luna

Astrology Pacific

slunce
 
Článek Reflexu o klubu skeptiků Sisyfos
Article of Reflex about of Club skeptics Sisyfos
 Na stránkách Neviditelného psa proběhla diskuse na základě článku o spolku Sisyfos (za svůj cíl si klade "vyvracet" opodstatněnost alternativních věd) v časopise Reflex.

Článek Reflexu o klubu skeptiků Sisyfos


Když jsem hledal v archivech články o českém spolku skeptiků nazvaném Sisyfos, navršily se mi na stole dvě hromádky zcela protikladných názoru. Vlevo Sisyfos je nerudná a nevraživá skupina rigidních zastánců scientismu. Vpravo Sisyfos je ostrůvkem kritického rozumu v moři blátivého iracionálního myšlení. Mezi tím nic. Doufám, že to nebudete považovat za opatrnictví a alibismus, když se pro tentokrát nepřidám ani na jednu stranu barikády.

Do první přestávky jsme kromě stručně historie českého i světového skeptického hnutí absolvovali obvyklou dávku ironických jízlivosti vůči homeopatii, astrologii a novinářům, což jsou tři oblasti iracionální lidské činnosti, které leží skeptikům nejvíc v žaludku. Jen si nejsem jistý, jestli by ti novináři přece jen neměli být na prvním místě.

Sisyfos má dvě sekce. Biologicko-lékařskou a fyzikální. Skeptici by rádi ustavili i sekci filosofickou, případně společenskovědní, ale filosofové, kteří v posledních desetiletích pochybují o existenci objektivně poznatelného světa, na činnost spolku, který poznatelnost vložil do svých základu, pohlížejí poněkud s rezervou, a pokud vím, členem spolku skeptiků není ani jediný.

Typický skeptik ale vypadá jinak. Nazval bych ho knížetem vědy. Reprezentativním zástupcem tohoto živočišného druhu je předseda Akademie věd Rudolf Zahradník, který se sice přímo na práci Sisyfa nepodílí, ale je jeho velkým příznivcem. Dovolím si ho použít pro názornost, protože je mediálně známou postavou. Tedy ušlechtilost ve vzhledu a vystupování, kultivovanost mluvy, za níž je cítit klasické a důkladně vzdělání (pravděpodobně hraje Vivaldiho na nějaký historicky cenný nástroj). Jistá aristokratičnost, která naznačuje nadhled nad trapným hemžením tohoto postmoderního světa, jenž přestal uznávat hodnoty, které jsou jemu drahé. A značná nesmiřitelnost, netolerance k pohledu, který vychází odjinud než z tradice, v níž byl vychován. Neochota rozlišovat co se nevejde do kanonických knih, které jsou základem jeho způsobu myšlení, to neexistuje.

Takových úctyhodných mužů úctyhodného vystupování, knížat zanikající epochy, je ve skeptickém hnutí mnoho. Vždy když jsem je slyšel v televizních disputacích s parapsychology a léčiteli vykřikovat jako krucialni argument větu: A bylo to v Nejčru!, vybavil se mi neodbytně soud s Galileem. Země že se otáčí okolo Slunce?! Nic takového kanonické knihy neříkají! Časopis Nátuře je reprezentativní orgán celosvětové přírodovědné komunity, v němž jsou publikovány zásadní objevy a práce v oboru. To, co vyjde v Nejčru, je jistě významné, ale vyvozovat z toho, že významné je pouze to, co vyjde v Nátuře, to zavání logickou chybou.

Musíme si uvědomit, že v současné době se skutečně jedna o zápas. Ze proti sobě stojí dva nesmiřitelné pohledy na svět. Kritické myšlení a iracionalita, hřímal s mikrofonem v ruce profesor Heřt, současný předseda Sisyfa. Ovšem říci v jeho případě, že hřímal, je poněkud nepřípadné. Je to vlídný drobný pan se skřítkovskou bradkou, ale ona polnice, svolávající věrně do boje proti Satanovi, v jeho hlase byla. Sbor naslouchajících kardinálů v sále souhlasně přikyvoval. Celodenní konference byla rozložena do tři bloku, ale jejich obsah byl víceméně totožný. Na různých oborech ukázat, že protivníci léčitele, parapsychologové, homeopati, astrologové a novináři jsou bytosti postrádající základy racionality, bytosti pobloudilé, pomatené a ziskuchtivé.

grygar

Je docela zajímavé sledovat, jak se skeptici s jednotlivými disciplínami vyrovnávají. Například astrologii vyvrátil Jiří Grygar v krátké přednášce tím, že přehledně popsal fyzikální vlivy planet na Zemi. Slapová vlna Jupitera na pozemských oceánech se měří ve zlomcích milimetrů a vliv ostatních planet je ještě menší. Představa, že by postavení planety mohlo mít na člověka nějaký vliv, jak o tom hovoří astrologové, je tedy fyzikálně vyvráceno. A je vymalováno. Homeopatie? Lék, ve kterém není ani molekula účinné látky, nemůže na člověka jakkoli působit. Povídačky pro babičky. Vymalováno.

Sborník přednášek nazvaný Věda kontra iracionalita, který Sisyfos předloni vydal, se sice jednotlivým problémům od ufologie po akupunkturu věnuje podrobněji, ale způsob argumentace je víceméně podobný. Žádná odborná diskuse mezi zastánci obou směru se nekonala. Racionalisté i iracionalisté se navzájem obviňují, že protistrana nemá o věcnou diskusi zájem. Ale skutečný důvod je spíš v nekompatibilnosti argumentů. Profesor Heřt například na konferenci několikrát opakoval, že bludy jako homeopatie už byly mnohokrát vyvráceny, často už před dvěma sty lety, a nemá tedy cenu o nich znovu diskutovat.

Je to potíž opakující se v mnoha jiných oborech. Protivníci už detailně znají navzájem svou argumentaci a jejich pohled na svět je tak rozdílný, že už vlastně nemají spolu o čem mluvit.

Pan profesor mi říkal: Takový příklad v anketě Lidových novin na otázku, jestli je pomocí proutku možné zjistit pod zemí vodní proud nebo nějaký poklad, sedm našich předních odborníků, vesměs geofyziků, odpovědělo, že je to možné. Přitom je to jednoznačně experimentálně vyvrácené stovkami pokusů.

Třeba s tím měli osobní zkušenost, namítl jsem.

Ano, to oni říkají. A my se jich ptáme, kolikrát tu zkušenost měli. A oni říkají no, párkrát jsem šel. To ale samozřejmě není nic, co by mohlo někoho přesvědčit. Je nutno mít experiment statistický zhodnoceny. I tito lidé, často profesoři, jsou vzdělání jen ve svém úzkém okruhu a čemu nerozumějí, to nejsou schopni správné interpretovat. Většina se proto chytla názoru, že je to účinné. Velmi ostře jsme se střetli s těmi geofyziky.

Pro současný stav je to docela typická historka. Obě strany spolu komunikují už jen minimálně. Občas někdo přes tu barikádu plivne, ale jinak si žijí po svém.

Zatím to vypadá, jako bych na spolku skeptiků viděl jen to špatně. Tak to úplně není. Kromě zásadních otázek řeší Sisyfos i spotřebitelské záležitosti běžného dne. Pokud si dělá legraci z korespondenčních kartářek, přiblblých ufologickych publikaci a sériové vyráběných rušičů geopatogenních zón, většinou se asi trefí. Jako spotřebitelská sebeobrana by mohl fungovat docela dobře. Když astrofyzik Jiří Grygar líčí, kolikrát z něho v novinách udělali předního astrologa (zvlášť tvrdá potupa) a jaké věcné nesmysly se objeví občas i v hlavním televizním zpravodajství, zní to docela přesvědčivě. Sisyfos od minulého roku uděluje své anticeny nazvané Bludný balvan a projevuje při tom docela slušnou míru smyslu pro humor. V kategorii družstev byl například bronzový Bludný balvan udělen časopisu Regenerace za osvětu, díky níž jsme za krátkou dobu předhonili státy EU co do počtu homeopatů, léčitelů, astrologů, psychotroniku a geopatogenních zón na čtvereční metr.

Ale má to i svou horší stránku. Členové Sisyfa, kteří se dostali do vlivných pozic, pochopitelně prosazují, občas docela nekompromisně, svůj pohled na svět. A tak Jiří Grygar v Radě České televize bránil vysílání šarlatánských pořadu. Poradcem přes alternativní léčebné metody je na ministerstvu zdravotnictví lékař a taktéž člen Sisyfa Jan Hnízdil, jehož názory jsou obdobné nekompromisní. O postoji předsedy Akademie věd tu už řeč byla. Jenže lze to těm lidem mít za zlé? Prosazují jen to, o čem jsou naprosto přesvědčení. Jejich obraz světa je přece tak jasný a vědecký ověřitelný.
10.03.2000

Kdo zemře na woodoo

Jana Kuklová reaguje na článek Jana Erbena, který zase reaguje na článek Reflexu o klubu skeptiků Sisyfos.

Vážený pane Erbene,

I Vy jste jistě slyšel o doložených případech, kdy šaman či kněz woodoo pronese rituální zaříkávání či provede píchání do loutky a ten, proti komu bylo zaříkáváno, zemře. Ani členové spolku Sisyfos myslím nepopírají léčebný placebo efekt. Věřící na východě si propichují těla, aniž by cítili bolest či krváceli, chodí po žhavém uhlí aniž by se spálili atd. Jakýmipak slovy byste asi tyto úkazy komentoval? Předpokládám nejspíš "funguje to jen proto, že tomu věří" nebo podobně.

Nemýlím-li se, je zásadním požadavkem experimentálního vědeckého dokazování důsledné dodržení měřitelných podmínek opakovaných pokusů. Dokazuje-li ale nevěřící vědec něco, co primárně funguje na principu víry, sám se zpronevěřuje požadavkům své vědy. Víra se (naštěstí) nedá měřit, přesto tu naprosto neoddiskutovatelně již tisícíletí je a neustále dokazuje svou sílu. Lidé se kvůli víře milují i zabíjejí, víra staví i boří státy a civilizace. I "racionální" vědec často v krizi a v denním životě koná spíše podle emocí a různých věr či pověr než podle rozumu. Ergo kladívko je pravda, že úkazy fungující na principu víry se nedají "vědecky" dokázat, je však také pravda, že přesto vesele a nerušeně nadále existují.

Pro pravého homeopata není těžké pochopit principy racionální vědy, pro vědce je ovšem vše, co existuje na jiných než hmotných principech, (snad dočasně) nepřístupné. I kdyby však pouze jediný člověk zemřel díky zaříkávání, i kdyby pouze jediný nemocný byl uzdraven homeopatickým práškem (a myslím, že je nezvratně doloženo více případů), stalo se to v rozporu s racionálně-vědeckými principy, a opravdový vědec by se měl poctivě snažit o pochopení a vysvětlení těchto skutečností, ne o jejich popření a vytěsnění. Přitom by nevyhnutelně narazil na problém hmoty a ducha ( či ideje), viditelné skutečnosti a neuchopitelné víry. Opravdu osvícení vědci, od zakladatelů moderní exaktní vědy (Kepler, Bruno, Brahe, Newton, Einstein) po její čelní moderní představitele se k problému postavili čelem a dospěli od úvah a pochopení víry, Boha, bible, alchymie (Newton), astrologie (Einstein), až k těm moderním fyzikálním pokusům, které dokazují, že věci nejsou "buď anebo", ale často "tak i tak" (světlo), nebo že se snad dokonce hmota chová pokaždé trochu jinak, a to podle toho, kdo ji zrovna pozoruje. Co je ale nejdůležitější, z takto uvažujících vědců se stali komplexnější, bohatší a moudřejší osobnosti.

Hlavní rozdíl mezi exoterickou a esoterickou vědou je prostě řečeno v tom, že "vědecké" bádání badatele k ničemu nezavazuje - je možno být učeným lumpem, křivopřísežníkem, zlodějem i podrazákem (netvrdím tímto, že se to týká členů klubu Sysifos či kohokoli jiného). Na esoterické cestě poznání se dostanete dál jen tehdy, když se chováte podle výsledků svého poznání, když - a často velmi bolestivě - měníte sám sebe směrem k potlačení ega ve prospěch celku (opět netvrdím, že všichni tzv. astrologové či homeopaté jsou světci). Proto se této cesty podvědomě bojíme a vzpíráme se vydat se na ni . Přesto ty, co se touto cestou snaží jít, instinktivně chápeme jako mravní vzory a příklady - viz Masaryk apod. On totiž, pane Erbene, ne každý humanitní vědec je prostě jen někdo, kdo byl v mládí "blbej na matiku", jak jste to s povýšeností "racionalistům" vlastní vtipně charakterizoval, často to je ten, kdo hledá hlubší smysl života a nevidí jej zrovna v exaktních vědách.

Pro násilnou "propagaci" esoterní cesty však platí Kristův výrok, že "se nemají házet perly před svině". Myslím, že ani On, a zcela jistě ani já se touto pregnantní formulací věčné pravdy nechceme nikoho osobně dotknout, a proto končím, nikoho k ničemu nenutíce.

Alena KuklováLudmila Mojžíšová, rehabilitační sestra Fakulty tělesné výchovy a sportu, nepoužívala léky. Rukama rozpoznala příčinu trápení a šikovnými chvaty spolu s vhodným kompenzačním cvičením pomohla problém odstranit. Později její léčebně rehabilitační metoda přivedla na svět i mnoho dětí. Bohužel, většina odborníků ji odsuzovala jako šarlatánku. Dnes o ní mnohé lékařské kapacity mluví jako o ženě, která začala převrat v rehabilitaci.
MF Dnes ze dne 16-11-2002Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců

4337 otázku odeslal(a) Turnovský ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:26:36
http://www.rezonance.cz/skola.htm
Klub Sisyfos a snahy o omezování akademické svobody
Ing. Dora Assenza, Ph.D.
V období od července do září 2007 obdrželi rektor Univerzity Palackého v Olomouci, vedení Pedagogické fakulty UP a Ministerstvo školství ČR informace formou emailů a prostřednictvím médií, podle kterých se na Univerzitě Palackého propagují „iracionální metody“ a „okultní pavědy“. Autoři těchto zpráv jsou členové a příznivci Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se ve svých stanovách vymezuje jako skupina „racionálně myslících osob” s cílem chránit občany před „paranormálními názory“. Klub Sisyfos má dlouholetou historii v činnosti proti alternativám ve školství, zdravotnictví, zemědělství, energetice atd. Každoročně uděluje jednotlivcům a organizacím tzv. Bludný balvan za „matení české veřejnosti a rozvoj blátivého způsobu myšlení“. K udělení Bludného balvanu vede členy klubu jejich vlastní úsudek.

V současnosti se klub Sisyfos zaměřuje na Centrum inovativního vzdělávání (CIV) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. CIV bylo založeno v roce 2005 jako nezávislé a neideologické fórum. Nezastává jeden směr ve vědě, vzdělávání a politice a vítá široké spektrum postojů. Úkolem CIV je prezentovat rozličné přístupy, ve kterých lze nalézt podněty k vědeckým analýzám a diskusím. Podstatou Centra je podchytit „best practice“ z různých vzdělávacích projektů, jejichž hlavní charakteristikou je otevřenost a kritické hodnocení myšlenek. Pojem „inovativní“ v názvu Centra představuje novum v komplexnosti témat a přístupů k nim. CIV nabízí rozmanitou škálu témat, v nichž dává příležitost k prezentaci organizacím a jednotlivcům v ČR, kteří nemusí zastávat stejná stanoviska. Jak je běžné na univerzitách, CIV jako vzdělávací instituce vítá kontroverzní debaty. Rozvíjí tak myšlení účastníků, a tím se odlišuje od těch, kteří by chtěli vyloučit některá témata a myšlenky z akademických debat.

Od února 2006 do května 2007 proběhlo na Pedagogické fakultě 90 workshopů, které vedli lektoři z celé ČR. Každý lektor měl možnost představit své téma v časovém úseku dvakrát 90 minut. Účastníkům tak bylo poskytnuto mnoho informací i praktických dovedností. Účast na workshopech byla dobrovolná, zvolená na základě vlastního zájmu a výběru. Záměr workshopů byl informační – bylo na účastnících, co uznají za podnětné a přínosné pro svou práci. Podle značného zájmu o workshopy, kladných evaluací a ohlasů soudíme, že projekt CIV byl užitečný.

Autoři výše zmíněných zpráv – dále v textu jen kritici CIV – mají výhrady vůči faktu, že mezi 90 workshopů byla zařazena i témata jako relaxační techniky (např. jóga), alternativní školy (např. waldorfská pedagogika) a přírodní metody léčení (např. gemmoterapie). Největší námitky pak vyjadřují vůči workshopu, který vedl poradce pro osobnostní rozvoj a astrolog Milan Gelnar. Důvodem výhrad k zařazení výše zmíněných témat je tvrzení, že jde o nevědecké, iracionální pavědy, a jako takové nemají místo na akademické půdě. Není přitom zřejmé, proč by členství v dobrovolném klubu Sisyfos mělo autorizovat kompetentnost k rozhodování o míře racionality a k apelování na vedení univerzity, aby vyloučilo některé téma z diskuse na akademické půdě.

Dle svých stanov vystupuje Český klub skeptiků Sisyfos, zastávající tzv. „nový skepticismus“, od roku 1995 coby mluvčí a obránce vědy a racionality. Pro naplnění tohoto úkolu by mělo být východiskem pochopení role univerzity, podstaty vědy a používání vědeckých metod. Otázkou je, do jaké míry jsou tyto předpoklady naplněny kritiky CIV:

Role univerzity

Argument kritiků CIV, že Univerzita Palackého témata na workshopech „propagovala“, je bezpředmětný a poukazuje na nepochopení role univerzity. Univerzita již ze své podstaty není propagátorem toho, o čem se diskutuje v učebnách. To znamená, že rozbor témat, ať se jedná o alternativní školy, nebo dokonce o nehumánní ideologie jako např. nacismus, nepředstavuje propagaci. Tento fakt zdůraznilo Ministerstvo školství ČR v odpovědi novináři Magazínu Právo, který je členem klubu Sisyfos. Ministerstvo školství mj. uvedlo, že cílem CIV není propagace jediné metody jako správné na úkor jiných, ale naopak rozšíření spektra přístupů na základě aktuální společenské situace. CIV nemusí být zastáncem témat, která zazněla na workshopech, nýbrž dává možnost seznámení s různými přístupy. Univerzitní půda poskytuje prostor dovědět se o existenci odlišných výkladů. Zda se členové CIV osobně ztotožňují s jednotlivými tématy, je irelevantní.

Další argument vyjádřil předseda klubu skeptiků v iDNES. Sdělil zde, že „odmítá tolerovat astrologii byť jen jako alternativu v různých přístupech k žákům“. Každý může vyjádřit, co osobně toleruje, ale nikoliv určovat, zda nějaký přístup smí nebo nesmí zaznít. Jestliže si různé skupiny budou osobovat právo na vymezování toho, co se má a nemá tolerovat, pak dojde k postupné tabuizaci, a tím se vzdálíme od ideálů demokracie. Svoboda projevu na akademické půdě je jedním ze základních principů, na nichž univerzity v demokratických společnostech stojí. V úvodu zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) je mj. stanoveno, že vysoké školy jsou centry nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Mezi akademické svobody uvedené v § 4 citovaného zákona patří také svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby, svoboda zveřejňování jejich výsledků a svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům.

Smyslem a posláním univerzity je mj. garantovat prostor, ve kterém je možné představit jakoukoliv hypotézu o fungování světa, aniž by byl její autor umlčován nebo zesměšňován kvůli nezvyklosti svého pojetí. Užitečné mohou být nejen hypotézy, které lze testovat principem falsifikace dle Karla Poppera (hypotézy, které jsou vyvratitelné pomocí metody nebo technologie přístupné v daném období). Užitečné jsou i hypotézy, které nelze v daném období vyvrátit kvůli limitované míře našich poznatků nebo nedostatkům v metodologickém aparátu, a vyžadují proto další vědeckou práci v procesu postupného zdokonalování tohoto aparátu. V neposlední řadě mají svou hodnotu i hypotézy, které nejsou v daném období verifikovatelné ani falsifikovatelné, ale jsou ověřovatelné vlastními zkušenostmi. Ačkoliv poslední typ hypotéz nekoresponduje s postojem skeptiků, tzv. kritickým racionalismem, není důvod, proč je vylučovat z debat.

Podstata vědy

Diskuse o vědě probíhá už po staletí a nemůže být nikdy uzavřena. Je-li vůbec možné učinit konečný závěr v souvislosti s vědou, pak ten, že neexistuje vědecká autorita stojící nad ostatními a že jakýkoli pokus vytvořit takovou autoritu byl často zdrojem vědecké stagnace, omylu a omezování. Je sporné, když se skupina lidí staví do role nadřazené autority s oprávněním posoudit, o čem je přijatelné hovořit na univerzitní půdě. Dává tím najevo, že se nepovažuje za subjekt rovnocenný ostatním, ale za instanci, která je povolána provádět selekci témat. Považuje sama sebe za normu a vše ostatní, co se neztotožňuje s jejím pohledem na svět, pojímá jako odchylku. Místo ekvipolence je nastolena hierarchie, vztah nadřízenosti a podřízenosti. S takovým principem je vždy spojeno úsilí o moc. V akademické sféře to představuje touhu vytvořit monopol vědeckosti, vymezovat cesty vědění a prosadit svůj pohled, aby platil i pro ostatní. Výsledkem je homogenizace, která vede k ustrnutí.

Vývoj vědy spočívá v živé debatě a v otevřenosti vůči novým myšlenkám a metodám; proto CIV zařadilo i témata, o kterých se na univerzitní půdě běžně nehovoří. Historie vědy ukazuje, že spory o metodu a teorii jsou nutné a že je důležité neomezovat se v procesu hledání cest a způsobů poznání. Věda nepřináší „Pravdu“, ale přibližuje k možným pravdám prostřednictvím různých přístupů. Výklady považované v určité době za platné byly v dějinách mnohokrát vyvráceny. Thomas Kuhn v knize Struktura vědeckých revolucí popisuje tři fáze těchto revolucí. První fází je odhalení určité anomálie, zjištění, že něco v tradičně uznávaném výkladu nefunguje. Druhou fází je krize, kdy po opakovaných neúspěšných pokusech přizpůsobit objevenou anomálii výchozímu koncepčnímu modelu nastává jeho zavržení. Ve třetí fázi vzniká nové paradigma nebo model, který často obsahuje komponenty předchozího modelu, ale přesahuje ho. Vycházíme-li z teorie o struktuře vědeckých revolucí, pak je pro vývoj vědy přínosné zahrnout do akademických debat i kontroverzní problematiku, a nevylučovat a priori možnost existence poznatků, které překračují rámec v dané době uznávaných standardů.

Vědeckost spočívá v metodě, ne v tématu, jak se domnívají kritici CIV. Jakékoliv téma může být analyzováno vědeckým nebo nevědeckým způsobem. Bádání ve všech oblastech lidské činnosti je plné pokusů, omylů, slepých cest i překvapivých rozuzlení. Je-li prostor pro zkoumání světa administrativně (nebo vlastní autocenzurou) vymezován nebo jsou-li „povoleny“ jen jisté metody, vyhneme se některým ze slepých cest, ale zároveň mineme mnohé žádoucí cíle. A co je největší ztrátou – rezignujeme na poznání světa v celé jeho variabilitě.

Vědecké metody

Jestliže klub Sisyfos na svém webu uvádí snahu „šířit a obhajovat poznatky současné vědy“ a „pochopení vědecké metody“, lze očekávat, že jeho členové budou používat vědeckých metod v argumentaci. Následující výčet směřuje k otázce, zda kritici CIV dodržují pravidla vědy, o nichž tvrdí, že je obhajují:

První princip spočívá v odbornosti. V žádné kritické reakci (web klubu Sisyfos, emaily, články v médiích) se neobjevují informace, které by poukazovaly na odborné znalosti o kritizovaných tématech. Není jisté, zda kritici CIV mají vědomosti o oblastech, ke kterým se vyjadřují. Vyhýbají se detailnímu rozboru před učiněním závěrů a místo aby jejich kritika šla do hloubky, jeví se povrchní a bez argumentace.

Druhý princip, na kterém je věda postavena, jsou empiricky podložená tvrzení. Ani jeden z kritiků CIV se neúčastnil workshopů, a není tudíž zřejmé, na základě jakých empirických podkladů došli ke svým závěrům.

Třetí princip souvisí s rozvážným postupem vědecké práce, který zahrnuje rozlišovací schopnosti. Kritici CIV nerozlišují; plošně posuzují několik témat najednou. To koresponduje se zaměřením klubu Sisyfos, který směšuje rozličné oblasti, jež spolu nemusí souviset. Odsuzují:

...všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho-event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Vyjadřujeme se i k jiným ,alternativním‘ oborům: ve školství k waldorfským školám, v zemědělství k tzv. ekologickému zemědělství. Upozorňujeme na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality.

Takové paušální soudy nepůsobí hodnověrně, protože nepřipouští možnost mezí vlastního poznání, které plyne z omezení teorie a metodologie. Hodnověrnost spočívá v tom, že vědci podávají důkazy zdrženlivě, pravdivost závěrů prosazují až po vlastním důkladném prověření, poukazují na nedostatky ve své práci a nevystupují jako neomylní a vševědoucí. Nepředpokládají, že vědecké mohou být jen metody standardizované tzv. západní vědou, vyhýbají se konstruování umělých protikladů mezi tím, co je vědecké a co není, a uvědomují si, že věda koexistuje s jinými způsoby poznání světa a že spolupráce mezi nepředpojatou vědou a jinými systémy vědění může být produktivní. Západní a východní metody, stejně jako tradiční a nové, mohou fungovat vedle sebe, aniž by jedna druhou vylučovala. Naopak se mohou vzájemně obohacovat.

Čtvrtým principem je nesměšování vědy a politiky. Klub na svých webových stránkách zmiňuje, že „nechce zasahovat do sféry politické“. Na druhé straně uvádí, že se obrací se svými návrhy, peticemi i stížnostmi na ministerstva, centrální lékařské i školské organizace i na státní kontrolní orgány. Tímto svou vůli „nezasahovat do politiky“ popírá. Tím, že klub Sisyfos vystupuje např. proti přírodním metodám léčení a ekologickému zemědělství, a současně podporuje nukleární energetiku a genetické inženýrství, vyjadřuje určitý politický a ideologický směr.

Pátý princip obsahuje požadavek otevřenosti, v níž je zahrnuta objektivita, vyváženost a nestrannost ve vědě. Jednou ze základních charakteristik ideologií je naproti tomu odmítání jakýchkoli odlišných názorů, což princip otevřenosti ve vědě porušuje. V našem případě je zřejmá podjatost kritiků CIV, kteří svým předem zakotveným stanoviskem ovlivňují své závěry. Z emailů a článků proti CIV je zřejmé, že již zaujali pozici, aniž by se předem informovali. Zdá se, že už jen samotné výrazy jako např. gemmoterapie, jóga, waldorfská pedagogika apod. vyvolávají u nich negativní postoj. Tyto předsudky působí jako překážka v poznání. Přesvědčení o nefungování veškerých alternativních metod působí jako filtr, který brání naslouchat a porozumět jiným pohledům, a to i těm, které jsou funkční, tj. podporují kvalitu lidského života.

Šestý princip spočívá v rozlišování vědecké argumentace a subjektivního hodnocení. Kritika CIV se nenachází na úrovni racionálního rozboru a důkazů, ale „odhaleného skandálu“. Např. článek o workshopu CIV uveřejněný na webu klubu Sisyfos je v rozporu se základním zaměřením tohoto klubu, kterým je racionální myšlení.

Článek je postaven na emocionálně zabarvených výrazech, které se nepohybují v rovině racionální argumentace, viz některé příklady:

Z workshopu konaného sedmnáctého dubna tohoto roku však racionálně uvažujícího člověka zamrazí.
Učitelům je tedy astrologie předkládána jenom jako jeden ze způsobů přístupu k dětem, který mohou používat a také nemusí. Není to krásné?

Vyjádření paní Assenza mě, bohužel nejen obrazně, shodilo ze židle.
Nevím, co je horší. Zda to, že ředitelka Centra inovativního vzdělávání při Univerzitě Palackého obhajuje a nechává vyučovat astrologii, nebo že ministerstvo s klidným srdcem tuto její odpověď vzalo na vědomí.
Dovedu si dost dobře představit, jakou paseku může učitel, věřící svému přednášejícímu, s dětmi udělat, když k nim bude přistupovat podle znamení místo znalostí z vývojové psychologie. Paní Assenza zřejmě ne.

Jelikož tento styl se objevoval doposud v každém článku kritiků CIV z řad klubu Sisyfos, nabízí se otázka, do jaké míry porozuměli zaměření svého klubu a zda taková podoba subjektivity není na úkor jeho serióznosti.

V neposlední řadě je protimluv „šířit a obhajovat poznatky současné vědy“ a zároveň vytvářet překážky ve svobodném myšlení. I když vědec nesouhlasí s určitou teorií nebo metodou, odolává přesto pokusům vytvářet tyto překážky. Vyzdvihuje ideál tvůrčí a myšlenkové otevřenosti, chrání volnou cestu pro rozvoj vědy a zaručuje, aby tato cesta mohla vést všemi směry, nikoliv pouze jedním, který bude určován nějakou skupinou.

Etika

Již několik let klub Sisyfos uděluje Bludný balvan, anticenu za „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Cílem je diskreditovat jednotlivce a organizace, které podle klubu Sisyfos přispívají k „matení české veřejnosti“ a k rozvoji „blátivého způsobu myšlení“. Tuto cenu udělují „satirickou formou“. Je akceptovatelné v demokratické společnosti kohokoli zesměšnit. Problém je však v asymetrii prostředků: na jedné straně je skupina, která je známá a jíž je dán prostor v médiích, a na druhé straně je často jednotlivec, který nedisponuje stejnými možnostmi se bránit. Dalším aspektem, který lze v souvislosti s etikou zmínit, je osobní důstojnost a čest, která může být v očích „oceňovaných“ subjektů dotčena, zvláště když zároveň probíhá mediální kampaň namířená proti nim. Skeptikové si patrně neuvědomují, jak by se cítili, kdyby se něco podobného stalo jim. Je otázka, zda způsob, jakým se kritici CIV snažili získat informace a jakým je zveřejnili, je korektní. Nejprve se pokusil novinář, který je členem klubu Sisyfos, získat informace prostřednictvím mailů obsahujících zaujaté otázky jako např. „Myslíte si, že přednášky o systému, který je nevědecký, založený na hypotetických předpokladech a jeho výsledky jsou velmi často mylné, jsou vhodné pro budoucí pedagogy?“ Zároveň se obrátil na Ministerstvo školství ČR s tvrzením, že “CIV připravuje přednášky z okultní pavědy“.

Další kritici CIV se obrátili na vedení univerzity s oznámeními. V těchto oznámeních je patrná stylizace autorů do role znepokojených občanů, kteří mají dobře míněnou starost o reputaci univerzity. Vyjadřují obavy, aby nebylo poškozeno dobré jméno školy. Upozorňují na „skutečnost“ propagace iracionálních metod na hranici korektnosti a za ní. Označení témat CIV za iracionální metody za hranicí korektnosti je podáno jako zcela samozřejmá věc, o které není třeba diskutovat.

Pouze na základě názvu workshopů, nikoli osobní účasti, vykonstruovali kritici CIV představu o jejich obsazích a publikovali jejich kritiku v médiích. O typu těchto polemických článků jsme se zmínili již výše. Na každé fakultě žurnalistiky je jednou z prvních informací, že zpravodajství a publicistika jsou rozdílné věci. Zpravodajství informuje, publicistika hodnotí. Články, které jsou zveřejňovány v rubrice zpravodajství, by neměly obsahovat osobní hodnocení, nebo dokonce podsouvat čtenářům vlastní či redakční názor. Pokud vezmeme článek Andrey Votrubové v iDNES jako příklad, už titul „Astrolog radil učitelům jak na žáky. Zaplatil mu stát” je tendenční. Místo aby článek objektivně informoval, obsahuje věty jako např. „Výchova školáků podle znamení zvěrokruhu zní jako špatný vtip. Ministerstvo školství si to ale zřejmě nemyslí.“

Albert Einstein nebyl skeptik

Na úvodní webové stránce klubu Sisyfos, pod článkem o CIV, je uveden následující citát Alberta Einsteina: „Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.” Einstein, vedle jiných atomových fyziků a nositelů Nobelovy ceny jako např. Niels Bohr a Werner Heisenberg, nebyl skeptik; proto není jasné, proč se jeho výroky zaštiťuje skupina skeptiků. Einstein nebyl zaměřen materialisticky, ale spíše duchovně. Chápal, že věda a spiritualita nejsou dva vylučující se přístupy. Spojoval humanistické smýšlení a otevřenost v poznání. Bojoval proti „lidské hlouposti” reprezentované jednostranným pohledem materialismu. Toto je zřejmé z následujících výroků:

Závěr

Problém není v tom, že kritici CIV zpochybňují workshopy. Dokonce souhlasíme s některými kritickými pohledy skeptiků. Např. tvrzení, že existují podvodníci v oblasti přírodní medicíny, je fakt. Nicméně často se v argumentaci skeptického typu objevují logické chyby. Fakt, že existují podvodníci v alternativní medicíně, neznamená, že jsou podvodníky všichni. Západní medicína jako celek rovněž není zpochybňována jen proto, že jsou v jejích řadách nekompetentní lékaři. Stejně tak nedojde k uzavření nemocnic nebo zakázání chirurgie jen proto, že dochází k chybám při operacích. Problém skeptické argumentace je v neopodstatněné generalizaci, která je hnací silou snahy zastavit veškeré alternativní přístupy.

V jednání kritiků CIV tkví jistý paradox. Na jedné straně využívají základní právo občanů demokratické společnosti, a to vyjádřit jakýkoliv názor, argument či kritiku. Na druhé straně se však totéž právo snaží upírat ostatním. Tvrzení, že některá témata jsou na hranici korektnosti či mimo ni, vycházejí z implicitních předpokladů, že kritici CIV nebo jiné nespecifikované autority jsou pověřené vymezováním korektnosti a rozdělováním témat na to, co je akceptovatelné k diskusi na akademické půdě a co nikoliv. Jelikož univerzity nabízejí vhodné prostředí k rozborům kontroverzních otázek, není důvod, proč by se CIV nemělo věnovat tématům, o kterých se veřejně diskutuje. Bylo by omylem ignorovat, nebo dokonce zakázat problematiku, která je běžnou součástí společnosti ve středoevropském prostoru, ve kterém CIV působí. Téma, jako je gemmoterapie (léčba dětí přírodním způsobem), nemůže, jak píše jeden z autorů emailu, „zjevně překračovat hranici korektnosti“, protože na něm není nic, co by bylo v rozporu s jakoukoliv zákonnou nebo společenskou normou nebo dobrými mravy.

Od dávných časů existují jednotlivci a skupiny, které se považují za vysoce vzdělané ve vědách nebo umění. Pokud všichni působí v prostoru, kde je zaručena svoboda projevu, nemusí vyvstat problém. Ten však nastane, když je domněnka o vlastních kvalitách spojena se snahou potlačit myšlení a aktivity jiných. Snahou kritiků CIV není podněcovat debatu, ale ukončit ji. Jako nástroje pro prosazení svých cílů používají vedení univerzity, státní kontrolní instituce a média. Reprezentují určitou část akademického života, která se domnívá, že existuje jediný správný názor a že ho mají právě oni. Není samozřejmé, že lidé potřebují jejich rady nebo vedení správným směrem. Lidé uvažují a rozhodují se samostatně. To se týká nejen akademické půdy, ale všech oblastí. V případě CIV to znamená, že studenti mají nejen právo být informováni o různých směrech myšlení, ale také schopnost rozeznat, co se hodí pro jejich budoucí činnost a co ne.

Pohled kritiků CIV by bylo možné přivítat jako příspěvek ke stále probíhající diskusi o povaze vědeckého zkoumání, pokud by nebylo jejich záměrem omezovat svobodu myšlení a projevu. Ačkoliv CIV kritiku respektuje, neztotožňuje se s ní již kvůli její výchozí netoleranci a nedostatku otevřenosti. Skeptici se snaží realitu vymezit pouze na materiálně zkoumatelnou, tzn. jen na to, co je hmatatelné, měřitelné, viditelné nebo slyšitelné, a to jen v rámci jimi zvoleného paradigmatu. Pokud přijmeme možnost nepředpojatého vnímání přírody a lidské existence v ní, zjišťujeme, že jsme vystaveni mnoha faktorům a podrobeni různým zkušenostem, které se do rámce skeptiků nevejdou. V této souvislosti si připomeňme tezi C. G. Junga, že „skutečné je to, co působí“. Fakt, že někdy nerozumíme tomu, jak a proč něco působí, nás sice může znejisťovat, ale neměl by být důvodem odsunutí daného objektu zkoumání z našeho zorného pole.

Naší představou je věda obsahující všechny perspektivy, skeptickou nevyjímaje. Potřebujeme rovnováhu a racionální debatu bez politického a ideologického podtextu. Bylo by jen přínosem, kdyby se více neutrálních vědců zabývalo studiem alternativních přístupů, aniž by se museli obávat ekonomického nebo ideologického tlaku. Neměli by se bát ztráty reputace, jestliže zkoumají něco, co není zahrnuto do hlavního proudu.

Sisyfos, O nás: Český klub skeptiků SISYFOS [Internet]. Sisyfos [citováno 6.9.2007].

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1148731486 Pojem „alternativní“ může evokovat negativní konotace; je ovšem třeba si uvědomit základní význam slova, tj. jiný, zástupný, náhradní ve smyslu rozšíření možností.

Sisyfos, Statut pro udělování výroční ceny Sisyfa Bludný balvan [Internet]. Sisyfos [citováno 6.9.2007]. http://www.sysifos.cz/files/statut_blb.htm Témata byla velmi rozličná, např.: Policie ČR: Řešení přestupků a kriminality mládeže; Jak si poradit s inspekcí ve škole; Jak působí na psychiku dětí reklama a násilí v médiích; Proč berou drogy? Jak pomoci závislým, efektivní prevence, práce P-centra; Vzdělávání a výchova romského dítěte očima českého učitele; Tvorba kurikula školy; Know-how, jak má škola napsat grantový projekt; Jak pomoci žákům ZŠ a studentům SŠ s profesní orientací; Zkušenosti učitelek ZŠ: Jak získat vzájemný respekt učitel – žák; Jak upevňovat kázeň na základní škole, vzájemný respekt mezi žákem a učitelem; Hlasová a pohybová příprava pro učitele; Kontakt s nevidomým - průvodcovské techniky; Specifika rámcově vzdělávacích programů pro střední odborné školství; Využití výpočetní techniky ve školních předmětech; Jak pracovat s nadanými dětmi v českém vzdělávacím systému; Jak komunikovat s cizinci a jejich dětmi: Přístup k cizincům a přístup cizinců vůči prostředí hostitelské země; Jak dobře psát, jak si zvolit téma, jak vytvořit dobrou prezentaci; Interaktivní metody ve výuce dějepisu; Využití mimoškolních aktivit, projektů, kreativita. Viz www.civ-up.cz

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
6 odpověď odeslal(a) pozn ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:38:38

Vzhledem k tomu, že v některých případech byla komunikace ryze soukromá (emaily), není vhodné a v kontextu tohoto článku ani nezbytné uvádět jména.

Lektor Milan Gelnar prezentoval na workshopu téma vztahující se k výchově dětí, které spadá do výukového modulu „Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje“. Lektor se věnoval během workshopu tématice důležité pro osobnostní rozvoj a následně komunikaci s dětmi a jejich výchově. Astrologický pohled byl zmíněn jako analogie ke klasickému pojetí čtyř základních psychologických typů. Východiskem workshopu bylo tradiční rozčlenění na čtyři osobnostní typy - cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik. Lektor rovněž rozebíral analogickou definici čtyř (základních) psychických funkcí dle C. G. Junga. Pokud porozumíme tomu, že existují různé psychologické typy lidí, pochopíme také odlišnosti v motivaci a projevech jejich chování. Toto pochopení je pak klíčem k volbě účinné komunikace, ve které eliminujeme vzájemné nedorozumění mezi učitelem a žákem (rodičem a dítětem) a z něj plynoucí konflikty. Náplní workshopu bylo nastínit vhodnost různých přístupů k dětem na základě jejich psychologických typů, přičemž tato typologie se opírala o klasické rozčlenění a jeho analogii k intuitivnímu, smyslově vnímavému, rozumovému (myslícímu) a emotivnímu (citovému) typu.

Jedná se o projekci, jestliže organizace prokazatelně propagačně zaměřená označuje ostatní subjekty za propagační. Propagační záměr je zřejmý ze stanov Českého klubu skeptiků Sisyfos, které jsou přístupné na: http://www.sisyfos.cz/sisyfos/dokument/stanovy.html Votrubová, Andrea, Astrolog radil učitelům jak na žáky. Zaplatil mu stát [Internet]. IDNES.cz, 5.9.2007 [citováno 6.9.2007]. http://zpravy.idnes.cz/astrolog-radil-ucitelum-jak-na-zaky-zaplatil-mu-stat-f97-/domaci.asp?c=A070830_114719_domaci_anv

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
7 odpověď odeslal(a) pokr ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:39:12
9-11
Zákon přitom neposkytuje kritéria, která by se měla uplatňovat pro rozlišování vědeckého a nevědeckého.
Příkladem je udělení Bludného balvanu prof. Stanislavu Grofovi, který je celosvětově uznávanou kapacitou na poli psychiatrie a jenž má 5. října 2007 převzít na slavnostním ceremoniálu cenu od Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 . Tato cena se uděluje „význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.“ Zdroj: Vize 97: Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 [Internet]. Vize 97 [citováno 9.9.2007], http://www.vize.cz/cena.php. Bludný balvan byl udělen i časopisu Vesmír, renomovanému přírodovědeckému periodiku (viz http://www.vesmir.cz). Např. dříve odsuzované přikládání baněk nebo pijavic provádí dnes běžně Institut Klinické Experimentální Medicíny (IKEM) v Praze. V plastické chirurgii se pijavice přikládají přímo, v kardiologii se extrahuje hirutin ze slinných žláz k rozpouštění hematomů.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
8 odpověď odeslal(a) pozn ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:39:53
12-14
Kuhn, Thomas: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997 (1962)
Sisyfos, O nás: Český klub skeptiků SISYFOS, [Internet]. Sisyfos [citováno 6.9.2007]. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1148731486 Sisyfos, O nás: Český klub skeptiků SISYFOS. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1148731486

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
9 odpověď odeslal(a) pozn ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:40:23
15-17
Politickou činnost nepředstavuje jen činnost politických stran, ale jakýkoli pokus ovlivňovat legislativu a politické nebo společenské instituce.
Jakékoliv tvrzení, objev nebo závěr vyžaduje studie vyhotovené vědci, kteří nezastávají již předem vymezené stanovisko. Argument, že něco fungovat nemůže, není jako odůvodnění dostatečný. Podobně nepřesvědčivé je konstatování, že něco bylo vědci vyvráceno, pokud se nejednalo o objektivní zkoumání, ale záměrnou snahu o vyvracení.
Kyša, Leoš: Budou učitelé učit děti podle znamení? [Internet]. Sisyfos, 2.8.2007 [citováno 6.9.2007]. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1186081105

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
10 odpověď odeslal(a) pozn. ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:41:06
18-19
Podrobný popis takové medializace lze nalézt např. v článku Ilony Manolevské, Léčitelé podle Práva, Meduňka, srpen 2007, s. 35. Charakterizuje ji následující postup:
1. Předstírání seriózního zájmu o dané téma a zastírání skutečného záměru za účelem získání informací.
2. Přislíbení autorizace a následné nedodržení tohoto slibu.
3. Publikace textu, jehož obsah je poskládán z informací vytržených z kontextu a použitých manipulativním způsobem překrucujícím skutečnost za účelem diskreditace dotazované osoby. K manipulaci slouží i použití vymyšlených výroků, vkládaných do úst dotyčného.
Tento postup upozorňuje na základní problém v současné žurnalistice: nejúspěšnější novináři jsou ti, kteří přinášejí zábavu a zesměšnění. Leoš Kyša v Magazínu Právo z 2.6.2007, s. 3, píše: „Celý text zmíněného článku jsem pojal jako bezbřehou legraci.“ Tento bulvární druh žurnalistiky apeluje hlavně na emocionální rovinu a senzacechtivost. Vyvážené a objektivní argumenty se neprodávají dobře, nepřitahují pozornost.
Za jedno z témat na hranici korektnosti byla označena waldorfská pedagogika. Ta je ovšem institucionalizovanou součástí pedagogické teorie i praxe. První škola založená na tomto přístupu vznikla již v roce 1919 ve Stuttgartu. V ČR je waldorfská pedagogika součástí akreditovaných programů pedagogických fakult, je např. jednou z otázek ke státní závěrečné zkoušce předmětu pedagogická způsobilost. Fungují katedry alternativní pedagogiky. Např. v Německu je waldorfská škola uznávána jako ekvivalent státních škol, a to i v oprávnění udělovat vysvědčení o maturitní zkoušce. Není tedy zřejmé, proč je v kritice CIV označována za metodu na hranici korektnosti.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
11 odpověď odeslal(a) pozn. ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:41:50
20-21
Do jaké míry polemika představuje etický problém, záleží na pravdivosti informací a úrovni manipulace v obsahu a stylu. Čtenář si může vytvořit vlastní názor přečtením článků o CIV, např.:
- Kyša, Leoš: Budou učitelé učit děti podle znamení? [Internet]. Sisyfos, 2.8.2007 [citováno 6.9.2007]. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1186081105 nebo - Nosková, Věra: Alternativně pracovat, alternativně žít [Internet]. Týdeník rozhlas 35/2007 [citováno 6.9.2007]. http://www.radioservis-as.cz/archiv07/35_07/35vidi1.htm Votrubová, Andrea, Astrolog radil učitelům jak na žáky. Zaplatil mu stát [Internet]. IDNES.cz, 5.9.2007 [citováno 6.9.2007]. http://zpravy.idnes.cz/astrolog-radil-ucitelum-jak-na-zaky-zaplatil-mu-stat-f97-/domaci.asp?c=A070830_114719_domaci_anv

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
12 odpověď odeslal(a) pozn ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:42:34
22-23
Taktéž nelze říci, že jen proto, že některé teorie nejsou (nebo zatím nejsou) prokázané, neměly by být diskutovány. Před 100 lety neexistovaly vědecké důkazy např. pro kvantovou fyziku a před dobou Columba a Magellana neexistovaly důkazy pro to, že Země je kulatá, ačkoliv Ptolemaios vytvořil mapu kulaté Země již okolo roku 140. Fenomény jako kulatá Země nebo kvantová fyzika nezačaly existovat poté, co byly dokázány. V současnosti stále existuje mnoho jevů, pro které nemáme vědecké důkazy, a pravděpodobně je neznámého mnohem více než známého. Že něco najednou z ničeho nic začne existovat, až se objeví vědecké důkazy, je nesmysl.
Podle evropské studie o zdravotnictví je pobytem v nemocnici poškozeno zhruba deset procent pacientů, ať už chybnou diagnózou, změnou léků, jejich dávkováním nebo zpožděním léčby. Příkladem v ČR je nemocnice, kde pacientovi voperovali endoprotézu do nesprávného kolena. Po zjištění chyby mu tvrdili, že ji také potřebuje (Pergl, Václav: V nemocnici je poškozen každý desátý pacient, Právo, 23.7.2007, s. 5). Dále k tomuto tématu viz např. Komárek, Stanislav: Spasení těla: Moc, nemoc a psychosomatika, Mladá Fronta, Praha 2005.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
13 odpověď odeslal(a) pozn ve Čtvrtek 13.Září 2007 22:43:14
24
Tento text je založen na případu CIV, a analyzuje tudíž jen některé aspekty spojené s činností klubu Sisyfos. Pro hlubší porozumění rozsahu působení této organizace je třeba podrobnějšího výzkumu. V tomto kontextu by bylo zajímavé zabývat se i aspekty, které nejsou nebo jsou jen povrchně zmíněny na jejich webových stránkách; např. povahu této organizace, základ, na kterém je postavena, její roli ve vědě a společnosti a její spojení s akademickou a politickou mocí, jež podporuje skeptické myšlení. Pozornost by mohla být zaměřena na důkladnější studium metod a strategií, jejichž prostřednictvím klub Sisyfos a jeho příznivci posilují postavení jejich způsobu myšlení ve společnosti a potlačují konkurenční.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
14 odpověď odeslal(a) Na ve Čtvrtek 13.Září 2007 23:26:53
Každá uvažující bytost je snad nemůže brát vážně.
... Možná je škoda, že se asi lidem nechce přemýšlet?
:(

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 15 odpověď odeslal(a) Ondřej v Pátek 14.Září 2007 09:33:03 http://www.szu.cz/chpnp/?cat=elmag&page=nrl14 Sisyfovci jsou ovšem nebezpeční ještě z jiných, zcela bezprostředních důvodů.

