Astrologická praxe 1     Transpluto

Transpluto neboli Isis představuje fiktivní faktor v horoskopu, který zatím nebyl astronomicky dokázán ani prozkoumán, takže je ve vědecky orientovaném světě i v astrologii předmětem sporů.

Dr. Theodor Landscheid a H. Hausmann ho zkoumali a byli pověřeni Kosmobiologickou akademií Aalen, aby v krátké době zveřejnili první informace. Od prvních zmínek v 70. letech jsem tento faktor sledovala ve všech horoskopech. Dříve se za nepravidelností drah Neptuna a Pluta tušila nějaká další dráha planety, která byla pojmenována Transpluto.

Dr. Landscheid a Kosmobiologická výzkumná skupina Brandau -Hausmann - Modersohn zjistila, že Transpluto „odpovídá 7. skupině periodického systému chemických prvků, obsahujících výlučně radioaktivní prvky. Radioaktivní rozpad se vyznačuje tím, že radioaktivní jádra náhle zničí svou dosavadní strukturu a vydají silně energetické záření. Přitom hned mohou vytvořit novou strukturu". Z toho pak vyplývá i astrologická charakteristika: „Vysoce energetický potenciál, náhle uvolňující síly, které vytvářejí chaos, ale zároveň i tvůrčí, podobu měnící podněty..."

Jeho dráhy jsou zaznamenány v Efemeridách a rychlost jeho oběhu je velmi pomalá. Edith Wangemannová, zakladatelka a dlouhodobá předsedkyně Kosmobiosofické společnosti Wuppertal e. V., přijala tento princip, ale nazvala ho Isis.

ilustrace Pokud vím, nejobsáhlejší průzkum zveřejnil Herbert Boss, současný předseda Kosmobiologické akademie Aalen e.V. (Transpluto: Mythologem Chaos-Apeiron).

Z astronomického hlediska se u Transpluta nemůže jednat o planetu. Moje znalosti astronomie nejsou tak hluboké, abych mohla fundovaně zodpovědět tuto otázku, nicméně jsem od objevení Chironu v 70. letech a pozorování planetek věnovala zvláštní pozornost tomuto principu. Od té doby zakresluji Chiron i Transpluto do každého horoskopu a zkoumám jejich možný význam. Takže mohu mluvit jen o svých vlastních zkušenostech, shromažďovaných více než dvacet let. A z nich vyplynul následující závěr: Stojí-li Transpluto v horoskopu na nějakém důležitém místě, tedy na hlavní ose, hrotu domu, v poměrně přesné konjunkci, opozici či kvadratuře k nějaké planetě, svědčí to podle mého názoru o absolutní proměně tohoto bodu. Tuto metamorfózu vnitřního a vnějšího postoje a struktury blíže vysvětluje zúčastněná planeta nebo bod radixu.

Příklad: v mnoha horoskopech dnes žijících lidí, kteří přijdou na astrologickou poradu, vzdělávají se v astrologii nebo prožívají jiné změny ve vnější orientaci, stojí Transpluto buď na MC nebo v nějakém nepříznivém aspektu k němu. Stojí-li Transpluto na AČ, zjistila jsem naprostou změnu chování navenek osoby a jejího celkového přístupu ke světu.

Transpluto u Slunce nebo jiné z osobních planet naznačoval naprostou změnu osobnosti, vnější i vnitřní. Jako kdyby se za pár let stala z této osoby úplně jiná. Na hrotu domu prozrazoval Transpluto transformaci této životní oblasti. Ve všech pozorovaných případech byl evidentní nezvratný osobní vývoj. Doby, umožňující tyto nezvratné změny, prozrazují tranzity Transpluta přes planety radixu nebo přechod přes solární osu.

Příklad: v radixu Pluto v 11. domě ve Lvu. Do roku 1992 žila majitelka horoskopu v ústraní, měla velké potíže s přáteli, se skupinami i se společností. V tomto důležitém solárním roce stál Transpluto na hrotu 11. domu (ve Lvu). V tomto roce prožila hlubokou krizi v zaměstnání a pak se zúčastnila skupinového tréninku zaměřeného na rozvoj osobnosti. To zcela změnilo její život, dnes je po sedmi letech sama trenérkou ve skupinových kurzech.

