Ze starých astrologických letopisů      
Horoskop p. presidenta Dra. Beneše    24.05.2012 at 09:28:13   
The Horoscope of Mister president doctor BENES
Čistí a mravní "Radvaničtí spiritisté"    17.05.2012 at 10:22:23   
Clears and moral "RADVANICE spiritualists"
BRIHAT JATAKA - učebnice staroindické astrologie    05.04.2011 at 09:25:03   
Brihat Jataka - textbook of old india astrology
Váš minulý život určuje vaši budoucnost    22.03.2011 at 17:47:39   
Yours last life designates your future.
Výklad všech transitů větších planet pro náš osud v roce 1937.    16.03.2011 at 10:30:02   
Interpretation of all transits bigger planets for our destiny in the year 1937.
Texty z pozůstalosti Emila Gomulky    10.06.2009 at 16:41:59   
Texts from inheritance of astrologer Emil Gomulky
Proroctví ruského astrologa A. Volgina o budoucnosti Ruska.    10.03.2011 at 10:37:06   
Prediction Russian astrologer A. Volgin about futures Russian.
Jaký bude můj osud v roce 1937.    09.02.2011 at 21:41:40   
What will my destiny in the year 1937.
Německá astrologyně paní Ebertinova o roku 1937    05.02.2011 at 10:09:19   
German astrologerin lady Ebertin about year 1937.
Předpovídání osobní budoucnosti profekční metodou.    27.01.2011 at 11:31:42   
Prognostication personal futures per profektion method.
Světová prognosa pro státy středoevropské v roce 1937    16.01.2011 at 08:33:59   
World's forecast for states Central European time in the year 1937

Quo vadis?    14.12.2010 at 15:19:33   
Quo vadis?
Starší astrologové Ostravska    11.12.2007 at 20:47:06   
Senior Astrologers of Region Ostrava
Důstojný protějšek    17.03.2007 at 15:54:34   
Dignified pendant
Spor o Pacific    28.02.2007 at 14:34:05   
Dispute about Pacific
Spisovatel Alexandr Solženicyn    29.12.2006 at 09:59:10   
Writer Alexandr Solzenicyn
Spisovatel Albert Camus    27.11.2006 at 11:33:25   
Writer Albert Camus
Spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra    28.10.2006 at 17:54:26   
Writer Miguel de Cervantes y Saavedra
Spisovatelka Agatha Christie    10.10.2006 at 12:44:04   
Writerin Agatha Christie
Spisovatel Alexandre Dumas    30.06.2006 at 13:40:11   
Writer Alexandre Dumas
Spisovatel Franz Kafka    23.06.2006 at 11:23:56   
Writer Franz Kafka
Spisovatel Salman Rushdie    14.06.2006 at 13:12:16   
Writer Salman Rushdie
Spisovatel William Shakespeare    06.06.2006 at 17:29:05   
Writer William Shakespeare
Spisovatel Hans Christian Andersen    26.05.2006 at 14:05:52   
Writer Hans Christian Andersen
Spisovatel Karl May    17.05.2006 at 11:10:33   
Writer Karl May
Spisovatel W.S. Burroughs    04.05.2006 at 21:05:41   
Writer W.S. Burroughs
Spisovatel J. R. R. TOLKIEN    28.04.2006 at 18:26:25   
Writer J. R. R. TOLKIEN
Horoskop povinné školní docházky    20.04.2006 at 14:20:08   
The Horoscope of obligatory allowances school attendance
Horoskop Internetu    05.04.2006 at 21:10:14   
The Horoscope of Internet
Horoskop rozhlasového a televizního vysílání    15.03.2006 at 12:32:35   
The Horoscope of broadcasting and telecasting
Horoskop České republiky pro rok 2005    06.03.2006 at 15:54:59   
The Horoscope of Czech Republic for Year 2005
Přítelkyně Roberta Nezvala    10.08.2005 at 10:12:09   
Girl friend of Robert Nezval
Poloviční hodnoty (polosumy)   25.06.2005 at 20:30:52   
Midpunkts
Pohled kritického racionalisty na astrologii   27.05.2005 at 11:23:15   
The Look of Critical Rationalist on Astrology
Co znamená v horoskopu „Prst boží" (Yod)?   04.05.2005 at 20:35:56   
What entails in Horoscope „Finger Godly" (Yod)?
Kdy vzniklo Slovensko?   26.04.2005 at 21:05:03   
When come into being Slovakia
RŮZNÉ TVÁŘE ASTROLOGIE   26.03.2005 at 17:46:49   
Various Faces of Astrology
Z prvního evropského astrologického
kongresu v Praze   18.03.2005 at 20:14:12   
From 1st European astrological Congress in Prague
Hvězdy země české II   04.03.2005 at 13:24:43   
Stars of Land Czech II
Mata Hari - tragédie špionáže a sexu   26.02.2005 at 21:03:44   
Mata Hari - tragedy of intelligence and sex
KLASICKÉ HOROSKOPY A ASTRO-CARTO-GRAPHIE   18.02.2005 at 19:56:30   
CLASSICAL HOROSCOPE A ASTRO-CARTO-GRAPHY
Jarní ingres 1994    07.01.2005 at 14:36:18   
The Spring Ingres 1994
Určování pohlaví nenarozených dětí
pomocí astrologie   01.01.2005 at 12:11:47   
Determination sex of unborn Children's by means of astrology
Významné osobnosti v astrologii V.
LOUISE HUBEROVÁ    10.12.2004 at 18:16:20   
Significant personalities in astrology V. - LOUISE HUBER
Kdy vznikla ČSR?    03.12.2004 at 19:36:30   
When start up CSR?
Československo 1993 -
Země koruny české & Slovensko 1993 (?)    26.11.2004 at 19:04:17   
Czechoslovakia 1993 - Lands of Crowns Czech & Slovakia 1993 (?)
Lunární cykly v sekundárních direkcích    19.11.2004 at 11:46:31   
Lunar Cycle in Secondary direction's
1993 - rok Hladoletův    04.11.2004 at 18:13:09   
1993 - The Year of Hladolet (Hunger's age)
Osudová přitažlivost   29.10.2004 at 20:43:07   
The Fatal Attraction
Horoskop československé federace   17.10.2004 at 12:34:45   
Horoscope of The Czechoslovak Federation
O zázracích a nadpřirozených silách   22.09.2004 at 19:44:34   
About The Miracles and Transcendentals Forced
Systémy astrologických domů   18.09.2004 at 17:47:49   
Systems of astrological houses
1992 - rok voleb  26.08.2004 at 19:00:52   
1992 - Year of Election
Republika ve hvězdách II  19.08.2004 at 11:03:04   
The Republic in Stars
Konjunkce Luny v roce 1992  10.08.2004 at 11:04:19   
Conjunction's of Moon in the year 1992
ŠTYRSKÝ & TOYEN synastrie III  30.07.2004 at 11:32:54  
STYRSKY & TOYEN synastry III
Jakou budeme mít náladu v roce 1992
aneb
tak trochu sám sobě astrologem   24.07.2004 at 14:59:43   
Of what we will be in the vein in the year 1992
or
so a little alone to himself astrologer
ŠTYRSKÝ & TOYEN  09.07.2004 at 19:28:23   
STYRSKY & TOYEN
Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1992  25.06.2004 at 11:20:11   
PASEKA's amusing astrological calendar 1992
Hřebačkův horoskop republiky 1968.  16.06.2004 at 10:50:52   
HREBACKA's Horoscope of Republic for Year 1968
Republika ve hvězdách.  21.04.2004 at 20:16:14   
The Republic in Stars
Několik poznámek o astrologii.  13.04.2004 at 04:15:30   
The Several Remarks about Astrology
Hvězda se zastavila nad Betlémem  18.03.2004 at 14:28:31   
The Star turn off above Bethlehem
Tranzity k radixu Československé republiky pro rok 1991  10.03.2004 at 14:59:06   
Transit to Radix of Czechoslovak republic for Year 1991
Horoskop listopadové revoluce   25.02.2004 at 15:26:25   
The Horoscope of November Revolution
Merkurův rok 1991   20.02.2004 at 17:28:46   
The Mercurial Year 1991
Povídání o Zvěrokruhu   07.02.2004 at 14:28:31   
Tell for Zodiac
Astrologický kongres v Kodani ve dnech 4. - 9. října 1991   31.01.2004 at 14:59:43   
Astrological congress in Copehagen in the days of 4. - 9. October 1991
Astrologie bursovní a obchodně politická   22.01.2004 at 11:49:02   
The Astrology securities exchange and on Business political
Sidereální astrologie   27.12.2003 at 18:05:24   
The Sideral Astrology
Povýšení planet    21.12.2003 at 11:57:15   
Exaltation of Planet's
PLUTO - velký scénárista dějin    08.12.2003 at 12:13:26   
PLUTO - big Screenwriter of History
Astrologie a dopravní nehody    01.12.2003 at 10:00:32   
Astrology and Road traffic Accident
Krizový úplněk    22.11.2003 at 10:59:36   
Critical full Moon
Cyril Fagan    08.11.2003 at 15:18:56   
Cyril Fagan Astrologer
Mezinárodní astrologické zkratky    04.11.2003 at 10:58:04   
International astrological shortcuts
Hvězdy přejí početí. Vypočítejte si kdy!   31.10.2003 at 13:02:35   
Stars wish conception. Calculated yourself when!
Jsou konstelace dědičné?   28.10.2003 at 12:11:31   
Constellation they are hereditable?
Je mé sázení beznadějné?   25.10.2003 at 08:56:53   
Is gone of my gambling?
MICHEL a FRANCOISE GAUQUELINOVI   19.10.2003 at 14:18:41   
MICHEL and FRANCOISE GAUQUELIN's.
Cesta do Ameriky   17.10.2003 at 09:06:07   
Way to America.
Budu mít v životě štěstí?   12.10.2003 at 20:47:24   
I'll have the Luck in Life?
Nákup nového auta.   10.10.2003 at 14:17:11   
Purchase new Automobiles
Kolaps v Tutovce.   08.10.2003 at 17:49:52   
Collapse in Bingo.
Ztracený dopis.   05.10.2003 at 18:24:31   
Lost the Letter.
Radix slečny X Y.   02.10.2003 at 21:29:58   
The Horoscope of Lady's X Y.
Jak dopadne moje známost s Petrem?   29.09.2003 at 17:48:35   
How go against my contact with Peter?
Co to je horoskop okamžiku?   28.09.2003 at 11:43:39   
What it is horoscope of moment?
Zatmění v roce 1938.   10.08.2003 at 15:31:34   
Eclipse in the year 1938.
Zkáza vzducholodi "HINDENBURG".   09.08.2003 at 15:33:17   
Destruction of Airship "HINDENBURG".
Lunární vztahy k životu pozemskému.   08.08.2003 at 17:51:20   
Lunar terms to Life earthly.
Československo v roce 1938.   07.08.2003 at 20:47:41   
Czechoslovakia in the Year 1938.
Zatmění v roce 1937.   02.08.2003 at 09:08:40   
Eclipse in the year 1937.
Astrologie v rouše vědy.   01.08.2003 at 11:08:30   
Astrology in Robe of Science.
Schopenhauer o vlivu planet na náš věk.   31.07.2003 at 21:13:21   
Schopenhauer about influence of planets on our Age.
Československo v roce 1937.   19.07.2003 at 08:45:30   
Czechoslovakia in the Year 1937.
K úmrtí Sira A. Conana Doyle.   18.07.2003 at 12:20:39   
To the Death of Sir A. Conan Doyle.
Vlohy a schopností člověka ve světle astrologie.   17.07.2003 at 18:16:48   
Abilities and ability man in drab astrology.
Rádce pro zemědělce a zahradníky.   16.07.2003 at 17:42:33   
Guide for Farmers and Gardeners.
Astrologie a bible.   15.07.2003 at 17:35:07   
Astrology and Scripture.
Které planetární vlivy způsobují tuberkulosu?   13.07.2003 at 19:47:08   
That have planetary influence induce tuberculosis?
Zatmění v roce 1932.   13.07.2003 at 18:51:49   
Eclipse in the year 1932.
Jaké povahy náleží sobě?   12.07.2003 at 18:51:49   
What character pertains on?
Astrologická předpověď pro Československo
na rok 1932.   12.07.2003 at 18:39:10   
The astrological Prediction for Czechoslovak Republic in the year 1932.
Osm typů žen.   09.07.2003 at 21:20:58   
Eight of Type of Womens.
Roční neboli solární horoskop.   09.07.2003 at 21:14:38   
Yearly or solar horoscope.
Horoskop a úrazy.   09.07.2003 at 21:08:03   
Horoscope and injury.
Zatmění v roce 1930.   05.07.2003 at 09:30:53   
Eclipse in the year 1930.
Astrologická předpověď pro Československou
republiku v roce 1930.   04.07.2003 at 10:35:26   
The astrological Prediction for Czechoslovak Republic in the year 1930.
Historický inzerát z roku 1937.   01.07.2003 at 21:04:23   
Historical insertion from of the year 1937.
Československo v roce 1935.   29.06.2003 at 12:34:43   
Czechoslovakia in the year 1935.
Zatmění v roce 1935.   29.06.2003 at 12:28:23   
Eclipse in the year 1935.
Alkochoden.   28.06.2003 at 11:17:58   
Alkochoden.
Král Alexander Sjednotitel a král Petar.   18.06.2003 at 17:44:43   
King ALEXANDER Consolidator and King PETAR.
Předpovídání budoucnosti profekční metodou.   18.06.2003 at 16:43:14   
Forecasting futures PROFEKCNI method.
Zatmění v roce 1936.   18.06.2003 at 16:39:00   
Eclipse in the year 1936.
Československo v roce 1936.   18.06.2003 at 10:36:37   
Czechoslovakia in the year 1936.
Působení Měsíce ve dvanácti znameních.   17.06.2003 at 11:10:31   
Incidence of Moons in twelve Signs.
Astrologie v lékařství.   14.06.2003 at 21:12:05   
Astrology in Medicine.
Válka Itálie s Habeší.   14.06.2003 at 19:48:15   
War Italy with Ethiopia.


Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.