Astrologická praxe      

Horoskop objevení QUAOARu.   15.12.2002 at 19:03:45 
Horoscope of detection of QUAOAR
QUAOAR - nově objevený objekt v Kuiperově pásu.   7.11.2002 at 13:24   
QUAOAR - newly detected Object in KUIPER Zone
Dotazník k hledání neznámého času.   21.10.2002 at 12:08  
The Questionnaire for of searching of Unknown Time.
30-denní efemeridy Quaoaru.   15.10.2002 at 20:29  
30-daily ephemeris QUAOAR.
Citlivé body.   01.10.2002 at 14:56  
Arabic parts.
Bílá Luna (Selena).   10.6.2002 at 13:34  
White Moon.
Vertex a Antivertex.   26.4.2002 at 20:15  
Vertex and Antivertex.
Hledání neznámého času narození.   24.4.2002 at 17:58  
Specification of unknown time of nativity.
Spálená planeta   15.4.2002 at 10:52  
Burned planet.
Paralela a kontraparalela   06.02.2002 at 20:28  
Parallel and Kontraparallel.
Jitřenka a Večernice   05.02.2002 at 18:26  
Aurora and Vesper.
Černá Luna   02.01.2002 at 20:21  
The Black Moon.
Výklad aspektů dle Sabiánských symbolů   12.11.2001 at 20:02  
The Interpretation Aspects after SABIANS Symbols.
Kapitoly Roučkova kursu   23.9.2001 at 14:37  
The Section of ROUCEK Cursus.
Výpočet délky života   5.9.2001 at 11:10  
The Calculation of Longevity.
Kritický stupeň    7.7.2001 at 10:32  
Critical Degree.
Osy v horoskopu    29.6.2001 at 12:01  
Axes in Horoscope.
Angelologie    7.4.2001 at 16:31  
The Angelology.
Prognoza průběhu života    7.4.2001 at 16:31  
The Prognosis of Course Life.
YOD - Boží prst   
YOD - The providential Finger.
Kdy se aspekty naplní   
When oneself saturate with Aspects.
Časová pásma  
The Time Zone.
Plodné dny  
The Fertile Days.
Barycentrum v horoskopu.  
The BARYCENTRE in Horoscope.
Kvasary ve Zvěrokruhu.  
The KVASAR's in Zodiac.
Návod, jak dělat bulvární astrologii   23.10.2000  
The Instruction, how work the Tabloid press Astrology.
Hledání neznámého času dle Johannes   20.10.2000  
Search of Unknown Time according to JOHANNES.
Popelkova váha   28.7.2000  
The POPELKA ballance.
Scénář života   8.10.2000  
The Screenplay of Life.
Polosumy   2.10.2000  
Midpoints.
Minulý život   1.10.2000  
The Last Life.
Chiron   1.10.2000  
The Chiron.
Hledání ztracené věci 30.9.2000  
Search lost Bracket.
Astrometeorologie   24.9.2000  
The Astrometeorology.
Astrokartografie   22.9.2000  
The Astrokartography.
Východní bod - EP   20.9.2000  
The East Point.
Astrologické Desatero   20.9.2000  
The Astrological Decalogue.
Neznámý čas matky   18.9.2000  
Unknown time of the Mother.
Chvála dotazového horoskopu   3.9.2000  
Laud of Guestioning Horoscope.
Výpočet Ascendentu.   7.8.2000  
Calculation of ASCENDENT.
Databáze stálic   10.7.2000  
The Database of Fixed Stars.
Asteroidy   
Asteroid's.
Transneptuny  
Transneptunian (Uraniens).
Sabiánské a další symboly vcelku.   
SABIAN's and next Symbols en bloc.


Zapamatovat web Astrology Pacific

  |   Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad