luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

Výpočet Ascendentu


Dobrý astrolog potřebuje ke své práci čtyři věci:

Efemeridy je kniha, ve které jsou uvedeny postavení planet pro každý jednotlivý den. Dále jsou zde hodnoty hvězdného času, postavení výstupního měsíčního uzlu. V dražších vydáních jsou ještě data měsíčních a slunečních zatmění, data vstupu Měsíce do znamení, data měsíčních fází a přehled hlavních aspektů pro jednotlivé dny, též deklinace planet. Kniha je organizována tak, že jeden měsíc je na jedné straně efemerid, čili rok je na dvanácti stránkách. Moje efemeridy St.Michel-Editions je pro období let 1900 - 2000 a tak je celkový počet stran této tlusté bichle 1200 stran. Tytéž efemeridy pro roky 2001 až 2050 v mnichovském nakladatelství Hugendubel (D-80327) stojí 54 marek. Jednodušší efemeridy vydává i pražské nakladatelství Vodnář.

Tabulky domů převádí místní hvězdný čas na údaje astrologických domů. Pokud byste pracovali jen s tabulkou pro 50 ° severní zeměpisné šířky, což je například Praha nebo Ostrava, pak vám bude stačit z této knihy asi šest stránek. V tabulkách ještě bývá přehled zeměpisných souřadnic větších českých a slovenských měst, dále ještě přehled let, kdy byl zaveden letní čas. Novější tabulky domů pražského nakladatelství Vodnář už mají i výpočty hroty domů v dalších systémech. Systémů horizontálních je asi třicet a bohužel se nedá jednoznačně určit, který je nejlepší, my budeme tradičně pracovat s domy Placidovými.

K vlastnímu výpočtu horoskopu je třeba znát jméno, datum, místo a čas narození. Člověk, který nezná svůj čas narození je astrologicky bezcenný. Neznámý čas se ale dá zrekonstruovat pomocí několika metod, například dle životních událostí, ale je to práce jak na kostele.

Časopis Astro začal vycházet v září 1993 a od počátku zveřejňoval rozhovory s populárními osobnostmi spolu s jejich horoskopem. Během posledního roku už mají ale tyto horoskopy Slunce na MC. Milá redakce si zjednodušila práci s pátráním po čase narození a jednoduše nasadila všem čas narození v poledne (Slunce je na MC). Takový horoskop je ale falešný.

Výpočet:
Vezmeme si zrozence, který se narodil 01-01-2000 v Ostravě v 19:45 SEČ.
Nejprve odečteme 1 hodinu, v případě, že je právě zaveden letní čas pak hodiny dvě. Tak se dostaneme na světový čas - UT - universal time - greenwichský čas.
A dostaneme první položku 18:45.
Nyní k tomuto času připočteme korekci na zeměpisnou délku. Ostrava je na 18°17' východní délky. Zeměpisnou souřadnici převedeme na časovou jednotku a to tak, že počet stupňů vynásobíme 4 (1 stupeň se rovná čtyři časové minuty).
Dostaneme 01:13:08 a to je druhá položka.
Nyní nahlédneme do efemerid a zjistíme, že 01-01-2000 byl hvězdný čas 06:39:51. Hvězdný čas (ST - sideral time) je časová míra měřená podle hvězd. Můžeme si udělat hrubou, univerzální tabulku hvězdného času sami. 1.ledna bývá hvězdný čas 06:41 a každý den se zvyšuje o 4 minuty, takže 1.února bývá 08:45, 1.března bývá hvězdný čas 10:33, 1.dubna bývá hvězdný čas 12:36, 1.května bývá hvězdný čas 14:34, 1.června bývá hvězdný čas 16:36, 1.července bývá hvězdný čas 18:34, 1.srpna bývá hvězdný čas 20:37, 1.září bývá hvězdný čas 22:39, 22.září bývá hvězdný čas 00:02, 1.října bývá hvězdný čas 10:33, 1.listopadu bývá hvězdný čas 02:39 a 1.prosince bývá hvězdný čas 04:37.
Třetí položka je tedy 06:39:51.
V případě, že máme efemeridy, pak ještě uděláme korekci hvězdného času. Hvězdný čas se zvyšuje za den o čtyři minuty. Narodil-li se někdo v 01:00 UT pak přidáme 10 vteřin, narodil-li se někdo v 02:00 UT pak přidáme 20 vteřin atd...narodil-li se někdo ve 23:00 UT pak přidáme 3 minuty 50 vteřin. Pro čas 18:45 je korekce hvězdného času
00:03:07 a to je čtvrtá položka.

Teď všechny čtyři položky sečteme. 18:45:00 plus 01:13:08 plus 06:39:51 plus 00:03:07. Dostaneme výsledek 26:41:06. Toto číslo nesmí být vyšší než dvacet čtyři. Je-li vyšší pak prostě 24 odečteme a výsledek je nyní 02:41:06 a to je místní hvězdný čas (LST - Local Sideral Time, ARMC.)

Nyní otevřeme tabulky domů a to na stránkách věnovaných 50° severní šířky. Vyhledáme sloupec ARMC a hodnotu 02:41:06. Nejbližší hodnoty jsou ARMC 02:40 a ARMC 02:44. Ascendent je tedy mezi 24°14' a 24°57' znamení Lva. Jednoduchým matematickým úkonem hodnotu Ascendentu upřesníme.
Toť vše.
Hodně štěstí!


ASCENDENT V HOROSKOPU NAROZENÍ A JEHO VÝZNAM PRO PARTNERSTVÍ


Co je to Ascendent?
Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého.

Znamení na Ascendentu, případně planeta, která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se člověk projevuje a působí na své okolí, jak se snaží najít svou identitu a s čím nebo s kým se ztotožňuje. Představuje touhu, s níž přicházíme na svět, téma, jež máme ve svém životě naplnit.

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Představuje Ty našeho horoskopu, ukazuje cestu, kterou se ubírat, pokud chceme hledat partnera nebo zlepšovat jakýkoli vztah s druhým člověkem. Čím více se člověk hlásí k tomu, co představuje znamení na jeho Descendentu, a čím méně to bude připisovat druhému, tím lépe se spojí, shodne a sladí s partnerem.

Výpočet Ascendentu není jednoduchou záležitostí. Záleží na přesném čase a místě narození. Bez znalosti času narození nelze Ascendent spočítat, za 24 hodin projde všemi znameními. Orientačně lze říci, že kdo se narodil právě při východu Slunce, má Ascendent ve stejném znamení jako Slunce (sluneční znamení). Kdo se narodil právě při západu Slunce, má Slunce na Descendentu, Ascendent je v opačném znamení, než je jeho Sluneční znamení. Tabulky pro výpočet Ascendentu uváděné v různé literatuře příliš neposlouží, jsou velmi nepřesné, v případě překladů často sestavené úplně pro jiné časové pásmo, než je to naše, takže nepoužitelné. Nejlepší je pro výpočet použít nějaký astrologický program, ale i tak je třeba znát zeměpisné souřadnice místa narození, časové pásmo, a brát v úvahu i změny času na letní čas a podobně.

Pokud si nejste jisti, kde máte Ascendent právě vy, můžete využít této mimořádné nabídky. Zašlete svůj dotaz Blance Vojáčkové na adresu astro@aksos.cz, a já vám odpovím, ve kterém znamení je váš Ascendent. V dotazu je nezbytné uvést všechny tyto údaje: vaše jméno, datum, místo a čas narození. Předpokládám, že každý by se měl ptát jen sám na sebe a rozumí se, že vyzvídat údaje o jiných osobách není fér.

Ascendent v Beranu – Descendent ve Vahách
Člověk s Ascendentem v Beranu se ke světu staví rozhodně. Chce být činorodý a mít sílu k prosazení svých záměrů. Chce objevovat své vlastní schopnosti, nečeká na to, co přijde zvenčí. Pokud je to introvertní povaha, chvíli to trvá, než v sobě člověk objeví Beraní průbojnost a dokáže se prosadit. Pokud se to nedaří, může se dostavit frustrace nebo záchvaty vzteku. Znamení Vah na Descendentu člověka nutí, aby zmírnil svůj agresivní styl a choval se ohleduplněji. Nejprve ale musí objevit svou sílu a odvahu k samostatnosti, potom se může učit ovládat, přizpůsobovat se a mírnit svou povahu. Postupně by si měl osvojit zdvořilost, rozvážnost a ohleduplnost vůči ostatním.
Pokud máte Ascendent v Beranu, partner vám může připadat nerozhodný nebo příliš diplomatický. Pokud s ním nebudete chtít diskutovat, může zaujmout postoj pasivního odporu. Nějakou dobu s vámi vydrží, ale pokud budete sobečtí a bezohlední, může se rozhodnout k odchodu. Snažte se projevit svou mírnost a nedovolit, aby vás druhý vnímal jako výzvu nebo hrozbu. Ascendent v Býku – Descendent ve Štíru
Člověk s Ascendentem v Býku vstupuje do života pozvolna, ale projevuje při tom vytrvalost. Nikam se nehrne, ale plánuje, buduje a pracuje systematicky na dosažení svého cíle. Je zde nebezpečí lenosti, netečnosti, nebo setrvávání v jistotě, která už nemá účel ani smysl.
Descendent je ve Štíru, proto jsou vztahy těchto lidí k druhým poznamenány silnými a intenzivními emocemi. Žárlivost a majetnictví může být příčinou mnoha partnerských problémů. Znamení Štíra tohoto člověka přivádí k tomu, aby zkoumal své nitro, nacházel skryté motivy a hlubší příčiny svého chování. Nemůže se spokojit s povrchním zdáním, partnerský vztah nutí čas od času zbavit se starých přežilých návyků.
Pokud máte Ascendent v Býku, partner vám může připadat příliš vášnivý nebo tajemný, se snahou vámi manipulovat. Nebojte se ho pustit pod kůži, ale nevzdávejte se svého vlivu. Pokud partnera hledáte, buďte připraveni přijmout oddanost a vzájemnou posedlost. Potíže přitáhnout druhého nespočívají ve vašem zevnějšku, ale v tom, že mylně pochybujete o své hluboké hodnotě, která se skrývá pod ním.

Ascendent v Blížencích – Descendent ve Střelci
Ascendent v Blížencích je spojen se zvídavostí a zájmem o to, jak věci fungují. Všestrannost a přizpůsobivost jsou přednosti, ale může to vést k roztříštěnosti zájmů. Tento člověk pak někdy umí všechno, ale nic pořádně. Nerad se podřizuje nutnosti volit z více možností jen jedinou. Jeho úkolem je šířit informace. Pokud má horoskop vodní nebo zemský charakter, pak tento člověk potřebuje rozvíjet analytické a objektivní myšlení. Pokud je spíš vzdušné a ohnivé povahy, mysl je velmi neklidná, pochopí vše velmi rychle, ale jen hlavou, tělo a city zůstanou netknuté.
Nejlepším partnerem pro takového člověka může být ten, který má jasné názorové stanovisko a pomáhá mu udržet si směr a neztrácet se v bludišti myšlenek. Partner může Ascendentu v Blížencích ukázat celkový smysl cesty, který on sám není schopen objevit.
Pokud máte ascendent v Blížencích, můžete mít pocit, že vás partner poučuje, že ví všechno jasně a nejlépe, že se na vás vyvyšuje. Vaším úkolem je nebát se projevit svou skutečnou touhu po poznání, stanovit si nějaké cíle a mít dobrosrdečné porozumění pro druhé. Dejte partnerovi možnost, aby vás naučil chápat věci v širších souvislostech, pomohl vám stát se citově vyrovnanou bytostí, nebojte se mu víc věřit.

Ascendent v Raku – Descendent v Kozorohu
S tímto Ascendentem je třeba rozvíjet a tříbit citový život. Někdo je natolik citově zranitelný, že si kolem svého nitra vytváří tvrdý krunýř. Úkolem je najít svůj způsob, jak uplatnit svou citlivost, ne jí být zahlcován. V jiném případě může tento člověk dojít k překvapení, jaké city se skrývají pod jeho klidným a chladným zevnějškem. Měl by se naučit žít v souladu se svými vnitřními a organickými proudy a rytmy. Řídí se svými pocity, nelze ho přesvědčit vysvětlováním a logickými argumenty.
Chce-li si udržet partnerský vztah, měl by se naučit rozlišovat, které emoce jsou zdravé a přiměřené, a které je třeba tlumit nebo ovládnout. Vyhledává partnery, u nichž očekává zajištěnost, sílu a stabilitu. Časem by měl ale tyto vlastnosti hledat sám u sebe a nečekat, až se jim jich dostane od druhých.
Pokud máte Ascendent v Raku, váš partner může být starší, dospělejší, ale může vám připadat chladný nebo vypočítavý. Musíte se vymanit ze své dětské role, učit se objektivitě, vážnosti a střízlivosti, abyste se cítili jistěji a bezpečněji. Přijměte určitá omezení vztahu a zaujměte k druhému pevný, spolehlivý postoj.

Ascendent ve Lvu – Descendent ve Vodnáři
Tento člověk potřebuje uplatňovat svou tvořivost, autoritu a moc. Vyhledává lásku, obdiv, potlesk. U někoho to vede k tomu, že se násilím dere do popředí, chová se výstředně. Obsahem usilování by mělo být stát se samostatnou svébytnou individualitou. Nebezpečím těchto lidí je pýcha. Musí nejdříve vyvinout patřičné úsilí, aby si úctu a obdiv zasloužili. Ti, kterým se nepodaří zazářit, mohou zahořknout. Zásadním obratem je, když se naučí dávat, aniž by za to něco požadovali. Pro lepší vztah je třeba zchladit ohnivou vášeň a učit se objektivnosti a spravedlnosti. Pokud máte ascendent ve Lvu, učte se být jedním z mnoha. Trocha obyčejnosti vám může přidat na zvláštnosti. Vládce, který se sklání ke svým poddaným jako jeden z nich, je daleko oblíbenější, než kdyby si udržoval povýšený odstup.
Ve vašem vztahu by měl být kladen důraz na svobodu, navzdory nepředvídatelnosti. Možná si vybíráte takové partnery, kteří jsou zvláštní a svobodomyslní, aby vás vyvedli z vaší samolibosti.

Ascendent v Panně – Descendent v Rybách
Tento člověk se nejlépe rozvíjí pomocí duchovní analýzy, rozlišování a sebekritiky. Uplatňování znalostí musí být účelné, s ohledem na užitek, který to přinese, musí být prospěšné veřejnosti. Středem pozornosti je zájem o tělo a zdraví. I z mysli je třeba pečlivě selektovat negativní zkušenosti a zbavit se jich. Pozor na posedlost pořádkumilovností, přesností a dokonalostí, tím člověk ztrácí přirozenou spontánnost.
Descendent v Rybách vám přináší poselství: uvolni se, ponech věcem volný průběh a občas si užij. Ve vztahu je třeba naučit se něčeho vzdát nebo naopak něco jiného přijmout. Musíte se naučit odpouštět a poskytnout druhému laskavou náruč.
Pokud vám bude partner připadat neschopný, nespolehlivý a netečný, zbavte se své kritičnosti a ostražitosti, a učte se chápat, že mezi nebem a zemí je toho víc, než jen to, co se dá změřit, roztřídit a ověřit. Pokud máte pocit, že partner stále potřebuje vaši péči a dohled, je to možná proto, že ho do této role stavíte. Nechte věci plavat, uvidíte, že je daleko schopnější, než si myslíte.

Ascendent ve Vahách – Descendent v Beranu
Váhy dávají přednost akci, která je promyšlená, připravená a založená na objektivním a správném vyhodnocení situace. Snaha brát v úvahu i stanoviska druhých však může vést k ochromení, které se projevuje jako váhavost, nerozhodnost nebo oportunismus. Takový člověk bývá radši, když za něj rozhodne někdo jiný. Je důležité vytvořit si pevný systém hodnot a norem, jimiž by bylo možné se řídit, umožní to snadnější rozhodování.
Ascendent ve Vahách usiluje o dokonalý vztah, o to, co je harmonické a příjemné. Pokud ale něco neodpovídá jeho představám, dokáže být kritický, může partnera nutit přijmout své stanovisko.
Pokud máte Ascendent ve Vahách, Beran je na vašem Descendentu. Sebestředný a asertivní partner vás bude nutit k ústupkům. Pokud však bude partner nespravedlivý a náročný, musíte se naučit trvat na svém a požadovat, aby partner respektoval určité hodnoty, aby vztah vedl k vyváženosti. Neměli byste stále čekat, jak to dopadne, ale otevřeně říct svůj názor a být připraveni zapojit se do konfliktu.
Ve vztahu se potřebujete oba považovat za plnoprávné jedince. Podporujte zdravou soutěživost mezi vámi, abyste si uvědomili své schopnosti a svou cenu.

Ascendent ve Štíru – Descendent v Býku
Lidé s Ascendentem ve znamení Štíra potřebují v životě bojovat proti nějaké temné nebo ničivé síle. U někoho se tato síla může projevit i z vlastního nitra jako žárlivost, závist nebo touha po moci. To, co je v duši temné a zasuté je třeba vynést na světlo. Třeba to promítnout do uměleckého díla. vZatímco Štír musí zápasit, útočit a měnit, Býk dokáže být trpělivý, stojí nohama pevně na zemi a má schopnost uchovávat věci. Těmto vlastnostem byste se měli snažit přiblížit, pokud máte Ascendent ve Štíru.
Partnera může zpočátku přitáhnout váš sugestivní, neodolatelný styl. Později může znejistět tím, co se ve vás skrývá a zda chce být pod vaším vlivem. Naopak vaše schopnost proniknout partnerovi pod kůži a zasáhnout ho na citlivých místech ho může zatvrdit nebo dokonce zahnat na útěk. Vaše pevná skořápka a strach, abyste sami neodkryli svá citlivá místa, může vytvářet propast. Nebojte se více odkrýt své hlubiny a partnerovi důvěřovat. Potřebujete stabilní, usedlý typ vztahu, který poskytne pohodlí a uspokojí přirozené touhy a hodnoty.

Ascendent ve Střelci – Descendent v Blížencích
Jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život tohoto člověka může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Člověk s Ascendentem ve Střelci je plný žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit. Pokud se nebude příliš stavět do popředí, může na druhé působit inspirujícím dojmem. Skutečnost posuzuje v širších souvislostech, ve vztahu k obecným principům.
Pokud máte Ascendent ve Střelci, Descendent je v Blížencích. Nejlepší je pro vás takový partner, který dokáže rozebrat a zpochybnit vaše názory a závěry, ke kterým dospějete, aby vás donutil přemýšlet důkladněji a podráždil vaši sebejistotu. Buďte vděční tomu, kdo bude ochotně dělat maličkosti, které pomohou naplnit váš velký plán. Nebuďte k partnerovi povýšení, ale snažte se naslouchat i všedním příběhům, jejichž sdílením se druhému přiblížíte.

Ascendent v Kozorohu – Descendent v Raku
Člověk s Ascendentem v Kozorohu si musí nejprve uvědomit své dvě protikladné stránky. Jednou je poslušnost a poctivé plnění povinností. S energií je třeba obezřetně hospodařit, to vyžaduje kázeň a sebeovládání. Musí dosáhnout nějakého společenského ocenění a uznání. Druhou stranou je schopnost organizovat praktické záležitosti a dosahovat svých cílů a také schopnost těšit se ze smyslových požitků.
Pokud máte Ascendent v Kozorohu, Rak na Descendentu probouzí vaši něhu, citlivost a ochranitelskou péči. Oceňte partnera, který vám dětskou naivitou pomáhá nelézt cestu z vaší hroší kůže. Vy potřebujete jeho péči, proto se nebojte v sobě projevit malé dítě, které se ve vás skrývá. Uvolněte své emoce, jinak se přehrada, ve které je držíte, jednou protrhne.
Možná potřebujete zjistit, že vám vyhovuje sentimentální rodinný vztah, který zná své odpovídající role, povinnosti a hranice.

Ascendent ve Vodnáři – Descendent ve Lvu
Tento člověk se dokáže na všechno i na sebe dívat s odstupem, z neosobního hlediska. Má větší pochopení pro společenský podtext než pro osobní přístup. S životem se vyrovnává lépe s nadějí v lepší budoucnost celého lidstva. Navenek možná budí dojem, že mu nejde o to, aby byl středem pozornosti, ale velmi těžko snáší, pokud je ignorován.
Descendent ve Lvu může probudit Vodnářův stín – touhu po moci a uznání. Člověk se musí naučit počítat i se svými egoistickými sklony, přestože jeho ideálem je solidarita, nestrannost, rovnost a spravedlnost pro všechny. Pokud máte Descendent ve Vodnáři, na partnerovi vám může vadit povýšenost, autoritativnost, sebechvála. Partner zas může těžko snášet vaši nezaujatost, citový odstup nebo dokonce povýšený chlad. Snažte se pochopit to, že lidské emoce jsou normální, nebojte se otevřeně a sebejistě vyjádřit partnerovi svůj osobní přístup.
Váš vztah může být neobyčejný a náruživý, měl by pomoci odhalit vaše emoce, od kterých máte snahu se distancovat.

Ascendent v Rybách – Descendent v Panně
Identita člověka s Ascendentem v Rybách je zároveň součástí většího celku. Může být obětí, která se snaží různými cestami uniknout z nepříznivé skutečnosti. Může to být umělecká duše, která čerpá z bohaté fantazie a tvořivě se vyjadřuje. Nebo je to spasitel, který věnuje svůj život službě ostatním a snaží se mírnit jejich utrpení.
Snaha obětovat se může vést až k zneužívání druhými lidmi. Úkolem člověka s Ascendentem v Rybách je naučit se rozlišovat, racionálně usuzovat a předem si vymezovat své hranice.
Pokud máte Ascendent v Rybách, možná raději necháte partnery, aby se starali o praktické záležitosti a sami žijete duchovním životem. Pak se nedivte, že vás má partner za nespolehlivé a odevzdané.
Možná jste natolik idealisticky zaměřeni, že sami partnera odmítáte, protože nesplňuje vaše nároky. Nebo žijete tím, že druhé zachraňujete nebo jim sloužíte.
Partner se vám může zdát kritický a skeptický. Buďte druhému vděční za to, že vám poskytuje praktickou pomoc a oceňte jeho snahu vnést systém do vašeho chaosu.
Spořádaný a přesně ohraničený vztah je pro vás to nejlepší, přestože se můžete cítit ohroženi na své svobodě. Pomůže vám nalézt bezpečné hranice.


Blanka Vojáčková
www.astro.aksos.cz


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.