luna
Astrology Pacific
slunce
 
Databáze osobností a událostí
( Database of personalites and events)
 


Horoskopy slavných osobností
jsou účelně organizované, maximálně sevřené a optimálně aspektované. Většinou mají planetární konfiguraci jako je Velký trigon (John Kennedy), Drak (V.Žirinovskij), T-kvadrát (Dalajláma), Velký kříž (B. Jelcin, Václav Havel). Také významné stálice dodávají lesk těmto horoskopům. Taková databáze celebrit je výborným zdrojem pro studium každého astrologa.
Horoscopes of famous personalites
The horoscopes are effectively organized, maximally tighten and optimally aspected. Mostly they have a planetary configuration like a ...... Significant fixed stars add a glance to these horoscopes, too. Such a celebrities database is an excellent source of study for every astrologer.
Zapamatovat web Astrology Pacific

www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek. Hledá jen v Astrology Pacific 1.)

Search on these pages any expression, or word?
master com
Zkuste v jiném vyhledávači
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek. Hledá v Astrology Pacific 1, 2 a 3.)

Search on these pages any expression, or word?