www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz


Aktuální!!! 8.11.2012 at 20:08:07 nová kniha Venuše a partnerské vztahy

Nová kniha autorky úspěšného bestselleru "O nevěře trochu jinak"

Naše schopnosti žít v partnerském vztahu jsou odlišné, proto je dobré znát nejen svoje, ale i partnerovy dispozice pro vztah. A naučit se s nimi žít, případně začít na sobě pracovat a snažit se zmírnit nebo změnit skutečnosti, které by mohly vztah ohrožovat. Je bláhové očekávat, že se stane zázrak a partner se z ničeho nic změní v člověka, s nímž bude náš vztah ideální. Jediná cesta k tomu, aby se naše partnerské vztahy zlepšily, je změnit sami sebe. Měnit ovšem můžeme pouze to, co jsme předtím poznali a pochopili. A v tom nám může hodně pomoci právě astrologie.

Venuši, která je považována za generální signifikátor vztahů, je věnována právě tato kniha. Z postavení Venuše a jejích aspektů se můžeme hodně dozvědět o tom, jestli budeme prožívat klidný vztah nebo naopak to bude „italské manželství“, jestli bude náš vztah trvalý nebo budeme putovat od partnera k partnerovi, zda bude ve vztahu vládnout pohoda nebo se vztahy naopak budou stále dokola komplikovat.

Kniha je prokládána mnoha konkrétními příběhy známých osobností, protože právě na nich lze nejlépe pochopit, jak Venuše a její aspekty fungují.

Vydalo nakladatelství ANAG, spol. s r.o., počet stran 213 stran, cena 239 Kč

Možnost objednávky na této adrese:
Ida Myslikovjanová, Nábřeží 9, 772 00 Olomouc
tel.: 608 426 823
e-mail: idamyslikovjanova@seznam.cz
http://osa-astrologie.hyperlink.cz
http://www.idamyslikovjanova.cz

Aktuální!!! 7.11.2012 at 10:02:50 Výroční schůze astrologů

Vážená kolegyně, vážený kolego,
blíží se konec funkčního období starého výboru naši společnosti a tak v souladu se stanovami si Vás dovoluji pozvat na

výroční schůzi Astrologické společnosti ČR.
pořádanou v sobotu
24.11.2012
v době od 13 do 17 30 SEČ ve velkém sále Nové budovy Národního musea
Vinohradská l, 110 00 Praha l

s následujícím programem:
13:00 Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti shromáždění. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov svolána na čas o hodinu později nová výročí schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných meších než polovina členů AS ČR.
13:05 I. Přednáška Petra Rastokina: Zlatá bula sicilská
14:05 II. Administrativní část:
Zprávy o činnosti a o hospodaření, zpráva revizní komise
Diskuse
Volby předsedy, výboru a revizní komise AS ČR
15:45 III. Přednášky:

Radko Tobičík.: Vodolejné (vodnářské) hrátky Richard Stříbný: Významné konstelace roku 2013 Zdeněk Bohuslav: J. B. Morin a jeho Astrologia Gallica
17:30 Závěr

Za starý výbor AS ČR
srdečně
Zdeněk Bohuslav

P.S.
* Před výroční schůzí lze také doplatit členské příspěvky za rok 2012
*V přednáškové místnosti budou také připraveny ke koupi vybrané knižní tituly nakladatelství Vodnář, starší čísla Konstelace a CD s přednáškami, které proběhly na Eukarpia 2008 -2012 a to akustické záznamy ve formátu MP3 (spolu s užitými doprovodnými obrázky á 100,- Kč) a také videozáznamy, pokud již byly pořizovány (sobota a neděle - obě DVD dohromady za 220,- Kč).
Aktuální!!! 14.10.2012 at 18:20:19 Krize očima astrologie

Krize 2012 očima astropsychologie
Krize očima astropsychologie
Kdy: St, 12. prosinec, 18:00 – 21:00 GMT+02:00
Kde: Emauzské opatství
Aktuální!!! 18.09.2012 at 10:36:37 Pozvánka na setkání TRADIČNÍCH ASTROLOGŮ

Vážení přátelé

První víkend v říjnu pořádáme již 2. ročník dvoudenního přátelského setkání astrologů, těch astrologů, kteří ctí, studují, nebo praktikují Tradiční Astrologii.
Setkání se uskuteční v Těrlicku, v Penzionu Tarem s možností stravy i přespání, viz: www.penziontarem.cz

Zahájíme v sobotu - 6.října 2012 v 10:00 hod.
Ukončení plánujeme v neděli 7.října v odpoledních hodinách.

Naše představa je taková, aby se každý z astrologů podělil s kratší přednáškou, příspěvkem, či námětem do diskuse. Věříme ve spolupráci a tvůrčí aktivitu všech přítomných. Pohovoříme a předáme si své poznatky, dovíme se něco nového a potěšíme se vzájemnou přítomností. Vstupné nežádáme, honoráře nevyplácíme. Jaký program si uděláme, bude záležet jen na nás. Každý, kdo je stejně naladěn je srdečně vítán. Prosíme proto každého, koho tato představa zaujme, aby se předem přihlásil se svým námětem, abychom mohli uspořádat program do přijatelného celku.
Téma a časovou rozvahu zasílejte prosím na adresu paní Dagmar Závodné.

Příznivce a nadšence Astrologie, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto setkání jen jako posluchači, srdečně přivítáme jako hosty. Pro hosty je určen vstupní poplatek ve výší 290.- Kč/den. Vybranou částkou pak budou hrazeny režijní náklady přednášejícím. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete pro účast a podporu programu.
Děkujeme vám všem, kteří nás poctíte svojí účastí. Jste srdečně zváni.

Za organizační výbor a kontakt: Dagmar Závodná, tel. 777 953 540, 596 423 006; e-mail : zavodasa@volny.cz
Aktuální!!! 13.08.2012 at 15:58:04 Hledám příbuzné

Významný český astrolog Emanuel Šimandl (24. 12. 1899 – 24. 12. 1971) napsal text s rozborem horoskopu pod názvem

ŽIVOT PÁNA NAŠEHO JEŠUA HAM–MAŠÍ´ACH

Na konci textu je napsáno:

Dokončeno dne 23.prosince 1960 v 18h 12m SEČ.
Vypočetl, vyložil a svým přátelům daruje na svědectví upřímné lásky
Emanuel Šimandl

Astrologovi Zdeňku Juříkovi, autoru krásné knihy Astrologie v obrazech, se dostal do ruky jeden z rozeslaných textů a byl tak laskav a poslal mi ho k sestavení webové stránky. Webová stránka je hotová jen schází souhlas Šimandlových dědiců.
Moje výzva:
prosím příbuzné astrologa Šimandla, aby se ozvali a svolili se zveřejněním nalezeného textu.
Aktuální!!! 09.08.2012 at 20:05:06 Setkání Tradičních Astrologů

astroložka Dagmar Závodná vás zve na
Setkání Tradičních Astrologů 6-7.10. 2012
6. říjen v 10:00 v Těrlicko, Moravskoslezsky Kraj

Text z Facebooku:
První víkend v říjnu pořádáme již 2. ročník dvoudenního setkání astrologů, těch astrologů, kteří ctí, studují, nebo praktikují Tradiční Astrologii. Setkání bude v penzionu Tarem, v hezkém prostředí u Těrlické přehrady (www.penziontarem.cz). Pohovoříme a předáme si své poznatky, dovíme se něco nového a potěšíme se vzájemnou přítomností. Vstupné nežádáme, honoráře nevyplácíme. Jaký program si uděláme, bude záležet jen na nás. Naše představa je proto taková, aby se každý podělil s kratším příspěvkem, či námětem do diskuse. Věříme ve spolupráci a tvůrčí aktivitu všech přítomných...Každý, kdo je stejně naladěn je vítán. Prosíme každého, koho tato představa zaujme, aby se předem přihlásil se svým námětem, abychom mohli uspořádat program do přijatelného celku. Ukončení plánujeme v neděli po obědě...
Aktuální!!! 15.07.2012 at 09:40:30 Souhvězdí Hadonoše

Souhvězdí, které má tu smůlu, že se nekvalifikovalo mezi dvanáct znamení zvěrokruhu, takže jej prakticky nikdo nezná. A přitom by si Hadonoš zasloužil nemálo slávy. Patřil už mezi 48 starověkých řeckých souhvězdí, která uvádí Ptolemaios ve svém Almagestu. Má představovat Asklépia držícího v rukou hada, čili lékaři a lékárníci by si jej klidně mohli vetknout do znaku, kde by působil mnohem majestátněji než ten klacík nebo kříž s váhami, okolo kterého se jim ten had vine nyní.....

Hadonoš se také podepisuje na zmatku kolem znamení zvěrokruhu. S hvězdami to sice už dávno nemá nic společného (kdysi opravdu mělo), ale názvy znamení jsou shodné s názvy souhvězdí, takže si je lidé stále ještě spojují dohromady a pletou si astronomii s astrologií (pozoruhodné je, že ekonomii s ekologií si nepletou). Jak jsem psal už v úvodu, Slunce prochází třinácti souhvězdími. Za třinácté jsem prohlásil právě Hadonoše, ale problém je hodně složitý. Počítáme-li rok od jarní rovnodennosti, jak je to přirozené a jak to bylo původně zavedeno, pak musíme začít jarním bodem ve znamení Berana a Hadonoš je v pořadí devátý. Celá věc se však komplikuje precesí zemské osy, která způsobila, že jarní bod se už v předminulém tisíciletí přesunul do souhvězdí Ryb a znamení jsou tudíž jaksi mimo souhvězdí, podle nichž se jmenují. Když přidáme ještě dobu, kterou Slunce stráví ve společnosti Hadonoše, jejž mezi znamení nepočítáme, výsledkem je jedna neotřesitelná jistota, kterou nám hvězdy dávají: pokud jsme se narodili v nějakém znamení, Slunce bylo ve zcela jiném souhvězdí a lidé narození na podzim se mohou dokonce se svým znamením ocitnout o dvě souhvězdí vedle. Pro příklad nemusím chodit daleko. Když jsem se narodil já, bylo Slunce podle znamení ve Střelci. Na obloze se však ve Střelci vůbec nenacházelo. Ani v sousedním Štíru. Bylo totiž v souhvězdí Vah. Když se podíváme na pohyb Slunce mezi hvězdami astronomicky a rok počítáme podle Gregoriánského kalendáře (nepřirozeně) od ledna, pak na začátku roku je Slunce vždycky v souhvězdí Střelce a v prosinci je najdeme v souhvězdí Hadonoše. Takže Hadonoš je přece jen třináctý v pořadí.

Z webu neviditelnypes

Jenom astrologičtí ignoranti se pokouší naroubovat astrologii souhvězdí. Astrologie se souhvězdími nepracuje - souhvězdí ji mohou být ukradená a to včetně souhvězdí Hadonoše.
Astrologie pracuje se znameními a to jsou přesně 30 stupňů dlouhé úseky ekliptiky.
Aktuální!!! 28.06.2012 at 09:51:19 Pozvánka na Plzeňskou astrologickou skupinu ...

Plzeňská astrologická skupina

Dne 27.09.2012 - Čtvrtek 18:15 - 20:15 proběhne úvodní setkání astrologů z Plzně a okolí. Setkávání astrologů budou probíhat jednou měsíčně, setkávání jsou přístupná veřejnosti a zájemcům o astrologii. Informace o dalších setkáních budou na www.ceskaastrologie.cz a www.stesticko.cz

KDE: Knihkupectví Štěstíčko - přednáškový sál
Nám. Republiky 21, 1.patro, 301 00 Plzeň

Úvodní přednáška: Den a Noc v Astrologii – JUDr. Jiří Kubík

Rozlišování denního a nočního zrození a s tím související síly planet nacházíme v Praktické astrologii Jana Kefera. Tato zapomenutá technika byla využívána starověkými astrology již přibližně před dvěma tisíci let. Přednáška nabídne návod, jak tuto techniku prakticky využít. Vše bude demonstrováno na celé řadě praktických příkladů.
Aktuální!!! 20.06.2012 at 18:57:34 Pozvánka do ...

OLOMOUCKÁ ŠKOLA ASTROLOGIE A PSYCHOLOGIE
Ida a Zdeněk Myslikovjanovi
otevírá v Olomouci tyto semináře:

4 – MĚSÍČNÍ KURS ASTROLOGIE
18. září 2012 – 29. ledna 2013 (každé úterý 18 – 20 hod.)

4 – MĚSÍČNÍ KURS PSYCHOLOGIE
19. září 2012 – 23. ledna 2013 (každá středa 18 – 20 hod.)

PARTNERSKÉ HOROSKOPY V PRAXI
sobota 22. 9. 2012 (9.00 – 17.00)

SÁM SOBĚ ASTROLOGEM
sobota 6. 10. 2012 (9.00 – 17.00)

VÝKLAD SNŮ Z HLEDISKA HLUBINNÉ PSYCHOLOGIE
sobota 13. 10. 2012 (9.00 – 17.00)

NEŠŤASTNÉ UDÁLOSTI V HOROSKOPU
sobota 10. 11. 2012 (9.00 – 17.00)

MOC PODVĚDOMÍ
sobota 1. 12. 2012 (9.00 – 17.00)

Přihlášky a informace: Ida Myslikovjanová, tel.: 608 426 823
e-mail: z.myslikovjan@email.cz
http://osa-astrologie.hyperlink.cz
http://www.psychol.cz
Aktuální!!! 05.04.2012 at 09:58:21 Spadne Baník do druhé ligy?

Redaktoři novin MF Dnes ze dne 05.04.2012 se ptali astrologa, zda se fotbalový tým Baník Ostrava udrží v extralize. Zde je odpověď:

Astrolog: Klub je v těžké situaci, ale tragické to není.
Udrží se Baník v lize? Tak na takovou otázku vám žádný seriózní astrolog neodpoví. Musel bych znát data narození všech zúčastněných, k tomu přesný čas - hodiny, minuty a také místa jejich narození, a to včetně přesného data vzniku klubu. Kromě toho je potřeba mít na paměti, že i v astrologii platí: „Každý osudu svého strůjce!"
Já opravdu nejsem věštec, jen astrolog. Ve hvězdách jsou naznačeny pouze podmínky, za kterých se co bude dít. Jak se ale ta která duše zachová, to už je jen a jen na ní. Takže pokud po mně chcete vyjádření, tak vám ho můžu dát spíše jako občan, ne jako astrolog. Díval jsem se na data narození majitelů klubu, trenéra a kapitána, a i když mi scházejí časy a místa jejich narození, dospěl jsem k názoru, že situace je sice hodně těžká, ale zase ne tak tragická. Myslím si, že Baník se nakonec udrží, případně jeho sestup bude ku prospěchu věci.

Poznámka webmastera:
K získání odpovědi na tak jednoduchou otázku není třeba znát data narození všech zúčastněných, ani přesný čas - hodiny, minuty a také místa jejich narození, ani přesného data vzniku klubu.
Stačí se podívat na hodinky v momentě, kdy padne dotaz a sestavit horární horoskop.
Aktuální!!! 26.03.2012 at 10:46:52 EUKARPIA 2012

Astrologická společnost ČR
má to potěšení vás pozvat na
dvoudenní setkání astrologů, přátel a příznivců astrologie
EUKARPIA 2012

pořádané v sobotu a neděli
28. a 29. 4. 2012 od 09:00 do 17:30
ve velkém sále Nové budovy Národního musea v Praze
(bývalá budova rádia Svobodná Evropa nacházející se přes Vinohradskou ulici naproti budově Národního musea na Václavském náměstí)
Je připraveno 12 přednášek po 50 minutách, navazujících 10 minut je vyhrazeno na dotazy k lektorům. Mezi přednáškami jsou krátké přestávky, po prvních třech přednáškách je přestávka na oběd.

Program EUKARPIA 2012
SOBOTA 28. 4.2012
09:00 Zahájení

09:05 Ing. Richard Stříbný: Hledání kořenů monoteismu a podstaty času v starořecké filosofii
Stopy monoteismu a chápání času v nejstarší řecké filosofii. Propojení monoteistického myšlení do astrologické divinace.

10:10 Dagmar Závodná: Horární astrologie
Jako jedna z metod tradiční astrologie nám její horární větev umožňuje na přesně položenou otázku dostat přesnou odpověď - rychle, prostě a efektivně. V první části přednášky bude představeno pět zlatých zásad horární astrologie a v druhé části pak dva příklady. První bude nejstarší dochovaný horární horoskop (z r. 479 n.l.) týkající se dotazu o osud lodě, druhý ze současnosti, z osobní praxe.

11:35 JUDr. Radko Tobičík: ČR v EU a ve světě - astrokartografie poraď!
Quo vadis Česká republiko, aneb s kterými státy se bratřit, a kterým zemím se raději vyhnout z mundánního pohledu astro-kartografie.

14:00 Autorský recitál Járy Nováka a Mariky Baránkové
Skladby instrumentální: Eklogy pro 2 kytary; Písně pro kytaru a zpěv: Zrození, Vymazání paměti, Věštba.
Marika Baránková: Horoskopy dvou kytarových velikánů + klíčové konstelace výhodné pro instrumentalistu či umělce.

15:05 Ing. Vanda Milošova: Coco Chanel - revoluce módou
Astrologický pohled na dámu, která změnila myšlení a náhled evropských žen na sebe sama jak málokterá jiná. Použila ke své revoluci oblast, kde bychom ji nečekali a nehledali - módu. Udělala to typicky ženskými prostředky - krásou, šarmem, a ještě u toho krásně voněla.

16:20 Daniela Tománková: Muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše
- aneb střet mužského a ženského principu v nativním horoskopu. Árés a Afřodíté zplodili Harmonii.

17:20 konec sobotního setkání

NEDĚLE 29. 4. 2012

9:00 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Sekundární direkce v praxi
V příkladu vybraných událostí života císaře Karla IV. - determinace planet, užití aspektária a grafického náhledu, přístup pomocí programu.

10:05 Mgr. Petr Lisy: Vliv C. G. Junga na dnešní astrologii
Psycholog Carl Gustav Jung jako pokračovatel tradice hermetického myšlení. Aplikace některých základních jungovských konceptů (synchronicita, archetyp, komplex, typologie) v psychologické astrologii. Pojetí individuace a integrace osobnosti jako jádro přístupu k astrologii.

11:20 Pavel Turnovský: Pravidla a vzorce z hlediska astrologie.
Jelikož jsme produktem sociálních konstruktů, hrají v našem životě nezanedbatelnou roli pravidla a vzorce myšlení, cítění a chování. Do jaké míry je možné tyto vzorce a pravidla nejen přenášet, ale také měnit, nám napoví na procesy zaměřená humanistická astrologie.

13:50 Ing. Andrej Dragomirecký: Člověk a svět z hlediska psychoterapie
Hledání odpovědi na otázku co je člověk, kam směřuje a jaké jsou jeho disposice. Mechanismus znovuprožívání (návrat) a jeho vliv na člověka. Otázka našeho vnímání světa.

15:05 Bc. Lukáš Loužecký: Síla a slabost času (volba času k magické práci)
Teoretická část: Vesmír jako živoucí celek živlů, planet a hvězd. Úkoly člověka z hlediska hermetismu. Vymezení pojmu magie.
Praktická část: Postup určení vhodného času práce se zosobněnými silami živlů, planet a hvězd ve vztahu k individuálnímu horoskopu.

16:10 Michael Stránský: Tradiční nauky o signaturách bylin jejich sběru a přípravě léku spagyrickou cestou.
Paracelsus a jeho následovníci. Učení o Signaturách. Astrologické podklady sběru bylin. Příprava a filosofie základních spagyrických léků. Hermetická medicína.

17:10 - Závěr setkání Eukarpia 2012

Protože možný počet návštěvníků je dán kapacitou přednáškového sálu (120 míst), je potřeba se předem přihlásit pro reservování místa: buď zprávou na e-mail: info@astrologickaspolecnost.cz nebo zdenek@bohuslav.com, případně pomocí SMS textové zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha l0).

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 800,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 400,- Kč; vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 300,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem za oba dny je sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě za jeden den mají nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 67235349, kód banky 0800, jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno).