Příkladem je jeden z nich, doc. RNDr. Luděk Perkárek, který se před lety (v rámci činnosti Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při pražské hygienické stanici) významným způsobem přičinil o výrazné zvýšení limitů tohoto záření.
Vzniklo tak nařízení vlády č. 480/2000 Sb., ze 22 listopadu 2000. Toto nařízení vlády nahradilo původní vyhlášku č. 408/1990 Sb., kde limit byl 13 krát přísnější než dnes. Ke změně došlo skokově, nebyly nic platné protesty odborníků. Přitom státy jako Itálie, Švýcarsko, Polsko, si ponechaly původní, přísné limity, právě tak jako i ostatní státy Evropy.
Pekárek sám přiznává, že se tak stalo proto, aby bylo možno zavést v Česku mobilní telefony GSM, které předchozí vyhlášce neodpovídaly. Teď se to náramně hodí vládě a militantní části příznivců radarové základny, to si neodpustím poznamenat.
Občané tedy dodnes netuší, že jen Česká republika si (v závěru roku 2000) třináctkrát snížila, čili zhoršila, bezpečnou normu pro záření pro obyvatelstvo.
Co je ale opravdu lahůdka, Doc. Pekárek zastává a propaguje názor, že zdravotní potíže v blízkosti vysílačů mobilních telefonů, TV vysílačů, radarů apod. je výhradně psychosomatickému původu a je spoluautorem návrhu označit tato onemocnění jako fobii k elektromagnetickému poli (elektrofobii).
Cituji: "...Zřejmě se za uplynulých dvacet let nashromáždilo tolik poznatků o zdravotních obtížích, které postižené osoby připisují elektromagnetickému poli, že mozky nezaujatých odborných pracovníků jsou dobře připraveny přijmout psychosomatické vysvětlení tohoto onemocnění.
... Zkušený psychiatr, informovaný o intenzitě polí, kterým pacient přisuzuje své potíže, musí psychosomatickou příčinu těchto potíží odhalit velmi brzy..." (bližší viz URL)

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 16 odpověď odeslal(a) Iva v Pátek 14.Září 2007 09:54:38 Perfektní argumentace a rozbor!!

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 17 odpověď odeslal(a) Ondřej v Pátek 14.Září 2007 10:37:37 Nejvíc mě snad zaujaly ty Einsteinovy citáty. Asi si je někam napíšu a vyvěsím.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 18 odpověď odeslal(a) Iva v Pátek 14.Září 2007 10:55:02 Tak to mě taky a ještě jsem se musela usmívat jak hodně odpovídají jeho radixu:-))).

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 19 odpověď odeslal(a) Iveta Marková v Pátek 14.Září 2007 11:34:58 Brilantní rozbor, dokonale výstižný.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
20 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 14.Září 2007 12:10:35
http://www.rezonance.cz/skola.htm ano, pro kvalitu argumentace jsem ten materiál zveřejnil. Proti sisyfovcům se musí takovými věcnými argumenty. Ne plakat, že jsou to materialističtí fanatici. Ukázat, kde překračují různé rámce a nakonec by mohlo dojít k podání žaloby. Prostě ty jejich inkviziční praktiky odhalit. Chtělo by to ten materiál někde vyvěsit ke stažení, což Jiří šlo by to na Condata.cz?

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
21 odpověď odeslal(a) Ondřej v Pátek 14.Září 2007 13:04:46
To stojí za vážnou úvahu!
DOKUMENT KE STAŽENÍ
22 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 14.Září 2007 14:05:02
Jirka Nitsche zařídil úložiště výše uvedeného dokumentu na
http://dokumenty.condata.cz pod nazvem Clanek_Sisyfos_a_omez._akad._svobody.pdf
Díky!

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
23 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 14.Září 2007 16:33:10
http://www.blisty.cz/2007/8/20/art35883.html
Doc. RNDr. Luděk Pekárek jistě DrSc je pozoruhodná postava, stačí si ho gůglnout. Pěkně o něm píší v Blistech. I když mě Blisty moc neříkají a jsem zastáncem umístění radaru, tak tento materiál považuji za EPeSní

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
24 odpověď odeslal(a) falcon v Sobotu 15.Září 2007 11:54:56
Odpověď Palackého univerzity je důstojná, skvělá.
Sisyfovci v čele s pány Heřtem a Grygarem zavádějí praktiky, charakteristické pro totalitní pojetí společnosti. Možná se jim stýská po režimu, který všem dával jistotu, že myslet se prostě může, ale nikoli nahlas.
Ale hysterie kolem tzv. vědeckého nazírání na svět se stále znovu a znovu opakuje. Zdá se, že v té souvislosti je úplně jedno, kolikáté máme století...

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců 25 odpověď odeslal(a) falcon v Sobotu 15.Září 2007 19:45:57 http://www.astrosfera.cz/view.php?cisloclanku=2007080026 Právě jsem dočetl na webu pana Gelnara velmi pěkný článek, který se úzce dotýká tématu...

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
26 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 15.Září 2007 20:24:33
http://marek.blog.respekt.cz/c/11142/Iluze-objektivity.html jedná se o kapitolu z knihy Ruperta Sheldrakea Sedm experimentů, které by mohly změnit svět s podtitulem Jak můžete sami dělat převratnou vědu (Elfa 2005).
a najdete ten materiál i s dalšími na blogu Vlasty Marka http://marek.blog.respekt.cz/c/11142/Iluze-objektivity.html

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
27 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Sobotu 15.Září 2007 22:33:18
To, co si tady teď dovolím napsat, bude sice znít velmi nepopulárně a rouhačsky, protože v jistých tzv. „duchovních“ kruzích (a bohužel zřejmě i tady na Fóru ČASu, jak je vidět) je velmi módní, žádoucí a populární spílat sisyfovcům, nicméně přesto to řeknu: mám za to, že se tady z celého případu dělá zbytečná kovbojka! Nedomnívám se, že by sisyfovci měli nějaké mocenské páky ala bývalý ÚV KSČ, aby mohli pod hrozbou sankcí a pronásledování někomu nařídit, co si má myslet, a nemyslím si proto, že by byli nějak zvlášť nebezpeční, jak to tady taky v jedné odpovědi padlo. Kdyby takové páky měli, už dávno by neexistoval ani tenhle web, a mnoho z nás už by nejspíš bručelo za katrem. Jejich názory jsou sice mnohdy k smíchu, to je pravda, nicméně v rámci objektivity by myslím si bylo dobré přiznat, že zaprvé na vyjádření svých názorů mají právo, a za druhé – ve svém hodnocení všelijakých „léčitelů“ a podobných existencí při nominování na Bludné balvany mají nejméně v polovině případů svatou pravdu! Sundejme si růžové brýle z očí, vážení přátelé, a přiznejme si, že i v našem oboru, tedy v astrologii, je nejméně 90 % podobných podvodníků, kteří se po přečtení dvou tří knížek pochybné kvality a po stažení jednoho freewarového programu cítí být povolání zařídit si živnost a radit jiným. A beze všech skrupulí dodávám: jak jsem si asi tak před rokem a něco vyslechl jednu přednášku pana Gelnara, kvůli kterému celý tenhle humbuk vznikl, troufnu si tvrdit, že tenhle pán bohužel patří mezi ně. Tak by myslím si bylo dobré zklidnit hormony, dát si štamprdli slivovice, a nerozčilovat se.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
28 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 15.Září 2007 22:51:31
http://www.rezonance.cz/skola.htm
Tady, ale Petře nejde o pana Gelnara. Jde o to, že Sisyfos hlásá, že prověřuje některá tvrzení a na základě svého prověřování posuzuje, zda ten či onen nehlásá bludy. To by bylo samozřejmě v pořádku, kdyby tomu tak bylo. Opak je pravdou Sisyfos nic neprověřuje, dale dopředu zatracuje a pokud o něčem referuje, pak neobjektivně. Našel jsem v jejich věstníku popis mé přednášky na akci ve Vlašimi před rkem. Nic z toho, co mi tam bylo vkládáno do úst jsem neřekl, nebo to bylo vytrženo ze souvilsotí a pak to bylo ironizováno

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
29 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Sobotu 15.Září 2007 23:19:31
To máš, Pavle, pravdu, to sisyfovci dělají, ale s ledasčíms podobným se přece dnes a denně můžeme setkávat i ve všelijakých bulvárních plátcích, na Nově atd., ne? Tak proč nad tím ztrácet klid, pohodu a nadhled? Pokud se takové nesmysly a lži třeba dotknou něčí cti a pověsti, je možné se bránit právní cestou, takových případů, a úspěšných, už byla celá řada. Ale já si myslím, že to za to nestojí, že je lepší nad tím mávnout rukou, zasmát se, a myslet si svoje. Zavřít Tebe nebo třeba Vlastu Marka nemůžou, na to jsou moc malí páni, tak ať si píší co chtějí, ne? My si přece taky můžeme psát co chceme! Nebo nám v tom sisyfovci mohou zabránit? Pokud vím, tak nemohou. Tak ať je vezme čert, ne?

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
30 odpověď odeslal(a) Iva v Sobotu 15.Září 2007 23:37:22
"Problém je však v asymetrii prostředků: na jedné straně je skupina, která je známá a jíž je dán prostor v médiích, a na druhé straně je často jednotlivec, který nedisponuje stejnými možnostmi se bránit."
" Dalším aspektem, který lze v souvislosti s etikou zmínit, je osobní důstojnost a čest, která může být v očích „oceňovaných“ subjektů dotčena, zvláště když zároveň probíhá mediální kampaň namířená proti nim."

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
31 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 15.Září 2007 23:52:50
http://www.rezonance.cz/skola.htm
máš pravdu Petře v tom, že nás zavřít nemohou, ale co mohou a také to dělají, že OTRAVUJÍ posílají vpodstatě výhrůžné dopisy všemožným institucím jako je třeba Český rozhlas nebo Česká televize, pokaždé když zjistí, že se tam odvysílal nějaký pořad, který oni považují za bludařský a stěžují si, že za peníze daňových polatníků se tam šíří bludy, s čímž oni nesouhlasí. A protože Grygar jako popularozátor vědy seděl a sedí v kdejaké komisi a radě pro vysílání, má jejich stížnost dost velkou váhu. Redaktoři, kteří by třeba i chtěli udělat nějaký pořádný pořad např. o astrologii nedostávají prostor, protože se jejich nadřízení Grygara a sisyfovců bojí, nebo se nechtějí nechat od nich otravovat. Taky většina odpovědí na stížnosti sisyfovců se nese v duchu: my víme, že js to šarlatánství, ale lidé to chtějí a to víte, sledovanost stanice je důležitá blabla."
V Olomouci na universitě se poprvé někdo vzbouřil a napsla jim to jazykem ne plačtivým, ale razantním, že si nenechá pošlapávat svobodu myšlení na akademické půdě soukromým KLUBEM. To je důležité! Spolek Sisyfos byl nazván KLUBEM soukromníků, což vpodstatě je, ač vystupuje na veřejnosti jako akademická instituce.
Na ně se musí tvrdě. Žádné mávání rukou, nebo přebírání/nepřebírání cen Bludný balvan. Pokud by mi udělili cenu Bludného balvana, pak bych je žaloval pro pomluvu, poškozování pověsti, omezování svobody atd atp. Žádné mávání rukou

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
32 odpověď odeslal(a) kennaz v Neděli 16.Září 2007 10:25:24
Skepse je ale vyborna vec, skoda jen, ze klubovni skeptici jsou neco jako hospodsti filozofove. Nezaskodilo by drobet skepse radikalni, lec vidim ponekud skepticky, ze by snad skepticky nekdy mohli v klubovne pristoupit i ke svemu skeptickemu pristupu ...

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
33 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 16.Září 2007 18:05:47
http://www.rezonance.cz/skola.htm souhlasím, kennaz, sisyfovci jak jste správně ukázala, nejsou správní skeptici. Kdo tedy jsou? Napadá mne v prvé řadě, že jsou posedlí mocí, a že se nedokáží vyrovnat s tím, že už nemají tu moc, zatrhnout jiným myslet jinak. Jsou vpodsttě náboženští fanatici, kteří vidí jenou tu jedinou svoji pravdu a kdo ji s nimi nesdílí, tj. neposlouchá s otevřenou hubou jejich výklad, ten si zasluhuje věčné zatracení a vyloučení ze společnosti Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců

34 odpověď odeslal(a) kennaz v Neděli 16.Září 2007 18:16:57
ona také zkratka Spolku (či Sdružení) Skeptiků možná ne náhodou připomíná jinou zkratku, jejíž vyznavači měli též velmi radikálně jasno v tom, co je a co není správné, pravé, životahodné...
Krom toho mi připomínají inkvizitory, kteří ještě nestrávili, že pozbyli exekutivní moci...
Ale jinak si mohou jistě psát co chtějí, jsem však ráda, že já také. Vyjádřit se (byť blbě) je volba, reagovat je volba, mlčet je také volba, hlavně že nic z toho není povinné ;-)

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
35 odpověď odeslal(a) Ondřej v Neděli 16.Září 2007 18:55:50
"Zavřít Tebe nebo třeba Vlastu Marka nemůžou, na to jsou moc malí páni, tak ať si píší co chtějí, ne? My si přece taky můžeme psát co chceme! Nebo nám v tom sisyfovci mohou zabránit? Pokud vím, tak nemohou."
Petře, zavřít nikoho z nás nemohou, to máš pravdu. Ostatně takhle přímočaře už to dnes vyšlo z módy. A že nemohou zabránit v psaní? Jak se to vezme.
Zde nemohou, ale velmi účinně přispívají k blokádě vědeckého zkoumání astrologické problematiky - vzhledem k jejich různým funkcím v odborných komisích. Kdo by se mu takovému zkoumání chtěl věnovat, riskuje skandalizaci v odborném tisku, který na rozdíl od toho laického a bulvárního nepřináší více popularity, ale ztrátu důvěryhodnosti, konec projektů až tvrdé existenční potíže.
Jako za bolševika - je to jen jaksi "jemnější", rafinovanější.
Stačí mnohem, mnohem méně k tomu, aby se člověk dostal na index a neříkám to vůbec teoreticky.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
36 odpověď odeslal(a) kennaz v Neděli 16.Září 2007 19:13:51
Ondřeji, parafrázovala bych jeden bonmot: národ má takové komise, jaké si zaslouží...

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
37 odpověď odeslal(a) Ondřej v Neděli 16.Září 2007 19:44:33
http://www.csicop.org/
Ano, Kennaz, ale v případě klubu SISYFOS se jedná o součást mezinárodního hnutí, zastřešené Světovou organizací CSICOP. Aktivity takového hnutí nemusí být ani zdaleka vždy na škodu, jak zde psal Petr - ovšem přibližně v tom smyslu, v jakém nebyly vždy na škodu aktivity církve v otázkách heliocentrismu. Neboť na rozdíl od současně tradovaných příběhu např. o Koperníkovi a Galileovi šlo církvi - alespoň zpočátku o odbornou, nikoli jen ideologickou oponenturu.
Shrnuto a podtrženo - pokud se týká svobody vědeckého bádání se z jistého úhlu pohledu mnoho od dob renesance nezměnilo ;-)

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
38 odpověď odeslal(a) upřesnění v Neděli 16.Září 2007 19:50:04
http://www.sisyfos.cz/sisyfos/zpravodaj/sis11_02.htm CSICOP - Komise vědeckého výzkumu paranormálních tvrzení (volně přeloženo)
Mají ještě evropskou podkomisi atd. atd (viz odkaz)

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
39 odpověď odeslal(a) kennaz v Neděli 16.Září 2007 20:08:36
však si, Ondřeji, za ten "národ" můžeme libovolně dosadit...třeba "vědecká obec", nebo třeba také "lidský druh" ;-) Ostatně třeba bude zakopán pes zrovna v tom, že na astrologii toho mnoho "paranormálního" není, spíše se mi zdá být hodně moc zrovna o "normálním".
Já jsem začínala s astrologií, protože jsem chtěla svému tehdejšímu příteli racionálně zdůvodnit, že a proč to nutně musí být nesmysl ;-)

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
40 odpověď odeslal(a) falcon v Neděli 16.Září 2007 20:16:10
Souhlasím s Petrem Trnkou v názoru, že mezi lidmi na astrologických fórech je řada takových, co se chovají přesně stejně jako Sisyfovci. Navíc svou polovzdělaností a gůglovskou všeznalostí jen ukazují, jací jsou ti astrologové ťulpasové.
Jenže - problém není v demokratických zásadách, které dodržujeme nebo nedodržujeme. Problém je podle mne v tom, že být demokratem, je založeno na určitém stavu mysli - a v tom je ta potíž. Stav mysli, kterým oplývají (nejen) sisyfovci, byl již dávno analyzován a popsán jako ten, který posléze manifestoval jako fašismus. Tedy volání po pořádku, nastolování, odmítání, sjednocování, centralizace. To všechno už svět zejména v posledním století viděl a zažil. My, co pamatujeme bedlivé sledování ideologických diverzantů, renegátů, přisluhovačů západního světonázoru, apod., máme za sebou zkušenost, na niž nemáme právo zapomínat.
Mně nevadí jiné názory, pokud jsou vyslovovány lidmy slušnými a pokud není automaticky předpokládáno, že je musím sdílet. Co mi zato vadí velmi, jsou předsudky a zaujímání stanovisek bez znalosti věci, či á priori. Vadí mně lidé, kteří se cítí být osobně dotčeni, nebo rovnou potupeni, pokud s nimi člověk nesouhlasí a ještě si to dovolí napsat nebo říci veřejně. Abych byl aktuální: vadí mně astrologové, kteří se pasují na odborníky hlavně tím, že tupí astrology jiné.
Jenže: toto je běžným jevem i ve vědeckých kruzích, vlastně všude, a tedy nic nového pod sluncem.
Jsem si jist, že těmto praktikám nesmíme ustupovat, nesmíme takovým lidem přenechávat půdu.
Sisyfovců bych si cenil, kdyby třeba dokázali udělit bludný balvan Klausovi za jeho ekologické bludy. To se ovšem nestane. Takže si aspoň kopnou do profesora Grofa (vem čert, že je uznáván v zahraničí, vem čert, že je to český vědec, který dělá své rodné zemi dobré jméno - u nás doma je to prostě břídil!). Že však podráždění vedečtí kanečkové zachrochtají a vyřítí se od svých akademických korýtek, aby rozcupovali někoho, kdo s nimi nechrochtá, toť obraz opravdu běžný!

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
41 odpověď odeslal(a) kennaz v Neděli 16.Září 2007 20:20:31
jj, vlku, kdo nechrochtá s námi, chrochtá proti nám >}-(

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
42 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 16.Září 2007 20:58:16
http://www.rezonance.cz/skola.htm
ať si sisyfovci zkoumají ty oblasti, které jsou přírodními vědami zkoumatelné. Astrologie za takovou oblast nepovažuji, proto nevím, proč klub zastydlých studentských recesistů (v lepším případě) případně samozvaných inkvizitorů (v případě horším, leč pravděpodobnějším) měl se k astrologii vyjadřovat.
Ideologicky mi jejich snažení přípomíná revizní komise stalinistických kompartají, které hlídají pod pohrůžkou likvidace levé i pravé úchylky od stalinismu.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
43 odpověď odeslal(a) Ondřej v Neděli 16.Září 2007 21:29:48
Dnes sice likvidace "jen" profesní, jejíž účinnost ovšem taky není zanedbatelná.
...
"Já jsem začínala s astrologií, protože jsem chtěla ... racionálně zdůvodnit, že a proč to nutně musí být nesmysl."
Vy taky, Kennaz?

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
44 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Neděli 16.Září 2007 23:18:14
Ad 33:
„…jsou posedlí mocí, a že se nedokáží vyrovnat s tím, že už nemají tu moc, zatrhnout jiným myslet jinak…“
Hm. Z celého spolku Sisyfos znám jakž takž jedině Grygara, ale nikdy jsem si nevšiml, že by kdy měl nějakou moc někomu něco zatrhovat nebo zakazovat.
Ad 35:
„…velmi účinně přispívají k blokádě vědeckého zkoumání astrologické problematiky…“
Hm. Typickou ukázkou vědeckého zkoumání astrologické tématiky je Špůrkova práce Tajemné rytmy dějin. A nevšiml jsem si, že by mu to nějaký Sisyfos zakazoval nebo mu v tom bránil. Zato někteří "astrologové" na různých fórech na něj kvůli tomu dštili oheň a síru.
Ad 40:
„Co mi zato vadí velmi, jsou předsudky a zaujímání stanovisek bez znalosti věci, či á priori. Vadí mně lidé, kteří se cítí být osobně dotčeni, nebo rovnou potupeni, pokud s nimi člověk nesouhlasí a ještě si to dovolí napsat nebo říci veřejně. Abych byl aktuální: vadí mně astrologové, kteří se pasují na odborníky hlavně tím, že tupí astrology jiné.“
Ano, přesně to je běžné prakticky na všech astrologických fórech. Z čehož plyne, že bychom si nejdřív měli sami zamést před svým vlastním prahem, než začneme někomu druhému vyčítat, že se chová tak, jak se v nejednom případě chováme my sami.
Nezdá se mi zkrátka a dobře příliš rozumné si tady za každou cenu vytvářet nepřítele, nebo dokonce srovnávat sisyfovské aktivity s bolševismem či s fašismem. To mi velice silně zapáchá pro někoho tak oblíbenými spikleneckými „teoriemi“, a velmi jemně řečeno je to přinejmenším přehnané. Mám-li říci svůj názor, tak astrologii jako takovou vůbec neohrožují sisyfovci, astrologii nejvíc ohrožují sami astrologové. Jak mi to kdysi řekl Milan Špůrek: „Na to, abychom zlikvidovali astrologii, nepotřebujeme sisyfovce, na to stačí … sami.“ (Tady jmenoval pár konkrétních astrologů, které si dovolím vynechat, abych se někoho nedotkl.)
Podle mého názoru celý tenhle humbuk kolem sisyfovců vychází pouze z toho, že těmhle pánům prostě chybí schopnost rozeznat, že kromě všelijakých pokleslých a bulvárních forem astrologie, která je jim trnem v oku (což se jim de facto ani nelze moc divit) existuje i astrologie podstatně jiného druhu. Oni si prostě nedávají práci s tím, aby to nějak rozlišili. Ti pokleslí a bulvární „astrologové“ jsou nejvíc slyšet, všude je jich plno, a tihle klubovní skeptici nás prostě háží všechny do jednoho pytle. Jak to hezky napsala Kennaz – jsou to, navzdory jejich vzdělání, takoví hospodští filozofové, kteří se nějakými hlubokými úvahami nezabývají. Že naše možnost bránit se je dost omezená, to je sice pravda, ale to není proto, že by nám to nějací sisyfovci zakazovali – nezapomínejme, že ve většině sdělovacích prostředků o seriózní astrologii stejně není žádný zájem, tam, pokud se vůbec rozhodnou něco o astrologii napsat, sáhnou většinou zase po těch bulvárních rádoby astrolozích. Takže je to v podstatě takový začarovaný kruh. Ale za to nemůže Sisyfos, za to si do značné míry opět můžeme sami.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
45 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 16.Září 2007 23:54:46
http://www.rezonance.cz/skola.htm
Nezapomeň Petře, že sisyfovci mají k astrologům následující postoj presentovaný Grygarem několikrát: astrologové se dělí do dvou skupin 1. šarlatáni, kteří v astrologii nevěří a cynicky se jí obohacují 2. naprostí pomatenci, kteří astrologii věří. Je snadné uhádnout, jdo si v očích sisyfovců stojí lépe: skupina 1. Abych pravdu řekl, je mi jedno, kam mne řadí.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
46 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 17.Září 2007 08:09:35
Mně je to, Pavle, samozřejmě taky jedno. Ale nechtěl bych, aby to vypadalo, že se jich snad zastávám. Mně jsou jejich názory k smíchu, ale na druhé straně odmítám dělat z nich nějaké bůhvíjaké nebezpečí a srovnávat je s bolševiky nebo s fašisty. Kdyby tomu tak bylo, a kdyby měli nějakou moc, neexistovala by například vydavatelství Sagittarius nebo Trigon, a Vladislav Zadrobílek by nemohl být v České televizi (viz nedávný pořad "Ještě jsem tady" na ČT2). Ta olomoucká univerzita nakonec dobře ukázala, jak na ně, a že to jde. Tak o co jde?

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
47 odpověď odeslal(a) falcon v Pondělí 17.Září 2007 08:15:33
Petře, pokud ti připadá srovnání stylu Sisyfovců s principem fašismu nebo bolševizmu přehnané - co se dá dělat?! Záměrně jsem to napsal tak, aby bylo zřejmé, že obojí má shodné kořeny. Z toho důvodu jsem se zmínil i o tom, že jde o stav mysli, který je velice blízký mnoha lidem. Na tomto stavu mysli je toho v současném světě založeno tolik, že by člověk plakal, když si to uvědomí. Abych ukázal, kam směřuje, užiji ještě jiného pojmu, který ti asi také bude připadat přehnaný: teror. Jde o styl myšlení a z něj vyplývající způsob konání, který nutí občana, aby strpěl (přinejmenším), nebo dělal to či ono, ale hlavně to, co chce někdo jiný, než on sám.
Jde mi prostě a jednoduše o podstatu, ne o přirovnání. Kdyby mělo být snažení Sisyfovců korunováno úspěchem, měli bychom co do činění s novou totalitou, a sice totalitou "vědeckého myšlení". Oni by rozhodovali, co je vědecké a co není. Jestliže na akademické půdě proběhne seminář, který se jaksi vymyká něčímu světonázoru, pak musí být zřetelně dáno najevo, že akademická půda je svobodným územím, že je to chrám svobodného učení a myšlení. Toto bylo pochopeno již dávno, a z toho důvodu každá totalita měla zapotřebí omezovat akademické svobody. Němci vysoké školy u nás rovnou zavřeli a pro výstrahu popravili řadu studentů. Komunisté zase studenty i učitele zavřeli do lágrů. Sakra, už zase srovnávám....
Otázka nestojí tak, co Sisyfovci dneska mohou nebo nemohou, nýbrž oč usilují, k čemu směřují.
Nedá mi ,abych necitoval Kollárovu Slávy dceru:

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou.
Kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

Všechno už tady bylo. Bojím se však, že opět bude.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
48 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 17.Září 2007 08:37:24
Falcone, to je pouze otázka svobodné volby. Mohu si myslet co chci, psát co chci, dělat co chci, a žádný sisyfos mi nic nemůže vnucovat a nařizovat, nebo mě dokonce trestat, když si budu myslet něco jiného. I když se z mých názorů může pominout vzteky. Tak jakýpak teror? Jakýpak fašismus? Jakýpak bolševismus? Tím svým prskáním jenom zesměšňují sami sebe. Takže jakou má cenu se nad tím rozčilovat? A že by sisyfovci usilovali o nějakou novou totalitu, tak toho už se vůbec nebojím! Od toho jsou tady jiní „borci“, stačí si prohlédnout naši politickou scénu. Jeden takový ostatně sedí na Hradě - viz ten jeho povyk, když prohrál už třetí soud s Brožovou. Tam bychom měli napřít svou pozornost a energii, a ne k nějakým směšným hospodským rádoby filosofům.

Re: Odpověď Olomoucke university na utok sisyfovců
49 odpověď odeslal(a) hanka v Pondělí 17.Září 2007 08:39:22
Stanovisko University se mi líbí, argumenty jsou pádné a výstižné. Na moje gusto mohlo být větší účinnosti dosaženo redukcí textu na jednu třetinu, protože některé argumenty se pak v modifikacích opakují.
Ze Sisyfovců bych extra nebezpečí nedělala, po devětaosmdesátém se opravdu vyrojilo šarlatánů na "duchovním" poli jak plísní v nevětrané koupelně, takže ten klub vytvořil jenom přirozenou protiváhu.
Teď by bylo dobré udělat přirozenou protiváhu tomuto klubu, ale sežeňte schopné a moudré lidi honěné jak v ezoterice - anebo astrologii - tak i ve vědě, kteří nebudou emočně kokrhat, ale věcně argumentovat. Pro média by to byl bonbónek, nejsou zde jenom média státní, žejo.


Neviditelný pes ze dne 30-10-2008:
Začátkem 80. let minulého století po trapném extempore na stránkách jinak seriozního časopisu Letectví+kosmonautika, kdy skupina tzv. odborníků především z řad českých matematiků "dokázala", že člověk nemůže létat vlastní silou, americký (na rozdíl od našich odborníků skutečně špičkový) aerodynamik Paul McCready (zaměstnanec NASA) sestrojil speciální letoun Gossamer Condor, na kterém cyklista Bryan Allen uletěl předepsanou vzdálenost, a získal tak tehdejší Cramerovu cenu, ve výši tuším 5000 liber šterlinků. Později ještě sestrojil letadlo Gossamer Albatross na kterém tentýž cyklista přeletěl kanál La Manche. Zřejmě neznal onu práci českých vědců.

Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 4   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  

Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Free.