Aktuální!!! přednáška „zdraví v horoskopu“

Milí Přátelé astrologie.
Přiblížil se termín naší schůzky v jazykové škole „Slůně“ na Hollarově ulici v Ostravě, (naproti budovy ČSOB) a to 18.2. 2023 od 9 do 12 hod. Vstupné je 250 Kč.
Na toto naše setkání jsem připravila přednášku „zdraví v horoskopu“.
Pokud vás toto téma osloví, budu ráda za vaši účast. Přednáška je volně přístupná pro každého, kdo by se chtěl něco dovědět o příčinách svých potíží a kde je můžeme hledat. Budu se těšit na setkání s vámi.
Jana Muroňová jmuronova@centrum.cz, astroložka


POZVÁNKA
na kurz Horární astrologie formou on-line na Skype - skypadresa pro připojení je : dagmar.zavodna1
Začínáme ve středu 18/01.2023 od 18:00 – 20:00 hodin.
Co je Horární astrologie?
Horární astrologie je astrologie přesných otázek a odpovědí. Je to prosté, položíme otázku, spočítáme horoskop podle přesného času a místa vyřčené (nebo uslyšené) otázky a na základě horoskopu zrození otázky hledáme pak konkrétní odpověď.
Horární astrologie je samostatná technika, která není závislá na nativitě. Je to jedna z nejstarších technik a má svá pravidla. Významy domů, planet a znamení se v HA jinak interpretují než je běžné v nativní astrologii. Horární astrolog musí znát nejen daná pravidla pro výklad, je potřeba mít také zkušenosti, talent a chuť se učit. Na kurzu vás seznámím nejen s teorii a pravidly této praktické disciplíny, ale zároveň na konkrétních příkladech z mé praxe si ukážeme, jakým způsobem postupovat, abychom se dopracovali ke správné odpovědi na položenou otázku.
Zájemci pro bližší informace volejte na č. 777 953 540 ; nebo napište e-mail: zavodasa@volny.cz


Přednáška ENERGIE V NÁS A KOLEM NÁS

Milí přátelé.
Velice ráda bych vás pozvala na svou přednášku 19.11.2022, v čase 9 - 12 (13)H s názvem ENERGIE V NÁS A KOLEM NÁS.
Toto téma úzce souvisí se vším, co nás v životě obklopuje a jak jej osobně prožíváme.
Dotkneme se širšího okruhu a to nemocí, čaker, jemnohmotných těl, myšlenek, našeho úsudku a také planet.
V závěru si řekneme pár slov o technice jedné z mnoha terapií.
Sejdeme se opět v jazykové škole Slůně v Ostravě.
Káva, čaj, voda zajištěno.
Srdečně se na vás těší
Daniela Lazarová


dvoudenní blok přednášek EUKARPIA 2022

5. a 6. 11. 2022

pořádáme dvoudenní blok přednášek EUKARPIA 2022
letošní největší setkání s astrologií v Českých zemích
v přednáškovém sále Domu techniky ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
s následujícím programem

SOBOTA 5. 11. 2022
9:00-9:05 Zahájení
9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Libuše Šafránková a Josef Abrhám, jejich osobnosti a vztah ve světle hvězd
Jaké vysvětlení se z astrologického hlediska nabízí, že tento hvězdný pár Blíženecko-Střelcovský vydržel spolu 45 let? Srovnání s obdobnou variantou partnerství Angeliny Jolie s Bradem Pittem.
5 min přestávka
10:10-11:10
Martin Suchý: 80. výročí atentátu na R. Heydricha, aneb vzpomínka nejen na výsadkáře, ale také na osudy dvou žen s atentátem spojené Filosoficko - astrologické zamyšlení nad událostí, která zasáhla do osudu České Republiky a jejich obyvatel.
15 min přestávka
11:25-12:25
Vladimír Pospíšil: Mundánní astrologie a hledání pevného bodu v pohyblivém světě moderní doby
Hledání racionálních prvků při pohledu na moderní dějiny z hlediska planetárních cyklů a konfigurací. Transformační body novodobých dějin, jejich potenciál a časová perioda jejich aktualizace. Některá pozoruhodná pravidla spojená s astrologickými cykly a vývojem moderní společnosti. Přednáška o tom, jak stárnoucí astrolog, skrze Saturna, k prozření přišel…
1hod 30 minut – přestávka na oběd
14:00-15:00
JUDr. Radko Tobičík: Tarotové rouby na větvích astrologické jabloně
Hledání společných kořenů astrologie a tarotu a rozdílnosti jejich cest.
5 min přestávka
15:05-16:05
Dagmar Závodná: Zapojení principu spálených hodin z díla Q. Bonattiho do soudobého příkladu
Pokud útočník začíná válku ve spálené hodině, musí počítat s katastrofou i tehdy, když má jinak velmi dobře postavený elekční horoskop pro vítězství.
15 min přestávka
16:20-17:20
Jiří Mazánek: Hudba Venuše a Marta
Poznejme tyto souputníky a protihráče prostřednictvím hudby.
17:30-19:30 Posezení účastníků s lektory

NEDĚLE 6. 11. 2022
9:00-10:00
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Solární horoskopy v Astrologia Gallica a v helénistické astrologii
Proč jsou některé z nich vlivné a jiné bez viditelných účinků? Lze odhadnout jejich sílu, oblast vlivu, rozsah a dobu, kdy se předpovězené naplní? Odpovědi budeme hledat ve světě úvah renomovaného astrologa žijícího na francouzském královském dvoře v 17. století a porovnáme je s helénistickými solárními horoskopy na vybraných historických i současných příkladech.
5 min přestávka
10:05-11:05
Bc. Martina Lukášková: Kdo je člověk v pohledu humanistické transpersonální astrologie
Jak humanistická astrologie nahlíží člověka a jeho život? Jak si člověka promítá do horoskopu? Jak postoj k tématu ovlivnil D. Rudhyar a jaká je praxe? V přednášce se seznámíme s nástinem filosofic- kých a astrologických východisek a na konrétním horoskopu si ukážeme, jak a co vše lze přenést do praxe interpretace.
15 min přestávka
11:20-12:20
Jaroslav Waldhans: Zpívané mantry a mantry k planetám
Základní pojmy týkající se praxe (sadhány) manter, výslovnosti, významu a dělení všeobecně používaných manter. Používání manter podle významu, účelu a obsahu a jejich plody. Mantry k jednotlivým planetám a jejich božstev. Mantry ve spojení s praxí jógy, meditace, relaxace.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
13:50-14:50
Ing. Maria P. Baydyšová Jirků: Zdravotní souvislosti v horoskopu na příkladech podle C. E. O. Cartera a zkušenostech z praxe
Jak se odráží zdraví v horoskopu člověka.
5 min přestávka
14:55-15:55
Ing. Petr Rastokin: Astrologické principy a Harry Potter
Všechno, co má platný horoskop, je reálné, to jest existuje ve hmotném (ale né nutně ve světě hrubé hmoty).
15 min přestávka
16:10-17:10
Jiří Turoň: Vědomá volba odchodu mystiků G. Meyrinka a J. Zeyera
Lodivod s maskou na tváři, "který mlčky při úsvitu vstupuje na loď života". O půl páté si Gustl ještě nechal svléknout košili a s obnaženou horní polovinou těla dýchal ještě ty poslední dvě hodiny, tváří obrácen k rannímu slunci. V osm hodin ráno ho magicky ozářila rudá koule Slunce. Zemřel tak nádherně velkolepě...
"Četl a hovořil s přáteli..., třeba jeho nitro bylo již prozářeno světlem stálice Smrti, za níž se třpytila azurová brána, za kterou zpívali andělé a sídlil Bůh... tam se vrátila jeho duše po půlnoci dne 29. 1. 1901..."
17:10 Závěr Eukarpia 2022

Pro reservování místa je vhodné se předem přihlásit buď zprávou na e-mail: zdenek@bohuslav.com nebo info@astrologickaspolecnost.cz, případně pomocí SMS zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha 10).

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 800,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 600,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 400,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem za oba dny je sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě předem na jeden den mají nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.).


Aktuální!!! Setkání s Tradicí na Těrlicku

Setkání s Tradicí na Těrlicku skončilo v neděli pozdě odpoledne. Sešlo se nás celkem 24 účastníků nejen z ČR, ale i ze Slovenska. Většinou se už známe, ale zúčastnili se i začínající zájemci o Tradici, kterým ochotně a rádi předávali své znalosti a zkušenosti ze své praxe ti pokročilejší. Všechny přednášky byly zajímavé, všichni pozorně naslouchali (což dokládají i fota) a po nich následovala o nic méně zajímavá diskuse. Na Těrlicku je vždy výborná atmosféra, pracovní a zároveň přátelská. Každý z nás přítomných se podílí ve vzájemné důvěře a otevřenosti na společném díle. Tak tomu bylo i letos - v r. 2022 - a všichni se těšíme na příště. Už nyní se přihlásili dva astrologové se svou první přednáškou, za což jsme rádi, je vidět že tradice má následovníky. Ve Skiwakerosortu o prvním víkendu v říjnu, který v r. 2023 vychází na 7.-8.října, opět na viděnou.
Za tradiční astrology srdečně zdraví a těší se na příště - Dagmar Závodná zavodasa@volny.cz
22/10.2022
Klikni na obrázek:

Těrlicko 2022. Těrlicko 2022. Těrlicko 2022. Těrlicko 2022.


Aktuální!!! POZVÁNÍ na setkání s Tradiční astrologií

Vážené astrologyně, vážení astrologové, kolegové, milí přátelé.
Letošní přátelsko-pracovní setkání tradičních astrologů na Těrlicku se bude konat už po jedenácté a to od pátku 30.09.2022 (od 16:45hodin) do neděle 2.10.2022 (do 15:00) u Těrlické přehrady ve Skiwakeresortu (s možností stravy i přespání) - https://www.skiwakeresort.cz. Všichni, kteří máte zájem se zúčastnit, pokročilí či začínající studenti astrologie, jste už nyní srdečně zváni nejen na zajímavé přednášky významných astrologů, ale i na následné společné diskuse. Svou přednášku už přislíbili - Maria Baudyšová Jirků, Zdeněk Bohuslav, Ivana Černá, Jarmila Gričová, Robert J. Hřebíček, Alena Meleová, Milan J. Pilip, Petr Radek, Radko Tobičík, Dagmar Závodná. Program zveřejníme během září. Mějte se krásně a zdravě, užívejte si zbytek prázdnin, buďte odpovědní k sobě i k druhým a na přelomu září a října se těšíme na společné setkání.
Za tradiční astrology srdečně zdraví Dagmar Závodná (777 953 540).
P.S. Kdo by měl zájem o ubytování, může si předem objednat nocleh kromě Skiwakeresortu například:
http://hostinecvzatoce.cz/
https://penzionhajenka.com/

TRADIČNÍ ASTROLOGIE od 30. září do 2. října 2022 Těrlicko PROGRAM

Pátek 30.9.2022
16:45 Dagmar Závodná - Přivítání, zahájení, seznámení s programem
17:00 Radko Tobičík: Přednáška s workshopem - Astrologie v Tarotu a Tarot v Astrologii.
18: 30 večeře
19:15 Ivana Černá: Převládající znamení aneb jaké energie mě nejvíc ovlivňují?
Vstupné 170.-Kč

Sobota 1.10.2022
09:30 Petr Radek: Můžeme předpovědět budoucnost?
11:00 Maria Baudyšová Jirků: Hledání času narození - zkušenosti a příklady z praxe, a jako bonus horoskop Rogera Waterse.
12:30 –13:30 oběd
13:30 Jarmila Gričová: Jan Zahradníček - život jako antická tragédie.
15:00 Robert J. Hřebíček: Abraham Lincoln - na horoskopu dějinného velikána si předvedeme, jak tradičními technikami vypočítat temperament, najít vládnoucí planetu, určit osobnostní typ a také vrátíme čitelnost a smysl znamení Vodnáře, který byl moderní astrologií pomotán k nepoznání.
16:30-17:00 přestávka
17: 00 Alena Meleová: Na příkladech tří světově známých umělců si ukážeme, kde se v jejich horoskopech skrývá neodolatelná vášeň k ženám.
18:30 večeře
Společně u kulatého stolu
Vstupné 390.-Kč

Neděle 2.10. 2022
09:30 Zdeněk Bohuslav: Srovnání solárních horoskopů helenské astrologie a J.B. Morina.
11:00 Dagmar Závodná: Horární astrologie na téma válek, bojů a konfliktů. “Pokud útočník začíná válku ve spálené hodině, musí počítat s katastrofou dokonce i tehdy, když má jinak velmi dobře postavený elekční horoskop pro vítězství.“
12:30-13:30 oběd
13:30 Milan J. Pilip: Decénie - staroveká technika vládcov času - chronokrátorov, podobná firdariám, avšak vychádzajúca z individuálneho postavenia planét v horoskope narodenia.
Vstupné 250.- Kč
15:00 ukončení, rozloučení Změna programu vyhrazená
Aktuální!!! Kurz výkladu horoskopu pro začátečníky

Vážení příznivci astrologie,
po delší pauze otevírám kurz výkladu osobního horoskopu pro začátečníky. Kurz bude probíhat online a bude prakticky, zábavně a interaktivně zaměřený. Díky tomu mohu garantovat, že se každý naučí samostatně vyložit horoskop!
Výuka bude probíhat přes platformu Zoom, která nabízí naplno výhody osobního setkávání s tím, že se můžete účastnit kurzu bez dojíždění z pohodlí svého domova. Jak někteří víte, tento způsob výuky umíme naplno využít.
Podrobné informace o kurzu najdete zde - https://astrolog-terapeut.cz/kurz-astrologie-pro-zacatecniky-2022-23/
Pro čtenáře tohoto newsletteru platí zvýhodněná cena 4.800 Kč až do konce září - napište do přihlašovacího formuláře heslo "newsletter".
Absolvovali jste u nás v minulosti nějaký astrologický kurz? Ať už klasického výkladu horoskopu či horární astrologie... Poté můžete využít
tento kurz jako "opakovací" studium za zvýhodněnou cenu 4.000 Kč!
Těším se s vámi na pravidelné setkávání při poznávání horoskopu!
Vít Kuntoš
Váš osobní astrolog


Aktuální!!! Schůzka astrologů

Milí přátelé
Dovolte mi připomenout naše další setkání opět v kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce v sobotu 21.5.2022 od 9 do 12h
téma: Znovuzrození, Uzdrav sám sebe.
cena: 300,-
Přednášet bude paní Petra Irma Strnadlová, která pomáhá svým klientům nejenom skrze regresní terapii k jejich trasformaci, pochopení sebe sama a nalezení nové motivace v osobním životě.
Velice se na vás těšíme a prosíme o nahlášení předem na tento e-mail.
Se srdečným pozdravem
Daniela Lazarová

Aktuální!!! Energie kamenů

Vážení příznivci astrologie a veškerého tajemství nádherného života na Zemi

Ráda bych připomenula nejbližší setkání v kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce v sobotu 23.4.2022 od 9 do 12h
téma: Kameny a jejich energie
cena 300,-
Přednášet bude paní Jitka Bartošová, která má s kameny bohaté zkušenosti a sama jejich energii hojně využívá.
Velice se na vás těšíme a přejeme krásné kvetoucí dny
Se srdečným pozdravem
Daniela Lazarová


Aktuální!!! seznámení s Tarotovou numerologií

Drazí přátelé astrologie a mystiky.
Připomínáme, že v sobotu 19.2.2022 v K-Triu (Ostrava-Hrabůvka) se blíže seznámíme s Tarotovou numerologií paní Janšové a to v čase 9-12h. Cena přednášky je 300,-.

Platbu, prosím, zašlete předem na účet: 5060297339/0800, do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat svůj e-mail. V případě, že se přednáška neuskuteční, vám budou peníze vráceny zpět.

Rovněž bychom vás rádi informovali, že jsme se letos rozhodli otevřít kurz Astrologie pro začátečníky a pokročilé v délce 3 x 10 hodin, tedy 3 víkendy v období březen-květen 2022.
Přibližná cena 3.500 Kč, placeno předem. Záležet bude na ceně místnosti a počtu účastníků.
Případní zájemci, prosím, napište nám na e-mail: astrologie-ostrava@seznam.cz

Máte-li jakékoliv dotazy neváhejte se na nás obrátit.
Uvědomme si, že žijeme v mnohem větším, komplexnějším, záhadnějším a podivnějším světě, než si vůbec umíme představit.
S přátelským pozdravem se na vás všechny těší
Daniela Lazarová


Aktuální!!! setkání tradičních astrologů na Těrlicku

Dobrý den všem přátelům astrologie,
dovolte mi poslat vám POZVÁNKU A PROGRAM na setkání tradičních astrologů na Těrlicku. Myslím, že pokud nám covidová situace dovolí, bude to i letos velmi zajímavé a hezké setkání. Kdo by měl zájem o ubytování, objednejte si prosím nocleh, nebo mi zavolejte. Ubytovat je možné nejen v Skiresortu, ale i např. v blízkém Taremu, nebo v Hájence.
Za tradiční s přáním hezkého dne zdraví Dagmar Závodná (777 953 540)Aktuální!!! Kurz Horární astrologie on-line

Kurz Horární astrologie on-line na Skype pokračuje v neděli 11.dubna v 17.00 hodin. Společně se zaměříme na jedno z nejvíc frekventovaných dotazů - na téma vztahů, lásky, manželství i rozchodů. V Horární astrologií jsou nejdůležitější domy a jejich správné určení. Pro odpověď na konkrétní otázku budeme sledovat konkrétní domy, jejich vládce, planety v domech, sílu i slabost angažovaných planet, jejich aspekty a vzájemné recepce... o tom všem a ještě o něčem navíc až na kurzu. Zdraví a těší se na vás – Dagmar ZávodnáAktuální!!!

Smutná zpráva

Zemřel ostravský astrolog Břetislav Hemerle - dlouholetý přítel spisovatele Vladimíra Sládečka - autora řady knih o astrologii.
Čest jeho památce!
Klikni na obrázek:
parte B.H.

Vážení, Vaše maily jsem našel v poště mého otce. Tatínek bohužel zemřel a adresa bude časem zrušena. Děkuji za pochopení.
Zbylo po něm mnoho astrologické literatury a chceme ji darovat znalcům, kteří to ocení.
Kontakt: petr.hemerle@seznam.cz
Petr Hemerle - syn

* * *

Připojen horoskop úmrtí.
Připomínám, že pan Hemerle neznal přesný čas svého narození a během svého života se několikrát pokoušel neznámý čas narození rekonstruovat.
Berme čas narození pro střed dne - pro poledne. Stejně tak i čas úmrtí.
Několik zajímavostí v horoskopu úmrtí (klikni na obrázek):
Na chlup přesná opozice nativního Jupitera na tranzitní Slunce.
Na chlup přesná opozice nativního Plutona na tranzitního Saturna.
Konjunkce nativní Venuše na tranzitujícího Urana

horoskop úmrtí


Aktuální!!! POZVÁNKA – Tradiční astrologie 2019 – Těrlicko

Pozvání na setkání tradičních astrologů, které se bude konat v Těrlicku, v restauraci Country Clubu (s možností stravy i přespání).

Začínáme v pátek 4.října 2019 v 16:30 hodin
Končíme v neděli 6.října 2019 v 15:00 hodin

Velmi rádi přivítáme jako hosty všechny zájemce, příznivce a nadšence Astrologie, začátečníky i pokročilé, kteří mají zájem a chtějí se zúčastnit tohoto setkání. Vstupní poplatek pro hosty: pátek 150.- Kč, sobota 300.- Kč, neděle 250.- Kč.
Děkujeme vám všem, kteří nás poctíte svou účastí. Jste srdečně zváni.

Kontakt: Dagmar Závodná, tel. 777 953 540, 596 423 006; e-mail : zavodasa@volny.cz

Kdo by měl zájem o přespání, může si objednat nocleh v Country Clubu – tel . 604 412 295Program – Tradiční astrologie 2019 – Těrlicko

Program - pátek 4.10.2019

16:30 Dagmar Závodná - Přivítání, zahájení, seznámení s programem
16:40 Dr. Radko Tobičík: ASTROLOGICKÉ OTĚŽE KOMUNIKACE. Přednáška k tématu, které si zejména dnes říká o samostatné symposium a k věci následný komunikační panel účastníků s předními českými astrology.
19:00 večeře
19:30 Ing. Jiří Nitsche: JIRKOVO OKÉNKO…

Program – sobota 5.10.2019

09:30 Ing. Petr Radek: VÝKLAD NATIVNÍHO HOROSKOPU PODLE BABYLONSKÝCH METOD.
11:00 Martin Chejstovský: CO PŘINÁŠÍ ZATMĚNÍ
12: 30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc: JEAN BAPTISTE MORIN – jeho život a dílo Astrologia Gallica. Vystudovavší lékař se silně zastoupenými znameními Ryb a Vodnáře se stane astrologem na fr. královském dvoře 17.století. Vnese průkopnickým beraním způsobem systém do čtení radixu.
15:00 Dr. Jarmila Gričová: VENUŠE - PLANETA LÁSKY A MAJETKU, všichni Venuši někde máme a bývá to různé.
16:30 – 17:30 přestávka na kávu, čaj
17:30 Ing. Maria Baudyšová Jirků: ZDRAVÍ V HOROSKOPU - Astrologie může být velmi dobrým nástrojem k posouzení zdravotních dispozic člověka. Na mnoha zajímavých příkladech předvedu systém vypracovaný Ing. Antonínem Baudyšem.
19:00 večeře
Společně u kulatého stolu

Program – neděle 6.10.2019

09:30 Mgr. Robert J. Hřebíček: JAK URČIT TEMPERAMENT V NATIVITĚ. Temperament byl pro renesančního astrologa vstupním klíčem k posouzení osobnosti. Na několika ukázkových nativitách si představíme praktickou formu výpočtu temperamentu, která oproti moderním metodám (např. počítání planet v živlech) přináší mnohdy překvapivé informace a nový úhel pohledu na nativitu. Stručně si také představíme téma prakvalit znamení a planet, které s určením temperamentu úzce souvisí.
11:00 Milan Jan Pilip: VÝKLAD NATIVNÍHO HOROSKOPU PODLE WILLIAMA LILLYHO
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 Dagmar Závodná: HORÁRNÍ ASTROLOGIE – Kdo se ptá, ten se dozví a kdo hledá, ten najde. Na třech horoskopech si ukážeme jak postupovat, abychom se dopracovali k těm správným odpovědím.
15:00 Závěr, ukončení, rozloučení…

Změna programu vyhrazená
Aktuální!!!

POZVÁNKA Na kurz HORÁRNÍ ASTROLOGIE

Víkendový kurz Horární astrologie se koná 22.- 23.června 2019 v Těrlicku v Country Clubu. Na kurzu vás seznámím nejen s teorii a pravidly této praktické disciplíny, ale zároveň na konkrétních příkladech si ukážeme, jakým způsobem postupovat, abychom se dopracovali ke správné odpovědi na položenou otázku.
Začínáme v sobotu - 22.6.2019 v 10:00 hodin (do 17:00 hod.) a končit budeme v neděli 23.6.2019 v 15.00 hodin (od 9.00 do 15:00 hod.).
Cena kurzu je 1.500.- Kč. Platí se na místě.
Závazné přihlášky (a dotazy) prosím posílejte na e-mail zavodasa@volny.cz., nebo tel. 777 953 540, 596 423 006.
V Country Clubu je možnost stravy i přespání a kdo má zájem, může si předem objednat nocleh na č. 604 412 295.
Srdečně zdraví a těší se na vás lektorka - Dagmar Závodná
Aktuální!!! POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI ASTROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČR

Praha 14.1.2019
Vážená kolegyně, vážený kolego,
končí funkční období stávajícího Výboru a Revizní komise naši společnosti a je třeba složit účty z činnosti a zvolit nové vedení na další funkční období. Proto, v souladu s platnými stanovami, Vás jménem Výboru Astrologické společnosti České republiky zvu na Členskou schůzi Astrologické společnosti České republiky, pořádanou v sobotu
16. 2. 2019 v době od 13 00 do 17 00 SEČ
pořádanou v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1
s následujícím programem:

13:00 Zahájení
I. Administrativní část:
1. Zjištění usnášeníschopnosti Členské schůze. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov svolána na čas o hodinu později nová Členská schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných menších než ½ členů AS ČR.
2. Zpráva Výboru a zpráva o stavu finančních prostředků AS ČR, zpráva Revizní komise
3. Diskuse
4. Hlasování o schválení zpráv
5. Volba členů Výboru, volba předsedy a místopředsedy Výboru, volba Revizní komise a volba předsedy Revizní komise.

II. Přednášková část:
Richard Stříbný: Významné konstelace roku 2019
Martin Suchý: Simo Häyhä - říkali mu Bílá smrt, příběh legendy Zimní války
Zdeněk Bohuslav: 100leté výročí české koruny – nové měny samostatného státu
17:00 Závěr

Za končící Výbor AS ČR srdečně Zdeněk Bohuslav

K volbě členů výboru a revizní komise:
Výbor připomíná, že je možné, aby členka/člen k předkládanému seznamu kandidátů do práce ve Výboru a do Revizní komise na příští funkční období navrhla/navrhl další vhodné kandidáty - členy Astrologické společnosti ČR (můžete i sebe; při schůzkách Výboru se mohou mimopražští účastnit i přes Skype a nemusí jezdit do Prahy).

Do výboru devítičlenného Výboru opět kandidují (v abecedním pořádku):
Nataša Králová – jako člen, Zdeněk Bohuslav – jako člen a předseda AS ČR, Vladimír Kvasnička – jako člen, Petr Rastokin – jako člen, Richard Stříbný – jako člen, Aleš Slabý – jako člen, Martin Suchý – jako člen, Radko Tobičík – jako člen a místopředseda AS ČR, Jan Vrána – jako člen.
Do tříčlenné Revizní komise opět kandidují (v abecedním pořádku):

Elena Jurčová – jako člen, Martina Nohová – jako člen, Libor Matyáš – jako člen a předseda revizní komise. Před schůzí či o přestávce také půjde doplatit hotově členské příspěvky za rok 2018 a zaplatit i členské příspěvky na rok 2019 (těm, kdo mají členský příspěvek uhrazen a dosud nedostali známku za rok 2018 známku přikládáme). Členský příspěvek (300,- Kč či libovolně výše) jde samozřejmě uhradit - a hodí se to i již nyní - bankovním převodem na účet společnosti číslo 2500384695, kód banky 2010; při platbě ze zahraničí to je číslo
IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

V přednáškové místnosti budou také připraveny ke koupi vybrané knižní tituly nakladatelství Vodnář, starší čísla Konstelace a CD či DVD s přednáškami, které proběhly na Eukarpia 2008 -2018 a to akustické záznamy ve formátu MP3 (spolu s užitými doprovodnými obrázky á 100,- Kč) a také videozáznamy, pokud již byly pořizovány (sobota a neděle - DVD na oba dny dohromady za 200,- Kč).
Již běží přípravy na dvoudenní setkání s 12 velkými přednáškami – EUKARPIA 2019
Bude se konat v sobotu a neděli 8. a 9. června 2019Aktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2010

Aktuality roku 2011

Aktuality roku 2012

Aktuality roku 2013

Aktuality roku 2014

Aktuality roku 2015

Aktuality roku 2016

Aktuality roku 2017

Aktuality roku 2018


Astrology Pacific   |   aktuality   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Stránka byla po dvaceti letech (2021) zkontrolována programem HTMLPad