luna
Astrology Pacific
slunce
 
Ariadnina nit Heleny Alešové
Ariadna file of Helena Alešova-Kovalova.
 



Sexualita v Astrologii.   21.02.2011 at 15:29:13   
Sexuality in astrology
Jak si poradíme si se svým Saturnem?   05.05.2004 at 19:29:53   
How advising yourself with my Saturn?
Chiron - zraněný léčitel, vnitřní učitel    10.06.2003 at 12:43:34   
CHIRON - casualty Healer, inner Teacher
Vrah, či oběť?    05.05.2003 at 20:14:45   
Murderer, or Sacrificer?
Krásné je každé nové ráno.    4.01.2003 at 13:01:40   
Beautiful is every new morning.
ASCENDENT - Jakými jsme, tak i vypadáme.    01.01.2003 at 11:54:26   
ASCENDENT - what we are, so and look.
Šťastný je ten, kdo dokáže učinit šťastnými ty druhé.    30.12.2002 at 11:12:13   
Fortunate is one, who prove make latter lucky.
Jak se naplní vaše touhy a sny z hlediska profese   11.12.2002 at 11:10:47   
How with saturating Your Longings and Moonshines in light of profession.


  |   Astrology Pacific   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad