Formulář pro Encyklopedii českých a slovenských astrologů1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email, website...:
2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání)
3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis).
4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby? Uveďte jaké.
5. Uveďte k jakému směru v astrologii se hlásíte?
6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?
7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - uveďte jakého?
8. Uveďte, zda máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? A jaké.
9. Napište, co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začal/a věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?
10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?
11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?
12. Uveďte jakého máte oblíbeného astrologa, vzor?
13. Uveďte jaké máte další zájmy?
14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupoval/la jste v mediích? Uveďte v kterých.
15. Uveďte zda a jakou máte v souvislosti s astrologií osobní filosofii?
16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?
17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře? uveďte proč. Dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?
18. Uveďte jakého můžete doporučit dalšího astrologa z minulosti, současnosti?
19. Máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte jaké.
20. Souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna ve Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?
Zde další prostor. Komentáře, otázky, návrhy, přetržené odkazy, cokoliv!! :