rostlin.

17:20 - 17:5 Přestávka (5')

17:25 Michael Stránský: Tradiční čínská kosmologie

Základní myšlenková témata: Stvoření světa, Tao, Jin a Jang, pět pohybů. Popis jednotlivých částí universa: deset nebeských kamenů, dvanáct pozemských větví. Člověk mezi nebem a zemí. Šamanismus a Taoismus v počátku času.

18:35 konec sobotního setkání

NEDĚLE 22. 5. 2011

9:00 Richard Stříbný: Propojení astrologie s regresní terapií

Bude ukázáno jakým směrem by se měla ubírat regresní terapie, aby se klient dostal co nejrychleji do rovnovážného stavu, vývoj karmických lekcí v čase pomocí technik prognostické astrologie a rovněž naznačen výběr vhodných termínů pro terapeutická sezení.

10:00 - 10:05 Přestávka (5')

Astrologie jako rozhovor - část I. a II.

Hvězdopravcovo poslání pomáhat lidem probíhá jako rozhovor, při kterém astrolog s klientem rozmlouvají, hledajíce společně alternativní pohledy na klientovu životní situaci. Přijmutí této lacanovské myšlenky má za následek změny v astrologické teorii a praxi, poskytují východisko pro jiný přístup k astrologii než jsou v současnosti převažující postoje klasické, nebo postoj archetypový a synchronistický.

10:05 Pavel Turnovský: Metafora v astrologii (Astrologie jako rozhovor – část I.)

Úlohy vtělených metaforických obrazových schémat, které ovlivňují naše myšlení a chápání v běžném životě a tedy i v astrologii, a které můžeme nalézt i v základech archetypů a archetypových obrazů, s nimiž dnešní astrologie s oblibou pracuje. Přednáška je inspirována myšlenkami George Lakoffa, Marca Johnsona, lacanovskou psychoanalýzou, analytickou filosofií a neostrukturalismem.

11:05 – 11:20 Přestávka (15')

11:20 Martina Lukášková: Vy jste moje nativita (Astrologie jako rozhovor – část II.)

Spojení myšlenek humanistického astrologa Alexandra Rupertiho, francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana a představitelů narativní psychologie v astrologické praxi. Pro přednášku je vhodné mít sebou vlastní nativitu, ve které si může posluchač prakticky spojovat přednášené téma.

12:20 – 13:50 Přestávka na oběd (1 hodina 30')

13:50 Prof. Štěpán Rak: Hudba a astrologie

Inspirace astrologií, Steinerovskou tradicí, vůněmi a energiemi tónů v hudbě a kytaroterapii. Zazní skladby věnované znamením Zvěrokruhu a výběr z cyklu Svět vůni.

14:50 - 15:05 Přestávka (15')

15:05 Zdeněk Bohuslav: Hledání nativity krále Jiřího z Poděbrad

Problémy se dnem narození - historikové versus Pugner-Leovitiova sbírka horoskopů. Některé události z Jiříkova života ve světle astrologických úvah, role dvora Matyáše Korvína a jeho astrologa Bělicy.

16:05 –16:10 Přestávka (5')

16:10 Radko Tobičík: Kdopak to vládne Vodnáři

Jaké archetypy nám mohou pomoci? Co s archetypy Saturna, Urana a Prométhea?

17:10 -- Závěr setkání Eukarpia 2011
Aktuální!!! 30.03.2011 at 09:21:11 Horoskopy: Všechno je jinak?

Říkáte si už léta, že na vás horoskopy vůbec nesedí? Pak budou mít možná američtí vědci, kteří přišli s překvapivou zprávou, pravdu. Podle nich by měl mít zvěrokruh třináct znamení a každé by mělo trvat jiný časový úsek. Třeba Štír jen pouhých šest dní. Nově by měl přibýt Hadonoš, jenž ve třináctém století ze znamení zmizel. Země se totiž údajně otáčí nepravidelně, a proto nemůžou všem znamením patřit stejně dlouhá období.

Vážená paní šéfredaktorko.
Ve vašem časopise jsem zahlédl článeček Horoskopy: Všechno je jinak? Neskutečný blábol plný nesmyslů o 13-ti znameních, o souhvězdí Hadonoše a o nepravidelném otáčení Země.
Jenom astrologičtí ignoranti se neustále pletou souhvězdí se znameními. Astrologie se souhvězdími nepracuje – souhvězdí ji mohou být ukradená, včetně Hadonoše. Astrologie pracuje s ekliptikou. To je pomyslný kruh kolem Země promítnutý na hvězdné pozadí. Po této dráze se pohybuje Slunce, Měsíc a osm planet. Jistě víte, paní šéfredaktorko, že kruh má 360 stupňů. Nultý stupeň ekliptiky začíná v přesném místě, kde je Slunce při jarní rovnodennosti. Když 360 vydělíte magickým číslem 12, tak dostanete dvanáct úseků dlouhých 30 stupňů. Mohu vás ujistit, že všech dvanáct úseků (znamení) jsou přesně 30 stupňů dlouhé a bylo tak i za Ptoleimana před dvěma tisíciletími, je tomu tak i dnes a bude tomu tak i v roce 4011. Můžete se spolehnout, že znamení byly, jsou a vždy budou 30 stupňů dlouhé. Jen náhodou mají znamení stejný název jako souhvězdí. Ve skutečností jsou dnes souhvězdí, díky precesi, už někde jinde.
Píšete, cituji:...by měl přibýt Hadonoš, jenž ve třináctém století zmizel...“ konec citátu. První astrologické památky jsou staré čtyři tisíce let a po celou historii astrologie nikdy neexistovalo znamení Hadonoše. Takže ani nemohlo zmizet.
Píšete, cituji:...Země se totiž údajně otáčí nepravidelně...“ konec citátu. K tomu bych si dovolil odporovat. Země se otáčí velmi pravidelně. Jednou asi za pět let se k délce kalendářního roku o silvestrovské půlnoci přičítá jedna vteřina.
Aby autorka článečku dodala svému textu punc věrohodnosti použila magickou formuli „američtí vědci zjistili“. Ve skutečnosti byli američtí vědci jen ve fantazii bulvární spisovatelky.

Mějte se krásně. Na odpověď se těší Karel Tichý

Dobrý den, milý pane Tichý,
děkujeme za Váš postřeh. K napsání krátkého článku využila redaktorka tiskový materiál. Myslím, že můžu přiznat, že ani jedna z nás v redakci nemá hlubší znalosti této problematiky. Prostě jsme se chytly pro nás zajímavého materiálu, aniž bychom měly další relevantní informace. Zprávu jsme ale pojaly spíše jako kuriozitu či zajímavost, nikoliv jako vědecky podložený fakt. Omlouváme se za mystifikaci.

Mějte se hezky,
S pozdravem,
Amadea Vopršálková
redaktor
Aktuální!!! 25.01.2011 at 10:48:46 Příspěvek, který Sisyfos neotiskl

... tento příspěvek je, jak je zřejmé, psán na podporu stanoviska V. Kremlíka v textu Boj proti alarmismu je sisyfovská práce ve snaze reagovat na nepříjemný dojem, který vzbuzuje vyhýbavé stanovisko redakční rady a výboru Sisyfa v souvislosti s uveřejněním polemického textu L. Metelky. Zaujímat jednoznačná stanoviska k astrologii a podobným pavědám je snadné, zatímco vytvořit si vlastní názor na spor mezi klimatickým alarmismem a klimatickým skepticismem vyžaduje větší duševní námahu. Stanovisko redakční rady a výboru Sisyfa v tomto případě mne zklamalo, a proto se v názvu svého příspěvku ptám „Nedostatek skeptického ducha v klubu skeptiků Sisyfos?“

Autor Jiří Novák je člen klubu Sisyfos

Z diskuse na webu Neviditelný pes
sysifofská práce:
Autor: P. Novotný Datum: 25.01.2011 07:52
Bodejď by to nebyla sysifofská práce, když se dělá zhusta zadarmo, zatímco alarmistům se sypou státní dolárky jako u nás sníh v nejstudenějším prosinci za desítky let (minulý měsíc), jen aby se udržel v chodu světový koloběh emisních povolenek, dotací do solární energie a řepkových esterů a bůhvíčeho ještě.
Aktuální!!! 19.01.2011 at 14:45:56 Vyšla nová Konstelace

Konstelace

revue Astrologické společnosti ČR.

Úvodní slovo (Z. Bohuslav) .............................................................. l
Odešel Ing. Antonín Baudyš, CSc. (A. Baudyš jr.) ........................ 2
Astrolog Vládo Sládeček (Z. Myslikovjan) ................................... 4
Antický předchůdce středověkých orlojů (P. Hadrová, A. Hadravová) ........ 6
Přichází Camelot nebo ekonomický Armagedon? (R. Merriman)............ 14
Příspěvek k teorii věků (J. Nitsche).................................................. 27
Astrologická teorie a praxe Tychona Brahe - l. část (Z. Žalud)......... 36
K astrologickému vyjadřování (R. Janečková, Z. Bohuslav)........... 46

Zpráva výboru AS ČR o činnosti za období od 31.10. 2008 do 31. 10.2010
Úvodní slovo

Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se Vám do rukou číslo Konstelace, které obsahuje sedm příspěvků.

V prvých dvou mimořádných příspěvcích jsou připomenuti (v abecedním pořadí) dva nedávno zesnulí astrologové -Antonína Baudyš synem Antonínem Baudyšem a Vladimír Sládeček jeho žákem Zdeňkem Myslikovjanem.

Prvním řádným příspěvkem je článek „Antický předchůdce středověkých orlojů" od manželů Hadravových - Petra Hadravy a Aleny Hadravové. Byl připraven k 600. výročí fungování Pražského orloje, jako informace o jeho předchůdci - hmotném svědectví pro některé znepokojujícího lidského umu. Zhruba před 110 léty byly u pobřeží stejnojmenného ostrova nalezeny zbytky mechanického stroje vytvořeného již před zhruba 2150 léty. Autoři přináší informace o jeho zkoumání a ukazují, že jak se zdá, jde o stroj, který modeloval pohyby planet sluneční soustavy jak pro kalendářní práci, tak pro jiný typ - například pro astrologické užití (umožňoval například výpočty zatmění, podával efemeridové informace o světlech a planetách ...).

Druhým příspěvkem je překlad článku „Přichází Camelot nebo ekonomický Armagedon?" Raymonda Merrimana - jednoho z nejpřednějších amerických astrologů zabývajících se dlouhodobě finanční astrologií, který také opakovaně sloužil i jako prezident Mezinárodní organisace pro astrologický výzkum ISAR. V článku zkoumá Kardinální klimax, tedy zvláštní postavení planet v kardinálních znameních. Speciálně se věnuje období 2008-2015 (kdy se v kardinálních znameních nachází Saturn, Uran a Pluto) ve vztahu k ekonomickým podmínkám jak v USA tak ve světě. Třetím je „Příspěvek k teorii věků" od olomouckého astrologa Jiřího Nitsche.

Autor ve svém článku ukazuje, jak lze časové úseky - velké řádově stovky či tisíce let - zkoumat kyvadlem času, jimž je cyklus konjunkcí Jupitera a Saturna. Ukazuje jak právě jejich opakující se trojnásobná konjunkce ve stejném znamení (tj. konjunkce opakující se vlivem retrogradity a ve stejném znamení) poskytuje ponětí o uzavírání jednoho cyklu a otevírání cyklu následujícího v dlouhodobém horizontu. Čtvrtým příspěvkem je „Astrologická teorie a praxe Tychona Brahe - 1. část" historika a překladatele Zdeňka Žaluda. Autor na základě studia originálních pramenů představuje v první části ze dvou obtížné začátky Tychonovy profesionální dráhy, mezi jiným především podstatnou část jeho nástupní řeči na kodaňské univerzitě, v níž byla přes polovinu času věnována obhajobě astrologie. Tato řeč doposud v takovém rozsahu nebyla z dochovaného originálu jejího záznamu v latinském jazyce přeložena a je poprvé uveřejněna v českém jazyce. Tychon v ní nejdříve přistupuje k obhajobě astrologie jak z teologického tak přírodovědného hlediska, dále odmítá determinaci člověka a ponechává prostor pro jeho svobodnou vůli a ukazuje prospěšnost astrologie pro lékaře, správu domácnosti, v zemědělství, mořeplavbě a právu.

V posledním příspěvku korektorky Radmily Janečkové a Zdeňka Bohuslava nazvaném „K astrologickému vyjadřování" přináší autoři argumenty pro rozlišování ve výrazových prostředcích charakteristických pro astrologické užití a pro běžné užití v astronomii. Následně se pokouší se odstranit zmatky ve vyjadřování tím, že nabízí čtenářům Konstelace přehlednou orientaci ve skloňování jmen planetárních astrologických symbolů.

Zdeněk BohuslavAktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2010

Aktuality roku 2011

Aktuality roku 2012

Aktuality roku 2013

Aktuality roku 2014

Aktuality roku 2015

Aktuality roku 2017

Aktuality roku 2018


www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.