Před přednáškami a o přestávkách bude možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, nakladatelství Stratos, nakladatelství Sagittarius (jsme v jednání), starší čísla spolkové revue Konstelace a záznamy z předchozích setkání Eukarpia.
Aktuální!!! 18.03.2012 at 08:46:59 TRUTINA HERMETIS – HERMOVA VÁHA

Astrologická škola pro statečné zve na celodenní seminář

TRUTINA HERMETIS – HERMOVA VÁHA

prastará rektifikační metoda v novém světle pod vedení astrologa Pavla Turnovskýho
v sobotu 31.března 2012, 10:00 – 18:00
na adrese: Radlická 99, Praha 5 Mintaka – Centrála humanistické a transpersonální astrologie Martiny Lukáškové
Cena 600 Kč
Seminář není určen začátečníků, vyžaduje základní astrologické znalosti a dovednosti.
Počet míst je omezen na zhruba na dvě desítky účastníků, je tedy třeba se k účasti předem přihlásit a seminář také předem zaplatit, variabilní symbol obdržíte na email adresách:

astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz
Pavel.Turnovsky@gmail.com


Aktuální!!! 06.03.2012 at 19:37:12 PŘEDNÁŠKY O ASTROLOGII V PLZNI - KNIHKUPECTVÍ ŠTĚSTÍČKO

26.4.2012 – 18:15 - Úvod do výkladu horoskopu – Jiří Kubík
Úvod do astrologie pro každého. Astrologie jako nástroj, který pomáhá sebepoznání - v čem pro Vás může být astrologie užitečná, použití astrologie v každodenní praxi. Přednáška se zaměřuje na systém výkladu horoskopu podle dominant Ing. Antonína Baudyše. Vše bude demonstrováno na konkrétních příkladech z praxe i na horoskopech známých osobností. Na závěr přednášky pro zájemce zdarma komentáře k jejich horoskopům.

24.5.2012 – 18:15 - Partnerská astrologie - Jiří Kubík
Úvod do partnerské astrologie pro každého. Partnerský horoskop jako nástroj, který pomáhá partnerským vztahům. Dispozice pro partnerství v základních horoskopech, srovnání horoskopů, kompozitní horoskopy. Ukázky z praxe. Na závěr přednášky pro zájemce zdarma komentáře k jejich horoskopům.

21.6.2012 – 18:15 - Budoucnost ČR z pohledu astrologie - Jiří Kubík
Historie a budoucnost zobrazená v horoskopu České republiky. V rámci přednášky budou okomentovány stěžejní události naší novodobé historie ve světle astrologických konstelací a budou zmíněny důležité konstelace budoucnosti. Dále se zaměříme na horoskop EU a souvislosti mezi horoskopem ČR a Evropské unie. Zajímavá je rovněž společná historie Česka a Slovenska a podobnosti mezi horoskopy obou států.

KDE: Knihkupectví Štěstíčko - přednáškový sál
Nám. Republiky 21, 1.patro, 301 00 Plzeň

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
František Jílek
Tel. 377 91 91 73, 608 702 719

Jiří Kubík
Tel. 607 646418 nebo ceskaastrologie@seznam.cz
http://www.ceskaastrologie.cz/stesticko-prednasky.htm
Aktuální!!! 09.02.2012 at 11:00:15 Fragmenty - Souvislosti

Dobrý den, pane Tichý,
chtěl bych touto cestou pozdravit všechny přátele z Ostravy a sdělit Vám, že z iniciativy pana inženýra Petra Radka byla založena Pepou Žáčkem nová stránka, která se zove Fragmenty astrologie.
Poslání této stránky vysvětluje pan inženýr v úvodním článku nazvaném Fragmenty - Souvislosti.
Stránka je otevřena všem příspěvkům, které mohou naše poznání astrologie posunout k jejímu hlubšímu pochopení.
Odkaz na stránku je http://fragmenty.johannes.cz/index.php
Přeju Vám silné zdraví a ať se Vám daří v tomto roce Vodního Draka ve všem, do čeho se pustíte!
Jiří
Aktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2010

Aktuality roku 2011

Aktuality roku 2012


www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.