www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologická praxe - Časová pásma.     

Časová pásma.

Časové pásmo je střední sluneční čas pro zvolený poledník, platící pro pásmo, kterým tento poledník prochází. Rozdíl sousedních časových pásem je 1 hodina, ale též 30 minut např, v Indii +05:30.
Světový čas UT (universal time) se nazývá místní střední čas na greenwichském poledníku, započatý 1.1.1925 o půlnoci.


mapa
Letní časy na našem území.


Pramen: desky Školního atlasu světa 1989, Vreckovy atlas sveta, software Astrolog Apas, Astrolog v.5.4 od Pullena, Astrologer Assist.
Hlad, J. Pavlousek: Přehled astronomie, Praha 1990


Děkuji za připomínku panu Turnovskému.

Hvězdný čas je pravý hodinový úhel pravého jarního bodu.
Sluneční čas pravý je hodinový úhel pravého Slunce +- 12 hod.
Efemeridový čas (ET, EČ) je rovnoměrně plynoucí čas, v němž základní jednotka sekunda je odvozena od délky tropického roku v okamžiku 1900,0.
Světový čas (UT, SČ) byl zaveden v roce 1925. Je to střední sluneční čas (greenwichského) nultého poledníku.
Sluneční čas střední je hodinový úhel středního Slunce +- 12 hod.
Sluneční den střední je doba, která uplyne mezi dvěma spodními průchody středního Slunce poledníkem.
Mimochodem hvězdný a siderický čas je to samé.


Přijetí gregoriánského kalendáře
Zdroj: Wikipedie
Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.