Další příklad: tranzitující Transpluto přešel přes všechny planety radixu, seskupeném ve stelliu: Transpluto, Pluto, Lilit, Jupiter, měsíční uzel, Slunce ve Lvu ve 2. domě.


V případech, v nichž Transpluto v radixu nezaujímá žádnou zvláštní pozici, nemá zřejmě pro zrozence žádný velký význam. Domnívám se, že tento princip - ať už se za ním skrývá cokoli - potřebuje nějaké zvláštní „spojení", protože jeho dráha se nachází až naHeidi Treier kraji slunečního systému, aby v osobnosti našel nějaký ohlas. Stejně jako všichni lidé nereagují na energetické možnosti a principy Neptuna, je tomu tak u Transpluta zřejmě ještě častěji. V případech, v nichž jsem neshledala žádné podstatnější změny v životě a osudu zkoumaných osob, neměl Transpluto v horoskopu žádnou důležitou pozici, k jiným planetám tvořil jen vedlejší aspekty, ani nestál na hrotech domů.

Jak bylo ukázáno na příkladu tranzitů, prozrazuje i další prognóza Transpluta rozhodující zvraty, stojí-li např. v rozhodujícím solárnímu roku na hrotu nějakého domu nebo v aspektu k důležitým prvkům horoskopu.
Každý sám může pozorovat a zkoumat funkci, kterou plní Transpluto.

Z knihy Heidi Treier: Karmické horoskopy.Transpluto - hypotetická planeta - doba oběhu 760 let. Patří do skupiny transformačních planet. Je vládcem Býka. Je to planeta okultistů. Činí radostnou změnu v pozitivním smyslu. V záporném smyslu působí křečovité záchvaty jako při drogové abstinenci. Chceš vědět působení? - prostuduj si Boha Dionýsa, nebo hnutí hippies.


ephemeral.infocommentary tools search guestbook links exhibits
From Swiss Ephemeris Positions at 0h ET

Ze švýcarských efemerid pozice v 00:00 ET k 1.lednu každého roku

 Name         Date    Longitude    Declination    Latitude    Distance
----------     ----------- ---------------- --------------  -------------  -----------
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1950 6 le 1'20.9982  18°46'26.9690  0° 0' 1.7842  84.582120703 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1951 6 le 27'28.4751  18°39'57.8446  0° 0' 2.1240  84.770288878 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1952 6 le 53'29.0235  18°33'25.7475  0° 0' 2.4680  84.957574167 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1953 7 le 18'48.6618  18°26'59.5891  0° 0' 2.8065  85.136578412 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1954 7 le 44'33.6980  18°20'23.0116  0° 0' 3.1273  85.322000761 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1955 8 le 10'11.1069  18°13'44.6014  0° 0' 3.4637  85.506667791 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1956 8 le 35'40.6378  18° 7' 4.4483  0° 0' 3.7673  85.690522212 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1957 9 le 0'28.9131  18° 0'31.9022  0° 0' 4.0915  85.865329925 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1958 9 le 25'41.7280  17°53'50.1588  0° 0' 4.3963  86.047254618 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1959 9 le 50'47.9753  17°47' 7.4870  0° 0' 4.6995  86.228317009 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1960 10 le 15'47.2386  17°40'24.0629  0° 0' 5.0106  86.408439515 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1961 10 le 40' 8.7379  17°33'48.4996  0° 0' 5.2908  86.579331968 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1962 11 le 4'57.0548  17°27' 3.4223  0° 0' 5.5958  86.757510474 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1963 11 le 29'41.1709  17°20'16.8467  0° 0' 5.8727  86.934825115 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1964 11 le 54'21.0917  17°13'28.6057  0° 0' 6.1587  87.111322066 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1965 12 le 18'26.0337  17° 6'47.3129  0° 0' 6.4348  87.277867868 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1966 12 le 42'58.3356  16°59'55.3673  0° 0' 6.6956  87.452351016 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1967 13 le 7'27.4898  16°53' 0.8721  0° 0' 6.9721  87.625952369 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1968 13 le 31'51.6738  16°46' 4.2128  0° 0' 7.2225  87.798513972 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1969 13 le 55'40.9322  16°39'14.2414  0° 0' 7.4897  87.960946450 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1970 14 le 19'55.4863  16°32'13.6203  0° 0' 7.7369  88.131536012 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1971 14 le 44' 4.6048  16°25'10.9894  0° 0' 7.9865  88.301210964 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1972 15 le 8' 7.0728  16°18' 6.9283  0° 0' 8.2283  88.470078967 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1973 15 le 31'33.6354  16°11'10.5109  0° 0' 8.4529  88.628132732 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1974 15 le 55'22.8306  16° 4' 4.7258  0° 0' 8.6925  88.794858955 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1975 16 le 19' 5.4502  15°56'58.1645  0° 0' 8.9077  88.960690459 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1976 16 le 42'40.3909  15°49'51.6125  0° 0' 9.1420  89.125431127 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1977 17 le 5'40.4879  15°42'53.6728  0° 0' 9.3521  89.279220422 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1978 17 le 29' 3.6849  15°35'46.9811  0° 0' 9.5632  89.441971178 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1979 17 le 52'21.6269  15°28'40.0488  0° 0' 9.7752  89.603731722 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1980 18 le 15'34.5137  15°21'32.9777  0° 0' 9.9619  89.764620655 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1981 18 le 38'16.4862  15°14'33.8417  0° 0'10.1711  89.913923820 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1982 19 le 1'23.2504  15° 7'25.1191  0° 0'10.3487  90.072632684 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1983 19 le 24'27.1556  15° 0'15.1454  0° 0'10.5421  90.230473238 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1984 19 le 47'27.9010  14°53' 3.9784  0° 0'10.7224  90.387219922 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1985 20 le 9'59.6846  14°45'59.6073  0° 0'10.8902  90.532205627 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1986 20 le 32'55.8977  14°38'44.9146  0° 0'11.0721  90.686885697 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1987 20 le 55'48.3725  14°31'28.6244  0° 0'11.2283  90.840520919 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1988 21 le 18'36.3094  14°24'11.2092  0° 0'11.3990  90.993232086 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1989 21 le 40'54.6533  14°17' 0.7042  0° 0'11.5447  91.133668093 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1990 22 le 3'34.4113  14° 9'40.6598  0° 0'11.6941  91.284178384 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1991 22 le 26' 8.3461  14° 2'19.9687  0° 0'11.8388  91.433778737 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1992 22 le 48'36.1420  13°54'59.1325  0° 0'11.9716  91.582251166 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1993 23 le 10'33.3119  13°47'46.3706  0° 0'12.1173  91.718197322 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1994 23 le 32'50.0284  13°40'25.3134  0° 0'12.2383  91.864582451 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1995 23 le 55' 0.5371  13°33' 4.7020  0° 0'12.3739  92.009922166 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1996 24 le 17' 5.4532  13°25'44.6544  0° 0'12.4833  92.154330193 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1997 24 le 38'42.1071  13°18'32.7944  0° 0'12.5961  92.285794475 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1998 25 le 0'39.2322  13°11'12.8588  0° 0'12.7068  92.427938315 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 1999 25 le 22'32.5320  13° 3'53.0139  0° 0'12.8029  92.569137723 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2000 25 le 44'23.3635  12°56'32.8449  0° 0'12.9171  92.709212604 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2001 26 le 5'49.1113  12°49'19.6825  0° 0'12.9975  92.836072798 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2002 26 le 27'36.5940  12°41'57.5436  0° 0'13.0957  92.974037033 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2003 26 le 49'21.9838  12°34'34.4343  0° 0'13.1758  93.110898060 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2004 27 le 11' 5.6051  12°27'10.1425  0° 0'13.2480  93.246758923 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2005 27 le 32'24.8947  12°19'52.1577  0° 0'13.3301  93.369050583 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2006 27 le 54' 4.1456  12°12'25.1845  0° 0'13.3853  93.502650802 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2007 28 le 15'39.6320  12° 4'57.5673  0° 0'13.4588  93.635320688 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2008 28 le 37'11.8283  11°57'29.1438  0° 0'13.5063  93.766895691 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2009 28 le 58'18.3973  11°50' 7.6433  0° 0'13.5619  93.884597698 
Isis-Transpluto Rx 01 Jan 2010 29 le 19'41.8482  11°42'38.4276  0° 0'13.6122  94.013974872 
--------------------------------------------------------------------------------

On-line výpočet na: http://ephemeral.info/trp/  |   Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad