pohled na západ, v pozadí VŠB pohled na sever
Pohledy z astrologické observatoře Astrology Pacific

Pohled na západ, v pozadí Vysoká škola báňská v Ostravě Porubě.
Pohled na sever, v popředí tramvajová vozovna, v dálce je Hlučín
Snímek je z října 2006

27.09.2012 at 18:24:56      Astrologie pověšená na hřebík

Ze zdravotních důvodů jsem pověsil astrologii v roce 2010. Od té doby se zdravotní stav mé osoby stabilizoval.
Letos jsem se rozhodl udělat v mé knihovničce čistku a vybral jsem nepotřebné astrologické knihy. Narovnané do dvou sloupců - jeden sloupec má výšku 78 cm.
Jeden a půl metru astrologických knih se chystám předat knihovničce ve vile Univers pana Josefa Oršulíka. Jsou tam i rarity jako kompletní dílo astrologa Vladimíra Sládečka, některé knihy s vlastnoručním podpisem, asi dvě knihy s vepsaným věnováním. V sloupci knih jsou třikrát efemeridy na sto let, dvoje tabulky astrologických domů atd.

Klikni na obrázek:

knihy30.10.2010 at 10:56:54      Parádní rozhledna

Rozhledna v obci Bílov (u Bílovce, okres Nový Jičín) byla vybudována v letech 2005-2006.
Celá věž dosahuje výšky 62,5 m, na vrcholu železobetonového dříku jsou rozmístěny antény pro telekomunikační využití.
Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 26,25 metrů, vede k ní vnější ocelové točité schodiště. Nabízí se volný výhled do širokého okolí na všechny světové strany. Obec Bílov se touto stavbou řadí mezi několik málo míst v kraji, které se mohou pochlubit takovou dominantou, jako je rozhledna. Z rozhledny jsou Beskydy jako na dlani. Za dobré viditelnosti jsou vpravo vidět Vysoké Tatry a vlevo Jeseníky. Znalci tvrdí, že návštěva rozhledny je výborná v tradičních Dnech NATO, když na blízkém letišti Mošnov vzlétají obří proudová letadla a kolem létají helikoptéry. Sezona a návštěvy končí v říjnu.
Loc: 49°43'57"N,18°00'37"E

http://bilov.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=134221
http://bilov.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=8283
http://www.bilovec.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=442&id_org=442&id=103477
http://rozhledny.webzdarma.cz/bilov.htm

Klikni na obrázek:

rozhledna rozhledna rozhledna - vržený stín, fotografoval Karel Tichý
25.10.2010 at 09:49:16      Titulománie - Martina Šrámková

tak by se dala nazvat obliba akademických titulů, příznačná nejen pro Česko, ale pro celé bývalé Rakousko-Uhersko. Jen málokde jinde kladou lidé na tituly takový důraz, jen málokde se běžně oslovují pane doktore, pane profesore, pane inženýre a podobně.

V českých titulech je zmatek, například doktoráty se zde skládají dva: „velký" a „malý". Při oslovování má pokaždé přednost nejvyšší dosažený titul nebo funkce.

Ne doktor, ale Jack

Proti nadlimitní zálibě v titulech dlouhodobě vystupuje například Miroslav Strnad, dlouholetý vysokoškolský pedagog a vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky AVCR.

Mimochodem, jeho vlastní jméno je tituly obloženo vrchovatě (prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.), přesto jejich používání v běžném styku kritizuje.

„Vzpomínám na české kolegy, kteří i v zahraničí požadovali takové formální oslovení. Vznikaly tak komické situace, kdy na jedné straně oslovovali američtí studenti své profesory, dokonce i nositele Nobelovy ceny: Hallo, Jack, a na straně druhé naši vědečtí zástupci důsledně vyžadovali oslovení pane docente či pane profesore," říká Miroslav Strnad.

Učitelé na univerzitách i středních školách jsou podle něj nejen v Americe, ale i ve většině Evropy s výjimkou Rakouska a České republiky oslovo váni třeba „pane Strnade", ale určitě ne „pane profesore". „A používání titulu profesor na středních školách je de facto protizákonné," dodává Miroslav Strnad.

Jenom vysoká škola totiž může v rámci habilitačního řízení někoho jmenovat profesorem. Těch ale na středních školách zřejmě najdeme jen velmi málo.

Pokud si na titulech natolik zakládáme, že máme potřebu i souseda, který věnčí ráno svého psa, oslovovat „pane doktore", měli bychom je aspoň používat správně a vědět, co znamenají. Není to jednoduché, vždyť školství prošlo v uplynulých šedesáti letech tolika reformami, že se to na udělovaných titulech nemohlo neodrazit.

Skutečně oficiální jsou jen akademické tituly, které najdeme v zákonu o vysokých školách, a nikdo jiný než vysoká škola je nemá právo přiznávat. Nejnižší z nich, který získávají absolventi většinou už po třech letech studia, je bakalář, tedy Bc. Další stupínek představuje magistr, zkratka Mgr. Ten získáte většinou po dalších dvou letech.

Aby vše bylo ještě složitější: pokud jste absolvovali magisterský program v oblasti ekonomie, technických věd, lesnictví a podobně, náleží vám titul inženýr (Ing.), pokud to bylo lékařství, jste MUDr., pokud léčíte zvířata, máte zkratu MVDr., a pokud váš obor patří do oblasti kultury, patří před vaše jméno MgA.

Schází vám zde právnické JUDr.? Nejde o chybu, právě v právnických titulech udělaly školské reformy největší zmatek. Absolvent magisterského stupně právnické fakulty býval podle momentální situace buď JUDr., Mgr. anebo jen „diplomovaný právník". V současné době je k titulu JUDr. třeba po státnicích složit ještě rigorózní zkoušku v oblasti práva.

Právě na tento zmatek doplatil v devadesátých letech úspěšný politik Jan Kalvoda, který používal titul JUDr., byť mu náležel pouze ten magisterský. Rigorózní zkoušky a doktorský titul můžete získat dalším studiem i v ostatních oborech. V humanitních, společenských a pedagogických vědách si před jméno připíšete písmenka PhDr., v přírodních RNDr., ve farmacii PharmDr. a v teologii ThDr.

Zezadu zepředu

Ani to ještě není všechno. Pokud budete studovat dál v takzvaném „postgraduálu" a obhájíte kvalitu své disertační práce, dostanete ještě další písmenka: Ph.D. V tomto případě si ho však pište až za své jméno.

V České republice tak vlastně existují dva doktoráty - „malý" před jménem se zkratkou Dr. doplněnou o písmena podle oboru, a „velký" vzadu, bez ohledu na obor vždy Ph.D. Pouze v případě teologie ho nahradí Th.D. Aby věc byla ještě složitější, zároveň stále platí (ale už se neuděluje) dřívější titul CSc. Za jméno patří však i čím dál populárnější, byť v české legislativě zatím nezakotvený manažerský titul MBA.

Jak tedy vlastně oslovovat lidi obložené tituly z obou stran? Pokud neakceptujete americký model, tedy „ahoj, Vašku", vždy má přednost nejvyšší dosažený. Kartami však míchají i funkce, Václava Klause tak nebudeme oslovovat pane profesore, byť by měl profesorských titulů na rozdávání, ale vždy pane prezidente.

Stejně tak rektorovi vysoké školy nebudeme říkat pane docente, ale pane rektore, senátora oslovíme pane senátore, a ne pane inženýre, no a pro ředitele slouží oslovení pane řediteli, a ne pane magistře.

Tituly v ČR
MARTINA ŠRÁMKOVÁ v Deníku 25.10.201019.10.2010 at 11:35:08      nejúspěšnějším primátorem v zemi

je Jaroslav Kubera (povede Teplice už páté volební období) zcela oprávněně: nehraje si na pána, nemá spoustu náměstků a zbytečných úředníků, ve městě se neplatí za svoz odpadků a nevznikají tak černé skládky, město v podstatě nevlastní městské byty a nemusí tak živit aparát na jeho správu a vymáhání nájemného, městští strážníci neměří rychlost, neboť jde jen a jedině o vylepšování městské pokladny, město nežádá o eurodotace a nemusí tedy spoluhradit většinou zbytné a megalomanské projekty ze svého a když vloni došlo zásluhou krize k výpadku daní, měl k dispozici stomilionový rezervní fond.Zdroj: Viditelný Macek08.10.2010 at 13:08:21       HabaďůraBláznivá komedie Habaďůra - účinkující, v kostkované košili je režisér Roman Groszmann

se jmenuje představení činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Bláznivou situační komedii napsal britský autor Michael Cooney (*1967). Napínavý příběh potřebuje velmi přesnou stavbu, pečlivý, až matematický výpočet, kdo kdy kam má přijít a zase odejít, co říci a učinit, aby bylo dosaženo kýženého účinku: napětí a smíchu.
A že bylo dosaženo - svědčí diváci popadající se smíchy za břicho. I herci si to užívali - chvilkami byla pauza, protože přes dušené záchvaty smíchu nemohli pokračovat dál.

08.10.2010 at 08:56:09       Absurditawet floor

Neodolám, abych se s Vámi nepodělila o zprávičku, kterou poslal můj syn, pobývající momentálně na konferenci v poněkud deštivě slunné Kalifornii:

"Zřejmě jistá forma slepoty vůči těm největším absurditám způsobila, že jsem si toho nevšiml už v předchozích dnech: pokaždé, když začne pršet, zaplní se místní chodníky žlutými kužely a stojánky s nápisy "Attention: Wet floor". Uklidňuje mě jedině to, že za absurditu to považují i místní obyvatelé..."

napsala čtenářka glos V. S. webu Viditelný Macek


05.10.2010 at 14:25:46       Moje generace starších mužů

Josef Klíma

je pod větším tlakem než kdykoli před tím. Většina mladých kluků zůstává u maminky, dokud to jde, nebo pořád sedí u počítače. Neumějí komunikovat s holkama. Holky se chtějí reprodukovat: chodit ven, zdobit se a ukazovat. Takže najednou je nedostatek reprodukčně schopných chlapců a houfy reprodukcechtivých žen. Nakonec i my, dědci, jsme dobrý a přicházíme na řadu, je zájem o naše staré, líné sperma.

Josef Klíma v Blesku pro ženy číslo 40
05.10.2010 at 14:25:46       Na vlastní oči

Josef Klíma

...Tenkrát nebyli tiskoví mluvčí a když se něco přihodilo, druhý den jsme se dostali za ministrem, policejním prezidentem, nebo nějakým mafiánem v kravatě. A oni nám na tu kameru šli. Taky se občas ty kauzy šetřily a soudilo se.

Dneska se asi tolik nešetří a nesoudí.

Viděl jsem jak prohnívá společnost - vrstevnatě od normálních lidí v hospodě až po vládu. Prohnilost vsakovala do justičního systému a klesala vůle navazovat na naše odhalení. Většina kauz se vůbec nehnula...

Josef Klíma v Blesku pro ženy číslo 40

02.10.2010 at 08:53:32       Proč platíme daně?

Aby si z nich státní odboráři kupovali píšťalky?
Odbory v celé Unii vyšly do ulic. Drtivou většinu tvoří odborové svazy, které zastupují státní zaměstnance. Rád bych jim připomněl, že ten luxus jim platí jiní. Platí stávkující, platí odborové bossy, platí odborářské autobusy, klobásy i piva, platí každý jeden nafukovací balónek, každý transparent, každou píšťalku i megafon.

Stejně tak je nutné připomenout, že státní zaměstnanci se ve skutečnosti nepodílí na žádných daňových příjmech. Jejich základní plat, bonusy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, jejich pracovní prostředky, to vše platí cca 20% ekonomicky aktivních obyvatel České republiky. Půjdu ale ještě dál. Jejich nájem, jejich hypotéky, jejich jídlo, auto, dovolené, to vše platí skuteční daňoví poplatníci, tedy ti, kteří vytvoří hodnotu v oblasti výroby a služeb, a výsledky této práce zdaní a odvedou.

František Matějka na Neviditelném psu29.09.2010 at 10:46:21       Letos nezačala turistická sezóna pro Řeky nejlépe.

Udivení evropští komisaři zjistili, že co týče státních financí, věší jim řecká vláda bulíky na nos. Že zdánlivě zdravý stát je na huntě, i když byla Evropa neustále ujišťována, že je všechno v pořádku. Výtečně placení komisaři asi místo finančních kontrol trávili čas k tomu určený příjemně na krásných plážích s krásnými Řekyněmi. Stát byl před krachem a všichni se najednou strašně divili. A protože nemůže jednotná měna jenom v jednom státě devalvovat, tak musela Evropa do Řecka napumpovat peníze. Pana profesora Klause nemusím, ale tady je nutno přiznat, že co se týče jednotné měny, měl pravdu.

Řecko za finanční injekci muselo slíbit, že nevídané sociální výhody, které plnými hrstmi socialistická vláda rozhazovala, omezí. Výsledkem byly bouře a stávky, které vyvolaly komunistické odbory. Přeci si nenechají od nějaké Evropy diktovat, co mají dělat. Evropa tam musí vrazit peníze a držet hubu, tak nějak si to představovali a tak to ve skutečnosti je. Jestli si někdo myslí, že si chudáci Řekové utáhli opasky, tak to tedy ani náhodou. Dovolil bych si parafrázovat feldkuráta Katze: „To se nám to hoduje, když nám Evropa půjčuje!“ Athénský úředník v pátek již nepracuje a čtvrtek je vlastně takový malý pátek, a tak to „zapíchne“ už v poledne a odjede se rekreovat na blízké ostrovy, odkud se vrací až v pondělí ráno.

Chtěl bych být řeckým důchodcem! Do důchodu chodí v pětapadesáti a dostávají, jak nám jeden z nich vysvětlil, 80% platu.

Jan Čech na Neviditelném psu26.09.2010 at 18:19:43       přijdou velké mrazy

Meteorologové nás varují, že přijdou velké mrazy. Čtenář glos M. P. zaslal na web Viditelný Macek následující přehled účinku působení nízkých teplot:
24.09.2010 at 20:05:00       Ostrava prohrála

umouněnec

souboj s Plzní o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Kdybych seděl jako porotce v porotě a viděl logo Ostravy s umouněncem, tak bych taky hlasoval pro Plzeň. Nevím, co si mám představit pod obrázkem začerněného pubescenta. Má to snad být hornický učeň? V Ostravě se už řadu let uhlí netěží a nejsou tady hornická učiliště. Nedostatek horníků se řeší dovozem ze sousedního Polska. Za totality byly vidět obrázky s hornickými učni v hornické uniformě, jak hrdě hledí vzhůru a vpřed s nápisem "Já jsem horník a kdo je víc?" Tenhle umouněný puberťák má sklopené oči, jakoby se styděl, že reprezentuje Ostravu.
Jestli to není tím, že autor loga je pražák Jiří David. Ocenil si tenhle paskvil cenou 150 000 Kč a věnoval ho pražskému realizačnímu týmu Čestmíra Kopeckého gratis. Nechápu, proč ostravské logo vytváří pražák pro pražský realizační tým. To snad v Ostravě nejsou žádní umělci? Kdyby logo vytvořili žáci některé z uměleckých škol v Ostravě určitě by bylo zdařilejší a o dvě třídy lepší. A Ostrava nemusela prohrát!
Inspirace: Miloš Polášek v MF Dnes ze dne 23.9.2010


Pane Knížáku, jste původem Plzeňák. Máte radost, že Plzeň vyhrála titul Evropské hlavní město kultury 2015? V čem je to pro ni prospěšné?

Nemyslím, že si to zaslouží. Já to přál Ostravě. podle je mě je pro tenhle titul zajímavější, kulturně čilá. Ale její kampaň asi nebyla vedena úplně šťastně. Pro každé město je titul každopádně dobrý v tom, že do něj potečou peníze. Když to Plzeň opravdu využije na kulturu, fajn.

Milan Knížák v Deniku ze dne 30-10-2010

Horničtí učni na obrázku z časopisu Mladý technik ročník 1947. (Klikni na obrázek).

Co dělá horník? Na obrázku horničtí učni.Nejnovější zpráva

1. května 2012 9:24
Plzni hrozí, že místo reklamy bude mít kvůli prestižnímu titulu Evropské hlavní město kultury 2015 ostudu jako hrom. Městu totiž chybí více než 400 milionů korun na program v klíčovém roce 2015. Zastupitelům už to oznámila předsedkyně správní rady společnosti Plzeň 2015 Marcela Krejsová.
17.09.2010 at 18:03:09       Photoshop

Kolem roku 1990 se objevila první verze programu Photoshop. Od té doby nemůžeme věřit všemu, co vidíme. Každá fotografie může být zmanipulovaná, upravena a tím není pravdivá. Svalovci nezískaly své skvělé bicepsy v posilovně, ale několika kliknutím myší zkušeného grafika. Úžasné scenérie z tichomořských ostrovů určitě nemají tak bělostný písek, tak svěže zelené palmy a moře určitě není tak blankytně modré jako na obrázku z Photoshopu. Dívka pomocí Photoshopu se stane top modelkou s hladkou pokožkou, štíhlým pasem. Pravda, modelku lze v ateliéru „zeštíhlit" vhodným osvětlením při fotografování. Přesto je možno říci, že Photoshop je program, který změnil náš svět.

Nejhorší je, když počítačový grafik je nepozorný anebo dokonce lajdák. Pak se může stát, že postava na fotce má na rameni zapomenuté prsty. Klikni na obrázek

zapomenuté prsty

Modelce zmizel pupek. Klikni na obrázek

zmizel pupek

Tentokrát zapomenutá ruka. Klikni na obrázek

Jedna nohá velikánská, druhá malá. A chlap nemá žádné nohy. Klikni na obrázek

Jedna nohá velikánská, druhá malá

Zadní závodník zakrývá ramenem předního závodníka. Klikni na obrázek

Zadní závodník zakrývá ramenem předního závodníka

Egyptský prezident Hosni Bumarak musí jít první. Klikni na obrázek

Moskevskem patriarchovi Kirilovi zmizely drahé hodinky. Zůstal jen odraz na stole. Klikni na obrázek

zmizely hodinky za půl milionu dolarů

Modelce vpravo zmizel obličej. Klikni na obrázek

Modelce vpravo zmizel obličej

V dlani zapomenutá dlaň. Klikni na obrázek

V dlani zapomenutá dlaň

Modelka má divné prsty. Klikni na obrázek

Modelka má divné prsty.

Muž má tři ruce. Klikni na obrázek

Muž má tři ruce

Zdroj: Katastrofy Photoshopu


27.08.2010 at 14:18:16       Lidé: Bárto, dostav silnice!!!

silnice Ostrava Opava

Jediným škrtem ministerského pera dne 13.8.2010 byly zastaveny práce na stavbě životně důležité dopravní tepny I/11 spojující Opavu s Ostravou.
Státní fond infrastruktury v roce 2009 ze svého rozpočtu zafinancoval stavbu 171 miliony korun, v roce 2010 poslal jedenáctce pouhých 300 milionů. Zakonzervování komunikace I/11-I/57 pro jednu zimu by přišlo zhruba na 200 miliónů a pro dvě zimy přibližně 500 milionů korun (údaje jsou z Deníku 31.8.2010).

Názory lidí:

Myslím, že Bártovi na severní Moravě nezáleží. Morava je od Prahy odříznutá. Když už, tak by měli stavět všude stejně. Například v Praze už je hotová Jižní spojka a u nás se práce zastavily.

Pražáci na severní Moravu kašlou.

Je to bordel, že se zastavují stavby hlavně na severní Moravě. Když vidím ministra Bártu v televizi, tak ji vypínám a rozčilený odcházím.

Co je to za ministra, který nápřed udělá rozhodnutí a teprve potom zjišťuje, o co vlastně jde.

Dvakrát třikrát mě teď vzali do Ostravy - dopravní situace v Hrabyňských kopcích je špatná, zvláště v zimním období. Někdo se tam určitě zabije.

Na jednu stranu beru, že se musí šetřit. Ale ať si šetří oni nahoře a ne že budou rušit to, co je tak silně rozestavěné. Prostě Pražáci jsou Pražáci - Čecháčci. Oni si myslí, že tady nežijí normální lidé.

Teď jsem se při cestě z Ostravy do Opavy nervovala. V Praze všechno pokračuje a tady všechno zastavili.

Ministr Bárta by se měl sbalit, zrušit všechna opatření a odejít tam, odkud přišel. To znamená do své firmy. Je to alibista, který pouze obětoval šéfa ŘSD.

Anketa v Deníku ze dne 27.8.2010


Petice za obnovení výstavby komunikace I/11 mezi Ostravou a Opavou: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/6432


08.08.2010 at 18:29:44 Yahtzee 1.2.2 yahtzee 1.2.2

Počítačová verze hry kostky Yahtzee 1.2.2 výborná na chvilku relaxace. Úkolem hráče je obsazení 13 boxů na levém okraji:
Aces - vložit nejméně dvě jedničky, za tři jedničky a výše je bonus
Twos - vložit nejméně dvě dvojky, za tři dvojky a výše je bonus
Threes - vložit nejméně dvě trojky, za tři trojky a výše je bonus
Fours - vložit nejméně dvě čtyřky, za tři čtyřky a výše je bonus
Fives - vložit nejméně dvě pětky, za tři pětky a výše je bonus
Sixes - vložit nejméně dvě šestky, za tři šestky a výše je bonus
Upper Total - výsledek horní tabulky

3 of a Kind - vložit tři stejná čísla
4 of a Kind - vložit čtyři stejná čísla
Full House - vložit dvě stejná čísla a tři jiná stejná čísla
Sm.Straight - vložit postupku - sekvenci čtyř čísel
Lg.Straight - vložit postupku - sekvenci pěti čísel
YAHTZEE - vložit pět stejných čísel
Chance - použít, když si nevíš rady
Lower Total - výsledek spodní tabulky

Je povedená a dobře provedená hra, jak po grafické stránce, tak po zvukové. Jsou zde použity i realistické animace.

Program umožňuje hru jediného hráče proti počítači nebo hru více hráčů proto sobě. V tomto případě je podporována nejen možnost hry na jediném počítači, ale i hra v síti LAN.

Stahuj na adrese:
http://www.instaluj-download.cz/hry/ostatni/yahtzeenew/1.2.2/Yahtzee.zip nebo
http://www.stahuj.centrum.cz/hry_a_zabava/pro_pobaveni/yahtzee/

Registrace zdarma. Autor Ron Martin pošle promptně do 24 hodin registrační kód. Nezapomeň do emailu uvést seriové číslo.06.08.2010 at 14:18:22 Sameček komára

Přírodní repelent

se živí jen sladkým nektarem z květů. Krvežíznivá samička potřebuje k dozrání a ke snesení vajíček na hladinu vody nasát krev. Z oplodněných vajíček se vylíhnou časem komáří larvy. Pokud je dlouhodobě teplé počasí není problém, aby se cyklus k dospělým komárům odehrál i např. v odhozené pneumatice s trochou vody uvnitř. Komáří larvy se pohybují pod vodou mrskavým pohybem, občas se u hladiny nadechnou vzdušného kyslíku.
Chataři mají připravené sudy k jímání dešťové vody vhodné k zálivce zahrady. A tyto sudy a jiné nádoby bývají komáří líhní. Abychom zabránili rozmnožování komárů je třeba zamezit komářím larvám se nadechnout vzduchu.
Do malé PET lahvičky s kapacím víčkem jsem připravil roztok:
10% jedlý olej (třeba slunečnicový)
10% saponát
80% petrolej
Před použitím protřepat. Stačí tři kapky na hladinu vody, utvoří se tenký film a ten zabrání larvám se nadechnout.
Klikni na obrázek nahoře.

životní cyklus komára

23.07.2010 at 12:52:14 Přírodní repelent

Přírodní repelent

proti komárům a klíšťatům. Půl krabičky Rozmarýnu (50 g v lékárně stojí 17,- Kč). Rozmarýn zalít vařící vodou, přikrýt talířkem (aby prchavé látky kondenzovaly zpět). Po vychladnutí scedit do rozprašovače a přidat 2 lžíce octu (aby roztok se nezkazil). (Klikni na obrázek).

06.08.2010 at 10:24:34
Pro zvýšení účinnosti přidat k rozmarýnu půl sáčku skořice. Hotový a vychladlý nálev je pak třeba přefiltrovat (třeba přes papírový kapesník).
Třináctiletý vnuk Dan mě upozornil:
"Dědo, komára nezajímají pachy a vůně, komár má senzory citlivé na teplo.

Životní cyklus klíštěte

19.07.2010 at 15:42:12 Margarinová lobby

léta ovlivňuje myšlení lidí, že "rostlinné tuky jsou zdravé" a zmanipulovaní televizní diváci si neuvědomují, že tato umělá hmota nemá nic společného z tvorstvem této planety. Margarin ponechaný otevřený venku nezplesniví, ani na něj nesedají mouchy. Je to prostě mrtvá umělá hmota.

Odborník na výživu Vít Syrový v rozhovoru pro Deník ze dne 19.07.2010:
Škodliviny mohou být ukryty i pod názvem "rostlinný tuk". V odborných publikacích se uvádí, že v margarínech přítomné nepřirozeně vzniklé transtuky blokují enzymy, účastné při metabolizmu (t.j. zpracování) tuků v organizmu. Z toho mohou vyplynout i onemocnění jako ateroskleróza, ischemická choroba srdeční a další moderní "metly". Výrazný vzestup těchto onemocnění v posledních desetiletích lze rovněž spojovat se značným rozšířením margarínů. Ty se sice v omezené míře užívaly již dříve, ale převážně jako náhrada nedostatkového másla v dobách válečných. Původně byly margaríny určeny právě pro vojáky. Teprve po druhé světové válce však došlo k jejich masovému rozšíření, a to hlavně následkem reklamních kampaní. Při nich se zdůrazňovalo, že rostlinné tuky neobsahují cholesterol, který je označen jako hlavní viník uvedených chorob. Margaríny měly tedy snižovat jeho přísun. Téměř tragikomické je, že nedávné lékařské studie potvrdily, že konzumace margarínů způsobuje vzestup hladiny cholesterolu v krvi.
03.06.2010 at 09:48:25 Kastovní systém

indické společnosti (varnášrama) představuje ve své původní podobě vyhodnocení a kodifikaci společnosti do čtyř různých vrstev na základě různotvárnosti založené na duchovním vývoji a genetických dispozicích:
Bráhmani (kněží)
Kšatrijové (válečníci, politici, státní úředníci)
Vaišjové (obchodníci, řemeslníci a zemědělci)
Šúdrové (služebníci, dělníci, bezzemci)

Mimo toto rozdělení stojí kasta Nedotknutelných (daliti). Konají tu nejšpinavější práci, pracují s mrtvými těly a mrtvolami zvířat, sbírají a odstraňují tělesný odpad, žijí pod hranicí chudoby a ostatní kasty je tedy považují za nečisté. Jejich přítomnost nebo už jen samotný jejich stín může způsobit rituální poskvrnění.

Lidé, kteří měli genetické předpoklady pro krádeže, podvody, lhaní, ničení majetku, znečišťování okolí, hlučné chování, tuláctví (kočování), odmítání vzdělání, se po staletích propadali do nejnižší kasty Nedotknutelných. V tomhle se kastovní systém Indie ukázal vysoce efektivní, že vydělil svoje nepřizpůsobivé občany. A časem je vytlačil z oblasti Indie.

Důvod jejich odchodu je neznámý (mohlo jít o hladomor, války, invaze nebo nízký sociální status tzv. Nedotknutelných). Podle legendy se jisté skupině Romů dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval hudebníky k obveselení svých poddaných. Postupně se dostali do Evropy, nejdřív na Balkán (11. století)), kde získali označení Cikáni podle řeckého Athiganoi (maloasijská sekta, zabývající se věštěním) nebo Egypťané (podle Malého Egypta v Byzanci). Dále do Evropy přichází v 13. století, první zmínka o nich v Čechách pochází ze 15. století. Zlé jazyky tvrdí, že příchod Cikánů byl Boží trest za vyvraždění Slávnikovců rodem Přemyslovců.

Strana a vláda totalitního Československa vydala v platnost zákon o trvalém usídlení kočujících osob, přijatý Národním shromážděním 17. října 1958. Vesnice, městečka a města měly nařízeno ubytovat určitý počet kočovníků. Od té doby se toto etnikum řídí heslem: sebrali jste mi žebřiňák s koněm, tak mi dejte byt. V sedmdesátých letech 20.století dostali byty 1.kategorie na sídlišti Chánov. Po pár letech z prvotřídních bytů zbyly jen ohořelé panely. Viz snímek vlevo (klikni na obrázek). Ničení majetku, znečišťování okolí je už v genech, jak je vidět i na sídlisku Luník v slovenských Košicích. Viz snímek vpravo (klikni na obrázek).

sídliště Chánov sídliště Chánov sídliště Chánov Košice - sídliště Luníksídliště Chánov sídliště Chánov sídliště Chánov sídliště Chánovinspirace: Wikipedie
zdroj: internet


Z webu Viditelný Macek ze dne 28.6.2010:
Čtenář glos A. P. mi napsal:
V tisku jsem se dočetl, že má být v Chánově zbořen panelák, který jeho osazenstvo zcela vybydlelo. Navrhuji tento objekt použít jako exponát Muzea romské kultury nebo jako kultovní místo multikulturalistů.
Moje p.s.:
Ta druhá varianta se mi velmi zamlouvá...Z webu Neiditelný pes ze dne 14.9.2010:

Proč má být kdokoli jakkoli zvýhodňován vůči ostatním občanům? Proč má někdo trpět nočním řevem a stálým nepořádkem v okolí svého bytu, být obtěžován agresivními jedinci a navíc být nucen vzdávat se nedobrovolně části svého výdělku ve prospěch těchto "nedotknutelných". Celostátně to je údajně kolem 20 miliard Kč. To není spravedlivé a je potřeba tuto nenormální situaci co nejdříve řešit, nežli ji začnou lidé řešit sami - podstatně méně kultivovaným způsobem.

(Neviditelný pes 20.9.2010) Prisel mi mailem vtip, docela trefny:
Pýta sa malý cigán svojho otca: "Tato, čo je to demokracia ???"
Otec: "Demokracia je to, keď gadžovia robia a my dostávame peniaze len tak."
Syn: "Aha. A to im nevadí ???"
Otec: "Vadí, ale to už je rasizmus... "

Čtenář glos Viditelný Macek T. K. napsal postřeh své známé z Litvínova:
Vrátila jsem se ze šestidenní studijní cesty ve Švýcarsku. Je tam také hodně cikánů, ale vidíte (na rozdíl u nás), jak tvrdě pracují. Renata, majitelka dvou hotelů a členka městské rady, u které jsem byla, mně sdělila, že cikáni u nich mají tuto motivaci:
1) Podporu v nezaměstnanosti dostanou až po souvislém odpracování 5 let bez delšího přerušení.
2) Odmítnutí práce - žádná podpora.
3) Ztráta zaměstnání vlastní vinou - absence, požití alkoholu na pracovišti, apod. - žádná podpora.
4) Zničení obecního bytu a státního majetku musí zaplatit, nebo jdou do vězení a musí tam tvrdě pracovat až do úplného uhrazení škody.

(Viditelný Macek 15.10.2010) Opsáno z facebooku:
Redaktor: "Choceňští Romové si stěžují, že mají doma zimu a že město musí ze zákona svým občanům zajistit teplo. Proč jim netopíte?"
Starosta Chocně: Pane redaktore, když pominu to, že za teplo neplatí, tak Vám musím sdělit, že jim netopíme proto, že se jim ve spánku v letních měsících ztratily radiátory!"

...hlavně intelektuálové mají pocit, že když adoptují cikánské dítě, tak tím udělali něco dobrého. Demonstrují, že nemají předsudky, ale vnitřně k tomu rozhodnutí nedospěli...Tereza Boučková v knize Rok kohouta zjistila, že jejich geny nepředělá. Kluci Boučkové doma kradli, brali drogy...

Magazín Dnes č. 41

Diskuze ke knize Rok kohouta:
Právě před chvílí jsem dočetla zmíněnou knihu a šla zapnout PC, abych tu našla e-mailový kontakt na autorku (a narazila jsem i na tuto diskuzi)- mluví mi totiž z duše!!! Chtěla bych jí za vše poděkovat a vzkázat, aby si nic nedělala z odsudku lidí, kteří nevědí a nemohou pohopit, o čem je řeč, pokud to sami nezažili!!! Blahoslavení...
Proč to říkám? Mám podobnou zkušenost jako TB. Právě se chystám na první návštěvu do vězení za svým adoptovaným synem, který, jak jinak, má černé vlasy, mozkovou dysfunkci... Prolila jsem kvůli němu v životě hodně slz, (kdyby kniha vyšla dříve, možná bych si některé ušetřila). Opakované lži a krádeže (už od poměrně ranného dětství) i naprosto nelogické reakce (které otravovaly život lidem kolem a ředitelku jeho poslední základní školy přiváděly k hysterickým záchvatům) mi drásaly nervy... I já jsem mu řekla mnoho sprostých a tvrdých slov, zmlátila ho a někdy bych ho nejraději i zabila, aby nemohl páchat další zlo (většinou jsem se za to pak sama před sebou styděla), ale rozumně se s ním mluvit obvykle nedalo (a pozitivní motivace čertví proč nikdy nefungovala), nevnímal, nechápal, nechtěl... A klidně ubližoval všem, kteří ho kdy měli rádi, vykradl i rodinu, ke které jezdil každý rok na prázdniny...Tehdy hrozilo i něco víc, dům totiž nebyl prázdný a on se do něj nevloupal sám... Tehdy jsem mu řekla, že je lidská zrůda...
Z vězení teď píše srdceryvné dopisy - všeho lituje, byl idiot, já jsem bombovní mamina, už pochopil, že pro něj chci to nejlepší, zkrátka chce změnit život... Jenže to už jsem zažila v době jeho pobytů v diagnosťáku - sliby (mi, vychovatelům...), pak útěk a nakonec ho vyhodili i odtamtud - prý by jim narušoval kolektiv, musela jsem si ho odvézt domů....

... se nemohu ubránit srovnání. Na straně tohoto činu (žháři z Vítkova), spáchaného příslušníky většiny vůči etniku menšinovému, se věnuje postiženým jak plná mediální pozornost a podpora, tak podpora ze strany státu a samosprávy (a to i významná podpora finanční a materiální) a zároveň se koná soudní proces za plné informovanosti veřejnosti, kdy trvalá a podrobná medializace vatvořila silný tlak na soudce. A nikdo mi nebude vykládat, že neovlivnila jejich výrok. Na straně činů spáchaných příslušníkem či příslušníky etnické menšiny na etniku většinovém se prakticky ve všech případech setkáváme s krátkou zprávou s potlačenou informací o etnické příslušnosti pachatele, která se jen zřídka objeví na obrazovkách dvakrát. Jsem přesvědčen, že v těchto případech stát na postižené kašle a samospráva se akorát (jestli vůbec) zarmouceně vyjádří formou soustrasti. Tím vším se bohužel jen podporuje nedobrý obraz, který cikánská menšina získala a dává se jí tak opakovaně jasný signál o nadstandartním přístupu institucí této společnosti k jejich právům.

Viditelný Macek 22-10-2010

...musíme si také poctivě říci, co cikáni nedělají. Nepodvádějí na daních, nesedí v různých správních radách a neberou bezpracně miliony, neuzavírají účelové koalice za účelem získání podílu na moci a na státních penězích. Nenapadlo je dodávat předražený internetový projekt ministerstvu školství, ani nechtějí za drahé peníze rozvážet maturitní otázky školám. Jejich právnické kanceláře nezískávají lukrativní a záměrně předražené státní zakázky, ani nejsou vinni tím, že tato země má více než bilionový dluh. Nepodílejí se na všudypřítomné korupci a dokonce nemohou ani za to, že již dvacet let produkují „nejlepší muži a ženy“ tohoto národa, sedící ve dvou komorách, stovky legislativních zmetků v podobě zákonů nesčetněkrát novelizovaných a opravovaných. Cikáni také nezpůsobují tisíce smrtelných dopravních nehod, z nichž mnohé jsou výsledkem arogance a papalášství.
Také nebylo nikdy publikováno, že by cikán chtěl uplatit policistu, že by odkládal děti do babyboxů nebo že by nějaká cikánka jako účetní (školy, firmy, organizace aj.), zpronevěřila jeden, dva, tři či deset milionů korun.

Z webu Neviditelný pes ze dne 30.11.2010:

Byl Mistr Jan Hus rasista?

Mistr Jan Hus již v roce 1409 napsal:
* "Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající." *


02.06.2010 at 13:25:01 Krvavé křtiny Krvavé křtiny

divadelní hru J.K.Tyla dávali včera v Moravskoslezském národním divadle Ostrava. Pustá scéna jen v diagonále seřazeno 13 dřevěných židlí a tři plechové kyblíky. Do kyblíků se pak kopalo a židlemi se házelo, jako vyjádření emocí (zlosti) představitelů postav hry. Židle byly festovní z dobrého materiálu, protože je postavy zvedaly a opakovaně na ně usedaly. Německý císař Jindřich Ptáčník spolu se svým velvyslancem přijel na jeviště na pohovkách. Gauče měly zespodu přišroubovaná kolečka, císař jednou nohou klečel na gauči a druhou nohou se odrážel jako na koloběžce. Pohanská dívka Velena byla v závěru podříznuta, sehnula se, z připravené misky nabrala hrst červené barvy, přemázla se po krku a krvácející klidným krokem přešla k zadní stěně jeviště, usedla na židli a nezúčastněně setrvala až do konce představení. Na konci představení poloprázdné hlediště zatleskalo třikrát děkovačkám herců. Toto zajímavé režisérské pojetí sledoval v hledišti bývalý herec ostravského divadla pan Šárský. Vzpomínám si, jak za bývalého režimu poskytl rozhovor jednomu z místních deníků a řekl: "Vím, že hrajeme blbosti, ale proč nás, vy diváci, nevypískáte?"
20.05.2010 at 09:55:02 Viditelný Macek

...Tím vším chci jenom říci, že je lidem neustále třeba vtloukat to hlavy, a to již od útlého dětství, že se o sebe mají starat především sami, protože jenom tak mohou být skutečně svobodní a bohatí. Jinak se totiž stanou pouhým stádem, se kterým si může dělat, kdo chce co chce, to je čekat kdy bude oškubán, prodán nebo poslán na porážku a budou celý život čekat, kdo jim co nasype do koryta.

....pozoruhodný jev, který lze nazvat jakousi symbolizací abstraktního zla, které poškozuje masy "nevinných a poctivě pracujících". Tímto symbolem jsou nenasytní kapitalisté, spekulanti, mezinárodní korporace, a bůhví co ještě.
Nikdo z politiků samozřejmě neřekne těmto "právem rozhořčeným masám", že se jedná o symbol zástupný, že na vině je všeobecná rozežranost a s ní související úpadek chuti k normální, otravné, každodenní práci, která velmi tvrdě ukazuje, jak těžké je jejím prostřednictvím získat jediné euro (korunu, dolar, lei, atd.).
Sociální dávky a různé jiné "bonusy", na který má "pracující nevinný lid" nárok, se pak odvozují od této skutečné práce skutečně pracujících lidí, jejichž kapacita už prostě nestačí na to, aby tuto "spravedlivě rozhořčenou masu" dále živila. Prostě konečně (doufejme!) padla kosa na kámen.

16.05.2010 at 20:22:03 Byl jsem překvapen

Ve 20:13 jsem vložil fotku - pohled z balkonu kuchyně na web: http://www.photoserver.eu/index.php a už po třech minutách mi ji šest návštěvníků obodovalo.

15.05.2010 at 17:33:06 Někdy před 15-ti léty Bow and Arrow

jsem v jednom rodinném časopise četl dopis čtenářky, která časem zjistila, že její stará maminka, když nikdo nebyl doma, náruživě hraje na počítači hru s lučištníkem, který sestřeluje stoupající balonky. Sám jsem před léty se s touto hrou setkal a nyní jsem zatoužil ji mít. Google mě zklamal - marně jsem zadával hesla typu "sestřelovat balónky", nebo "shooting balls". Aspoň dvě hodiny jsem marně hledal a nenašel.
Pak jsem si vzpomněl na svůj zapomenutý notebook s černobílým monitorem na dně skříně na šaty. Nastaroval, spolehlivě se rozběhl a hleďme - jedna ze tří her byla hra Bow and Arrow (B&ARROW.zip velikost 31 kB).
Konečně vím název a rok vzniku - 1992.

07.05.2010 at 13:07:49 Zvoník od Matky Boží

Od rána jsme se s manželkou těšili na večerní příjemný zážitek. Vždyť muzikál - rovná se veselý příběh s občasným smíchem a chytlavými melodiemi. Jo, to jsme si dali!!!
Hysterické řvaní, vzývání satana, rouhání Bohu, bičování mladé cikánky Esmeraldy, vražda mladého velitele lučištníků knězem, znásilňování Esmeraldy tímtéž knězem. Pořád jsem si v duchu opakoval: ....kdy už bude konec....kdy už bude konec....kdy už bude konec. Z divadla jsme šli vyčerpáni, rozladěni, zdeptáni.
Výprava musela být drahá - po stranách jeviště dvě trubkové konstrukce představující dvě věže chrámu Notre Dame, bohatá pyrotechnika, neustále něco prskalo, padaly jiskry, nosily se mísy s plápolajícím ohněm... Rozšířený orchestr se nevešel na svoje místo pod jevištěm a tak ještě po 10-ti muzikantech po stranách jeviště, zčásti pod věžemi chrámu. To bylo peněz na zničení nervů diváků. V době finanční krize.

04.05.2010 at 14:24:49 T-mobile sto roků za opicemi

reklama t-mobile

Ve včerejších novinách Deník byl celostránkový inzerát mobilního poskytovatele T-mobile. Dole velikášský slogan "Vy rozumíte podnikání, my komunikaci".
Na mapě v pozadí snímku je mapa České republiky s vyznačenými silnicemi a dálnicemi. Dálnice D1 na této mapě končí kousek za Brnem, asi u Vyškova. Kdyby, jak tvrdí, rozuměli komunikaci, tak by věděli, že dálnice už od listopadu roku 2009 byla zprovozněna do Ostravy.

detail reklamy T-mobile03.05.2010 at 21:31:22 Kdo vidí politikům pod prsty musí být kriminalizován

Proč asi nechal Topolánek rozprášit ministerstvo informatiky a proč málem skončil ministr Vladimír Mlynář v base?
Nápověda:
Protože hrozilo nebezpečí, že agenda bude převedena do datových sítí, tudíž zprůhledněna a tudíž by korupční reje byly přinejmenším velmi ztíženy.

Odkud by partaje platily ty svoje billboardové a jiné kampaně?

Nicméně prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala se naši politici zbavit musí a poslat do basy. NKÚ jako jediný dokázal ještě nahlížet pod pokličku kšeftům na nejvyšší úrovni, a tak je nutno jej ovládnout zcela. Poslední, kdo tomu brání, je právě jeho šéf.

Odkud by partaje platily ty svoje billboardové a jiné kampaně? Vždyť jenom celostránkový inzerát v MF Dnes stojí milion korun.

Inspirace Neviditelný pes ze dne 23.2.2010 a 3.5.2010


Deník 7
Deník 6
Deník 5
Deník 4
Deník 3
Deník 2
Deník 1
Deník


Astrology Pacific 4   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.

Valid CSS!