Bonmoty, perličky a jiná moudra 4
Bon mots, wits and other wise
 

Slova k tesání do mramoru.

Zpět první list
Zpět druhý list
Zpět třetí list


Zapamatovat web Astrology Pacific
  |   Astrology Pacific   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad