Bonmoty, perličky a jiná moudra 4
Bon mots, wits and other wise
 

Slova k tesání do mramoru.

Zpět první list
Zpět druhý list
Zpět čtvrtý list


Zapamatovat web Astrology Pacific
Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl. straně   |   námět do Astrologického fóra  

Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.