Bonmoty, perličky a jiná moudra 1

Bon mots, wits and other wise
 

Slova k tesání do mramoru.

Zpět první list

Zpět třetí list
Zpět čtvrtý list  |   Astrology Pacific   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad